Sayfalar

372 ) SARAYDAN SULTAN KAÇIRMA !..

     

   İkinci Abdülhamid'in cülusu üzerine, "hal" edilen Sultan Beşinci Murad, padişahların ikametgahı olan Dolmabahçe Sarayı'ndan Çırağan Sarayı'na nakledilmişti.. 
  Henüz hasta bir halde bulunan sabık Sultan Murad'ın taraftarları faaliyete geçmiş ve kendisinin sağlığının iyi olduğunu İstanbul halkı arasında yaymaya başlamışlardı. Bu dedikoduların yayılması üzerine ; son iki "hal" olayında rol alan Mütercim Rüştü Paşa ile Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi'nin halen iş başında olmasının da tedirgin ettiği yeni padişah, kardeşi Murad'ı tekrar muayene ettirme gereğini duydu ve kardeşinin tedavisiyle görevli olan Mepyo, Atıf Paşa, Monçeri ve Kapolyon tarafından yapılan muayenede Sultan Murad'ın gerçekten hasta olduğu görülüp ortak bir rapor verilmişti..
   5 Aralık 1876'da ; Maliye Nezareti evrak odası katiplerinden Hüsnü ve Adliye Nezareti icra cemiyeti katiplerinden Mehmed efendiler ile ; Osmanlı tebaasından olup bir ara İngiliz Kançılaryasında (konsolosluk memur kadrosu) hizmet etmiş olan İstavridi ve Leh mültecilerinden olup Rus parasını taklit suçundan on yıl hapse mahkum edilen fakat Abdülhamid'in cülusu sırasında affedilen Juli adlarında dört kişi ; Sultan Murad'ı ve oğlu Şehzade Salahaddin'i Çırağan Sarayı'ndan kaçırmak istediler !..
  Bu konuyla ilgili, 26 Nisan 1877 tarihli Temyiz Mahkemesi ceza dairesi fezlekesine göre olay şöyle cereyan etmiş : 
  Maliye'de çalışan Hüsnü Efendi, orada bazı işleri olan İstavridi ile tanışır. İstavridi ona ve onun vasıtasıyla tanıştığı arkadaşı Mehmed Efendi'ye, ramazandan beri Sultan Murad'ın iyileşip iyileşmediğini sorar. Onlar da bir şey bilmediklerini söylerlermiş. Bir cuma günü Mehmed ve Hüsnü efendiler, Dolmabahçe'de, ağaçlar altında oturup saray mensuplarından Ahmed ve Arif beylerle görüşürlerken ; Hüsnü Efendi Ahmed Bey'e : "Seni pek kederli görüyorum, üzülme birkaç güne kadar memnun oluruz. Söyleyecek sözüm var, fakat yeri burası değildir" demiş.Sonra hep birlikte Beyoğlu'nda bir gazino bahçesine gitmişler. Hüsnü Bey orada, İngiltere elçiliği marifetiyle Sultan Murad'ın tekrar hükümdar olacağını ve bu hususta çalışan İstavridi ile onları tanıştıracağını söylemiştir. Bunu duyan ve bu konuda bir cemiyet kurulduğunu anlayan Ahmed ve Arif beyler, sanki bunu kabullenir gibi görünmüşler fakat bu durumu hemen bir aracı ile Sultan Abdülhamid'e duyurmuşlardır. Bunun üzerine Saray hemen gerekli tedbirleri almıştır. 
  Daha sonra, plan uyarınca, Ahmed ve Arif beyler, İstavridi'nin evine gitmişlerdir. İstavridi, sabık hükümdarın sağlık durumunun derecesini anlamak için onun adamlarından birinin elde edilmesini istemiş, Ahmed ve Arif beyler de, öyle bir adam bulacaklarını söyleyip ayrıldıktan sonra bu son gelişmeyi de mabeyne bildirmişlerdir. 
  Saray, Sultan Murad'ın güvenilir adamı olarak, Tahir Ağa adında birini memur etmiş ve kendisinin Mehmed Bey adı altında, İstavridi ile temasını sağlamıştır. İstavridi ona : "Sultan Murad, İngiltere ve Almanya elçilikleri marifetiyle yeniden tahta çıkarılacaksa da, Rusya elçiliğinin bilgisi olmadan bu mümkün olamaz" demiştir. Böylece Tahir Ağa, İstavridi'nin yol göstermesiyle, Rusya Elçiliği Baş Tercümanı Otto'nun evine giderek kendisiyle görüşmüştür. Tercüman, Sultan Murad'ın sağlık durumunu öğrenmek istemiş ve eğer iyileşmişse hemen bildirilmesini, ayrıca bu işin gizli tutulmasını da istemiştir. Otto, İstavridis'in kendi adamları olduğunu, o ne söylüyorsa kendi sözleri gibi kabul edilebileceğini, verilecek cevapların onun aracılığıyla bildirilmesini de söylemiştir. Bundan birkaç gün sonra da Lehli Juli, Rus elçiliğinin güvenilir bir adamı olarak Tahir Ağa'ya takdim edilmiştir. 
  Tahir Ağa, İstavridi ile tekrar görüştüğünde, Sultan Murad'ın ne suretle saltanata gelebileceğini sormuş, o da, kendisinin Valide Sultan'la görüştürülmesini istemiştir. Valide Sultan'a Rus elçisinin selamını götüreceğini ve onun güven duymasını sağladıktan sonra Beşiktaş veya Ortaköy'de bir ev tedarik edilerek orada Sultan Murad'ın oğlu Salahaddin Efendi ile elçi arasında bir görüşme ayarlanacağını söyleyen İstavridi, iki tarafın da birbirine güven duymasının ardından elçinin vereceği talimat üzerine, Sultan Murad'ın, oğluyla beraber, Tophane önünde hazır bulunacak Rus vapuruna bindirilerek Odesa yoluyla  Londra'ya götürülüp orada iyileştikten sonra Rusya ve İngiltere ittifakıyla hükümdar ilan edileceğini Tahir Ağa'ya anlatmıştır..  
  Tahir Ağa, diğer Saray yetkilileriyle birlikte bir plan düzenlemiş ve bunu da İstavridi'ye kabul ettirmiştir. Operasyon şöyle yapılacaktır : Hem Valide Sultan ile görüşmek ve hem de Şehzadeyi çıkarmak için, Hüsnü Efendi ile Juli kadın kıyafetine gireceklerdir. İstavridi de ihtiyaten Saray'da bulunacaktır. Şayet Şehzade Saray'dan çıkamayacak olursa, hemen elçiyi haberdar etmek için..
  Olay günü İstavridi Saray'da yakalanır ve o sırada arabayla ve de kadın kıyafetinde Çırağan'a gelmiş olan Hüsnü Efendi ile Juli de tutuklanmışlardır..
  Yapılan mahkeme sonucunda, 11 Nisan 1877'de ceza kanununun 58. maddesi uyarınca, her birinin ayrı birer yere sürgün edilmelerine karar verilmiş ve bu karar 26 Nisan 1877'de Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanarak fezlekesi Sadaret makamına gönderilmiştir.Sadaret makamından Mabeyin Başkatipliği'ne yazılan 2 Mayıs 1877 tarihli tezkire ile mahkeme kararı Padişah'a arz olunmuştur. Bir gün sonra tezkire, yanına yazılı bir notla geri gelmiştir. Bu notta, dört suçlunun da affedildikleri yazıyordu !..
  Tahta çıkalı henüz altı ay olmuş Abdülhamid, bu af işlemini kendi yararına olarak halka hoş görünmek amacıyla mı istemişti ?.. Kullandığı bir siyasetin gereği miydi bu ?.. Yoksa bu işte elçiliklerin etkisi mi vardı ?.. Belki de asıl  kışkırtıcı olanların yakalanamamasından dolayı idi.. Bunlar bilinemiyor.. 

                 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK