Sayfalar

342 ) İNGİLİZ BAYRAĞI ALTINDA TÜRK LOBİSİ !..

  

   Güney Asya Müslümanları, Türk insanını Anadolu'da verdiği Milli Mücadelede yalnız bırakmamak için büyük gayret sarf etmişlerdir. Kaldı ki, Kuva-yı Milliye' nin böylesine zor bir anda Hindistan Müslümanlarından beklediği de sadece manevi yardım değildi. Bunun bilincinde olan Hint Müslümanları manevi desteğin yanı sıra, başka önemli faaliyetlerde de bulundular. İngiliz ordusuyla birlikte Türklerle savaşmak için gelen Güney Asyalı Müslümanlardan bir fırsatını bulup kaçıp da, İstanbul'da Milli Mücadele yanlısı Türklerle birlikte Türk-Hint Dostluk Cemiyeti kurulduğunu İngiliz İstihbaratı tespit etmişti. Aynı cemiyetin Hindistan'da da kurulması için gayret sarf edildiğini, Veliaht Abdülmecid Efendi'nin de Cemiyete destek verdiğini ve Cemiyetin biri Trakya'da Milli Mücadeleyi yürüten Cafer Tayyar, diğeri de Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Milliyetçilere iki heyet gönderdiğini de İngilizler tespit ettiler..
   Öte yandan, İngiltere'de ikamet eden Hint asıllı Müslümanlar, "İslam Cemiyeti" aracılığıyla Paris Konferansı başlamadan biraz evvel İngiliz Başbakanı Lloyd George'a, 5 Ocak'ta bir muhtıra verdiler. Hint Müslümanları bu muhtırada, Lloyd George'un 5 Ocak 1918'de "Türk ülkeleri üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinin yıkılmayacağına" dair sözünü de hatırlattılar. Bu arada İngiltere'de yaşayan Hint asıllı Müslümanlar bunun dışında İngiliz basınını da etkilemeye çalıştılar. Hint Müslümanlarının etkisiyle Times'da çıkan haber ve makaleleri İstanbul basını da yeri geldikçe kullanıyor ve makalelerden alıntılar yaparak zaman zaman yayınlıyordu..
   Hindistan'da Peşaver'den Askot'a kadar tüm İslam toplumu ayaktaydı. Hilafetin merkezi olan İstanbul'a düşman askerinin çıkması ve Halifeyi baskı altında tutması karşısında öfkelenmişlerdi. Çünkü onlar İslam'ın son bağımsız gücü olan Türkiye'ye büyük umut bağlamışlardı. Hindistan Müslümanlarının 8-29 Şubat'ta Kalküta'da yaptığı Hilafet Konferansı'nda başkanlık sandalyesine Mevlana Ebu'l Kelam Azad (aşağıda solda) oturdu. Toplantı sonunda bir kısım kararlar alındı. Bunlar arasında Padişah'a sadakat mesajları çekilmesi, daha da önemlisi, Türklerle yapılan barış anlaşmasının tatminkar olması, Anadolu'da Müslüman halkı ezen İngiliz yönetiminin bundan böyle Güney Asya Müslümanlarından sadakat beklememesi ve Hilafeti korumak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine dair kararlar aldılar. Hatta seslerini duyurmak için daha da ileri gittiler ve o ana kadar tüm anayasal yollara başvurduklarını, hukuk yollarını tükettiklerini göz önüne alarak, 19 Mart'da genel bir "iş bırakma" eylemi yapacaklarını ilan ettiler..

  

   Daha sonra Londra'ya giden Hilafet Heyeti, 2 Mart'da Hindistan'dan sorumlu bakanlıkta kabul edildiler. Kendilerini Bakan Montague adına Fisher karşıladı. Kabul sırasında konuşan Heyet Başkanı Muhammed Ali (yukarıda sağda) , Hindistan Müslümanları olarak barış görüşmelerinden haberdar edilmediklerini, Ermeni ve Yunan propagandasının Batı'da başını alıp gittiğini, Britanya'nın dış siyasetinde bundan böyle kendilerinin de hassasiyetle dikkate alınmasını, İslam sosyal bir din olduğu için devlet işlerine kayıtsız kalamayacaklarını ve Halife'yi savunmak için cismani bir güç bırakılması gerektiğini ifade etti ve mandaları kabullenmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Muhammed Ali ayrıca, Anadolu ve Trakya'nın İstanbul da dahil olmak üzere Türklere bırakılmasında ısrarlı olduklarını, Filistin ve Arabistan gibi kutsal mahallerin mutlaka Halife'nin egemenliğinde kalması gerektiğini söyledi. Avrupa'da Müslümanlar aleyhinde yaygınlaşan ithamlara da değinen Muhammed Ali, bunun sebebinin kıskançlık, dini ve ırki peşin hükümlülük olduğunu ifade etti. 
   Heyettekilerin konuşmasının ardından bir konuşma yapan İngiliz diplomat Fisher, Güney Asya Müslümanlarını övdükten sonra, Londra'nın tehditler karşısında siyasetinden dönmeyeceğini ve Başbakanın da işlerinin yoğunluğu sebebiyle kendilerini kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine tekrar söze giren Muhammed Ali, kendilerine vakit ayıramayan Başbakan'ın her vesile ile Yunan Başbakanı Venizelos ile görüştüğünü ve Yunanlı, Ermeni ve Musevilerin Downing Street'e o kadar rahat girip çıkmalarına rağmen aynı hakkın Güney Asya Müslümanlarından neden esirgendiğini söylemekten çekinmedi. Heyet, Londra'dan ayrılmadan önce Başbakan'a bir muhtıra gönderdi.
   Heyetin bu sert yaklaşımından İngiliz Hükumeti haberdar olunca, Başbakan Lloyd George, Hilafet Heyeti'ni kabul edeceğini duyurdu. Lloyd George zaten kerhen gerçekleşen bu görüşmede Muhammed Ali'ye gayet soğuk bir şekilde tezini savunmasını istedi. "Biz buraya dini bir meseleyi tartışmak üzere geldik" diye söze başlayan Muhammed Ali, Hilafet'in Güney Asya Müslümanları açısından önemine değindikten sonra, "İnancın korunması için Halife'nin yeterli toprağa, maddi fonlara ve askeri güce ihtiyacı vardır" dedi. Bunun üzerine Lloyd George, "Arap ülkelerinin istiklallerine karşı çıkıp çıkmadıklarını" sordu. Başbakan'ın sözü nereye getirmek istediğini anlayan Muhammed Ali, "Türklerle Araplar arasında bir iki görüş farklılığı olduğunu, bu konuda yetki verilirse arabuluculuk yapmak istediklerini - Faysal inançlı bir Müslümandır, onu yeniden Türk egemenliğine sokmaya ikna etmek zor olmayacaktır" dedi. Ayrıca, "Manda altında da olsa Müslümanları, Hristiyanların idaresine bırakmak caiz değildir. Mekke, Medine, Kudüs ve 'İslambol' Müslümanlarca kutsal şehirlerdir ve Halife' nin yönetiminde kalmalıdırlar. Türkleri İstanbul'dan çıkarmak ; İslam dünyasına karşı açılacak bir Haçlı Seferidir. Ayrıca Halife, İstanbul'da bir rehine gibi tutulamaz. O bir 'Papa' değildir.." dedi.
   Lloyd George bunun üzerine konuyu değiştirdi ve Türkleri, Ermenilere mezalim yapmakla suçladı. Muhammed Ali, Times gazetesinin tabirini kullanarak Ermenilerin hiç de öyle uysal kuzular olmadığını hatırlattı ve bu konuyu incelemek üzere kendisinin de içinde bulunmak istediği bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Lloyd George'un Türkiye'ye karşı davranışlarında yine bir yumuşama olmadığı gibi, "Türkler kendilerini idareden acizdirler. Anadolu bugün viraneye dönmüştür. Artık onu yalnız bırakamayız, bu bir din meselesi değil,insanlık davasıdır" dedi. Muhammed Ali, Başbakan'ın söylediği sözleri tek tek cevaplandırmak istediyse de Lloyd George buna fırsat vermedi ve bunun sabaha kadar sürebileceğini söyledi ve toplantının bittiğini ikaz etti. Bunun üzerine Muhammed Ali son söz olarak şunu söyledi : "Britanya Krallığı' na sadakatimiz ile dini vecibelerimiz arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsak, bizim için İslam öncelikli gelecektir.." dedi. 
   24 Nisan'da Paris'e geçen Hilafet Heyeti burada Fransız Başbakanı Millerand tarafından da kabul edilirken, 23 Temmuz'da Roma'da İtalyan Başbakanı Gioletti ile görüşme fırsatı buldu..

KAYNAKÇA :

Mim Kemal Öke, "Hilafet Hareketleri" s.47-48, 53-56 
Times, 7 Ocak 1918
İkdam, 20 ve 21 Ocak 1921
Salahi R.Sonyel, "Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika" C.1, s.183-184
 Prof.Dr.Osman Özsoy, "Kurtuluş Savaşı", s.100-102
 
    

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK