Sayfalar

304 ) OSMANLI VE ENFLASYON !..

  

   Osmanlı tarihinin ilk develüasyonunu Fatih Sultan Mehmed yapmış, paranın değerini düşürmüştür. Böylece merkezi yapıyı güçlendirmek ve genişletmek için gereken mali finansmanı sağlamıştır.
   Bilindiği gibi, Osmanlı'nın paranın değerini düşürme yöntemine tağşiş denir. Arapça'da "hile yapmak, aldatmak" anlamına gelen bu kelime aynı zamanda, "bir şeyin içine başka bir şey karıştırma, saflığını bozma" anlamlarını da taşır.. Mağşuş, yani tağşiş edilmiş işlemi yapıldığında Galata bankerleri derhal bu durumu fark ediyor ve Batılı devletlerin altınları karşısında Osmanlı parasının değerini düşürüyorlar ; böylece develüasyon ortaya çıkıyor..
   Tarih Vakfı'nın yayımladığı "Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi" kitabının yazarı, Prof.Şevket Pamuk ; "İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler, 1469-1998"  adlı, DİE tarafından yayımlanan kitabında şunları yazıyor : "Tağşişi en çok sevenler, merkeziyetçi ve reformcu padişahlardır. Osmanlı'da ilk tağşiş, Fatih Sultan Mehmed çocukken, tahta ilk çıkışında yapılıyor. Daha sonra Fatih, hemen her on yılda bir tağşiş yapıyor (...) O zamanlar enflasyona karşı güvence sağlayan faiz ve benzeri kurumlar olmadığından sabit gelirliler, yani esnaf  ve Yeniçeriler, çok zarar görüyor. Bir tağşiş sırasında  1 Duka altınının değeri 38 akçeden 44 akçeye çıkartıldığında, Yeniçerilerin maaşı günde 3 akçe.. Bunun üzerine 1446'da Yeniçeriler, muhtemelen Sultan Murad'ı tekrar başa geçirmeye çalışan Çandarlı'nın perde arkasından yönetmesiyle, Edirne'de bir tepede toplanıp olayı protesto ediyorlar ve buçuk akçe "terakki" yani zam istiyorlar. Sonuçta maaşları günlük 3,5 akçeye çıkartılıyor. Edirne'deki bu tepenin adı bugün de ' Buçuk Tepe' olarak anılır.. 


    
   III. Murad döneminde aşırı enflasyon yaşanmış, gümüş paranın değeriyle sürekli oynanmış, yiyecek fiyatları artmıştı. 600 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi gerekirken, dönemin sonunda 800 akçe kesilmekteydi ki bu, yüzde yüzlük bir enflasyon demekti... Aynı nedenle ücretlilerin alım gücü yarı yarıya düşmüş, bunun kaçınılmaz sonucu ise sık sık yinelenen Kapıkulu ayaklanması olmuştur..
   25 Aralık 1574 günü dağıtılan cülus bahşişi ile saltanatına başlayan III. Murad, daha ilk günden bu bozuk düzenin sinyalini vermişti !.. Her biri on bin altınlık yüz on kese altın, yani 1.100.000 altın, İç Hazine'den cülus bahşişi olarak dağıtılmıştı !..
   Saltanatı boyunca alınan tüm önlemlere rağmen hayat pahalılığı her gün artmaktaydı. Narhlara ve rayiçlere uyulmasına ilişkin buyruklara uyulmamaktaydı. Piyasa kırkık ve ayarı düşük akçelerle dolmuştu. İstanbul kadısına yazılan hükümlerde bir altının 60 akçe, bir kuruşun 40 akçe düzeyinde tutulması, halis gümüşün israf edilmemesi istendiyse de para darlığı yüzünden hükümler geçersiz kaldı. Sıkıntı sürerken 10 Nisan 1582'de Mihrimah Sultan'la Rüstem Paşa'nın kızı olan Aişe Hümaşah Sultan'ın Nişancı Feridun Bey'le düğünleri yapıldı. Aynı günlerde, daha görkemli bir düğün hazırlığı daha vardı : Şehzade III. Mehmet'in 51 gün sürecek olan sünnet düğünü, sur-ı hümayun...
   29 Mayıs-19 Temmuz arasındaki bu düğün kutlamaları için Hazine'den 50 yük, yani 2 milyon ile 5 milyon akçe arası çıkartıldı !..
   1586 Mayıs'ında III. Murad'ın kızı  Aişe Sultan, Vezir İbrahim Paşa ile evlendirildi. Düğünde davetlilere giydirilen üç bin hilat (değerli kumaş ya da kürkten kaftan ), nikah mihri için ödenen 300.000 altın ve yine ardı ardına ziyafetler, eğlenceler !..
   1598 sonlarında, III. Mehmet döneminde, pahalılık daha da arttı. Bunun bir nedeni de kalpazanların piyasadaki halis akçeleri el altından çekip, ayarı düşük akçeleri piyasaya sürmeleriydi. Bütün esnaf asıl işini bırakmış, tefecilikle geçiniyordu. Bunların çoğu gemicilerle de ortaktı. Gelen mallar indirilmeden, gizlice stoklanıyor ve sonra da fahiş fiyatlarla satılıyordu..
   Divan-ı Hümayun kararıyla altına 120, kuruşa 70 akçe fiyat konuldu. Oysa altın, piyasada 160 ; kuruş da 110 akçe idi !..
   16 Mart 1600'de başlayan ramazan ayında ; etin okkası 20 akçe, yenmez yutulmaz ekmek 100 dirhemden noksan, yenilebilir nitelikte olan ekmek ise 5 akçe idi. Pazarda ve çarşıda bir altın 160 akçe sayılmakta, asker ulufesi ise 1 altın = 118 akçe hesabıyla dağıtıldığından, Yeniçeriler bundan da ayrıca bir kazanç elde ediyorlardı..
   III. Mehmet döneminde, Avusturya savaşları sırasında, bir altın 220 akçeye fırlamıştı.. 1623-1640 arası saltanatta olan IV. Murad döneminde ise bir altın 250 akçeye çıkmıştı. Akçenin artık değeri kalmadığından "sikke" bastırıldı..
   Enflasyonun en önemli nedenlerinden biri de cülus bahşişleridir. 17. yüzyıl başlarında birer yıl veya en çok dört yıl  gibi kısa süreler içinde hükümdarların değişmesi nedeniyle, cülus bahşişi de kısa aralıklarla ödenir olduğundan hazinede nakit para kalmıyordu..
   "Eyyubi Efendi Kanunnamesi"nde, 1648 yılındaki IV. Mehmet'in cülusunda ; Yeniçeri ve acemi yaya başılarına 3.000'er akçe, Yeniçeri ağasına 100.000 akçe, sekbanbaşı ve maiyetine 30.000 akçe, çavuş başıların her birine 15.000 akçe, Yeniçeri kethüdalarına 7.000 akçe ödendiğini yazar. Cülus bahşişi ile birlikte ayrıca askerin günlük maaşına 2 veya 5 akçe zam yapılırdı, buna da "terakki" denirdi.. Aynı listede her sipahi neferin günlük maaşının 5 akçe ve her acemi neferin günlük maaşının 2 akçe artırıldığı görülür..   17. yüzyılda Yeniçeri Ocağı'nda asker sayısı artmış olduğundan, asker maaşlarının ödenmesi için devlet hazinesinde nakit para ihtiyacı da artmıştı. 1597 yılına kadar bütçe açıkları daha önceki yıllara ait fazlalıklarla kapatılabilmişti. 17 yüzyıl başlarında ise, bütçe açığı kapatılamaz hale gelmişti. Bu dönemde mali krizin diğer bir nedeni, bütçe açığı ve nakit para sıkıntısına bağlı olarak para değerinin darphanelerde ve madenlerde düşürülmesiydi.. Değeri düşük paranın hazinede ve piyasada çoğalmasından sonra ulufeli askerin, köylü ve esnafın maddi durumları sarsılmıştı..
 
 
             

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK