Sayfalar

370 ) İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ARİFESİNDE TÜRKİYE....

   

   1936'da Amerikalı diplomatlar Türk dış politikasının önceliklerini şöyle sıralıyordu : Gerçek barış isteği, Rusya ile dostluk, İtalya'ya karşı güvensizlik ve inanmazlık, Balkan Antantı'nı korumak ve güçlendirmek, Orta Doğu ülkelerinde liderlik, Milletler Cemiyeti üyeliği, İngiltere ile dostluk, siyasi ilişkiler olmaksızın Almanya ile ticari ve kültürel ilişkileri geliştirme.... (KAYNAK : USA, Foreign Office Document, Subject : Turkey's Present International Position, from American Embassy, Ankara, March 8, 1936, "767.000/64", aktaran Hasan Köni, "Hatay Sorununa Yeni Bir Bakış" ) 

   1937'de Akdeniz'in güvenliği gündeme gelir : İspanya'da iç savaş sürerken, kimliği belirsiz gibi görünen ama aslında İtalya'ya ait olduğu bilinen bazı denizaltılar, Akdeniz'de İspanya Cumhuriyetçi hükumetine silah ve cephane taşıdıkları şüphesiyle çeşitli bandıralı ticaret gemilerini batırmaktadır. Şiddet kullanarak Akdeniz'de statükoyu değiştirme girişimine karşı koymak ve alınacak önlemleri görüşmek üzere İngiltere'nin önderliğinde, İsviçre'nin Nyon kentinde, 10 Eylül 1937 günü bir Akdeniz Güvenliği Konferansı toplanır. Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'a hem Atatürk hem İnönü talimat vermektedir. Temkinli İnönü, İtalya ile çatışmaktan çekinirken, Mustafa Kemal bunda risk görmemektedir. Mustafa Kemal'in kararıyla, İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın birbirlerine karşılıklı güvence vermesi Atatürk ile İnönü arasında tam bir ciddi gerilime yol açmıştır ve Atatürk, İnönü'nün istifasını ister. Celal Bayar başvekil olur. Atatürk, çok sevdiği eski silah arkadaşıyla yolları ayırırken ; ülke için daha liberal bir ekonomi politikasının yolu açılmış olur..
   Atatürk-İnönü ilişkisi artık soğuk ve mesafelidir. Atatürk'ün hastalığının şiddetlenmesinden sonra İnönü ona istikrarlı bir şekilde mektup yazmaya başlar. Bej renkli zarflar düzenli olarak gelir, Atatürk bunları okur, başucundaki komodinin üzerine koyar. İsmet Paşa ile görüşmekten kaçınan Atatürk, ölüme yaklaşırken Ali Fuad Cebesoy'u yanına çağırmış, iki haftayı kadim dostuyla birlikte geçirmiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra, Nafi Atıf Kansu mektupları İnönü'ye iade eder. Atatürk vasiyetnamesine Türkiye İş Bankası'ndaki özel hesabından İnönü'ye her ay 3.000 lira ödendikten sonra, İnönü'nün çocuklarına yüksekeğitimlerini tamamlayabilmeleri için özel bir yardım sağlanmasını yazdırır. Vasiyetnamesini hazırladığı sırada Atatürk, 29 Ekim 1938 günü orduya da bir mesaj yayınlar. Mesajında orduya, "Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini içten ve dıştan her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan" görevini hatırlatır..

      

   Atatürk ile İnönü'nün arasındaki iplerin koptuğu sıralarda, muhalif kimliğiyle tanınan Ahmed Emin Yalman (yukarıda solda) ile kardeşi Rıfat Yalman Tan gazetesini 1936'da devralırlar. Bedii Faik'in betimlemesine göre, Ahmed Emin Yalman kısa, hatta çok kısa boylu ama yazıya gelince uzun, çok uzun yazan biridir ; o kadar uzun ki, bazen bir başyazısı beş sütuna yayılabilmektedir. 1937'de Atatürk'ün İnönü'yü başbakanlıktan uzaklaştırıp yerine Celal Bayar'ı ataması karşısında, İnönü'nin başbakanlıktan "sürmenaj" değil de, "şiddetli süren teessür" nedeniyle ayrıldığını yazması üzerine, Tan on gün süreyle kapatılır. Gazete tekrar yayımlandığında, Cumhuriyet ile aralarında şiddetli bir kalem kavgası başlar..
   Almanya Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in (yukarıda,ortada) Eylül 1937'de Nürnberg'deki Nazi toplantısında sarf ettiği "Davamız Lehistan'da, Avusturya'da, Yugoslavya'da, Yunanistan ve Türkiye'de başarıyla ilerlemektedir.." sözleri üzerine, Tan yazarı Sabiha Sertel (yukarıda, sağda), "Herr Goebbels doğru söylüyor" başlığı altında, bu sözlerin Türkiye'de Nazizm'in yayılmakta ve taraftar bulmakta olduğu anlamına geldiğini belirten bir yazı yazar. Goebbels'ten de bir açıklama talep eder. Sertel'in açık hedefi Cumhuriyet'tir. 
   Atışma sertleşerek devam eder. Cumhuriyet, "Bir nutuk üzerinde koparılan lüzumsuz gürültüler" başlığı altında, 18 Ekim 1937'de, açıkça Tan ve yazarlarını komünizm propagandasını yapmakla suçlar ve gereksiz yere telaşlanmamalarını öğütler. Hatta, "Hitler Alman halkını komünizm tehlikesinden kurtarmak için kurmak istediği rejimin esaslarını tasarladığı sırada Kemalizm'i uzun uzun incelediğini söylemiştir. Başta Goebbels olmak üzere bunu bütün Almanlar bilir," der. Bu kez, 19 Ekim tarihinde Ahmed Emin Yalman karşı saldırıya geçerek, "Bundan bir süre önce, Cumhuriyet sütunlarında isteyerek istemeyerek Alman propagandasının sokulduğuna delalet edecek yazılar çıktığını işaret etmiş ve Cumhuriyet refikimizi bu tarz propagandalara alet edilmesine karşı uyandırmaya çalışmıştık. Fakat o vakitten beri Cumhuriyet'in bu kabil yazılara sütunlarında yer vermemesi şöyle dursun, bilakis açıktan açığa Nazi ve Faşist propagandası telakki edecek yazılar yayımladığını görerek müteessir olduk. Onun için telaş ediyoruz ve telaşta haklı olduğumuzu anlıyoruz.." der. 
   Cumhuriyet ve Tan arasındaki polemik kolay kolay dinmeyecektir. Bir sonraki söz düellosu Yunus Nadi ile Sabiha Sertel arasında cereyan eder. Sabiha Sertel yabancı ülkeler gönderilen öğrencilerin yüzde sekseninin Almanya'da faşist okullarda okuduklarını, ayrıca sinemalarda da Nazi yanlısı propaganda yapıldığını söylemektedir. Sertel'in Goebbels'e cesaret veren "etkenlere" eğilmek gerektiği yollu sözleri üzerine, ertesi gün Yunus Nadi saldırı şiddetini artırarak doğrudan Sabiha Sertel'i hedef alır, onu komünist olmakla suçlar ve Goebbels'in sözleri çevresinde kopartılan fırtınanın birtakım gizli amaçlara hizmet ettiğini ileri sürer. "Burası Almanya olmadığı gibi Patagonya da değildir. Burada adamlar propagandalarından korkulduğu için değil, milli ahengi bozdukları için cezalandırılırlar," diyerek tehdit eder. İki gazete arasındaki meydan savaşı sürüp giderken, Cumhuriyet Ahmed Emin Yalman'a doğrudan saldırır. İki başyazarın birbirlerine yönelik ağır suçlamaları sırasında Yunus Nadi, Yalman'ın Yahudilikten dönme olduğunu söyleyecek kadar ileri gider. Nadi'nin, "Bolşevik Dudu" ve "eli maşalı Çingene" dediği Sabiha Sertel, ona karşı hakaret davası açar. Tartışma, hükumetin isteği üzerine kapanır...
   
   1939'da, İkinci Dünya Savaşı daha başlamadan, Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels'in İstanbul'u ziyaret etmesi ilginçtir. Günlerden bir gün Goebbels'in Teutonia'da ( Eski Alman kulübü. Günümüzde Beypğlu Galip Dede caddesindeki Goethe Enstitüsü, aşağıdaki foto ) vereceği bir konferansla ilgili olarak, Tünel'deki Galata Mevlevihanesi'nin içinde yer alan karakolun başkomiserine bir haber gelir. Haber şöyledir : "Çevrenizdeki esnaf arasında, Almanca bilen herhangi bir kişi Teutonia'daki konferansa katılsın ve burada Goebbels'in yapacağı konuşmayı dikkatle dinleyerek, bir özetini yazarak bildirsin.." Ancak o dönemde Türkiye Almanya ile savaşta olmadığı gibi, savaşın çıkacağı da kesin olmadığından, Alman kolonisiyle içli dışlı olan esnaf böyle bir işe yanaşmaz. Goebbels de konferansını verir ve gider...
EMİNE UŞAKLIGİL'in, "Benim Cumhuriyet'im" adlı kitabından alıntıdır.. 

         

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK