Sayfalar

357 ) SON PADİŞAHIN TAHTTAKİ İLK GÜNLERİ !..

    

   Sultan Vahdeddin'in tahta çıkışının daha ilk günleri olaylar arka arkaya geliyordu. Yeni padişahın mizacı ve neler yapmak istediğini ortaya koyacak fırsatlar çıkıyordu. Bir defa Vahdeddin, ağabeyi Sultan Reşad gibi değildi. Her önüne gelen maruzatı, yapılan teklifi iyice düşünüp danışmadan, hatta ince eleyip sık dokumadan imzalayacak, "evet" diyecek bir padişah olamazdı. Zaten yıllardır kendisini hazırlamıştı bu göreve.. Ve büyük ağabeyi Sultan Abdülhamid Han'ı örnek almıştı. Hafif kamburu, kemerli burnu ile ona az çok benziyordu da.
   O günler Vefa semtinde, Zeyrek'te büyük bir yangın oldu. Binlerce eski ahşap ev yanmaya başladı mı çıra gibi tutuşurdu. Kısa süre içinde birçok mahalle kül haline geldi. İmkanları pek ilkel olan itfaiye örgütünün böyle felaketleri önleyebilecek durumu yoktu. Sadrazam Talat Paşa, yangın yerine gidip hemen döndüğünü, söndürmek için ise gerekli önlemlerin alındığını telefonla saraya haber verince padişahın iradesi şöyle oldu : "Talat Paşa tekrar yangın yerine gitmelidir ! Kendileri bizzat orada bulunurlarsa ancak müsterih olabilirim."
   Vahdeddin bu arada, kendisinin de özellikle askeri üniforma ile orada olmasının halk üzerinde iyi etki yapacağını düşünerek bir araba hazırlanmasını istedi. Saraya ait yeni yeni kullanılmaya başlanan otomobiller vardı, ama Vahdeddin şehiriçi gezilerinde ve ziyaretlerinde atlı saltanat arabasını tercih ediyordu..
   Az sonra araba hazırlanmıştı... Durum, sadrazama ve emniyet müdürüne bildirildi. Padişah,askeri üniforma giymesinin uzun zaman alacağını düşünerek, sivil elbiseleriyle tam arabaya binerken bir yardımcısı : "Efendimiz, yangın söndürülmek üzere, zahmet buyurmasanız.." dedi. Vahideddin manalı manalı güldü : "Daha iyi ya ; tam vaktinde yetişiyoruz !.."
   İstanbul'da halk arasında eski bir inanç, bir gelenek vardı.. Herhangi bir yangına eğer padişah giderse, alevlerin kısa sürede söneceğine inanılırdı. Aslında bu inanç ve geleneğin dayanağı, padişahın orada olduğunu gören görevlilerin yangını söndürmek için canla başla çalışmalarıydı. Ayrıca padişah memnun kalırsa ihsanlarda bulunabilirdi.
   Sultan Vahdeddin'in atlı arabası Dolmabahçe'den Zeyrek'e doğru giderken, önceden haberdar edilmesine, yolların iki başına polislerin yerleştirilmesine rağmen, sokaktaki insanlar padişahı ne tanıyor, ne selamlıyor, ne de alkışlıyordu. Anlaşılan, otomobil dururken, padişahın atlı arabaya bineceğini düşünemiyordu İstanbul halkı.
   Yangın, müttefik askerlerinin ve özel yangın ekibinin gayretiyle söndürüldükten sonra padişah çalışanlara birer altın lira bahşiş verdirdi, yersiz yurtsuz kalanlar için de 2.000 altın lira bağışta bulundu.
   Vahdeddin'in yangın yerine gittiğini ve yangının söndüğünü duyan halk bu sefer dönüş yollarını hıncahınç doldurmuştu.. "Padişahım çok yaşa !" sesleri, alkışlar, dualar yeri göğü inletiyordu.
   Ertesi gün İstanbul gazeteleri, padişahın halkın içine karıştığını, halkla el ele olduğunu öve öve yazıyorlardı.
   Acaba çökmek üzere olan, üzerinde kara bulutlar dolaşan koca imparatorluğun kaderi değişiyor muydu ?
   Bu olaydan sonra halk arasında kulaktan kulağa Vahdeddin'in zaman zaman kıyafet değiştirerek çarşıyı pazarı dolaştığı ve hatta resmi daireleri teftiş ettiği halkın işini görmeyenleri işinden attığı, kahvelerde halkla sohbet ettiği söylentileri ballandıra ballandıra anlatılıyordu.. Hatta, İstanbul'da görevli yabancı sefirler bile bu konu üzerinde duruyor, yeni padişahın çok çalışkan, zeki ve hareketli olduğu konusunda birleşiyorlardı. 
   Bunlar kendisine anlatıldığında sadece gülmüştü Osmanlı padişahı, o kadar..

    Ramazan Bayramı henüz başlamıştı ki,23 Temmuz 1918 günü, İstanbul semalarında ilk kez düşman uçaklarının homurtuları duyuldu.. Halk büyük bir paniğe kapıldı.. İlk gelen altı uçaklık filo, hiç bomba atamadan, aşağıdan savunma topu atışıyla kaçırıldı.. Dört gün sonra düşman gece yarısı hücuma girişti ve atılan bombalar yine hedeflerine ulaşamadı. Ama artık halkın huzuru iyice kaçmıştı. Herkes bu yenilginin sonu nereye varacak diye kara kara düşünüyordu..
   Aradan bir ay geçmeden yine bir gece yarısı iki düşman uçak filosu Harbiye Nezareti'ni hedef tuttu.. Oraya ve çarşıya düşen bombalarla sekiz kişinin yaralandığı ve bazı dükkanların hasara uğradığı haberleri dehşet içinde duyuldu İstanbul'da..
   Daha sonra, uçak baskınları çoğaldı, ölenler yaralananlar arttı, Bu arada düşen uçaklardan birinin pilotu esir edildi.    

    

   Osmanlı ordularının başkumandan vekili Enver Paşa, kurmay heyetini topladı o gece.. Gelen raporlardan İstanbul'a baskın yapan bu uçakların Limni ve Taşoz adalarından kalktığı saptanınca, Alman uçakları bu adalara hücum ederek tüm askeri tesisleri bombaladılar. 
   Fakat, her şeye rağmen müttefik uçakları İstanbul'a baskınlarını kesmedi. Daha sonra yaptıkları hücumlar sırasında elliden fazla ölü yüzden fazla yaralı olması, halkı büsbütün umutsuzluğa düşürdü...
   Tepeden yağan bombalarla birlikte Türkçe yazılmış bildiriler de atılıyor, Bulgaristan'ın, Almanya'nın teslim olduğu, müttefiklerin barış masasına oturmak istedikleri bildiriliyordu.   
   Bombardımanlar, yokluklar ve yenilginin halkta yarattığı moral bozukluğu sürüp giderken sarayda Osmanlı geleneklerine göre, yeni padişahın kılıç kuşanma töreni için yoğun hazırlıklar vardı.
   Sultan Vahdeddin'e törende kim kılıç kuşatacak ? Hem padişahı hem de protokol ile ilgili zevatı meşgul eden konu buydu. Vahdeddin, bu görevi Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin yapmasını istemedi. Konya'dan İstanbul'a gelen Çelebi Efendi'nin talip olmasına da karşı çıktı. Çelebi Abdülhalim Efendi'nin yıllar önce, ağabeyi Abdülhamid'in tahttan indirilmesi sırasında, "Sen benim ecdadımın taktığı kılıcı taşımaya layık değilsin" diye telgraf çektiğini unutamamış, mimlemişti. Ama bu görevi ona vermeyişini şöyle bağladı : "Çelebilerin tahakkümü altına girmeyelim !.."
   Bu sırada Sultan Vahdeddin'in bu görevi Peygamber sülalesinden gelenlerin başı olarak kabul edilen bir kişiye (nakibüleşraf) vereceği söylentileri çıktı.    
   Sultan herkesi dinliyor, az konuşuyor, fakat asıl niyetinin ne olduğunu hiçbir şekilde belli etmiyordu..
   Nihayet 13 Eylül geldi çattı.. Kılıç kuşanma töreni için bu tarih seçilmişti. Şehzadeler, damatlar, hanedana mensup kişiler ve devlet erkanı o sabah Dolmabahçe Sarayı'nda toplandılar. Geniş, muhteşem salonlardan birinde nefis yemeklerle süslü bir büfe hazırlanmıştı. Osmanlı Sarayı'nda böylece Avrupalılaşma akımı daha öne çıkıyor, bizdeki Doğu gelenekleri, artık Batıyı öğrenen ve beğenen şehzadeler ve devlet adamlarının isteğiyle yavaş yavaş değiştiriliyordu. 
   Osmanlı hanedanının üyeleri, askeri ve sivil erkan Dolmabahçe Sarayı'nda bu hava içinde padişaha tebriklerini sundular ve Eyüp Sultan'a gitmek üzere Söğütlü yatıyla yola çıktılar.
   Zatışahane ,se, yine saltanat makamına mahsus on çifte filika ile yanında yaverleri olduğu halde deniz yolundan hareket etti. Sonra, Hazreti Halid Türbesi'ne yaya olarak gidildi.. Herkes törende yerlerini alırken ünlü hafızlar yanık sesleriyle Kur'an okuyorlardı.
   Saat 10 sularında şehzadeler, sadrazam, nazırlar, şeyhülislam ve Çelebi Efendi ile , İstanbul'a bir gün önce gelen Şeyh Ahmed Sünusi Efendi de türbede hazır bekliyorlardı. 
   Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanlara karşı büyük bir cesaretle dövüşen Sünusilerin Şeyhi Ahmed El-Sünusi, bu ülkenin elimizden çıkması üzerine"gizlenmiş", bir süre direnişini sürdürmüş, hiçbir umut kalmayınca bir Alman denizaltısıyla Avrupa'ya kaçıp, oradan Balkan Ekspresi ile İstanbul'a gelmişti. 
   İşte Sultan Vahdeddin, Peygamber sülalesinden bu misafirinin kendisine kılıç kuşatmasını münasip gördü !.. Halkın, Eyüp Sultan'da gösterileri arasında yeni padişahın kılıç kuşanma töreni böylece sona ermiş oldu.
   Daha sonra padişah, caminin kapısında bekleyen, dört yağız at koşulu saltanat arabası ve peşinden gelen alayla birlikte Defterdar, Edirnekapı, Fatih ve Tophane yolu üzerinde halkın alkışları arasında sarayına giderken, arabasından inerek dedesi Sultan Fatih Mehmed ile babası Sultan Mecid'in türbelerini ziyaret etti, dualar okudu..
   Bir ara büyük bir telaş ve karışıklık görüldü tören alayında.. Atlar şaha kalktı. Yola devam mı etmeli, yoksa bir yerde beklemeli mi endişesi belirdi.
   Olayın nedeni şuydu : Sadrazam Talat Paşa, Boğaz'dan düşman uçak filolarının geleceğine ve bombardıman edeceğine dair bir telgraf almış, bunu haber vermişti ama, İstanbul semaları uçaklarla dolmuştu bile !..
   Sadrazam'ın bu ikazına karşı Vahdeddin hiçbir korku belirtisi göstermedi. Yalnız şu sözleri söylediği duyuldu : "Onlar mütemeddin (dindar) adamlardır. Böyle dini bir merasim sırasında taarruz etmezler.."
   Belki tesadüf, belki de küçük bir olasılıkla böyle bir amaçla, uçaklar bombalarını halkın üzerine bırakmadan gittiler...

  

KAYNAKÇA :

YILMAZ ÇETİNER, "Son Padişah Vahideddin"  ; LÜTFÜ SİMAVİ, "Osmanlı Sarayı'nın Son Günleri"  ; SERVET RİFAT İSKİT, "Mufassal Osmanlı Tarihi" 


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK