Sayfalar

374 ) BİR OSMANLI KÖYÜNDEN SEFERBERLİK MANZARALARI !..

                                                            

   Birinci Dünya Savaşının seferberlik haberi Şevket Süreyya Aydemir'i, köyde bulur. 
   Harman makinesi işleri henüz bitmemiştir. Köye bir jandarma gelir. Önceden dağıtılan bir zarf köy odasında açıldığı zaman içinden bir duvar afişi çıkar. Bu afiş, kötü bir baskı makinesinde çiğ renklerle basılmıştır. En üstte iki çapraz bayrak görünmektedir. Bunların altına da toplar, tüfekler çatılmıştır. En alta da büyük harflerle : "Seferberlik var ! Asker olanlar silah başına !" sözleri yazılmıştır. Günün tarihi ve adı, boş bırakılan yere, jandarmanın getirdiği emre göre orada doldurulur : 21 Temmuz 1330 ( 1914 )..
   Afişi cami duvarına asarlar. Haber köye çabuk yayılır. Köy, Edirne-İstanbul arasında bir istasyon köyüdür. Adına Çerkezköy derler ama burada yalnız Türkler oturmaktadır. Balkan Savaşından henüz çıkılmıştır ve bir yenilgiyle bitmiştir. Ancak yeni yeni bir yerleşme ve iyileşme havası esmeye başlamıştır. Köyde Balkan Savaşında yanan yıkılan binaların henüz tamirine el atılmıştır. Cami minaresi bile hala yıkık durumdadır. Ortada tedavileri tamamlanmamış yaralılar dolaşmaktadır. Savaş sırasında Anadolu'ya göç edebilen göçmenlerin bir kısmı yeni yeni dönmektedir. Fakat ne çare ki savaş, işte gene başlamaktadır..   Erkekler cami duvarının gölgesine çömelmişlerdir. Kadınlar da meydanın karşı tarafına sıralanmışlardır. 20 yaşından 45 yaşına kadar herkes askere gidecektir. Bu gidenlerin çoğunun, Balkan Savaşından dönüşleri üstünden henüz iki yıl bile geçmemiştir. Daha yaşlıca olanların ise yarı ömürleri, Yemen, Bağdat ve Arnavut'luk'ta geçmiştir..
   Adları okunanlar bir yana dizilmektedir. Künyesi çıkanlar içinde babalar, oğullar, amcalar, dayılar yan yana sıralandıkça, kadınlar tarafından gelen mırıltılar dalga dalga artmaktadır. Bu mırıltılara, sesler, hıçkırıklar karışmaktadır. O zaman muhtar, bir şey yapmış olmak için, ya kocaman şal sarıklı başını sağa sola sallıyor, yahut da uzun tütün çubuğunun ucunu ensesinden sokarak arkasını kaşımaktadır !.. Hıçkırıklar artar gibi olunca da, masanın başında sağa sola laf yetiştirerek : "Ha oğullarım, ha aslanlarım" diye, hem kendine hem meydana hakim olmaya çalışmaktadır..
   Askere gidecek olanlar, ertesi sabah gün ışırken, çeşme başındaki ağaçların altında toplanırlar. Komşu köy Kızılcapınar tarafından bir davul zurna sesi gelmektedir. Az sonra o köyün kafilesi de görünür. En önde köyün imamı gelmektedir. Bir ata binmiştir. Omuzunda kocaman bir de bayrak taşımaktadır. Arkasında yeni askerlerin sıraları ilerlemektedir. En önde en gençler vardır. Sonra arkaya doğru yaşlar artmaktadır. En geride atlı, yaya köy ihtiyarları gelmektedir..
   Askere gidenlerin torbalarını, dağarcıklarını, ya ihtiyar asker babaları, yahut da analar, gelinler arkalarına vurmuşlar, kafileyi sarmışlardır. Bu kafile köye girerken Çerkezköy'ün tertibi tamamlanmıştır. Muhtar atına binerek en öne geçer. O da omuzunda bir bayrak taşımaktadır. 
   İki köyün halkı bir araya gelince hareketler, sesler birbirine karışır. Fakat imam atını ileriye sürüp de, ellerini gökyüzüne açarak, hakim, dalgalı sesiyle bir duaya başlayınca, ortalık durulur. Duadan sonra herkes "Amin !" diye haykırır. Kafileler yola düzülür. Kazanın bütün köylerinin askerleri Çorlu kaza merkezine yürüyecek ve orada birleşeceklerdir !..
   Bu yol, eski yüzyıllarda İstanbul'u Balkanlar'a, Tuna'ya, Avrupa içerilerine, Ukrayna ve Polonya'ya bağlayan tarihi yolun bir parçasıdır. Eski istila ordularının yolu... Kafileler ilerledikçe sağdan soldan yeni yeni davul zurna sesleri gelmektedir. Yeni bayraklar, yeni kafileler görülmektedir. Ovalardan, tepelerden inen yeni kollar birbirlerine katılmaktadır.   Köyler boşalmaktadır. Pınarların dereleri doğurması, derelerin çaylara karışması ve çayların nehirleri meydana getirmesi gibi, daima üreyerek, daima genişleyerek kol kol insan dalgaları, bir yerlere doğru akmaktadırlar. Bu dalgalar, acaba hangi denizlere dökülecektir ?.. Yoksa bozkırlarda güneş, sularını mı tüketecektir ?.. Doymaz çöller kanlarını emerek onları kurutacak, bitirecek midir ?.. Yoksa şurada burada bölüne bölüne sazlarda, bataklıklarda eriyip, dağılıp gidecekler midir ?.. Bu, bilinemez..Fakat bilinen şudur ki, bu hal yüzyıllardan beri hep böyle olagelmiştir. Köyler hep böyle boşalmıştır.. Bu milletin kaderi budur.. Bugün bu yolculukta da o kaderin yenilmez ve hükmedilemez kanunu hakimdir. Bugün de bu tüysüz delikanlılarla, şu ayaklarından henüz dünkü savaşların tozları silinmemiş insanlar, birtakım bilinmeyen yönlere dağılacak ve belki oralarda kaybolacaklardır. Avrupa'da devletin sınırları, gerileye gerileye şu köyün kuzey ufuklarına kadar çekilmiştir ama, Asya'da henüz bu sınırlar Sina çölüne, Yemen'e, İran körfezine, Kafkasya'ya kadar uzanmaktadır. Bu geniş dağınıklık, gerçi artık aralarında hiç bir bağıntı olmayan çürük ve gevşemiş bir ülkeler varlığıdır. Ama bu mesafeler daha nice nice milyonları yiyip bitirebilir..
   Namazgah yerine bu çelişkili duygular içinde varırlar..
   Burası, o çevrenin tarihi bir toplantı yeridir. Şimdi artık seyrekleşmiş, azametini kaybetmiş gibi görünen ulu ağaçların gölgesinde, km bilir kaç defa otağlar kurulmuştur. Yeniçeriler, sipahiler konaklamıştır. 
   Katıldıkları kafile çayırlığa varınca, her tarafta dövülen davullar, çalınan zurnalar susar. Sonra namazgahtan gür bir ezan sesi duyulur. Ezan sona erince, imamın arkasında saf tutan müezzinlerle köy hocaları hep birden tekbir almaya başlarlar. Bütün saflar onlara katılırlar. Bazen inip, bazen gürleşen, fakat etkisi ve ululuğu daima artan bu tekbir sesleri, çayırları dolduran cemaati baş döndürücü havası içine sardıktan sonra, dalga dalga ovalara, sırtlara doğru yayılmaktadır..
   Şimdi herkesin kafasında, ne bu savaşın bir türlü anlayamadıkları amacı, ne dökülecek kanları, ne çöllerde, bozkırlarda kaybolacak hayat dalgaları vardır. Kendilerini gittikçe coşan, kanatlandırıcı bir rüzgarın akışına bırakmışlardır. Milletin yüzyıllardır o kadar şikayetsiz tahammül ettiği ve onun bütün tarihini oluşturan "ebedi seferberlik"in gerçek anlamını artık anlamaktadırlar..
   Tekbirlerden sonra iki rekat namaz kılınır. İmamın her söylediğini bütün müezzinler tekrarlamaktadır. Bunun arkasından cemaatin, doğruluş, eğiliş ve secdeye kapanış halinde dalgalanması, taşması gelmektedir. 
   Namazdan sonra gene fetih duaları okunur, tövbe edilir. Son fatihanın bitmesiyle beraber, davul zurnaların hep birden "ey gaziler"i vurması, köy bayraktarlarının cemaatlerini toplamaları ve kafilelerin kaza merkezi olan Çorlu yolu üstünde yerlerini almaları bir olur..

     

   Aydemir derhal askere çağrılacak yaşta değildir. Fakat gittikçe daha iyi anlamaktadır ki memleket, artık fiilen savaşa girmiş bulunmaktadır. Okullarda sınıflarda seyrekleşme her gün biraz daha artmaktadır. Ders yılı içinde, son ağabeyinin de Sarıkamış'ta şehit olduğu haberi gelir. Fakat hemen onun yerini doldurabilecek yaşta değildir.
   O ders yılı şöyle böyle geçer. Bu sefer tatili gene bir köyde, fakat bu kez Meriç kenarına yakın İbriktepe köyünde geçirir. Harmanda çalışır. 
   Israrlı başvurmaları ancak 1915 yazı sonuna kadar sonuç verir. Onu da askere almaya razı olurlar. Şube reisine, Kafkas cephesine gitmek istediğini, ağabeyinden kalan boş yeri dolduracağını söyler. 
   Öğretmen okulundan talimgaha hareket ederken, ordunun saflarına kabul ettiği en küçük yaşta subay adayının o olduğunu sanmakta ve bundan gurur duymaktadır. 18 yaşının içindedir..Fakat İstanbul'a varıp da talimgahı görünce, durumun hiç de öyle olmadığını görür. Burada belki de ondan da küçükleri vardır. Kendi kendine, "Demek ki ben dağarcığımı toplamakta hatta biraz da geç kalmışım" der... Gururlanmakta ne kadar da aceleci davranmıştır..


                         
 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK