Sayfalar

358 ) BİR İMPARATOR İLE BİR DÜŞÜNÜR ARASINDA DİN ÜZERİNE BİR TARTIŞMA !..

   14. yüzyılın başlarında Bizans sınırlarında tarih sahnesine çıkan ve özellikle bu devlete karşı yürüttükleri aktif gaza siyasetiyle ünlenen Osmanlılar, Orhan Gazi döneminden itibaren Bizans iç politikasının ana belirleyici unsurlarından birisi haline gelmişlerdi. 
   Manuel II.Paleologos, Bizans'ın bu zor yıllarında, 17 Temmuz 1350'de doğdu. İmparator V.Ioannes'in ikinci oğluydu. Prensliği sırasında çok iyi bir eğitim görmüş, Hristiyan ilahiyatına olan düşkünlüğü nedeniyle dini bir şahsiyet olarak da ünlenmişti..
   Yıldırım Bayezid, Osmanlı egemenliğini reddeden Anadolu beyliklerine karşı 1390'da sefere çıkınca, vasallık yükümlülüğü gereğince İmparator V.Ioannes'in oğlu Manuel ve torunu VII. Ioannes, Osmanlı ordusunda yer aldılar. 
   Ertesi yıl Manuel, yine Sultan Bayezid'in yanında, Bursa'da iken, 16 Şubat 1391'de, babasının ölüm haberini aldı. Bu sırada Manuel'in yeğeni VII. Ioannes, Bizans tahtına oturmak için harekete geçmişti. Çabuk davranmak zorunda olan Manuel, Bayezid'den izin almadan Bursa'dan ayrılıp İstanbul'a gelerek tahta çıktı.. Bayezid, bu oldubittiye çok kızdıysa da ses çıkarmadı. Ancak Bizans üzerindeki Osmanlı kontrolünü daha da sıkılaştırdı.
   II.Manuel olarak tahta çıkan imparator, tıpkı babası gibi uysal bir şekilde, Osmanlı ordusunda hizmet etmeye devam etti..
   Osmanlı ordusunun yeni hedefi, Orta Anadolu'da bir beylik kurmuş olan ve oldukça çetin bir rakip olan Kadı Burhaneddin Ahmed idi..
   Osmanlı ordusu, 1391 yılı sonbaharının sonunda Kızılırmak yakınlarındaki Çorumlu sahrasındaki savaşta yenildi. Ordu, bu seferden perişan bir halde dönerken Ankara'da bir ay kadar mola verdi. İmparator II.Manuel burada "yaşlı bir müderris" olarak andığı Müslüman bir din adamıyla karşılaştı. Ankara'nın soğuk kış akşamlarında, 26 gün boyunca her gece, meraklı bir dinleyici topluluğunun huzurunda gecenin geç saatlerine kadar uzun uzun Hristiyanlık ve İslamiyet üzerine tartışmalar yapıldı. Bizans İmparatoru, bu tartışmaların içeriğini, nasıl cereyan ettiğini daha sonra kaleme aldı. Biz olup bitenleri onun kaleminden öğreniyoruz ve ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bilemiyoruz. Çünkü bu tartışma hakkında, dönemin Osmanlı kaynaklarında, herhangi bir bilgiye rastlanmıyor..

   

   II.Manuel'in bir Müslüman ile yaptığı bu tartışma kendi döneminden günümüze kadar, Hristiyan dünyasında büyük bir ilgi çekti. Ancak, imparatorun tartışmadaki muhatabının kim olduğu uzun süre bilinmedi.
   Manuel, karşısındaki Müslüman alimden, "Pers bir müderris" diye bahseder. Bizans tarih yazıcılığını biraz bilenler, Türkler İran üzerinden Anadolu'ya geldikleri için, Bizanslı yazarların şehirli Türklere genellikle Pers dediklerinden haberdardırlar.. 
   Manuel'in bu tartışmadaki muhatabı, yakın zamana kadar Batı'da "Pers müderris" olarak tanındı. Bazen de "Müslüman sufi" dendi. Anadolu'daki dini yaşam konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Michel Balivet, Türk ve Bizans kaynaklarını inceleyerek bu alimin Hacı Bayram-ı Veli olduğunu ortaya çıkardı. 
( "Le soufi et le Basileus : Hacı Bayram-ı Veli (1340-1430) et Manuel II Paleologue (1350-1425) )
   Hacı Bayram-ı Veli, o dönemde Bayezid'in çok yakını bir alimdi. İmparator, tartışmaları yazarken ondan saygıyla söz eder. Onun bilgili, hoşgörülü ve saygıdeğer bir kişi olduğunu defalarca vurgular..
   26 gece boyunca yapılan tartışmalardan Manuel, 7. tartışmaya büyük önem vererek, bu tartışmayı yazmıştır. İmparatorun heyecanla anlattığına göre bu tartışmada Hristiyanlık ile Müslümanlığın birbirine üstünlüğü, Kur'an'ın verdiği mesajlar gibi konular ele alınmıştır. 
   Hacı Bayram-ı Veli, teslise, yani Hz.İsa'nın Allah'ın oğlu olmasına, itirazlarını dile getirirken ; Manuel, Müslümanların Hz. Meryem'in bakireliğine inanmalarını, Hristiyanlığı hak din olarak kabul etmeleri gibi konuları öğrendikçe hayretler içine düşmüş ve bunu da yazmıştı. 
   İslam'ın Hz. Musa'nın dinindeki unsurlara sahip olmakla övündüğünü, Museviliğin içerdiklerini İslam'dan çıkartırsak geriye Tanrı'nın güzelliğini temsil eden bir şey kalmayacağını belirten Manuel ; Müslümanları, Hristiyanlığın zaten Musevilikten üstün olduğunu kabul ettiklerini söyler. Bu iddianın, karşısındaki müderrisi çok güç duruma düşürdüğünü söyleyen imparator ; uzunca süre sessiz kalan Hacı Bayram'a, "bu durum daha ne kadar sürecek, karşılık vermeyecek misin ?" der. Bunun üzerine Hacı Bayram-ı Veli şunları söyler : "Ben Hz. İsa'nın dininin ondan önceki dinden üstün ve daha iyi olduğunu söyledim, söylüyorum ve söyleyeceğim. Ama benim dinim her ikisinden de üstündür. Söyleyeceklerimi iyi değerlendir ; belki de inkar edemeyeceğin şeyler duyacaksın. Sizin dininiz güzeldir, iyidir, ama zordur, ağırdır ve kolaylıkla uygulanamaz. Hz. Muhammed'in dini orta yolu önerir ve yerine getirilebilecek emirleri öngörür ve dahası, çok ılımlı ve insanidir. Makul olan her şeyi öngörür. Onun diğerlerine karşı üstünlüğü de işte buradadır. Doğrusu eski dinlerin yetersiz kaldığı yerleri, getirdiği yeni unsurlarla doldurur, dahası Hz. İsa'nın dininin aşırılıklarını ortadan kaldırır. Hem de açık biçimde kendisinden önceki dinlerin aşırılıklarını kısaltır ve işte burada da diğerlerine üstün hale gelir.. Üstelik İslam, Yahudilerin hasisliği ve dinlerinin kusurlarından sakınır ve de Hz.İsa'nın takipçilerinin onu yüceltip ululamasından da kaçınır. Onların sertliği ve olmayacak düşüncelerini reddeder. Hristiyanlar bizim dünyevi tabiatımızı uhrevi hale getirmeye çabalıyorlar. Sonuç itibarıyla İslam her ikisinin kusurlarından sakınır ve her şeyi makul ölçüde birleştirir.  Senin de bildiğin gibi fazilet, aşırılıklardan kaçınmadır ve tam orta yolu bulmaktır. Fazilet işte buradadır. Tam orta olan fazilet olur, böyle olmayan ise fazilet değildir. Eski dinlerin tamamının böyle emrettiğini biraz önce sen söyledin. Şimdi söyle bakalım : Düşmanını sevmek, onlar için dua etmek, eğer aç iseler yemek vermek, ana babadan, kardeşlerinden ve kendi ruhundan nefret etmek ortada olmak mıdır ?.." 
   Hacı Bayram daha sonra, Hristiyanların gerçek inancın faziletleri olarak savundukları kimi uygulamaları kıyasıya eleştirip, Hristiyanlık fakirliği öngördüğü halde insanların zenginlik peşinde koştuğu, "biri sana vurursa diğer yanağını uzatmalısın, kimseye kafa tutmamalısın, hakaret ve aşağılamalara yanıt vermemelisin" şeklindeki emir ve yasaklara rağmen günümüzdeki Hristiyanların bunların hiçbirini yapmadıklarını, çünkü bunların, insanın yapamayacağı şeyler olduğunu söyler..
   İmparator ve düşünür arasındaki tartışma, "Bir gün gelecek, Hristiyan ve Müslümanlar ortak bir düşüncede birleşecekler" temennisi ile son bulmuştu.. 

   
   II.Manuel, bu tartışmayı diyaloglar şeklinde kaleme almış ve kardeşi, Mora Valisi Theodoros Paleologos'a göndermişti. Bu tartışmalar, Müslüman ilahiyatçılar tarafından pek bilinmezken, Hristiyan ilahiyatçılar tarafından her zaman saygın bir kaynak olarak kullanıldı..
   Son derece dindar bir Hristiyan olan II. Manuel, yaşlanıp hastalanınca bir manastıra kapanarak Keşiş Mathaios adı altında, 21 Temmuz 1425'de öldü ve İstanbul'da Pantokrator (Zeyrek) Manastırı'na defnedildi..

( ERHAN AFYONCU'nun "Yavuz'un Küpesi" adlı kitabından alınmıştır..) 


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK