Sayfalar

350 ) HEYET-İ NASİHA !...   30 Ekim 1918'de, Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybettiği resmen belgelenmişti. 
   İngilizler hemen Musul'u, Fransızlar da Doğu Trakya'yı işgal ettiler. Antlaşma imzalanalı daha 14 gün olmuştu ki, 13 Kasım 1918'de ; İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan karma donanma İstanbul'a merasimle girdi ve İstanbul'u fiilen işgal etti..
   20 Kasım 1918'de Türk donanması İstanbul ve İzmit'de gözaltına alındı, etkisizleştirildi. 
   İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği Müsteşarı Hohler, Londra'ya gönderdiği raporda "İstanbul'un Türkler tarafından yönetilmesine son vermek için, şimdiki şartlardan yararlanılmazsa çok yazık olacak" diyordu. 
   6 Aralık'ta İngilizler Kilis'i, 11 Aralık'ta Fransızlar Hatay-Dörtyol'u işgal ettiler. 18 Ocak 1919'da Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri Paris'te toplanıp Osmanlı Devleti'nin parçalanma haritasını görüşmeye başladılar.
   19 Ocak 1919'da İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb, Londra'ya gönderdiği raporunda, "... Görünürde ülkeyi işgal etmediğimiz halde şimdi valileri atıyor veya görevlerinden uzaklaştırıyoruz. Polisleri yönetiyor, basınlarını denetliyoruz... Politikamız süngünün keskin ucuna dayanır... Bildiğiniz gibi Padişah bizi buraya yerleştirmeyi diliyor.." diyordu.   12 Şubat 1919'da İstanbul'a gelen Fransız General F. D'Esperey, büyük bir törenle karşılandı ve sanki İstanbul'un fatihiymiş gibi, beyaz bir atın üzerinde Galata'dan Beyoğlu'na nümayişlerle gitti.. 
   İşte böyle bir ortamda istifa eden Tevfik Paşa'nın yerine 4 Mart 1919'da sadrazamlığa Damat Ferid getirildi. Göreve gelir gelmez, 9 Mart'da, Amiral Webb'i (aşağıda sağda ) ziyaret eden Damad Ferid yaptığı açıklamada, "Padişah ve ben, Allah'tan sonra ümidimizi İngilizlere bağladık," dedi.. Hemen ertesi gün, eski sadrazamlardan Said Halim Paşa, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi ve birçok İttihat Terakki lideri tutuklandı ve Bekirağa tutukevine gönderildi..

  

   Olan bitenler, Anadolu'da, Ege'de ve Trakya'da acıyla, üzüntüyle izleniyordu. 13 Mart 1919'da İzmir'de Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kongresi toplandı, üç gün sürdü ve "herhangi bir saldırıya silahla karşı konulması" kararı alındı.
   30 Mart 1919'da Damat Ferid, İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'u ziyaret etti ve "Padişahımızın izlediği gaye, Osmanlı hükumetini İngiliz devletine mutlak teslimiyetle bağlamaktır" dedi.
   12-13 Nisan 1919'da İngilizler Kars'ı işgal ettiler. 
   18 Ocak 1919'dan beri çalışmalarını sürdüren Paris Konferansı'nda Yunan Başbakanı Venizelos etkin çalışmalar yapıyordu. Oradan gelen haberler hiç de iç açıcı değildi... Yakında İzmir'in işgal edileceği söylentileri dolaşıyordu..
   Anadolu'da ve Trakya'da yandaş değil, ama halkın içinde olan aydınlar bu duruma karşı çıkıyor, halkı uyarıyorlardı. Anadolu'daki bu kıpırdanışlar hükumeti rahatsız ediyordu.
   İşte böyle bir ortamda, halkı aydınlatmak için, 4 Nisan 1919'da hükumet tarafından "Heyet-i Nasiha"lar kuruldu..
   Bugünkü dilde "öğüt kurulu" anlamına gelen heyetler ; halka öğüt vermek, yol göstermek amacıyla iki ayrı kurul olarak oluşturuldu. Ege bölgesine gidecek kurulun ( en yukarıdaki fotoğraf ) başına Şehzade Abdürrahim Efendi, Trakya'ya gidecek kurulun başına da Şehzade Cemalettin Efendi getirildi. 
   Damat Ferid, 5 Nisan'da Amiral Webb'i ziyaret ederek kurulun yapacağı görevler konusunda bilgi verdi. Ayrıca kurullarda İngiliz subaylarının da bulunmasını istedi. İngilizler bu öneriye sıcak bakmadılar.
   Yandaş gazeteler yazılar yayınlıyordu. 14 Nisan 1919 tarihli Sabah Gazetesi "Anadolu'ya nasihat heyetleri gönderilmesi, dışarıda lehimize bir durum yaratıyor" diye yazdı.. 
   18 Nisan'da İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey, "Heyet-i Nasihaların amacı, Osmanlı milletleri arasındaki barışı sağlamaktır" diye açıklama yaptı. 
   Şehzade Abdurrahim Efendi başkanlığındaki birinci kurul 16 Nisan 1919'da İstanbul'dan hareket etti, 20 Nisan'da Bursa'da toplantı yaptı. Oradan Balıkesir, Manisa, Uşak, İzmir, Aydın, Burdur, Isparta, Antalya ve Konya'ya gidildi. 
   "Öğüt Kurulu" hükumet konağı önünde toplanan halka önce padişahın bildirisini okuyordu. Bu bildiride padişah, asayişin korunmasını ve hükumete itaat edilmesini istiyordu. Ayrıca, heyetteki bir paşa veya yüksek dereceli bir bürokrat konuşuyordu.
   Her kentte kurul şerefine ziyafetler veriliyordu. 26 Nisan'da kurulun İzmir'e gidişi büyük bir gösteriye dönüştü. Oysa bu gösteriden, sadece 19 gün sonra İzmir, Yunan silahlı güçleri tarafından işgal edilecekti !.. 
   29 Nisan günü Aydın'a giden öğüt kuruluna, Aydın'daki Kuvayı Milliyeci din adamları "Nasihata ihtiyacımız yok" diye gelenlere karşı çıktılar. 
   Şehzade Cemalettin Efendi başkanlığındaki ikinci kurul, 28 Nisan'da Trakya'ya hareket etti. Aynı usullerle kentleri ziyaret ederek çalışmalarını sürdürdü. 
   Heyetlerin en temel gündem maddesi halkı yatıştırmak idi. Heyetler halka "barışın ancak koşulsuz teslim ve düşmanı kızdırmamakla sağlanacağını" anlatmakla görevlendirilmişlerdi. Bu temel düşünce aslında Padişah Vahdeddin ve Damat Ferid'in düşüncesiydi. 
   
   İşte 94 yıl önce, ve yine nisan ayında kurulan Heyet-i Nasiha'nın nitelikleri bunlardı.. 2013 Nisan ayında kurulan Akil Adamlar ile paralellik kurulabilir mi, onu ancak siz okurlar ve tarih saptayabilecek...

KAYNAKÇA : 
Salahi R. Sonyel, "Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdeddin ve Kurtuluş Savaşı" , s.10 ve 12 ;  Hadisat Gazetesi, 12 Mart 1919 tarihli sayısı ; Alev Coşkun, "Nasihat Heyeti" yazısı...  
      

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK