Sayfalar

344 ) AKILLARA ZİYAN BİR OSMANLI BÜYÜĞÜ !..

     

   Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir dönemine damgasını vurmuş bir kişidir Halet Efendi.. Sonradan kadı olan Kırımlı Hüseyin Efendi'nin oğludur. 
   Eski şeyhülislamlardan Şerif Efendi'nin konağında bir yandan hizmet eder, bir yandan da okuma yazma öğrenmeye gayret ederdi. O da babası gibi, geçim yolunu Şeyhülislam sayesinde ilmiye sınıfına girip kadı olmakta bulmuştu..  
   Şeyhülislam Şerif Efendi vefat edince, onun oğlunun yanında kalmaya devam ettiyse de, bir süre sonra bir başkasına mühürdar yamağı olarak kapılandı.. Pek hoş olmayan bazı sebeplerden dolayı oradan da ayrıldı.Bir Rumeli valisine yaranmaya, bu da mümkün olmayınca bir paşaya kul olmaya çabaladı... En sonunda, döndü dolaştı, Galata Mevlevihanesi Şeyhi ünlü şair Galip Dede'ye yaranmanın yolunu buldu !..

  Galata Mevlevihanesi

   Halet Efendi, hiçbir yerden ve hiçbir kimseden doğru dürüst ders görmediği halde, keskin zekası ile güzel yazıyı ve hatta şiir söylemeyi bile başarır oldu. Birkaç kapı daha değiştirdikten sonra Derya tercümanı Kalimaki Efendi'ye katip olup "Fenerli" takımı ile anlaşıp kaynaştı.. 
   Yeni ortamındaki keyif meclislerinde tanıdığı nüfuzlu kimseler sayesinde hocalık rütbesi kazandı. Çok geçmeden de Paris elçiliğine bile atandı !.. İhtilali orada yaşadıktan sonra, Paris dönüşünde Rikab-ı Hümayun Reisi (*) olmuşsa da, Fransız elçisinin şikayeti üzerine azledilip Kütahya'ya sürüldü.. 

(*) RİKAB-I HÜMAYUN : Padişahın atının yanında yürüyüp aynı zamanda yakın korunması görevini üstlenen kişiler. Aynı zamanda, elçi ziyaretlerinde, elçilerin pazularından tutarak padişahın huzuruna sokar, yer öptürürlerdi..

   Halet Efendi, neden sonra affedilip İstanbul'a geldikten birkaç ay sonra Bağdat'a gönderildi. Orada da dolaplar çevirdi, yetkilileri birbirine düşürdü ama oralardan hazineye epey bir para toplayıp yine göze girdi !.. Hatta sarayın gizli mektuplaşmalarını idareye memur olacak kadar padişaha sokulmanın yolunu bulmuş oldu.. Ama yine de, talihi ilk yıllarında iyi gitmediği için epey eziyetler ve yokluklar çekmiş olduğundan ; hangi işe girse daha güvenli ve devamlı olanını aramak kaygısından bir türlü kurtulamıyordu.. 
   Fenerliler sayesinde "parladığı" için onları tutar ve kollardı. Yeniçeri Ocağı ile geçinmeyi, onların sayesinde nüfuzlu görünmeyi iş edinmişti. Kendisinden başka kimsenin, padişahın yakını olmasını istemezdi. Tutulan ve sevilen bir adam olabilmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmezdi..
   Sultan Üçüncü Selim, İkinci Şehzade iken, onunla birlikte uzun uzun konuşurdu. İkinci Mahmud da şehzadeliğinde öyle yapmıştı.. Mahmud, yeniçeri sınıfı yerine talimli asker yetiştirmek istiyordu. Amcası Selim'in isteyip de yapamadığı bir şeydi bu.. 
   1812 yılında bu sırrını Halet Efendi'ye açmış, onun deneyimi ve bilgisiyle kendisine yardımcı olacağını ummuştu. Ama Halet Efendi bunu destekler gibi görünür fakat karıştırıcı ve oyalayıcı bir yol tutarak, her gün yeni bir özür ve yeni bir düzenle padişahı aldatır, avuturdu.. Bu konuda sarayda destekçiler de vardı.. Örneğin Çuhadar Ömer Ağa.. O da tamamen eskiye bağlı, kurallara tutkun bir adamdı. Ağzı laf yaptığı ve padişahı canla başla korur göründüğü için her dediğini yürütüyordu. 
   Sultan Mahmud kendisini eski bağların, törelerin baskısı altında, bunaltıcı bir kafeste gibi görür ; bundan kurtulmanın yolunu kollardı. Ne çare ki Halet Efendi her kapıyı kapar ve kendi düşüncesinde olmayan kimselerin padişahın huzurunda ağzını açmasına fırsat vermezdi. Perde arkası oyunlarının anlaşılmaması için, fırsatını bulup bunları padişaha açıklayabilecek kimseleri birer hile ile ya uzak bir yere memurluğa gönderir ya da büsbütün uzaklaşsınlar diye ahirete yollardı !..
   Halet Efendi, önemli yerlere hep güçsüz ve başarısız kimseleri tayin ettirir ; kendisinden akıllı, tedbirli ve bilgili birinin padişahın gözüne görünmesini önlerdi.. O güçsüz ve başarılı kimseler, başları daraldı mı hemen ona başvurur, hem gönlünü almak hem de dertlerini açabilmek için onu armağanlara boğarlardı.. 
   Şeyhülislam Zeynelabidin Efendi, medrese öğrencilerinin bir hareketi sonrası görevinden istifa etmek zorunda kalınca, Halet Efendi bu mevkiye kendi adamı olan Mekkizade Asım Efendi'yi çoktan hazırlamıştı. Daha gençmiş, sakalına ak bile düşmemiş ne çıkar ?!.. Halet Efendi bu töreyi de bozdu.. Mekkizade'ye, her ne yaparsa yapsın, sakalından birkaç tel ağartsın diye haber gönderdi. O da sakalını saatlerce öd ağacı tütsüsüne tutarak bir gece içinde birkaç kılını ağartıp şeyhülislamlığın yolunu tuttu !.. 
   Yeniçeri Ocağı ileri gelenleri de onun ağzı açık hayranlarıydı. Gerektiğinde, onların birtakım gösterilerle genç sultanı korkutup, onun cüretli kararlarından geri adım atmasını sağlardı !.. Bu arada nice günahsız adam, ya işlerinden olur ya da hayatlarını kaybederdi.. Onun yüzünden devlet o kadar ayrıntıya dalmış olurdu ki, asıl sorunlar bir kenara bırakılırdı.. 
   1815'de Halet Efendi'ye bir de nişancılık rütbesi verildi.. Aslında saltanat müsteşarı idi ve bütün ipler elindeydi ama adet yerini bulsun diye ona böyle bir memuriyet verildi.. 
   Aslında gaddar ve kan dökmeye meraklı biriydi. Onun döneminde hafif suçlara ağır cezalar ve idamlar verilmesi hep onun önerileriyle olmuştu. 
   Tepedelenli Ali Paşa'da isyan ettiğinde, Halet Efendi onun kellesini istedi. Canip Efendi gibi bazı ileri görüşlüler ise, "Şimdi bir Tepedelenli gailesi çıkarmanın zamanı değildir" diye karşı koysalar da o bildiğini okudu ve sonunda devletin başına bir de Yunan meselesini sardı.. 
   Sultan Mahmud da artık ondan sıkılmaya başlamıştı ve çareler arıyordu.. Halet Efendi yüzünden görevinden olan Sadrazam Salih Paşa, sürgüne giderken padişaha şöyle dedi : Bu işin kesin çaresi onun bir süre seyahat ettirilmesidir".
Sultan Mahmud, Halet Efendi'nin bir süre Bursa'da dinlenmesi için bir irade çıkarttı. Bu iradenin yerine getirilmesi işini de yeni sadrazam Abdullah Paşa'ya verdi..
   Reisülküttab Efendi gizlice bir ferman yazıp sadrazama vermiş, sadrazamın silahtarı fermanı alıp Halet Efendi'yi Üsküdar'a geçirmişti. Fakat Halet Efendi' nin ricası üzerine sürgün yeri Konya olarak değiştirilmişti. Bu defa devreye onun işkencelerine maruz kalanlar girdi. Özellikle Hüsnü Bey, onun yaptığı tüm kötülükleri padişaha arz ederek sultanın gazabını tahrik ettiler..Bunun üzerine idam fermanı çıktı. İcrasına ise hassa hasekilerinden Mehmed Arif Ağa memur edildi..
   Mehmed Arif Ağa, kıyafet değiştirip Halet Efendi'den önce Konya'ya vardı ve bir yere gizlendi. Halet Efendi Konya'ya geldiğinde Çelebi Efendi dairesinde dinlenirken Arif Ağa geldi, fermanı gösterdi ve kılıç kaytanıyla onu boğdu, başını keserek İstanbul'a getirdi. Baş "ibret taşı"nda teşhir edildi.. Cesedi Konya'da, kesik başı ise Galata Mevlevihanesinde gömülüdür..

   "Zalim, Allah'ın intikam kılıcıdır ; fakat sonra bu kılıçtan intikam alınır.."

    

Ahmed Cevdet Paşa Tarihi'nden derlenmiştir..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK