Sayfalar

313 ) WILSON PRENSİPLERİ !..   ABD Başkanı Wilson'ın  8 Ocak 1918'de Kongre'ye sunduğu on dört maddelik barış programı, tüm dünyada ilgiyle karşılanmıştı. Bu planın özellikle Osmanlı Devleti ile ilgili olan 12. maddesi ;
"Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarına itirazsız hakimiyet temini ve Türk boyunduruğu altında bulunan diğer milletlere de mutlak emniyet içinde mevcudiyet temini ve Çanakkale Boğazı'nın uluslararası güvence altında bütün milletlerin ticaret gemilerinin geçmesine açık kalmasını" öngörüyordu. (T.Yuluğ Kurat,"Osmanlı İmparatorluğu'nun Paylaşılması" s.22 ; Selahattin Tansel," Mondros'tan Mudanya'ya Kadar" c.1, s.11)
   Uzun süren savaşın ardından çöküntü içine giren bütün halklar için bu açıklamalar inandırıcı geldi. Örneğin o sırada Bağdat'da bulunan Amerika konsolosu, okuma yazma bilmeyen Araplar arasında bile Wilson'ın ortaya attığı on dört prensibin heyecanla tartışıldığını açıkladı.. (Salahi R. Sonyel," Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika", c.1, s.5)
   Osmanlı Devleti'nin devlet ve hükumet adamları da, ilan edilen bu barış ilkelerinden sonra, İtilaf Devletleri'nin daha hoşgörülü davranacağına inanmaya başlamışlardı. Savaşın sonuna yaklaşıldığı son aylarda tahta geçen Vahideddin'in niyeti de, yol yakınken bir an evvel bu amansız savaşın sona erdirilmesi ve barış sürecine girilmesiydi. (BOA- DH-KMS, Dosya : 48, Belge No : 10) Sadrazam Talat Paşa, Wilson Doktrini'nin Osmanlı Devleti'ni paylaşılmaktan kurtaracağını umuyordu ve bunun için Başkan Wilson'a başvurmuştu. (Peter Hopkirk, "İstanbul'un Doğusunda Bitmeyen Oyun", s.466)


    Onun istifasının ardından göreve gelen Sadrazam Ahmet İzzet Paşa da ( üstteki resim ) bu prensipleri bir umut ışığı olarak görüyordu. Nitekim Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "ABD Başkanı tarafından açıklanmış hak ve adalet esaslarına dayanan bir barışı tam bir içtenlikle kabul edeceğiz." demekteydi. (Ali Türkgeldi, "Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi", s.29) Osmanlı Hükumetinin karşı olmadığını 18 Şubat 1918'de ABD hükumetine bildirmişti. (Alan Palmer, "Osmanlı İmparatorluğu", s.266) .
   Wilson Prensipleri Osmanlı kamuoyunu o kadar oyaladı ve halk bu konuya o kadar bel bağladı ki, prensiplerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla İstanbul'un tanınmış aydın yazar ve hukukçularının da geniş katılımıyla, "Wilson Prensipleri Cemiyeti" kuruldu. (Ahmet Emin Yalman, "Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim", c.1, s.324) Bu prensipler ile ilgili haber ve yorumlar gazetelerin birinci sayfasından girdi ve sık sık Amerika'ya, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmesi hatırlatıldı ve prensipleri hayata geçirmesi istendi.. (Ahmet Emin Yalman, a.g.e., s.70)
   Mondros Mütarekesi'nin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra bir inceleme gezisi yapmak üzere Anadolu'ya gelen Tümgeneral J. G. Harbord, 20 Eylül'de Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa ile görüştü. (Seçil Akgün, "General Harbord'un Anadolu Gezisi ve Ermeni Meselesine Dair Raporu", s.110) Mustafa Kemal bu görüşmede Harbord'a, "Türk milliyetçilerinin Amerikan ulusu ve Kongresinin Türkiye'nin kaderi konusunda hak ve adalete uygunluk esasına dayanan kararlar alacağına inandığını" söyledi. (Fethi Tevetoğlu, "Milli Mücadele'de M. Kemal Paşa-General Harbord Görüşmesi", Türk Kültürü Dergisi, sayı : 80, c.III, 538-545, Atatürk'ün Tamim,Telgraf ve Beyannameleri, s.72) Harbord Sivas'tan ayrıldıktan sonra 25 Eylül'de geldiği Erzurum'da gerek Kazım Karabekir Paşa, gerekse halk tarafından büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. (Kazım Karabekir, "İstiklal Harbimizin Esasları", s.140) Bu ilginin temelinde, Wilson İlkeleri'ne duyulan güven vardı..

  

   Harbord bölgede yaptığı uzun çalışmaların ardından gözlem ve temaslarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporunu, "Yakın Doğu'da Durum : Ermenistan'a Gönderilen Askeri Kurulu'nun Raporu" adıyla 16 Ekim 1919'da Amerikan hükumetine sundu.
   Harbord raporunda, "Wilson'ın on dört prensibinin, gezdiği ülkelerde geniş ölçüde benimsendiğini, Şammar'dan Basra'ya, çöl Araplarının yaşadığı bölgelerden Kafkasya'ya, Dağıstan'dan Sivas ve Erzurum'daki Türk ulusal akımının önderlerine kadar herkesin 'kendi kaderini tayin' prensibine büyük bir ilgi duyduklarını" kaydetti.. ("Harbord Raporu'nun Türkçesi", Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi, Belge No : 150/19-27331)
   Wilson Prensipleri'nin İtilaf Devletleri tarafından merkez devletlerini çözmek ve yenilgiye uğratmak için özellikle yayınlandığı çok geçmeden anlaşıldı. Çünkü İngiliz ve Fransız devletlerinin sınırları içinde de yabancı unsurlardan oluşan çeşitli milletler olduğu halde, bu prensipler onlara uygulanmadı, onlarda heyecan oluşturmadı. Bu prensipler özellikle Osmanlı Devleti'ne uygulanmaya kalkışıldı. Bu konuda gözettikleri tek şey kendi çıkarları ve emelleri oldu. (S.R.Sonyel,a.g.e, c.1,s.5 ; Erol Ulubelen, "İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye", s.200) Bunun en çarpıcı örneğini, bu prensipleri bizzat ortaya atan Wilson'ın ifadelerinden de anlamak mümkündür. 1919 yılı başlarındaki Paris Konferansı sırasında İngiltere Başbakanı Lloyd George, ABD Başkanı Wilson'a, "Türklerin İstanbul'da kalıp kalmayacaklarını" sorduğunda, Başkan Wilson, uluslararası ilişkilerde görülen çifte standarda en iyi örneklerden biri olabilecek cümlelerden birini, "Türkler, Avrupa'da çok uzun süre kaldılar ; artık oradan tamamen temizlenmelidirler" şeklindeki sözleriyle ifade etti. Ortaya attığı prensiplerle mazlum milletlerin umudu haline gelen bir insanın, söz konusu millet Türkler olunca takındığı tavır insanlık adına utanç vericidir..
   Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos, Osmanlı'nın kaderinin ele alındığı ve Sevr'in taslak çalışmalarının yapıldığı Paris Barış Konferansı'nın 3 ve 4 Şubat 1919 tarihleri arasındaki oturumlarında İzmir ve Batı Anadolu ile ilgili isteklerini ortaya koyunca, Venizelos'un bu konuşması Wilson'ı da oldukça etkilemiş ve o da bu konuşmaya alkış tutmuştu. (H.Nicholson,"Peacemaking 1919") Halbuki Venezilos'un Yunan talepleriyle ilgili yaptığı konuşmada ortaya koyduğu konular hem Mondros Mütarekesi hükümlerine , hem de Wilson Prensipleri'ne tamamen aykırıydı !..
    


   Wilson'ın, aslında dini sebeplerden ötürü, Türklere karşı bir ön yargısı vardı. Türk ve Müslüman düşmanıydı da denilebilir.. Amerikan delegeleri toplantıda Yunan isteklerine karşı çıktıkları halde, o yine de doğru olanı değil, bağnazlığının ve fanatizminin gereği olan şeyi yaptı ve Yunan emellerini sonuna kadar destekledi !.. (Howard N. Harry, "The Partition of Turkey, A Diplomatic History 1919-1923", s.244)
   Nitekim Halide Edip de, Başkan Wilson'ın on dört prensibi, "özellikle ve kurumlu bir şekilde" açıkladığını söyler. (Halide Edip Adıvar, "Türkiye'de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri", s.3-4) 
   Wilson Prensipleri Cemiyeti, kurulduğu günden itibaren, hemen faaliyete geçti. Beyannameler basıldı ve yayınlandı, kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı..
   Osmanlı Devleti içindeki  her işi adım adım takip eden İngiliz Gizli Servisi de bu cemiyetin hareketlerinden hiç rahatsız olmadı !.. O tarihlerde İngiltere'nin İstanbul'daki siyasi temsilcisi olan Thomas B. Hohler, 24 Aralık 1918 tarihli mektubunda, İngiliz Dışişlerine, "bu derneğin önemli olmadığını" söyledi !.. (S.R.Sonyel, a.g.e, c.1, s.6) 


   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK