Sayfalar

400 ) KOMÜNİZM DİYE DİYE !...

  

   TBMM'de komünizme karşı cezaların ağırlaştırılması için yapılan görüşmeler sırasında şu, bir kere daha anlaşıldı : McCarthy'ciliğin,sadece ABD Kongresi'nde değil, Türk Parlamentosu'nda da yandaşları çoktu. Hatta, aralarında "McCarthy'den de daha McCarthy'ci" olanlar az değildi !...
   Ankara'da TBMM'nin 19 Kasım 1952 günkü kapalı oturumunda Askeri Yargıç Şevki Mutlugil'in konuşması üç buçuk saat sürdü. Ama kapalı oturum, o konuşmadan sonra hemen bitmedi. Çünkü bazı milletvekilleri de, Başbakan Adnan Menderes de, kapalılık süresi içinde bazı şeyler söylemek istiyorlardı..
   Söz alan milletvekillerinden biri Şevket Mocan'dı. Komünizme karşı cezaların azlığını belirtmek için bazı örnekler verdi. "Vatan hainliği" tezini işledi. "Komünizmin Türkiye'yi Moskova'ya bağlamak isteyen bir ihanet olduğundan hiçbirimizin şüphesi yoktur.." dedi.
   Söz isteyen bir diğer milletvekili ise CHP'liydi. Son araseçimde yeniden seçilerek Meclis'e gelmiş olan eski milli eğitim bakanı Reşat Şemsettin Sirer'di. (Yukarıda solda) Mutlugil'in Köy Enstitüleri ile ilgili sözlerine takılmıştı. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'ye bir soru sormak istiyordu.
   Önce sanıldı ki, soracağı soru askeri yargıcın iddialarına karşı, partisinin hükumetleri tarafından 1941'de kurulup geliştirilen enstitülerin geçmişini savunmak içindir..
   Hayır.. Sorusunu açıklayınca, amacı anlaşıldı. Köy Enstitüleri'nin geçmişini değil, Hasan Ali Yücel'den sonraki kendi bakanlık döneminde kendi yaptıklarını savunmak istiyordu !.. Yani, "daha önceki dönem kötüydü, ben onu düzelttim" demeye getiriyordu. 
   Sorusu şuydu : "Bugünkü iktidar, Köy Enstitüleri'ni uzman arkadaşımızın tasvir ettikleri şekilde mi bulmuştur, yoksa o hal, çok daha evvelki devirlere mi aittir ? Burada açıklamalarını rica ediyorum.."
   Sirer'in açıklama yapmasını istediği hükumet üyesi, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri idi. Ama hükumet adına söz talebi Başbakan Adnan Menderes'ten geldi.
   Menderes, belli ki bunu, muhalefete bir gol atma fırsatı olarak bizzat değerlendirmek istemişti. Konuşmasına Reşat Şemsettin Sirer'e iltifat ederek başladı. Sonra Sirer'in CHP'nin milli eğitim bakanı, kendisinin de muhalefetteki Demokrat Parti'nin milletvekili olduğu dönemden bir anısını anlattı..
   Buna göre Menderes,- sadece İsmet Paşa'ya hücumları ile değil, "komünist avcısı" olarak da ünlü - Ahmet Gürkan'ın bir köy enstitüsüyle ilgili şikayetlerini, zamanın milli eğitim bakanı Sirer'e -kendisiyle özel bir konuşma yaparak- nakletmişti. Sirer de Menderes'e hak vermişti.. 
   Menderes, o zaman Sirer'in kendisine söylediklerini şöyle özetliyordu :
"Kendileri bu Köy Enstitüleri'nin ne kadar fena maksatla kurulmuş olduklarını, bu fena maksadın izlerini ve neticelerini silip ortadan kaldırmak için büyük gayretler sarf etmekte olduklarını ve fakat bu işin gizli açık birçok taraftarları ve himaye edicileri bulunduğu için büyük müşkülat içinde bulunduklarını bana ifade etmişlerdi. Bu sözleri kendilerinin de hatırlayacaklarını tahmin ederim.."
   Sonra da şu sözlerle Sirer'i kürsüye davet etti :
"Eski bir milli eğitim bakanı olarak ve Köy Enstitüleri'nin feci halinin ıstırabını ruhunda duymuş olan bir arkadaş olarak yüksek kurulunuzu aydınlatıcı bilgiye sahip olduklarını tahmin etmekteyim. Kendilerinden bu hatıralarını burada tazelemek üzere izahat vermelerini rica ediyorum.."
   Menderes golünü atmıştı !..

 

   Köy Enstitüleri'nin "fena maksatla" kurulup yönetildiği iddiasını bizzat CHP'li bir eski milli eğitim bakanının ifade ettiğini ve bundan acı acı şikayet ettiğini bildirmişti.. Bunu yaparken, iki kişi arasında geçen bir konuşmayı naklederek Sirer'i harcamıştı ama, bundan rahatsızlık duymamıştı. Ayrıca bununla, CHP grubunun içine öyle bir bomba atmıştı ki, grubun bundan doğan hasarı tamir etmesi kolay olmayacaktı..
   Reşat Şemsettin Sirer ne yapsın ? Gerçi, Köy Enstitüleri'nin kendi bakanlığından önceki durumunu, kendi partisi içinde de eleştirdiği herkesçe biliniyordu. Bakan olduktan sonra da enstitülere ilk darbeleri vuran oydu,bu da
biliniyordu. Ama enstitüleri bir muhalefet ileri geleniyle yaptığı bir özel görüşmede bu ölçüde çekiştirdiği bilinmiyordu..
   Kendisinden önceki bakan arkadaşı Hasan Ali Yücel'in ve ekibinin enstitüleri kurma amacının "fena" olduğunu, bu fenalığı himaye edenlerin çok olduğunu, kendisinin bunlarla mücadelede "büyük zorluk" çektiğini söylemiş olabileceği tahmin edilmiyordu..
   Sirer, ister istemez söz aldı. Yaptığı konuşma, sorduğu sorudan daha da talihsiz oldu. Köy Enstitüleri, CHP'nin eseriydi. CHP iktidarı, bir zamanlar bununla gurur duyardı. Sirer kendisini haklı çıkarmaya uğraşırken Köy Enstitülerinin "fenalıklarını" DP'lilerden daha da suçlayıcı sözlerle vurguladı. Kendisinin bunlarla ilk mücadele eden siyasetçi olduğunu, Menderes ve arkadaşlarının o zamanlar o "fenalıkların" farkında olmadıklarını, bunu kendi mücadelesinden sonra söyledi..
   Bunların baş sorumlusu olarak, o zamanki İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'u gösterdi. DP'lilerin yerlerinden "Tonguç Baba" sesleri yükselince, o deyimi o da benimsedi. Ama Tonguç'a karşı, İsmet Paşa'yı savunurken, DP'lilere yeni bir koz daha verdi :
"Evet, Tonguç Baba. Bütün hüsnüniyet sahiplerini, bütün iyi niyet sahiplerini kandırmıştı. Ama benim işe el koymamdan sonra onlar da durumu anladılar. Ben Tonguç Baba'yı defederken hiçbir direnişle karşılaşmadım. İcraatımız devam ederken 500 kişilik kadrodan 400 kişiyi ayırırken hiçbir taraftan güçlük görmedim.."
   Bu, Menderes'e yeni bir koz daha vermekti.. Başbakan Menderes bir kez daha söz aldı. Sirer için, biraz da alayla karışık, övücü sözler söylemeyi gene ihmal etmedi. Ama arkasından şunları da ekledi :
"Ben Tonguç Baba'yı uzaklaştırırken ve bu 400 kişiyi buradan söküp atarken, herhangi bir güçlükle karşılaşmadım, dediler. Gaflete bakınız arkadaşlar. Maksadım tenkit değil, fakat geçirdiğimiz dönemleri bir kere daha göz önünde hızla canlandırdıktan sonra gelecek için ibret almak maksadıyla arz ediyorum, bu 400 kişi oraya nasıl girmiş ?.. Birçok insanlar bu dönemde nasıl kandırılmışlardır ?.. Asıl üzerinde durulması gereken mesele işte buradadır arkadaşlar..." 
   Böylece Meclis'in "komünizm tehlikesi"ne karşı gizli servislerin gizli bilgilerini öğrenmek üzere yaptığı gizli toplantıda, CHP'li bir eski bakanın attığı top kendi kalesine girdi..
   DP'liler, başbakanlarını şiddetle alkışladılar...
   Bundan en fazla memnun olan da tabii, üç gün önceki açık oturumda, CHP'ye aynı konuyla ilgili olarak hücum edip CHP'lilerin Meclis'i terk etmelerine neden olan milletvekili şair Nihat Asya idi.. Onun da amacı CHP'ye veryansın etmekti ama, bunu çok acemice ve kabaca yapmıştı. Olayın büyümesi, Menderes'in müdahalesiyle önlenmişti. Sonra da CHP'lilerin Meclis'e geri dönmeleri sağlanmıştı. 
   Bu defa ise, CHP'lilerin kendilerine haksız bir saldırı olduğunu öne sürebilecekleri bir durum yoktu. Çünkü CHP'yi güç duruma sokan soruyu sorup konuşmayı yapan milletvekili zaten CHP'liydi !.. Menderes ise, CHP'nin geçmişiyle ilgili bir eleştiriyi kendisi yapmamış, bir CHP'liye yaptırmıştı. Başta grup başkanvekili Faik Ahmet Barutçu olmak üzere, CHP'liler gerek Menderes'in gerek Sirer'in konuşmalarını sessizlik içinde izlediler....

     Solda Tonguç, sağda Yücel


ALTAN ÖYMEN'İN "ÖFKELİ YILLAR" KİTABINDAN ALINTIDIR...          

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK