Sayfalar

294 ) "MUHTEŞEM" YANLIŞLIK !..


      

   Pargalı İbrahim Paşa'nın dönemindeki tarihlerde ; yani Celalzade'nin "Tabakatü'l-Memalik" ve "Derecatü'l-Mesalik"i ile "Lütfi Tarihi" nde, Ali'nin "Künhü'l-ahbar" ında Paşanın damatlığı hakkında hiçbir kayıt yoktur. Bilhassa İbrahim Paşa'nın tezkirecisi, sonra reisülküttab ve nişancı olan Celalzade Mustafa Çelebi, Paşa'nın en çok güvendiği adamı olduğundan, "Tabakatü'l-Memalik" adlı eserinde damatlığına dair en küçük bir ima olmaması dikkat çekicidir..
  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Osmanlı Tarihi"nin 2. cildinin 1. basımında, İbrahim Paşa'nın, Yavuz Sultan Selim'in kızlarından Hatice Sultan'ı aldığını belirtmiştir ama sonra bu yanlışını düzeltmiştir.. 
  Uzunçarşılı, Topkapı Sarayı Kütüphanesinde, Yavuz Sultan Selim'in torunu Osmanşah Bey'in 945 şaban (1539) tarihli vakfiyesini incelerken, babasının İskender Paşa, annesinin de Hanım Sultan olduğunu görmüş ve bu sultanın, Yavuz'un adı bilinmeyen bir kızı olduğunu düşünmüştür..
  Osmanşah Bey'in, annesinin vasiyeti üzerine, İstanbul'da Koğacı Dede Mahallesinde yaptırdığı cami ve medresenin Kızılcamusluk diye bilindiğini ve medresenin Hatice Sultan Medresesi diye tanındığı, Nev'izade Atayi'nin "Şakayik Zeyli"nde yazmaktadır. 
  Buna göre, Yavuz'un kızı, Hanım Sultan denilen, Hatice Sultan'ın ; İskender Paşa'nın karısı ve Osmanşah Bey'in annesi olup ; İbrahim Paşa ile hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılmaktadır !..     
  Asıl ana kaynak olan "Tabakatü'l-Memalik" de, İbrahim Paşa'nın kimi aldığı açıklanmadığı gibi, padişahın da bir öneride bulunduğuna dair bir işaret yoktur ve oradaki kayda göre İbrahim Paşa kendi arzusuyla evlenmiştir..
  O dönemin veziriazamlarından, Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah/Şahi Sultan'ın eşi, Lütfi Paşa da tarihinde bundan bahsetmez ; "Peçevi Tarihi" de..
  Hatice Sultan ile İbrahim Paşa'yı evli gösterenler ise ; pek mükellef olan ve günlerce süren bu düğünün öneminden ve halka verilen ziyafetlerden ; en önemlisi, padişahın da düğüne gelip bir gece kalmasından, tüm düğün masraflarını karşılamasından dolayı bunun ancak bir sultan düğünü olabileceğini düşünmüş olabilirler..


   İbrahim Paşa'nın, Topkapı Sarayı Arşivinde 5860 numara altında, karısına gönderdiği on bir mektup vardır.. Bunlardan birisi, evlendikten dört ay sonra, 930 zilhiccesinde yani 1524 Ekim ayında, deniz yoluyla Mısır'a gittiği sırada Gelibolu'den hareketi sırasında yollamış olduğu ilk mektuptur..
  "Hazret-i Hatunü'l-muazzama" başlığı altında yolladığı mektubunda "derkenar" olarak (mektubun kenarına çıkma yapılarak yazılan not) "kayın anama selam ve dualar ederiz" deniliyor. Bu ibareye göre hayatta olan kayınvalidesi herhalde bir sultan anası değildir..
  Paşa'nın diğer mektupları İran seferine giderken İznik'ten başlayarak Halep'te bulunduğu ve Doğu Anadolu'ya hareketi sırasında  ve savaş alanlarından yollamış olduğu, başarılarından bahseden mektuplardır. Bu mektupların tarihleri yoksa da, İran olaylarına göre, 1533-1535 tarihinde olmaları gerekir..
  Mektuplardaki hitap şekli ; "Hazret-i Hatunü'l muazzama" veya "Hazret-i canum sevdiğim gözleri güzel" ve "Hazret-i Hanum dahi sevdiğim" gibidir.. 
  İbrahim Paşa'nın Mehmedşah adında bir oğlu olmuştur. Mektuplardaki "şah" tabiri dolayısıyla bazıları, çocuğun sultanzade olması ihtimalini ileri sürüyorlarsa da bu tabir o tarihlerde ve hatta daha sonraları şahıslar hakkında kullanılır bir tabir olduğundan, bunun sultanzade demek olmayacağı bellidir...
  İbrahim Paşa'nın mektupları arasında uzun bir mektubu dikkati çekmektedir. İstanbul'dan, karısından aldığı bu mektupta ; karısı, Valide Sultan'ın vefat ettiğini fakat kendisine (kocasına) danışmadan taziyet için saraya gittiğini belirterek paşasından özür dilemiş. 
  Kanuni Süleyman'ın annesi Ayşe Sultan 940 ramazanının dördünde ( 19 Mart 1534) vefat ettiği için, İbrahim Paşa'nın hanımının mektubunun tarihi yine ramazan ayı içinde olmalıdır..
  İbrahim Paşa'nın zevcesi olan bu hanım, gerçekten Yavuz Sultan Selim'in kızı olmuş olsaydı, saraya taziyete gittiğinden dolayı kocasından özür dilemesine hacet yoktu.. Vefat eden Valide Sultan onun gerçek validesi olmasa bile üvey validesi demekti..
  İbrahim Paşa, karısına gönderdiği cevabi mektupta taziyet için saraya gitmesinden dolayı çok memnun olduğunu, şayet gitmemiş olsa asıl bunun büyük bir hata olacağını ve kendisinin de çok üzüleceğini şu şekilde açıklamış :
"Mübarek mektubunuzda, mekanı Cennet olsun, merhume Valide Sultan Hazretlerinin vefatı dolayısı ile saraya gitmiş olduğunuz için tarafımdan özür dilemişsiniz. Allah biliyor ya, bu olaydan haberdar olduğumdan beri, ya gitmediğiniz ya da vakitsiz gittiğinize dair zihnimi karıştıran bir huzursuzluk içindeydim. Mektubunuz gelip de gittiğinizi öğrenince öyle rahatladım ki, size dualar ettim, beni Hüdavendigar Hazretlerinin huzurlarında bir utançtan kurtardığınız için.. Eğer gitmemiş olsaydınız, yüce huzurlarında daima bu utancı duyacak, altında ezilecektim. Çünkü bu, öyle bir haldir ki, hiçbir şeye benzemez.. Sadakat ve mertlik ve de insan sevgisi bununla malum olur.."
  İbrahim Paşa'nın karısı aynı tarihli mektubunda şehzadelerden veya Harem-i Humayun'dan birisi hasta olacak veya ölecek olursa taziyet ve hatırlarını sormak hususunda nasıl hareket etmesi gerekeceğini ve bazı zamanlar saraydaki ziyafetlere davet edilirse gidip gitmemesi hakkında ne düşündüğünü de paşasına sormuş..
  İbrahim Paşa, hastalık ve ölüm gibi bir durumda saraya gitmesini fakat ziyafete davet edilecek olursa kesinlikle gitmemesini, kendisi uzak yerlerde iken davetin uygun olmadığını ; kendisi İstanbul'a geldikten sonra nasıl uygun olursa öyle yapılacağını, Valide Sultan'ın vefatından önce, kaç defa davet edilip gitmediği için ; şimdi onun ölümünden sonra gitmesinin hiç uygun olmayacağından bahsetmiştir...
  İbrahim Paşa'nın, karısına yazdığı mektuptaki tavsiyeleri nedeniyle, hanımın padişah kızı olmadığı anlaşılacağı gibi, Kumkapı'da 1532'de yaptırmış olduğu cami dolayısıyla bu hanımın adının Muhsine olduğu ve Muhsine Hatun Mahallesi bulunduğu da bilinmektedir.. 
  Ayrıca bu mektuptaki ifade tarzı kendisinin kıskanç olduğunu düşündürtüyor. Mektupta karısını saraya davet eden, "karındaşım" dediği zat, eğer padişah değilse kim olabilir ?.. İbrahim Paşa seferde iken karısının saraya gitmesini istememesi, Fatih'in veziriazamı Mahmud Paşa'nın başına gelen olayın bir daha olmaması içindir. ( Bu konudaki 285 no'lu yazıya bakabilirsiniz )       

  Yaklaşık 65 yıl önce olan ve unutulmayan bu olaydan dolayı, ailesi için, sarayı güvenli görmediği anlaşılmaktadır.. Bu durum, belki de katlinin nedenlerinden biridir..
  İbrahim Paşa, 16 Mart 1536'da, ramazan ayının 23'ünde, çarşamba günü saraya iftara çağrıldı. İftardan sonra dönmesine izin verilmedi, her zaman kaldığı odasında uyurken boğduruldu..  İ.H.UzunçarşılıHiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK