Sayfalar

399 ) GELDİ SAİD PAŞA, GİTTİ SAİD PAŞA !...

   

   Osmanlı tarihinden rekor sahibi bir kişiyi tanıtmak istiyorum sizlere.. Mehmed Said Paşa... Tam dokuz kez sadrazamlığa getirilen bir Abdülhamid devri devlet adamı..
   İkinci Abdülhamid'in 1 Eylül 1876'daki cülusunda Mabeyin Başkatipliği'ne atanması kariyerinin dönüm noktası olmuş ama çeşitli dedikodulara da neden olmuştu.. Sultan Beşinci Murad'ın tahttan indirilip yerine Abdülhamid'in geçirildiği olaylarda bir parmağı olduğu muhakkaktı..
   Sonra Said Paşa'nın hızlı yükselişi başladı. Önce 1877'de paşa rütbesi aldı ve vezir oldu, Heyet-i Ayan üyesi yapıldı. Aynı yıl Hazine-i Hassa Nazırı oldu. 1878 yılı başında Dahiliye Nazırı oldu fakat 4 Şubat 1878'de Sadrazam Ahmet Vefik Paşa'nın isteğiyle bu görevinden alınarak Hazine-i Hassa Nazırlığına geri döndü. 
   Yaklaşık iki yıl içinde sırasıyla ; Heyet-i Ayan Başkanlığı, Ankara ve Bursa valilikleri, yeniden Hazine-i Hassa Nazırlığı ve Adliye Nazırlığı görevlerinden sonra, 18 Ekim 1879'da ilk kez Sadrazam oldu...
   1879 yılındayız. Bakanlar heyetinden Saray'a bir "ıslahat mazbatası" sunulmuştur. Sadrazamlığının henüz 22. günü. Geceyi kuruntu içinde geçiren padişah onu Saray'a çağırır ve öfkeyle söylemediğini bırakmaz. Yetmez, belindeki hançeri çekerek üstüne yürür ! Fakat Sadrazam hemen çekilmek isterse de kabul etmez. Ertesi gün bir mabeyinci padişahın el yazısı ile bir hat getirir. "Sizi bugün pek meyus ve mükedder gördüm. Bu haliniz bana pek ziyade tesir edip mucib-i esefim oldu. Cenab-ı hakka kasem ederim ki, size muhabbetim vardır ve severim- Abdülhamid."
   Artık sadrazamlığa gelip gitme trafiği başlamıştır paşanın !.. O sıralar, bir süre sonra Bahriye Nazırlığına geçecek olan bir İngiliz Lordu İstanbul'a gelir, sadrazama giderek, "Bazıları sizin kötülüğünüzü isteyerek ıslahat yapmayınız derler. Hatta yabancı uyruklu tebaanıza adalet ve hürriyet üzerine muamele etmenizi menfaatlerinize aykırı gösterirler. Bu gibi aldanışlarla kazanacağınız zaman pek azdır" der. Sadrazam İngiliz'in söylediklerini yazıp Saray'a gönderir ve ertesi gün de azledildiğini öğrenir !.. Aslında Sultan'a verilen ıslahat projesinde şu doğru teşhis vardır : "Bundan 25 yıl önce devletimiz, Rusya gibi ilerleme ve kalkınma işlerine kendini vermiş olsaydı, şimdi Rusya kadar kuvvetli olurdu.."
   Mısır'da olaylar patlak verip İngilizler donanma göndererek müdahale edince, Padişah ona sadrazamlık mührünü tekrar verir..
   Bir aralık İstanbul'da ihtilal kımıldanışları vardır. Padişah hakkında niyetler bozuktur söylentileri üzerine Abdülhamid yeniden kuruntuya düşer. Bir gece vakti sadrazamı Saray'a çağırır.Kendisi ayaktadır, onu da ayakta tutar. On beş dakika onu payladıktan sonra, Saray'da hapsettiği müşir Fuat Paşa'ya yüklenen suç hakkında tutulmuş bir soruşturmayı kendisine verir. Said Paşa daha okumaya başlar başlamaz padişah yanına kadar sokulur. Aralarında bir adım vardır. Öfkeyle ona bakmakta ve çabuk tarafından bir cevap beklemektedir. Konu şudur : Sözde padişahı tahttan indirmek için Dağıstanlılardan bir cemiyet kurulmuş, müşir Fuad Paşa ve başka bazı şahsiyetler cemiyetin üyeleri imişler. Said Paşa da cemiyet reisi imiş. Sadrazam daha okumayı bitiremeden padişah elinden kağıtları çekmiş almış, "Buna ne diyeceksin ?" diye sormuş. "Aslı astarı olmayan şeyler" yollu cevap verince, tekrar birkaç defa "Ne diyeceksin ?" diye haykırdıktan sonra : "Ver mührümü !" der. 
   Said Paşa'nın bir ağası vardır ve dışarıda beklemektedir. Sadrazamlık mührü de ondaki çantanın içindedir. "Mabeyin Dairesine gidip çantadaki mührü getireyim" deyince kuşkusu büsbütün artan padişah, pantolonunun yan ceplerine doğru meşin bir kılıf içinde taşıdığı küçük bir tabancayı çıkarıp onun başına doğrultmuş. Sadrazam, "Emir buyurunuz, çantayı getirsinler. Efendimizin emanetini vereyim. Bende olan Allah emanetini de sonra siz alırsınız" demiş. Padişah salonun kapısından çıkarak, "Çantayı getirsinler !" diye bağırdıktan sonra, dönüp tekrar tabancayı başına tutarak, "Mührüm çantadan çıkmazsa buradan ölün çıkar !" der..
   Çanta gelir, mühür padişaha verilir. Fakat Hamid, hala, kendisini öldürecekler veya tahttan indirecekler, Sultan Murad'ı yerine geçirecekler şüphesi içindedir. Eğer böyle bir durum olursa kendisini parçalatacağını söyleyerek Said Paşa'yı haremle dairesi arasında bir odaya götürüp hapseder ve kapıyı kilitler !. 
   Paşa da sonuçta kimin sadrazamı ?!. Bir gün eğer Mabeyinde tutulacak olursa, İngiltere Elçisine haber yollamasını karısına tembih etmiştir önceden ; eşi de bu tembihi hatırlayarak haber yollamış. Elçinin müdahalesi üzerine, 18 saat hapis kaldıktan sonra Said Paşa evine gönderilir. Evine geldiği günün gecesi gene Saray'a çağrılır ve mühür iade edilir !..      O zamanlar Bulgaristan iki parçadır. Bir gün Bulgar Prensi Kuzey Rumeli kısmından da Osmanlı idaresinin kaldırıldığını ilan edince hükumet, haklarımızı korumak için asker yollamaya karar verir. Bu karar nazırların oy birliğiyle verilmiştir. Yabancı elçiliklere de bildirilmek üzeredir. Said Paşa arabasıyla Babıali'ye giderken Karaköy'de yetişen bir yaver onu Saray'a götürür. Hemen huzura çıkarılır. Bir saat süren konuşma ve azarlanmalardan sonra huzurdan çıkmasına önce izin verilir, sonra da bir süre beklemesi emri gelir. Alaturka saatle akşam saat 12'ye kadar orada bekler. O sırada Serasker Osman Paşa gelerek onu yemek için odasına davet eder. Tam yemeğe başlamak üzeredirler ki yine huzura çağrılır. Gittiğinde hemen huzura alınmaz, iki saat kadar daireye bitişik odada kalır. Sonra tek başına huzura çağrılır. Padişah önce mührü ister, sonra da özel bir dairede hapsedilir. 3 saat kadar uyanık kaldıktan sonra yorgunluktan uyuyakalır. Yine uyandırılır. Kuzey Rumeli'ye asker yollanmasını isteyişi sözde padişahı tahttan indirmek maksadı güdüyormuş. Sabaha kadar buna cevap vermeye uğraşır. O gece Filibe'de bir prens önemli bir Slav devleti kuruyor, bunu engellemek isteyen bir adam da Saray'da bu sıkıntılara uğamaktadır. Ertesi gün, ki Cuma günüdür. Padişah selamlıktan geldikten sonra salıverilir ve gazetelerde yerine Kamil Paşa'nın getirildiğini okur !..

   

   Sultan Hamid bir yaverini Said Paşa'nın satın aldığı bir cariye ile ilgilendirir. Dışarıda da eve giren erzak torbalarına kadar her şeyi yoklayan hafiyeler vardır. Kontrol bu cariye ile hareme kadar sokulmuştur. Eski sadrazam bu baskıya isyan eder ve cariyeyi esirciye gönderir. Saraya da şikayetlerini bildirir. Bir yaver gelir ve onu padişaha götürür. Padişah ona şunları söyler : "Hakkında çok şeyler işitiyorum. Edirne Valisi ile mektuplaştığını, evine girilebilse önemli kağıtlar bulunacağını söylediler. Hiç böyle haberlere kulak asmamak olur mu ? Benim yerimde başkası olsa daha şiddetli şeyler yapar. Edirne'nin önemi meydanda. Alemdar Edirne'den gelmedi mi ? Cevdet Tarihini elbet okumuşsundur."  Sonra paşayı bırakıp evine gitmesi için izin verir. 

   Evet bu hatıralar böyle uzayıp gidiyor... Yaşlı bir sadrazam ve pimpirikli bir padişah arasında traji-komik olaylar zinciri.. Aslında insanın içi sızlıyor.. Otuz üç yıl bizi yöneten bir hükümdarın nasıl birisi olduğu da az çok şekilleniyor kafamızda.. Acı ama aynı zamanda gerçek..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK