Sayfalar

332 ) BİR ABDÜLHAMİD DEVRİ PAŞASI

      

   Nazım Hikmet'in, "sen, mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin ?" sorusunu yönelttiği ressam Abidin Dino'nun dedesi olan ve 1843 yılında Preveze'de dünyaya gelen Abidin Paşa'nın içine doğduğu imparatorluk köklü bir değişim sürecine girmişti. Zincirleme reformlar toplumu derinden sarsıyordu.   Osmanlı'nın Rumeli topraklarından çekilmeye başlaması, ilerideki parçalanmanın habercisiydi. Abidin Paşa'nın babası Ahmed Zeynel Abidin, Arnavutluk'un önde gelen ailelerindendi. Yakın arkadaşı Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'da yaptıklarından ilham alıp Arnavutluk'ta benzer hareketlere girişebileceği korkusu, Konya'ya sürülmesine ve orada koleradan ölmesine yol açacaktı..
  Abidin Paşa yedi yaşında Türkçe ve Rumca okumaya başlar, medrese tahsili çerçevesinde sarf,nahiv, mantık dersleri alır. Edebiyat, hesap, coğrafya ve kozmografya ilimleriyle ilgilenir, Yunanca eserleri takip eder ve Fransızca dersleri alır..Babasının ölümünden sonra saraya alınan genç Abidin, padişahın maiyetinde, Arnavut Taburunda muhafızlık yaptıktan sonra, Mülkiye sınıfından devlet hizmetine girer. Arapça,Farsça, Türkçe,Arnavutça,Fransızca ve Yunanca bilen Abidin Paşa'nın Yunanca yazı ve şiirleri İstanbul'da Neologos adlı gazetede uzun süre yayımlanmıştır..
  Devlet borçları, borsa işlemleri ve maliye meseleleri konusundaki eserini kaleme aldığında, İstanbul'un ilk resmi borsa komiserliği görevini üstlenmiş olan 30 yaşlarındaki Abidin Paşa, ekonomik açmazlar içinde yoğrulmuş bir Osmanlı bürokratıydı..
  Abidin Paşa, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nin sonunda Epir sınırlarının tespiti  için Yanya'da toplanan olağanüstü komisyona başkan olarak atandığında, Abdülhamid tahta yeni çıkmıştı, sonra da olaylar zincirleme gelişti. Savaş sonrası imzalanan Ayastefanos Antlaşması Osmanlılar için tam bir felaket anlamını taşıyordu. Hem Rumeli'de kalan toprakları birbirinden kopmuş, hem Rusların yüklediği 35 milyon liralık savaş tazminatıyla Osmanlı ekonomisi ağır bir darbe almıştı. Rus hegemonyasının güçlenmesi İngiltere'yi rahatsız ettiği için Berlin'de bir kongre toplanmasını sağladı. 1878 Berlin Kongresi, Osmanlı için, sonun başlangıcını simgeliyordu. Devlet, artık, yabancı devletlerin doğrudan baskısı altına girmişti ve bu durum iç ve dış siyasette çok temel değişikliklere yol açacaktı...
   Mart 1879'da Abidin Paşa, Yunanistan'la sınır anlaşmasını yapmakla görevlendirilen olağanüstü komisyonun başkanlığını üstlendi. Bunun ardından Diyarbekir, Elazığ ve Sivas vilayetleri ıslahatıyla görevlendirilen paşa, böylece daha da netameli bir göreve atanmış oldu. 
   Abidin Paşa, Katolik yardımcısı Manas Efendi ile birlikte Diyarbekir'de çalışmalarını yürütürken, eyalet meclisindeki Hristiyanların sayısı artırıldı, zaptiyelere üniformalar diktirildi, ödenmemiş maaşları ödendi, köylülerin güvenliği sağlandı, ayrıca Diyarbekir'de bir de polis kuvveti kuruldu. Paşa dürüsttü, gece gündüz demeden çalışıyordu, mesleğinde başarılı bir yöneticiydi ancak, reformların uygulanması için maddi kaynağa ihtiyaç vardı. Oysa İngiltere bir yandan Osmanlı yönetimini reformları uygulaması için sıkıştırırken, sultanın yardım taleplerini duymazdan geliyordu. Bu durum Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde giderek büyüyen bir soğukluğa sebep olacak ve Osmanlı-Almanya yakınlaşmasının önünü açacaktı..  
   
   19. yüzyılın sonlarına ait nüfus verileri, Sivas Vilayeti'nde (Sivas, Amasya ve Tokat'ın tamamı ve Kayseri,Malatya,Ordu,Giresun,Samsun ve Çorum'un bir kısmı ) Ermenilerin nüfusun %20'sinden fazlasını oluşturduğunu gösteriyor. Ermeniler en verimli topraklara sahipti.Şehirlerde tefecilik yapan Ermeniler ise aylık %3 gibi fahiş bir faizle zenginliklerine zenginlik katarlarken borçluların tepkisini çekiyorlardı. 
   1879 yazında gelişmeleri yakından izlemek amacıyla Anadolu'nun belli başlı şehirlerine birer asker-konsolos atayan İngiltere, Anadolu'daki konsoloslar ağının merkezini "Anadolu Başkonsolosluğu" adıyla Sivas'ta kurmuştu. Böylece doğuda Ermeni toplumu üzerinde etkinlik kurmuş olan Amerikalı misyonerlerden sonra İngiltere de Sivas vilayetinde ağırlığını hissettiriyordu. 
   Abidin Paşa, 1879/Ağustos ile 1880/Mart arasında Sivas Valiliğinde bulundu. Gelir gelmez 3 Müslüman ve 3 Hristiyan'dan oluşan bir komisyon kurup reform çalışmalarını hemen başlattı. İngiltere'nin Sivas'taki başkonsolosu Albay Wilson, paşanın gelişinden memnundu : Bu ücra yerde, klasik edebiyat üzerine eğitimli insanların yapabileceği türden sohbetleri paşayla sürdürmenin kendisi için ne büyük bir nimet olduğunu ifade edecekti. (Wilson,to Layard,Sivas, 49 of 14 October 1879, F.O. 424/91)
  Paşanın başarılı yönetimi takdir topladı : Gece gündüz demeden çalışıyor, sakin ve hızlı karar veriyor ve kararlarını uygulamaya sokuyordu. Ancak giriştiği reformlar bir dizi rahatsızlığa yol açmış olmalı ki,Sivas'ta bulunduğu süre boyunca Babıali faaliyetlerini yakın takip altında tutacaktı. 
  Bu ortama rağmen, Abidin Paşa kısa valiliği sırasında bir dizi yeniliğe imza atabildi : Kafkaslar'dan gelen muhacirleri iskan etti, yol inşaatlarını başlattı, Müslümanların eğitim koşullarını iyileştirdi, Sivas'a sokak lambaları diktirdi, haftalık bir gazetenin yayımlanmasını sağladı. Vergi ve hukuk reformu programları hazırladı fakat Mart 1880'de Selanik'e vali atanmasıyla bu reform hamleleri son buldu. Selanik'e atanmasından kısa bir süre sonra İstanbul'a çağrılan Abidin Paşa'ya vezir rütbesi verildi ve aynı yıl Hariciye nazırlığına getirildi. Üç ay kadar bu görevde kalan 38 yaşındaki paşayı Sultan Abdülhamid tam sadrazam yapacakken, şeyhülislamın "Efendimiz, Abidin Paşa kulunuz pek gençtirler.Başkanlık edeceği vekillerin hepsi ondan yaşlıdır. Abidin kulunuz, zekası ve dirayeti sayesinde, nasıl olsa ileride bu makama davet edilir" diyerek sadrazam yapılmayarak tekrar valiliğe gönderildi. Birinci rütbeden Mecidi Nişanı ile taltif edilerek Adana valiliğine tayin edildi..
  1881 yılı Ocak ayında göreve başlayan Abidin Paşa, burada geçirdiği sürede gene birçok ilke imzasını attı. Halkın yardımıyla Askeri İdadi binasını yaptırdı. Dar sokakları genişletti ve Saathane'yi inşa ettirdi. İmparatorluğun belli başlı şehirlerinde yükselen saat kuleleri, Abdülhamid'in çağdaşlaşma çabalarının simgesi idi adeta. 
  Abidin Paşa tarım konusuna da eğildi. İlk defa Batı'dan tarım makineleri getirterek Çukurova'da tarımın modern usullerle yapılmasını sağladı. Ermenilerin yabancı bankalardan kredi alıp bölgede büyük boyutlarda arazi edinmelerinden son derece rahatsız olan Abdülhamid, kendi adına 800 bin dönümlük bir çiftlik kurduğu gibi, Abidin Paşa'ya "boş bulduğun bütün arazileri topla" talimatını vermişti. O da bir kısmını satın alarak, bir kısmını da bataklığı kurutarak edindiği yaklaşık 60 bin dönüm genişliğindeki çiftliğinde modern tarım aletleriyle örnek çalışmalar yaptırdı. Aynı dönemde altı ciltlik Tercüme ve Şerhi Mesnevi-i Şerif kitabını da yazdı..
   1884'de tekrar Sivas valiliğine getirildi ve bir yıl sonra da Ankara'ya tayin olarak yedi yıl boyunca bu küçük (30 bin nüfus) kasabayı kalkındırdı. Elmadağ'dan Kale civarındaki semtlere su getirilir, çeşmeler yapılır, şehrin etrafında yollar açılır, itfaiye teşkilatı kurulur, hastane yapılır, ambarlar inşa edilir, okullar açılır, kısacası şehirde daha rahat bir yaşam tesis edilir. 1892'de demiryolu ulaştığında, Ankara'nın çağdaşlaşma süreci çoktan başlamıştır..
  Abidin Paşa 1893'de Oniki Adalar valiliğine atanınca, Rodos'ta bir vali konağı yaptırmış, aile fertlerini yanına aldırmıştı. Bu,"Rodos sürgünü " on üç yıl sürecektir.. 
  Abidin Paşa, padişah tarafından İstanbul'a çağrılıp sadrazamlık teklif edileceği sırada, 1906'da, Mabeyinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumar ve Fatih Türbesi avlusuna defnedilir..    

(EMİNE  UŞAKLIGİL, "BENİM CUMHURİYET'İM")  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK