Sayfalar

311 ) FATİH'İN GEMİLERİ YÜRÜDÜ AMA NASIL ?..

   İstanbul'un fethini anlatan herhangi bir tarih kitabında, en belli başlı olaylardan biri olarak, Osmanlı gemilerinin "akıl durduracak bir şekilde ve bir gecede Beyoğlu sırtlarından aşarak Haliç'e indirildiği" iddiasıyla karşılaşırız..
   Doğrusu önceleri ben de bu iddianın, biraz abartılı olsa da, doğru olduğuna inandırılmış olanlardandım. Fakat daha sonra okuduğum bazı kitaplar ( yazının sonunda adlarını paylaşacağım) kafamda epey büyük bir soru işareti yarattı ve sonuçta, bu kitapların savunduğu tezi daha inandırıcı buldum..   Hiç kuşkusuz İkinci Mehmed'in kafasında daha işgalin ilk planlama döneminden itibaren Haliç'e gemi çıkartma projesi vardır. Çünkü diğerlerine nazaran Haliç'teki surların daha zayıf olduğu bilinmektedir. Ayrıca Fatih'in padişahlığından on dört yıl önce Venedikliler, Adige'den Garda Gölü'ne 14 km. boyunca gemileri taşımışlardır. 
   Yapılan planlama çerçevesinde Boğaz'dan Haliç'e gemi çıkarma işi belki de düşünülmüştür ama çok pahalıya mal olacağı ve uzun süreceğinden dolayı, vazgeçilmiş olma olasılığı daha güçlüdür. Bu dik yokuş ve inişli güzergahtan daha uygun yerler mevcuttur ; Haliç'in iç derinliği bütünüyle Osmanlı'nın elindedir zaten. Üstelik burada hem orman boldur, hem de gemi yapımında çalışacak insan..
   O günkü teknik koşullarda, üstelik kuşatma devam ederken, bu işin olanaksızlığı bir yana ; böylesi büyük bir olayı planlayanlardan geriye en küçük bir teknik ayrıntı, çizim, plan, belge ve bilgi kalmamış olması bile, iddianın bir efsaneden ibaret olduğunu düşündürmeye yeter..
   Beş bin deneyimli usta ve işçi ile yapılan Rumeli Hisarı bile 4,5 ayda bitirilmiştir. Bu yapının yapım süreci, yapanları ve bunu gibi her türlü ayrıntılı bilgi arşivlerde mevcuttur. Keza büyük topların kimin tarafından yapıldığı, hangi başarısız deneylerden geçtiği, çizimlerinin nasıl olduğu, boyları, enleri, Edirne'den İstanbul'a iki ay içinde ve hangi zorluklarla taşındığı gibi her türlü de bilgi de yine arşivlerde vardır..
   Ayrıca Haliç'in iki yakası arasında, fıçıların birbirine bağlanmasıyla oluşturulan köprü inşaatı bile, önceden hazırlanmış fıçılarla, daha ilk günden başlamasına rağmen, ancak gemilerin Haliç'te görünmesinden sonra tamamlanabilmiştir..
   Kısacası, böyle olağanüstü bir işe dair elimizde kesin bilgiler bile yoktur ; gemilerin nereden yürütüldüğü hemen hemen her yazar ve tarihçide farklıdır. Öyle bir muamma ki ; Tursun bey, Aşık Paşazade gibi aynı dönem tarihçilerinde, gemilerin nasıl ve nereden taşındığına ilişkin bilgi yoktur..
   Bu sorular bir yana, gemileri dağdan aşırmaya varacak denli büyük bir zahmet ve zekaya kadar, alt tarafı bir demiri kesemediler mi diye sorası geliyor insanın.. Çünkü bu zincir aşılmaz değil, yalnızca sınırlayıcı ve denetim sağlayıcı bir engelden ibaret.. Nitekim daha 1203 yılında, Venedik donanması tarafından kırılarak geçilmiş. Keza Osmanlılar'ın İstanbul'a girmelerinden sonra kaçmaya çalışan Venedik gemileri tarafından, yeniçerilerin yağmalamaları sırasında, iki gemiciye baltayla kırdırılarak ikinci kez aşıldığı da biliniyor..    Söz konusu zincirin Galata tarafından da bir tehlikesi yoktur ; o koşullarda Cenevizlilerin Osmanlı'ya ciddi bir direnç göstermeleri imkansızdır. Pera'dan tepelerine yöneltilmiş toplar ve Zağanos Paşa'nın on bin kişilik ordusu tarafından boyun eğdirilmiş durumdadırlar. Dolayısıyla zinciri Galata tarafından etkisiz hale getirmek, dağdan gemi aşırmaktan çok daha kolaydır. Zaten bunun aksini iddia etmek, İkinci Mehmed gibi son derece zeki bir padişaha hakaret etmek demektir..
   Dolmabahçe'den, hele ki Tophane'den başlayacak bir gemi aktarma operasyonu doğrudan Bizanslıların gözü önünde yapılmış demektir. En zifiri karanlık gece için bile bunun aksini iddia etmek olanaksızdır. 
   Bu durumda, Müneccimbaşı'nın da belirttiği gibi, aktarmanın Rumeli Hisarı'ndan başlaması gerekiyor ki bu, durumu daha da olanaksızlaştırıyor...   
      "Mufassal Osmanlı Tarihi"nin 1.cildinde, sayfa 430'da şöyle bir yorum var : "İstanbul'un kuşatma ve fethinden bahseden hemen bütün kaynakların işaret ettiği ; daha önce hazırlanan bir projenin 20 Nisan'dan sonra uygulanmasıdır. Çünkü, gemilerin geçirileceği güzergahın saptanması, arazinin çukur yerlerinin doldurulup, tümseklerin kazınması, güzergah üzerindeki ağaçların kesilmesi, gemileri üzerinde kaydırmaya yarayan araçların hazırlanması için bir iki günden fazla zaman harcanması gerektiği bellidir.."
   Hasan Kazankaya, "İstanbul'un Fethi ve Fethin Karanlık Noktaları" adlı kitabında, resmi tezin olanaksızlığı üzerinde şöyle bir mantık yürütüyor :
"En basit hesapla ; 61 metre boyuna, 8 metre genişliğindeki bir kadırgayı, denizden kızakla karaya çıkarmak için gemi başına on dakikalık bir zaman ayırsak, 72 gemi için 12 saatlik bir süre gerekir ki, zaten gece bitti demektir.."   O dönemde orman olan o arazide ( en kısa mesafe 3 km.) gemilerin geçmesi için binlerce ağaç kesmek ve güzergahı temizlemek gerekiyor. Bu iş bir ayda yapılabilirse mucize !.. Tabii bu en kısa güzergahın kullanılması demek ve de her şeyin Bizanslıların, Galatalıların gözü önünde yapılması demek..
   Arazinin düzletildiğini de varsayalım ; gemilerin üzerinde kaydırılması için yol boyunca, yağlı ve birbirine simetrik binlerce (en kısa mesafe için 6 bin ) kereste hazırlanıp yerleştirilmesi gerekiyor. Çıkışlarda avantaj sağlayabilecek olan yağlı kızakların, inişlerde büyük sorun çıkartacağı da bellidir..
   Bizanslıların bütün gemileri bir sabah aynı anda gördüğünü düşünürsek ; gemilerin denize inmeden önce Kasımpaşa sırtlarında bekletilmiş olması lazımdır. Ayrıca, 72 geminin Kasımpaşa'ya indirilmesi için güzergah üzerinde ciddi bir çalışma yapılmış olması gerekir ki, bu, Bizanslıların gemilerin hepsini birden aynı anda gördüğü esprisini de geçersiz kılıyor..
   Müneccimbaşı, "Sahaifü'l-ahbar" adlı tarihinde şöyle der, "Fakat gerçek olan rivayete göre, gemiler Okmeydanı'nda hazırlanmış ve buradan denize indirilmiştir.."
   Evliya Çelebi de "Seyahatname"sinin 86.sayfasında, durumun ayrıntılarına bir açıklama getirmiştir : "Ebu'l-feth, Timurtaş Paşa'yı iki bin askerle Kağıthane'deki koruluk içinde elli parça kadırga yapmakla görevlendirdi. O da kimi köyleri talan edip tahta ve kerestelerden işe yarayanları gemilerin yapımında kullandı. Koca Mustafa Paşa ise azap askeriyle Okmeydanı ensesinde Levent Çiftliği denilen yerde elli parça kadırga, elli parça da at kayığını hazır eyledi. (Kuşatmanın) Onuncu günde de Kağıthane'deki kadırgalar hazır olup, cümle karada, denizde olan bütün gemiler ve içlerindeki asker hazır baş idiler.. Tersane bahçesi dibinde Şahkulu adlı iskelede denize indirildiler. Gemilerin geçtiği yerler, Okmeydanı'nda hala görülmektedir.."

   Gerçekten de, Kağıthane Deresi ve Okmeydanı'nın "ensesi", Bizans'ın görme ve duyma ufkunun ötesinde bir alandır. Haliç içinde bitmiş gemilerin gece karanlığında süzülerek Kasımpaşa'ya sessizce getirilmesi ve Bizanslıların bunları birdenbire görmesi olasılığı daha akla yatkındır..KAYNAKÇA :
Feridun Dirimtekin, "İstanbul'un Fethi"
V.L. Mirmiroğlu, "Fatih'in Donanması ve Deniz Savaşları"
Selahattin Tansel, "Fatih Sultan Mehmed'in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri"
Hasan Kazankaya, "İstanbul'un Fethi ve Fethin Karanlık Noktaları"
Erdoğan Aydın, "Fatih ve Fetih, Mitler ve Gerçekler"
Evliya Çelebi, "Seyahatname"

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK