Sayfalar

359 ) KAPİTALİST SİSTEMİN FİNANSE ETTİĞİ KOMÜNİST DEVRİM !..

   

   Çarlık Rusya'sının can çekişmesi, uzun süre onu halkın gözünde temsil etmiş olan Rasputin'in katliyle başladı..
   Savaştan çok önce, Almanya'da ve İsviçre'de gizli örgüt kurmuş ve yabancı devletlerin arka çıktığı Bolşevik grupları, Rus polisinin bütün dikkatine ve Çarlık jandarmasının devamlı takibine rağmen Rusya'nın içlerinde büyük şehirler olan Moskova, Petersburg, Kazan, Tiflis, Harkov ve Odesa'da birtakım şubeler kurarak, işçi ve köylüye sokulabilmiş ve onları kendi amaçlarına hizmet edecek bir hale getirmesini bilmişlerdi. 
   Batı'dan Almanların Petersburg önlerine kadar gelmesi, Osmanlı'nın Çanakkale'deki beklenmeyen zaferi, Almanların Bolşeviklere para ve silah yardımı yapması, Rusya dışındaki Lenin ve arkadaşlarının ellerine geçirdikleri Rus ordusu ile ilgili bilgileri Almanlara vermesi, savaşın neden olduğu gıda sıkıntısı gibi birbirine eklenen olaylar zinciri sonunda, 8 Mart 1917 günü Petersburg sokaklarında gösteriler başladı.. İki gün içinde de tüm şehir ayaklanmıştı.. 
   Çar II Nikola tahttan çekilme kararını kabul etmedi ve askerle Petersburg üzerine yürümek istedi. Ama generallerden hiçbiri buna yanaşmayınca, 16 Mart sabahı tahttan feragat etmek zorunda kaldı. 
   Romanov hanedanının 300 yıldır devam eden hükümdarlığı artık sona eriyordu...   1905 ihtilalinden sonra yapılan nüfus sayımında, Rusya'da 107 milletin yaşadığı saptanmıştı. Ruslar, toplam nüfusun içinde ancak % 43,3 oranında yer alıyordu. 
   Şimdi ise bütün bu milletler daha geniş özerklik istiyorlardı. Ülkedeki bütün bu grupları harekete geçirenler ise genellikle Yahudiler idi. 
   Rusya'da Siyonist darbe olması için dünyanın dört bir yanından para yağdırılmıştı. 
   1915'de New York'ta AIC ( American International Corporation / Amerikan Uluslararası Şirketi ) kuruldu. Şirketin asıl hedefi Bolşeviklere yardım sağlamaktı. Bu yeni firma S.P.Morgan, Rockefeller ve National City Bank tarafından kurulmuştu. Yönetim Kurulu Başkanı Frank Vanderlip idi. Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyordu : 
Pierre Du Pont, Otto Kahn, George Herbert Walker (dede Bush), William Woodward (N.Y.Federal Rezerve Bankası Başkanı), Robert S.Lovett (Loeb Union Pasific demiryollarından), Percy Rockefeller, John D.Ryem, A.Stillman, A.P.Wiggin ve Beekman Winthroop..
   Hiç kimse bu büyük bankacıların bir komünist ihtilali finanse edeceğini tahmin bile edemezdi. Ama aynen böyle oldu !..  
   Aynı kişiler Başkan Woodrow Wilson'ın seçim kampanyasını da finanse ettiler. Wilson, Paris Barış Konferansı'nda "ABD'de Bolşevizm'e yakın kişiler vardır ; çünkü bu rejimle istedikleri birey modelini oluşturmak için fırsat doğmuştur" dedi. Wilson'ın kastettiği bu kişiler Rockefeller ve Morgan idi..   

   

   1917 yılının 27 Mart günü New York limanından ayrılan SS Christiana gemisindeki yolcuların arasında, Amerikan pasaportu taşıyan sıkı bir devrimci vardı : Troçki.. 
   Gerçek adı Lev Davidovitch Bronstein olan ama Bolşevikler arasında Troçki kod adıyla tanınan bu yahudi yolcunun yanında 20 milyon ruble gibi gerçek bir servet ve New York'ta eğittiği küçük bir savaşçı birlik vardı.. Para ünlü bir Yahudi banker olan Jacob Schiff'ten (aşağıda solda ) alınmıştı. Bu önemli yatırımla ilgili, daha sonraları, 3.Şubat.1949 tarihli "New York Journal" gazetesinde şöyle bir haber çıkacaktı : "Bugün Jacob'un torunu olan John Schiff, Bolşeviklerin kesin zaferini sağlayan yatırımı yapan dedesinin değerini biliyor.."
   Aynı dönemde İsviçre'den Moskova'ya giden bir trende ise Vladimir İlyiç Ulyanov bulunmakta idi. Onun kod adı da Lenin idi. 
   Lenin'in trene binmesini sağlayan Alman Gizli Servisi Şefi Max Warburg, Parvus kod adlı Alexander Helphand aracılığıyla Lenin ve arkadaşlarına altı milyon dolar değerinde altın iletmişti. Altınlar, güçlü ABD mali çevrelerinden, Federal Reserve Board'dan (aşağıda sağda ) geliyordu. Lenin'in imajına leke getirmemek için direkt almadığı bu para, ilgili yerlere Parvus tarafından ulaştırıldı. Bu tip işleri yapan herkes gibi, Parvus'un da bu aracılıkta bir servet edindiği söylenir !..
    Bu banker grubunun müdür yardımcısı Paul Warburg ile Alman Gizli Servis Şefi Max Warburg kardeştiler !.. Ayrıca, Max Warburg, Jacob Schiff'in damadı !..
Ne ilişkiler yumağı değil mi ?..

    

   Bu tablodaki yapbozun eksik kalan tek parçası da Sibirya'dan trene binmişti. Joseph Vissarionoviç Çugaşvili.. Sonradan Hristiyan olmuş bir Gürcü Yahudi'sinin oğlu, kod adı "çelik"anlamına gelen, Stalin.. 

 

   Rus Devrimi'nin gerçekleşebilmesi için harcana dev boyutlardaki para kimlerden gelmişti ?..
  Aşağıdaki şu telgrafa bir göz atalım :

"ABD Rusya Büyükelçisi'nden (Francis) ABD Dışişleri Bakanlığı'na telgraf : Dosya No : 881.00/288, Petrograd, 19.Mart.1917, saat 9:00 (20 Mart saat 18:00'de alındı)

Asayiş berkemal ; Çar ve Çariçe'nin tahtı terk etmelerinden sonra Dük Mihail gibi tahtta hak iddia edecek kimselere ve bu tür girişimlere karşı her türlü önlem alınmıştır. Geçici hükumetin acilen paraya ihtiyacı olduğu için, İngiltere Rusya'ya mali yardımda bulunmuştur ve bütün müttefikler yeni hükumeti tanıyıncaya kadar da muhtemelen yardıma devam edecektir. Acil bir (ABD'den) yardım çok yerinde olur. Bu ihtilalin başarılı olması Yahudiler için çok önemlidir. Şayet Yahudiler bu şekilde mesafe kat ederlerse, bu hususta gizliliğe titizlikle uyulması gerekecektir. Aksi taktirde ihtilal, burada sayıları bir hayli kabarık olan Yahudi aleyhtarlarının muhalefetini uyandıracak bir safhaya girebilecektir.."   


   

   Roger Lambalin ile O.Petrovsky gibi yazarlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, ABD'de Yahudi bankerler tarafından bu konuyla ilgili ortak bir fon kurulduğunu yazarlar.. Schiff, Rockefeller, Warburg ve Morgan gibi gruplar tarafından.. 
   Bu ihtilalin diğer bir büyük mali destekçisi de Lord Alfred Milner'dır. Milner, "Round Table Group" adlı masonik oluşumun da başıdır.. Lord Rotschild tarafından desteklenen bu oluşum, ABD'de 200 büyük şirketi bünyesinde barındırmaktadır. 
   Uzun yıllar Rotschild'in ortağı olan Jacob Schiff, Rus komünist devrimini 20 milyon dolar ile desteklemişti..

 

   Yukarıda, sağdaki fotoğrafta, Jacob Schiff'in portresi altında, soldan sağa ; Gilbert W.Kahn (Otto Kahn'ın oğlu), Schiff'in torunları, John M.Schiff ve Frederic M Warburg..     1917-1930 yılları arasındaki Sovyet ekonomik kalkınmasının temelinde de ABD teknolojik yardımı vardır. İstatistiklere göre SSCB'deki sanayi yapısının yüzde doksan beşi bu yardımdan pay almıştır..
  Lenin'in yeni ekonomi politikasını (NEP) uyguladığı yıllarda 38 yabancı firma bu ekonomiye destek oldu. Bunların arasında antikomünistliği ile ünlü Ford bile vardı !..
  Standart Oil şirketi kurucusu Rockefeller ailesince kontrol edilen Chase Bank ile Equitable Trust Company ; 1925'de ABD'den SSCB'ne satılan pamuk ve tezgah takımlarının finansmanını sağladı. O tarihlerde yayımlanan bir ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna göre ; New York'un en büyük finans kuruluşu 
"Kuhn & Loeb and Co.", Rusların ilk beş yıllık kalkınma planına finansör olarak katılır ve 1918 ile 1922 yılları arasında 600 milyon altın rublenin transferini gerçekleştirir.
  Standart Oil of New Jersey, Kafkaslar'da kurumsal olarak millileştirilen petrol yataklarının Alfred Nobel'e ait yüzde ellilik payını devrimden sonra satın alarak, 1927'de Rusya'da muazzam bir rafineri yaptı. Üretilen petrolün Avrupa'ya pazarlamasını sağlamak için Sovyet hükumetine 75 milyon dolarlık borç verildi..

   Okumaktan sıkılmayıp bu son satırlara kadar gelebildiyseniz, şimdi kendi kendinize soruyorsunuzdur büyük olasılıkla, "bu işler nasıl oluyor böyle ?" diye.. Ama gerçek Kapitalizm işte böyle bir şey.. Paranın ne dini imanı, ne de milliyeti var !.. Aşağıdaki tablo her şeyi çok güzel açıklıyor bence..

   

Yukarıdaki Committee 300 tablosu için aşağıdaki adrese bakabilirsiniz..
http://www.pseudoreality.org/committeeof300.html


KAYNAKÇA :

Edward Radzinsky, "Rasputin : The Last Word" ; Atilla Demiral, "Türkiye' deki ve Dünyadaki Komünizm" ; Fahir Armaoğlu, "20.Yüzyıl Siyasi Tarihi" ; Eustace Clarence Mullins, "The World Order" ; A.Antony Sutton, "Wallstreet and the Bolshevik Revolution" ; Roger Lambelin, "Enternasyonal Kavga ve Yahudi Kızıl Kadro" ; Arsene de Goulevitch, "Czarism and the Revolution" ; Garry Allen, "None Dare Call it A Conspiracy" ; Richard Pipes, "The Russian Revolution" ; Charles Levinson, "Votka-Cola" ; İlhami Yangın, "İhtilal Tüccarları"


  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK