Sayfalar

349 ) SULTANLAR DA BORÇLANIR !..

   

   "Mustaf-yı Salis" de denilen Sultan Üçüncü Mustafa, 1730'da Patrona Halil isyanı sırasında tahttan indirilen babası Sultan Üçüncü Ahmed ile birlikte kapatıldığı Topkapı Sarayı Kafes Kasrı'nda 27 yıl boyunca dış dünyayla her türlü bağı kesilmiş olarak yaşadı. Kendisiyle aynı yazgıyı paylaşan yetişkin şehzadeler Osman (Üçüncü), Mehmed, Bayezid, Nu'man ve Abdülhamid de (Birinci) kasrın başka odalarında hapistiler. Şehzadeler zehirlenmekten korktukları için kendilerince bir takım önlemler almaktaydılar. Özellikle de Mustafa, panzehirler üreterek ve aşırı ilgi duyduğu ilm-i nücum (astroloji) yöntemlerine başvurarak suikastlardan korunmaya çalışıyordu..
   Kendisinden 26 gün büyük olan üvey kardeşi Mehmed'in 1756'da ölümüyle de  kafesteki şehzadelerin en yaşlısı olarak, "ekberiyet" sırasını elde etti. 
   Amcasının oğlu Üçüncü Osman'ın ölümü üzerine, 40 yaşında, 30 ekim 1757 günü padişah oldu.. 

   Sultan Mustafa tutumlu bir hükümdardı, israfı sevmezdi. Gerek müsaderelerden (devletin el koyduğu para, mal mülk) ve gerek tasarruflardan dış ve iç hazineleri para ile doldurmuştu. Otuz yıldan beri savaş da olmadığı için mali durum fevkalade iyi durumdaydı. Kapıkulu Ocaklarının maaşları düzenli olarak veriliyordu, paranın ayarı düzgündü..
   Üçüncü Mustafa Ruslara düşmandı. Bu devlet fazla büyümeden, bir fırsatını bulup onlarla savaşmak istiyordu. En büyük güveni de dolu olan hazine idi..
   Sadarette bulunan Veziriazam Koca Ragıp Paşa ise savaşa karşıydı. Sultan ona, "eğer arzun akçe ise, Edirne Kapısından ta Rusçuk'a kadar iki keçeli altın dizerim !.." demişse de Veziriazam askeri durumu önemsiyordu ; bir takım inandırıcı delillerle şimdiye kadar işi önlemekle beraber esas endişe ettiği askeri ıslahata bir türlü girişmemişti..
   Padişah, Ragıp Paşa'dan sonraki Veziriazam Muhsinzade Mehmed Paşa'yı da savaş konusunda sıkıştırmıştı. Paşa da, eğer savaşa girilecekse önce sınırdaki kalelerin sağlamlaştırılmasını, oralara asker ve cephane takviyesi yapılmasını söylediğinde, yani 1768 yılında, azledilip sürgüne gönderilmiş, yerine de Mahir Hamza Paşa getirilmişti !..
   Sonunda, Ruslarla Osmanlı arasında devamlı olarak anlaşmazlık konusu olan, Rusya'nın Lehistan'ın iç işlerine karışması bahane edilerek 3 ekim 1768 günü savaş ilan edildi.. 
   Bu savaş altı yıl kadar sürmüş, talimsiz ve düzensiz Osmanlı askeri yenilgi üzerine yenilgi alarak sonucunda da o acıklı Kaynarca Antlaşması ile, 1774'ün 17 temmuzunda savaşa son verilmişti..

   

   "Rusya düşmanı" Sultan Mustafa 21 ocak 1774 günü, yani Kaynarca Antlaşması imzasından altı ay önce, vefat etmiş ve yerine kardeşi Birinci Abdülhamid padişah olmuştu..
   Üçüncü Mustafa bu savaş sırasında, iç ve dış hazinelerde biriken bütün parayı tamamen harcamış, elde avuçta bir şey kalmayınca, 1773'de, oğlu Şehzade Selim'in ve kızlarının doğumları nedeniyle, vezirler diğer devlet adamlarından hediye olarak verilmiş olup çocukların annelerinde bulunan paraları da ödünç almış, savaşta sarf ettiği bu paralar için de borç senedi vermiştir !..
   Bu borç senetlerinden birisi, oğlu Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan'dan borç aldığı 237 kese (1 kese=500 kuruş) ile 55 kuruşa aittir.. Yani 118.555 kuruş..
   Padişah savaştan sonra kendi vakfından, bu borcunu fazlasıyla ödemeyi taahhüd etmekte ve borcun ödenmesinden sonra borç senedinin yırtılmasını bildirmektedir. (Topkapı Sarayı Arşivi, Numara : 1785)

(KAYNAKÇA : NECDET SAKAOĞLU, "BU MÜLKÜN SULTANLARI" ; 
İ. H. UZUNÇARŞILI, "OSMANLI HANEDANI ÜZERİNE İNCELEMELER" )

   "İsrafı sevmeyen" denen bu padişah hakkında birkaç söz eklemek istiyorum.. Hazırlıksız bir orduyla böyle bir serüvene atılmaktansa, örneğin, daha önce iki kez gündeme gelmiş ama gerçekleştirilememiş Sapanca Gölü' nün İzmit Körfezi'ne bağlanması tasarısı gerçekleştirilseydi keşke der bazı tarihçiler..
   Sakıncalar görüldüğü ve hazineye büyük yük getireceği gibi gerekçelerle, Veziriazam Koca Ragıp Paşa tarafından engellenir bu proje.. 
   Tarihçi Şemdanizade, Üçüncü Mustafa'nın, bir cami inşasına 4-5 bin kese harcadığına, imaretinden 70-80 kişinin faydalandığına ; oysa bu kanal açılsa, İstanbul'un 400.000 olan nüfusunun, 50-60 yıl yararlanacağına ilişkin olarak tarihine not düşmüştür..          

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK