Sayfalar

397 ) HÜRRİYET-İ EBEDİYE TEPESİNDE HÜRRİYET KAHRAMANINA YER YOK !..

 
      

   31 Mart Olayı'nın ardından, 26 Nisan 1909'da İstanbul'da büyük bir cenaze töreni yapıldı ve şehitler toprağa verildi. Ancak, bu tören yeterli görülmedi. Hürriyet şehitleri için bir anıt yapılmasına karar verildi. 
   Anıt için düzenlenen yarışmaya Kiryadiki Efendi, Vedat (Tek) Bey, Kemalettin Bey, Muzaffer Bey, Alexandre Vallury gibi, devrin önde gelen mimarları katıldılar. Yarışmayı Muzaffer Bey kazandı. 
   İki yıl sonra, 23 Temmuz 1911'de, "Abide-i Hürriyet " büyük bir halk katılımıyla açıldı. 31 Mart şehitlerinin isimleri de tek tek anıta işlenmişti. Mezar odasına giren kapının üzerinde ise "Makber-i Suheda-i Hürriyet" yazılı bir kitabe bulunmaktaydı. 
   Anıt, artık, Osmanlı'daki özgürlük hareketlerinin sembolüydü.. Hürriyet ne zaman tehlikeye düşse, Osmanlı aydınları, subaylar ve Harp Okulu öğrencileri, tepkilerini bu anıta çıkarak gösterirlerdi..
   Bu anıt zamanla "Hürriyet-i Ebediye Tepesi" adıyla anılır oldu..

     

   TRT'de yayınlanan "Tarihte Bu Hafta" programını izleyen Hikmet Feridun Es, İkinci Meşrutiyet günlerinin anlatıldığı program sona erdiğinde bir eleştiri yazısı kaleme alır. Bu yazıyı "TV'de 7 Gün" adlı derginin 25 Ağustos 1980 tarihli sayısında okuruz :
"Oysa madem ki İkinci Meşrutiyet ekrana getiriliyor, Abdülhamid'e karşı silahını kapınca ve adamlarını toplayınca Manastır dağlarına çıkan ilk adamdan işe başlamamız gerekmez mi ? Türk ekranında resimlerle İkinci Meşrutiyet'ten laf edilirken, koca bir imparatorluğa karşı ilk isyan bayrağını açan Niyazi Bey nerede ?.."
   Hikmet Feridun Es, Niyazi Bey'in eşi Feride Hanım'ın bir anısını aktarır aynı yazıda :
"Evlendiğimiz gece.. Gelin yatağının yastığını kaldırdı ve altına kocaman bir tabanca soktu. Ben bu yastığa başımı koyarak gerdeğe girdim.."
   
    

   1913 yılı Nisan ayının 29'unda, Arnavutluk'un Avlonya limanına sekiz kişi geldi. Sivil giyimliydiler. İstanbul'a kalkacak olan vapuru bekliyorlardı. İçlerinden biri bilet almaya gitmişti. Tam bu sırada üç el silah sesi duyuldu, iki kişi yere yuvarlandı. Sonra birkaç el daha ateş edildi. Herkes kaçışırken orada bulunanlar, kırçıllı bir paltonun içindeki şahsı zar zor tanıdılar. Bu kişi, Resneli Niyazi Bey idi...  
   Niyazi Bey öldürüldüğünde, eşi Feride Hanım hamiledir ! Hürriyet kahramanının kucağına alıp hiç sevemediği oğluna Saim Niyazi adı konulur. Ressam olan Saim Bey de babasının adını yaşatmak için oğluna Niyazi Ahmet adını verir... Ve Ahmet Resnelioğlu, 12 Ocak 1989 tarihli bir mektup yazar, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e : 
"Resneli Niyazi Bey'in halen İstanbul Hürriyet-i Ebediye Tepesi Şehitliği'nde kendisine ayrılmış olan boş mezarına getirilmesi ve buraya defnedilmesi tek amacımdır.."
   Muzaffer Bey'in projesini çizdiği, dikine konulan bir toptan oluşan Hürriyet Abidesi, İkinci Meşrutiyet döneminde can veren insanların anısına yapılmıştır. Buraya sonradan, bir suikasta kurban giden Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa da gömülür. Paşaya yapılan suikast sırasında şehit olan koruması Kazım Ağa ile Bahriye yaveri İbrahim Bey de oradadır.. 
   Sadrazam Midhat Paşa'nın önce başı gelmiştir Taif'ten, Sultan Abdülhamid öldüğüne inansın diye ; 24 Haziran 1951'de de kemikleri getirilip tepede yerini almıştır..
   Berlin'de Ermenilerin suikastına uğrayan Talat Paşa' nın naaşı, uzun bir ihmalden sonra, Adolf Hitler'in jestiyle, 25 Şubat 1943 tarihinde getirilerek yine buraya defnedildi.. 
   Keza Enver Paşa'nın naaşı, Tacikistan'ın Ceğen Köyünden 4 Ağustos 1996'da getirilerek buraya defnedildi. 
   Sivil komitacı ve uzun süre Parti genel sekreterliği yapan Midhat Şükrü (Bleda) 1956'da ; 7 Temmuz 1908'de Manastır'da Müşir Şemsi Paşa'yı vuran Teğmen Atıf Kamçıl, dağa çıkan subaylardan Eyüp Sabri de 1953 yılında bu şehitliğe defnedilmişlerdir...   Eh, hal böyle olunca, İkinci Meşrutiyet denildiğinde akıllara gelen ilk isim olması gereken, özgürlük meş'alesini İkinci Abdülhamid'e karşı Manastır dağlarında ateşleyen Niyazi Bey'in anıtın dışında kalması son derece saçma olmaktadır.  Ahmet Bey'in, İkinci Meşrutiyet'in yolunu açan büyükbabasını da, kendi eseri olan tarihi bir olayda canını verenlerin yanında görmesinden daha doğal bir istek olamaz ; hele ki,anıtın etrafına sonradan gömülenleri düşünecek olursak !... 
   Bu denli haklı, tarihi ve insani bir istek olur da, yerine getirilmez mi ? Dilekçenin gönderildiği insanı düşünecek olursak, sıraladığımız bu değerlerin bir anlamı kalmamaktadır, netekim !..
   Bir iki yazışma sonrasında, Dışişleri Bakanlığı'ndan 6 Mart 1989 tarihli bir yazı gönderilir Ahmet Bey'e :
"Dedeniz Resneli Niyazi Bey'in naaşının nakli için gereğine tevessül olunabilmesini teminen, adına İstanbul Hürriyet-i Ebediye Tepesi şehitliğinde yer ayrıldığını tevsik eden belgelerin fotokopilerini Bakanlığımız KOKD-II Dairesine göndermenizi saygılarımla rica ederim.."   Ahmet Resnelioğlu'nun elinde bir belge yoktur.. Olamaz da.. Bu yüzden şu bilgiyi içeren bir yanıt yazar :
"15 Mart 1989 günü yine mezkur yerde Sadrazam Talat Paşa'nın anma töreninde bu cemiyetin (Hürriyet Büyüklerini ve Şehitlerini Anma Cemiyeti) şimdiki başkanı olan Sayın Erol Bafralı ile yaptığım görüşmede ve naklin gerçekleşmesinde, Niyazi Bey'in naaşının, Talat Paşa, Midhat Şükrü Bleda ve Eyüp Sabri Bey'in kabirleri sırasının yanındaki mekana defninin planlandığını öğrenmiş bulunuyorum.."
   Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne sonradan gömülen Talat Paşa'nın yakınlarından da "yer ayrıldığını tevsik eden" belge istenmiş midir ?.. Peki ya Midhat Paşa'nın yakınlarından ?.. Enver Paşa'nın yakınlarından ?..
   Niyazi Bey'in Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde yeri olduğuna dair belge, o tepenin adı ve de dikilen anıttır !.. Hürriyet kahramanı Resneli Niyazi'nin gömüleceği yer de, onun bunun yanı değil, aslında, şehitliğin tam ortasıdır !.
   Niyazi Bey'i dışlayanlar Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 Nisan 1989 tarihli bir yazı daha gönderirler Ahmet Bey'e : 
"Dedeniz Resneli Niyazi Bey'in naaşı için, İstanbul Hürriyet-i Ebediye Tepesi şehitliğinde yer olduğunu tevsik eden belge bulunamadığı cihetle, Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmadığı hususunda bilgi edinmenizi saygılarımla rica ederim."
   Tüm bu yazışmalarda asıl önemli konu kaçar gözlerden.. Bunun nedeni de, Ahmet Resnelioğlu'nun başvurusunun işleme konulan bir evraktan öteye gitmemesidir. Oysa Ahmet Bey, Kenan Evren'e yazdığı ilk mektupta çözümlenmesi gereken ilk sorun hakkında bilgiler sunmuştur :
"Yugoslavya'dan geçerken Makedonya'da Resna'ya uğrayıp oradan dedem tarafından yaptırılan ve şimdi Kültür Sarayı olarak kullanılan Niyazi Bey Sarayındaki idarecilerle temas edip, dedemin Avlonya'da vurulduktan sonra nereye defnedildiğini öğrenmeye çalıştım. Aynı çalışmayı rahmetli babam Ressam Saim Niyazi Resnelioğlu da yapmış, ancak o da benim gibi kesin bir bilgi edinememiştir."
   Niyazi Bey'e Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde mezar yeri olduğuna dair belge aramak yerine, mezarını bulup İstanbul'a getirmek, bu ülkeye "sonsuz özgürlüğün" kazandırıldığı gün gerçekleşecek herhalde !..

   Ahmet Resnelioğlu, 20 Ağustos 1996 tarihli bir mektup daha yazar Cumhurbaşkanlığı'na.. Çankaya'da bu kez Süleyman Demirel vardır.. 
   
   Ahmet Resnelioğlu, İzmir Karşıyaka'da, Örnekköy Huzurevi'nde, 10 Mart 2010 tarihinde hayata gözlerini kapadı.. Hayattaki en büyük isteğinin yerine geldiğini göremeden...

SONER YALÇIN ve SUNAY AKIN yazılarından derlenmiştir..         
  


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK