Sayfalar

360 ) ÜNLÜ BİR FRANSIZ ŞAİRİN OSMANLI EGE'SİNDE ÇİFTÇİLİK MACERASI !..

   

   Doğu'yu gezen Lamartine İstanbul'a geldiği zaman çok heyecanlıydı. Sarayburnu'ndan Boğaz'ın yeşil sahillerini,denizin ve gökyüzünün parlak renklerini gördüğünde, ani bir hayret nidasıyla sarhoş olmuştu. 
   O yıllar İkinci Mahmud'un son yıllarıydı. Rus donanması Beykoz kıyılarına demir atmıştı. Türk üst görevlileri ile tanışan şair, bilhassa Namık Paşa ile iyi dost oldu. Mayıs ayının en güzel günlerini Tarabya'da Büyükdere'de geçirdi. Topkapı Sarayı'nı, Enderun kütüphanesini ziyaret etti. Beylerbeyi Sarayı'nı gezmeye gittiğinde, Sultan Mahmud'u pencerede gördü..
   İstanbul'da Temmuz sonuna kadar oturan Lamartine, bir ara Sultanın huzuruna da kabul edildi. Türklere ve Türk yurduna karşı, kalbinde silinmez bir sevgi ve içtenlik olduğu halde, 1833'de vatanına döndü..   1848'de Fransa Kralı Louis Philippe tahttan indirildi. Halkın heyecanı ve çıkan kargaşalık içinde ; yüksek nitelikli bir rehbere, kurtarıcı bir yol göstericiye gereksinim duyuldu. Bu yüce görevin yerine getirilmesi Lamartine'e düştü.
   Lamartine, tam dört ay Cumhuriyet'i yüksek dehası, akıcı mantık gücü, sarsılmaz erdemi ile yönetti. Halk ona adeta tapıyordu. Hiçbir yerden aday olmadığı halde, seçimlerde 2.300.000 oy aldı. Halk, onu, kalmakta olduğu Hotel de Ville'den kaldırıp Tuilerie Sarayına götürmek istiyor, "Yaşasın Lamartine !" diye bağırıyordu..
   Şair, daha ilk dönemde tek başına yürütme gücüne egemen olmak istemedi. Arkadaşlarını etrafına toplayarak, hemen bir geçici hükumet kurdu. Daha sonra hükumet kesin şeklini alınca, Kabine'de Dışişleri Bakanlığını Lamartine üstlendi. 
   Lamartine'in bu parlak dönemi dört ay sürdü. 1848 Devrimi sonrası ülkede kriz çıktı. Fabrikalar kapandı. Binlerce işçi, işsiz ve ekmeksiz kaldı. Nihayet Haziran ayındaki devrimlerle hükumet düştü. Lamartine yeni seçimde çok az oy aldı. Daha 1849'da, o kadar sevdiği Fransa'dan büsbütün ayrıldı ; Türk topraklarında oturmaya karar verdi. Bu kadar şan, şeref onu borçlarından kurtarmaya yetmemişti. Artık bütün ümidini Türklere ve Türk topraklarına bağladı. 

  

   Türkiye'de Tanzimat dönemi başlamıştı. Devleti yönetenler arasında Mustafa Reşid Paşa, Ali Paşa, Fuad Efendi gibi, Avrupai düşünceyi Türkiye'de kökleştirmeye çalışan yüksek simalar vardı. Lamartine, gerek Abdülmecid ve gerekse Reşid Paşa tarafından sevileceğine inanıyordu. Karısı ve çocuklarıyla birlikte İzmir ya da İzmit kıyılarına yerleşmek ; Padişahtan bir çiftlik isteyerek ömrünün son zamanlarını tarımla uğraşarak geçirmek istiyordu. Onu bu karara yönelten tek etken, borçları idi ve bu borçların bir kısmı da kumar borcu idi. 59 yaşında, borç acıları içinde kalmak, "Graziella"nın yazarını perişan ediyordu. 
   Şair, Sadrazam Reşid Paşa'ya yazdığı mektupta bu noktayı unutmadı. Sultan Abdülmecid'e hitaben yazdığı 24 Nisan 1849 tarihli mektubu, Paşa'ya yazdığı mektuba ekleyerek Fransa'dan İstanbul'a gönderdi..
   Bu mektupta ; 30-40 yıl süreyle kendisine bir çiftlik ihsan edilmesini, çiftliğin kendi adına kaydettirilmesini ve kendisinin kesinlikle çiftliğe kimseyi ortak etmeyeceğini yazıyordu.
   Reşid Paşa, Avrupa kültürüne büyük bir eğilimin başladığı o günlerde, bu başvuruyu memnunlukla kabul etti. Fakat bir tek konu onu düşündürüyordu ; daha sonra bu topraklara Fransa Devletinin karışması olasılığı.. 
   Şairin dehasına ve kudretine aşıktı. Şairin gönlünü yapmak ve Türkler için bu güzel fırsatı kaçırmamak için sonuna bir çözüm buldu. İstanbul yöresinde bir çiftlik verilmesini uygun görmedi. Abdülmecid'i ürkütmemek için İzmir civarını tercih etti. Çiftliği de doğrudan doğruya şaire vermektense, kendisine kiralanarak, yıllık kira bedelinin hazineden karşılanmasını uygun gördü. 
   Lamartine'in gerek padişaha gerek kendisine yazdığı mektupları, Babıali usulü tercüme ettirdi. Meseleyi özel bir mecliste görüştükten sonra ; mektupları asıllarıyla birlikte, bir arz tezkeresiyle mabeyin başkatipliğine sundu. Sultan da bunu onayladı ama tezkereye şöyle bir not düşülmüştü :
"Belirli koşullarla mukavele yapılmasına özen gösterilmesi gerektiğinden şimdi ve sonra hiçbir şekilde mülkiyet sorunu çıkarmayacak ve Fransa'nın en küçük müdahalesini bile engelleyecek ve yok edecek şekilde yapması gerektiğinden ; açık ve belirgin şartları içermesi konusuna çok dikkat ve özen gösterilmesi, irade edilen padişah buyruğu gereğidir.." 
    
   

   Bu kararı sevinçle karşılayan Lamartine, 1 Ağustos 1849 tarihli bir teşekkür mektubu yazarak, vekili Charles Roland ile gönderdi. Reşid Paşa bu arada adamlarından Baltacı Manolaki'ye ait, Aydın'da bulunan iki çiftliği uygun bulmuştu. Yabancıdan yabancıya işlemi olmasın diye, Bakanlar kurulu tarafından onaylanan bir yol bulundu ve Reşid Paşa, çiftlikleri Manolaki'den 1.500 kese bedelle satın aldı. Daha sonra da şairin vekili Roland ile bir kontrat düzenlediler. 
   Lamartine bütün sermayesini Aydın'daki bu topraklara bağladı. 1853 yılına kadar kendisine bir türlü Türkiye'ye gelmek nasip olmadı. O sırada Reşid Paşa görevinden ayrılmıştı. Çiftliğine sermaye yetiştirmek için Paris'te "Civilisateur" adında bir gazete çıkardı, fakat bundan bir şey kazanamadı..
   Çiftliği yaşatabilmek için hisse senedi çıkarmaktan başka umut kalmadığını anladı. Baş tarafı İzmir bağlarını tasvir eden nefis bir resimle süslü hisse senetleri bastırdı. Bunlara da fazla alıcı çıkmadı.. Zengin sermaye sahiplerine başvurmayı düşündü ama bu da Reşid Paşa ile yaptığı mukaveleye aykırıydı. 
Sorunu, vekili aracılığıyla, Reşid Paşa'dan sonra Sadrazam olan Mehmed Ali Paşa'ya önerdi. Çiftliği bayındır hale getirmeye gücünün olmadığını, 25 yıllık sürecin 60 yıla çıkarılmasını, kendisine verilen çiftliklerin arasındaki arazinin de satın alınıp kendisine verilmesini ve vergiden affını rica etti. 
   Bu öneriler Babıali'de endişeye neden oldu. Özellikle sermayedar bulma sorunu, Babıali'nin en çok çekindiği şey olan müdahaleye neden olabilirdi. 
   Çiftlik için aslında her yıl Maliye hazinesinden 60.000 kuruş veriliyordu. Buna yıllık 20.000 kuruş eklenerek, her yıl Lamartine'e 80.000 kuruş verilmesi ve çiftliklerin tümüyle kendisinden alınması düşünüldü. Bu düşünce, şairin vekili Roland'a anlatıldı. 
   Yeni anlaşma Lamartine'in önüne geldiği zaman, şair büyük bir yükten kurtulduğunu anladı. Aslında çok zor durumdaydı. Çiftliğin 200 dönümünü eski Halep Konsolosu M. Guys'a, 200 dönümünü de M.Fabrici'ye vermişti. Şimdi onlara bu arazilerin bedelini vermek zorundaydı. Lamartine bu ödemeyi yapabilecek durumda değildi. Babıali'den önce bu sorunun halledilmesini rica edecekti. İkinci olarak da, Türkiye toprağında kendisine padişahın bir lütfu olarak bir sığınma yeri verilmesini rica ediyordu. İzmir sahili, İstanbul civarı ya da Suriye toprakları tercihleri arasındaydı..
   Bu defa da bu önerilerle endişelenen Hariciye Nazırı Fuad Efendi, sorunu Fransa elçisine açtı. Elçi, kendisine gösterilen lütuflardan sonra Lamartine'in artık hiçbir şey istemeye hakkı olmadığını söyledi.   Lamartine 1850 yılında İstanbul'a geldi. Sadrazam ile vükela tarafından parlak bir şekilde karşılandı, Sultan Abdülmecid tarafından  da Ihlamur Kasrı'nda kabul edildi..
   Şair Türklerden gördüğü ilgiyi unutmadı. Tarihine yazdığı önsözünü şu sözlerle bitirdi :
"Türkiye, Avrupa hürriyetlerinin öncüsüdür. Ölmüş sandığımız bir halkı, canlı bir halk olarak gördüğümüz için sevinelim.."  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK