Sayfalar

295 ) ALMANYA'NIN İLK ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİN ANILARINDAN..


Rudolf Nadolny, Atatürk ve Yunus Nadi'nin arasında

   Anilarını, "Mein Beitrag" ( Katkım ) gibi iddialı bir başlık altında yazan 1873 doğumlu Nadolny, güven mektubunu 16 haziran 1924 tarihinde Mustafa Kemal'e sunar. Alman Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı bir raporda, Türk tarafının törene olağanüstü bir önem verdiğini belirtir. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da bir Alman Büyükelçilik binasının inşa edilip edilmeyeceğini sorusuna olumlu yanıt verince de bu, memnuniyetle karşılanır. Nadolny'nin, Latife Hanım tarafından kabulü de programda yer almakla birlikte, bu ziyaret gerçekleşmemiş ve ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ziyaretin iptaline resmi gerekçe olarak Latife Hanım'ın diş ağrısı gösterilmişse de, bir süre sonra Nadolny, Latife Hanım'ın kendisine yapılacak bu ziyaret için merasim kıt'ası talep ettiğini, talebi reddedilince de kabulden vazgeçtiğini bir söylenti olarak duyacaktır !.. Sonuçta, bu ziyaret hiçbir zaman gerçekleşmez..

   Ankara'nın başkent ilan edilmesi üzerine Almanya, diğer Batılı devletlerin aksine, yeni başkenti hemen tanımış ve Büyükelçiliğin de İstanbul'dan Ankara'ya taşınabilmesi için hemen girişimlerde bulunmuştur. Nadolny, bugünkü Büyükelçiliğin bulunduğu arsanın bir kısmını satın almış, bir kısmı ise Türk Hükumeti'nce Berlin'in diplomatik jestine karşılık hediye edilmiştir. Böylece Almanya, kısa bir süre sonra, Büyükelçiliğinin yapımına başlamış, ancak Almanya'nın içinde bulunduğu mali güçlükler nedeniyle, binaların tamamlanması zaman almış ve Büyükelçilik, ancak 1928 yılının sonbaharında yeni binasına taşınabilmiştir.. Böylece Almanya, Ankara'da Büyükelçilik binasının yapımına başlayan ilk devlet sıfatını kazanmıştır...

      
Solda 1917, sağda 1933 yıllarında..

   Nadolny'nin 13 Aralık 1924 tarihli "Başkent Ankara" raporundan bölümler :

"... Her ne kadar beklentilerimi, Doğu'nun hiç de aceleci olmama eğilimini abartılı bir şekilde göz önünde bulundurmak suretiyle ayarladıysam da, buna rağmen, büyük bir geçmişin ve sözümona daha da büyük bir geleceğin merkezi olan yeni başkenti, terk ettiğimden hemen hemen farksız şekilde, yine aynı ilkel pislik yuvası olarak karşımda gördüğümde oldukça hayal kırıklığına uğradım. İncesu bataklığı, hala istasyon ile şehir arasında bir genç kız dokunulmamışlığı içinde uzanmakta.. Hala eski iç kalenin bulunduğu dağda, şehrin balçık grisi, yanmış yıkılmış yerlerinin hakim olduğu bir perişanlık içinde yükseldiği bataklığın öbür kıyısında, Evkaf Vekaleti'ne ait olan ve bizim iki katlı villalarımızı andırır şekilde inşa edilmiş dört açık renkli evcik bize el sallamakta.. Bu evcikler, sözümona müthiş bir inşaat ve meskenlendirme girişiminin, böbürlenme vesilesi olarak başlangıcını oluşturacaklardı. Bu yıl inşa edilmesi planlanan önce 280, sonra da 40 evden halen ancak dört tanesinin temelleri atılabilmiş durumda !.. Geriye kalan kısım ise tamamen durmuş.. Bununla birlikte Meclis binası ve Maliye Vekaleti binaları bitirilebilmiş. Ayrıca, Meclis karşısına, bir Alman inşaat firması tarafından oldukça büyük bir otel binası ( Ankara Palas ) inşa edilmekte, çeşitli hükumet binalarında tamirat yapılmakta, ana yola kaldırım döşenmekte ve pek çok yerde yol ve köprü çalışmaları yapılmakta..
   Bütün bunlara karşın, Ankara'nın şimdilik Türk başkenti olarak kalmasına, eskiden olduğu gibi, şimdi de kesin gözüyle bakmak isterim. Ulusal, ayrıca tarihsel deneyimlerle ilgili ve özellikle de Boğazlar sorununun alacağı şekille bağlantılı siyasal nedenler, Türkleri o kadar derinden etkiliyor ki şimdilik hükumetin İstanbul'a bir geriye dönüş yapmasının düşünülmesi dahi söz konusu değil... Bunu Ankara'da herkes söylüyor. Gazi'nin vereceği bir işaret üzerine, hemen bugün, üstelik yürüyerek dahi olsa, Batı'ya doğru yola çıkmaya hazır olanlar dahi.. Ve Terakkiciler bugün iktidara gelecek olsa, hemen geriye dönüşü gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini kim bilebilir ki ?.. Belki en önemli makamlardan bazılarını, özellikle de Hariciye Vekaleti'ni tekrar İstanbul'a taşırlardı. Ancak milli savunma teşkilatının merkezi mutlaka yine Ankara'da kalırdı.
   Bu arada, herkes heyecan ve merakla, karşıdaki Çankaya tepelerinde şimdiden yükselmeye başlayan iki büyükelçilik inşaatına bakmakta : Yepyeni ve garip bir Sovyet stili sergileyeceği rivayet olunan ve etrafta muazzam kütleler halinde yığılmış yapı taşlarının ortasında yavaş yavaş yükselen 56 odalı Rus taş evi ; bunun üzerinde ise sade, bununla birlikte çok zarif, şirin ve neşeli görünen Alman Köşkü.. Bu köşk, Türklere göre sihirli bir şekilde garajı, makine dairesi ve kuyusu ile birlikte, birkaç hafta içinde oluşmuştur. Ve yine mucizevi bir şekilde, önümüzdeki birkaç gün içinde köşkün çevresinde bir park meydana gelecektir. Evet, şimdiye kadar tamamen perişan kalmış arazinin ortasında gerçek bir park..
   Dakik bir hızla yürütülen ve şimdiye kadar çok edalı olan Ankara'daki tesisimiz gerçekten de insanları olağanüstü şekilde etkiliyor. Bu inşaat sadece, zaten Türkiye'de tanınan ve bu nedenle bugün hemen hemen tek başına Türkiye'deki tüm yabancı sanayicilerle de dikkate alınan sanayimiz için değil, ayrıca Alman Hükumeti için de mükemmel bir reklam.. Ve biz bu fırsatı küçümsememeliyiz..."


   

   İkinci rapor, 6 Ağustos 1925 tarihlidir ve Büyükelçinin şapka devrimine bakışını içermektedir :
"Türk devrim hareketi, bilindiği gibi, diğer hedeflerini yanı sıra, eski ve tamamıyla İslam dinine dayalı Türk kültür ve devlet anlayışını yıkmayı da kendisine görev edinmiştir. Devrim hareketi, bunu, göze batan İslam-Doğu adetlerini ortadan kaldırmak suretiyle görünüşte de vurgulamak ve Türkiye'nin bu açıdan da Avrupalı olduğunu anlatmak çabasındadır.
   İslam dünyasına mensup - ister Arap, ister Türk, isterse İranlı olsun - Doğuluların en göze çarpan özelliklerinden biri serpuştur. Serpuş, camilerde ve dini törenler sırasında muhafaza edilebilmesi amacıyla, sipersiz şekilde olmalıdır. Hristiyan dahi olsa, bir Türk vatandaşı ülke içinde Avrupai bir serpuş takmayı tercih etme cesaretinde bulunduğunda, halk arasında bir dini suç işlemiş, eski Osmanlı geleneğine göre ise ulusal duyguları rencide etmiş sayılırdı. Daha uzun sayılamayacak bir süre önce, Türk olarak tanınan ve sokakta şapka ile görünen insanlar tutuklanıp cezalandırılıyordu. 
   Çok kısa bir zamanda fesin kullanımından kaldırılması ve yerini Avrupai tip şapkanın alması yolunda çok güçlü bir hareketin başlaması, ülkenin Avrupalılaşması için çabalayan hükumetin yanı sıra, halkın da bir bölümünün - özellikle aydınların - aynı yöndeki şevkini göstermek bakımından önemli bir göstergedir. Kasket siperi ya da şapka kenarı yokken gözlerine gelen güneşi ansızın fazla göz kamaştırıcı bulmaya başlayan insanlar, kendilerini çeşit çeşit örtünme yollarıyla korumaya çalışıyorlar. Yine aynı insanlar, fesin gerçekte Yunan kaynaklı bir serpuş olduğunu ansızın hatırlıyorlar. Kısacası, fese ve sipersiz benzeri serpuşlara karşı, yukarıdan teşvik edilen ya da daha ziyade emredilen bir mücadele başlamış durumda..  
   Fakat bu arada, muhafazakar zihniyetlilerden, özellikle de kırsal kesimlerden çok fazla tepki ile karşılaşmamak için, aralarında Yargıtay Başkanı'nın bulunduğu bazı yüksek makam sahibi kişilerin görüşlerine başvurulmuş, başın örtülüş şeklinin dinle ilişkili olmadığı konusundaki görüş, bu kişilerce onaylattırılmış ve bu düşünceler basında da yayınlanmıştır. 
   Bizzat Gazi, kendi muhafız kıt'asında İtalyan ordusununkine benzer bir kasket takma uygulamasını başlatarak, bu işin açılışını yaptı. Bu uygulamayı, donanma için Alman başlık tipini uygulamaya koyan Bahriye Vekaleti izledi. Bugünlerde ordu için alınan kararlara göre de, sadece, aşağı yukarı İngiliz ya da Çekoslovak örneğine uygun, Avrupai serpuş ( siperli kasket ) takılmakla kalmadı ; ayrıca Batılı tarzda selam verme ve resme saygı, yani ( eskiden ayıp sayılan ) kapalı bir yere girerek serpuşu çıkarma adeti de uygulamaya konuldu. Bu örnekleri ise, geriye kalan bütün kurumlar, şimdi peş peşe üniformalı personellerine uygulatıyorlar : Demiryolları çalışanları, belediye memurları, bekçiler vs. Bugünlerde mahkemelerde görevli personel de Avrupalı yargıçları andıran cübbelere bürünecek..
   Sivil yaşamda da şapka yerleşmeye başlıyor. Hariciye Vekili'nin de memurlarına şapka giymeyi emretmek niyetinde olduğu söyleniyor ; kendisi burada milliyetçilerin tipik başlığı olan siyah kuzu tüyünden yapılma kalpağını, beyaz bir panama şapka ile değiştirmiştir. Bu, bize göre en makul çözümdür. Sokakta da insan git gide daha çok Avrupai tip yumuşak fötr veya hasır şapka giymiş tanıdık Türklerle karşılaşıyor ; muhtemelen bunları sonbaharda da dik melon ve silindir şapkalar izleyecektir... 
   Doğrusunu söylemek gerekirse, genel olarak bakıldığında, sanki kadınların işgalden beri çarşaftan vazgeçmeleri çok hızla yaygınlaşmıştı ; buna karşılık şapkanın erkek modası olarak kabul edilmesi, İstanbul'da dahi daha çok zaman alıyor gibi bir görünüme sahip.. Masraftan kaçınma düşüncelerinin yanı sıra, muhakkak ki toplumda belli bir muhafazakar tereddüt de hissediliyor. Aynı durum gayrimüslimlerde de gözlemleniyor. Besbelli ki, onlar eski serpuştan sıyrılıp kurtulma sürecine öncülük ettikleri kuşkusuna maruz kalmak istemiyorlar. Her halükarda Avrupalılaşma çabası bu örnekte özel olarak göze çarpıyor.."             
Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK