Sayfalar

346 ) MONDROS'TAN SONRA KURTLAR SOFRASI !..


   Tevfik Paşa hükumeti zamanında Osmanlı Devleti aleyhine olan faaliyetlerde bir artış meydana geldi. Ahmet İzzet Paşa'nın istifasından hemen bir gün sonra, taraflarca imza edilen bir sözleşme ile İskenderun'un durumu hakkında bir karara varıldı. Buna göre ; İskenderun'da Osmanlı mülki idaresi devam edecek ; polis ve jandarma eskisi gibi görev yapacak ; fakat Osmanlı ordusu burayı terk edecek ve bundan sonra da, Halep'e erzak götürmek üzere kasabaya bir İngiliz müfrezesi çıkacaktı. 
Nitekim 9 Kasım 1918 günü saat birden sonra İskenderun'a 15 kişilik bir İngiliz müfrezesi ayak bastı.

                               

   11 Kasım 1918'de, açlıktan ve yokluktan dolayı erzak ambarı önünde birikmiş olan halkın yaptığı gürültüyü bahane eden Fransızların Cautelas Torpidosu Komutanı David Beauregard, şehirde bulunan Türk memur, polis ve jandarmaların şehri derhal terk etmelerini istedi. İlgililer bu tebliğe uyarak kasabayı terk ettiler. Halbuki İstanbul Hükumeti memurlarına yerlerini terk etmemeleri için gerekli direktifleri vermişti. Bu sebeple Kaymakam ve Liman Reisi görev yerlerine dönmesi için İskenderun'a geri çevrildi. Fakat memurlar bu defa da Torpido komutanı tarafından tutuklandılar, şehrin içinde süngülü askerlerce dolaştırılıp "teşhir" olunduktan ve bir ahırda 24 saat aç tutulduktan sonra, asker muhafazasında bir kayığa bindirilerek Payas'a tart edildiler..
  Bu davranış Türk komutanlarını çok üzdü. Hatta 2. Ordu Komutanı Nihat Paşa, Fransız subayını "İngiltere'nin Filistin Ordu Başkomutanı"na şikayet ederek cezalandırılmasını istedi. Ancak bu şikayetten bir sonuç alınamadı. Aksine aynı subay, Kırıkhan mevkiindeki Türk silah ve cephane depolarına da el koydu. Halbuki "Filistin cephesindeki ordumuzun elindeki bütün silahların alınmaması" için İngilizlerle bir anlaşmaya varılmıştı. Onun için 18 Kasım 1918 tarihinde bu Fransız subayı tekrar şikayet edildi ve hareketlerini sürdürdüğü taktirde iki taraf arasında istenilmeyen durumların meydana gelebileceği hatırlatıldı. Fakat girişilen bütün bu teşebbüslerden herhangi bir fayda ve sonuç alınamadığı gibi, İngilizler, Osmanlı hükumetinden daha başka isteklerde de bulunmaya başladılar. 
  İngilizler, Osmanlı hükumetine gönderdikleri bir yazıyla Adana'nın derhal boşaltılmasını istediler. Bu konudaki istek bizzat Amiral Calthorpe tarafından yapıldı. İngilizlerin Osmanlı hükumetinden talepleri şöyle sıralanıyordu :

1. ) Türk askerleri, 1 Aralık 1918 tarihine kadar Ceyhan nehrinin batısına çekilecek. Pozantı'nın kuzeyine kadar yapılacak çekilme ise 15 Aralık 1918 tarihine kadar tamamlanmış olacak..

2. ) Çekilen kuvvetler ellerindeki tüm silahları bırakacaklar ve terhis edilecekler..

3. ) Osmanlı erzak depoları ve bu işle ilgili müesseseler tahrip edilmeksizin bırakılacak..

4. ) Halep-Toprakkale demiryolundan İngilizler serbestçe yararlanacaklar...

  Hemen bir gün sonra da, Fransız Albayı Raymond şehre geldi ve şehrin Fransız askerleri tarafından işgal edileceğini bildirdi. 
  Bu istekler mütareke hükümlerine aykırıydı. Çünkü mütarekenin 16. maddesine göre, Kilikya'daki Türk kuvvetlerinin "güvenliği korumak için gerekli olanlar dışında kalanlarının İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı ile yapılacak müzakereler sonunda kararlaştırılacak şekilde geri çekileceği" kabul olunmuştu. 
  Fakat şimdi Türk birliklerinin tek taraflı olarak Pozantı'ya kadar olan toprakları boşaltılması isteniyordu. Osmanlı Devleti bu konuda yaptığı girişimlerden de bir sonuç alamadığı gibi, İngilizler tarafından verilen bir nota ile karşılaştı !.. İngilizler verdikleri bu notada, "İstekleri karşılanmazsa gerekirse yeniden savaşabileceklerini ve böyle bir durumda Osmanlıların bu işten daha zararlı çıkabileceği" tehdidinde bulundular. 
  Beklemediği bir tehditle karşılaşan Osmanlı Hükumeti, Adana havalisinin Pozantı'ya kadar boşaltılmasını zorunlu gördü. Böyle bir durumda, silahların hiç olmazsa bir kısmının kurtarılması için Harbiye Nezareti tarafından 2.Ordu Komutanlığına bir yazı yazıldı. Yazıda, "Toroslar'ın güneyinin boşaltılması müzakerelerinin yapıldığı şu sıralarda, elde bulunan malzemelerin bir an evvel daha güvenli yerlere nakillerinin yapılması" isteniyordu. 
  Bu emri alan 2. Ordu Komutanı Nihat Paşa, biraz zaman kazanmış olmak için Suriye İngiliz Ordusu Başkumandanlığı'na bir yazı gönderdi ve "Türk ordularının geri çekilmesi konusunda İstanbul'la yapılan yazışmalar yüzünden 12 günlük bir zaman kaybettiklerini ve nihai geri çekilme tarihinin 15 Aralık'tan 26 Aralık'a alınmasını ve Osmanlı orduları savaş sırasında zaten çok sayıda silah malzemesini kaybettiği için, askerlerin elinde mevcut silahlarının geri alımından vazgeçilmesini" istedi. Böylece, Toroslar'ın güneyinde çok miktarda savaş malzemesi kaldı..  Bu sırada İtilaf Devletleri eline geçen Osmanlı malzemelerinin dökümü, yaklaşık olarak, şöyleydi : 

Güney bölgesinde 126 vagon dolusu erzak, mühimmat ve teçhizat..
Pozantı'da tamire muhtaç 120 yük otomobili, 25 araba..
Ayrıca ; 30 vagon kadar piyade topçu cephanesi, 15 vagon benzin, 2 deniz uçağı ile birkaç ton giysi..

   Yaklaşık olarak altı ay sonra Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ; otomobil ve benzin bulabilmek için çektikleri çileyi düşününce; hele Kurtuluş Savaşı sırasında giyecek doğru dürüst üniforma bulamayan, büyük çapta cephane sıkıntısı çeken Mehmetçikleri düşününce, insanın içini bir sıkıntı kaplıyor değil mi ?..KAYNAKÇA : 
"Türk İstiklal Harbi" C.1, s.62, 66 ve 75 ; "Harp Tarihi Vesikaları Dergisi", S.29-30, Belge : 754-763 ; aynı dergi, S.31, Belge :775 ve 780 ; Hikmet Bayur, "Atatürk, Hayatı ve Eseri", s.240 ; Damar Arıkoğlu, "Hatıralarım", s.72 ; Paul Helmreich, "Sevr Entrikaları", s. 255 ; Selahattin Tansel, "Mondros'tan Mudanya'ya" C.I s.48 ; Prof.Dr. Osman Özsoy, "Kurtuluş Savaşı" s.70-72  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK