Sayfalar

402 ) ON İKİ EYLÜL !...

   
   Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980 günü saat 04:00'de yönetime el koyarak çok partili demokrasiyi, bir süre için, rafa kaldırıyordu. Emir-komuta zinciri içinde, hiyerarşi muhafaza edilerek yapılan darbenin lideri Kenan Evren'di. Genelkurmay Başkanlığına gelişi dikkat çekecek kadar ilginç tesadüflerle dolu olan, bir din adamının oğlu, Orgeneral Kenan Evren..
   12 Eylül darbesi bir bakıma, terör ve ekonomideki olumsuzlukların baskısı sonunda gerçekleşmişti. Bu olumsuz tabloyu gerçekleştirmek için ise bazı odaklarca adeta özel çaba harcanmıştı..
   Askeri yönetimin dikkat çekici ilk uygulaması, Turgut Özal'ı ekonominin başına getirmek olmuştu. Özal da ilginç kariyere ve siyasal kişiliğe sahipti. Kendisinin de sonradan ifade ettiği gibi Kürt idi ve yeni ticaret kolonilerinin yakından tanıdığı bir kişiydi. Uzun bir süre ABD'de kalmış, bir süre de, uluslararası ticaret oligarşisinin dünya finans sistemini denetlediği, Dünya Bankası'nda çalışmıştı..
   Uluslararası Oligarşi, ulusal niteliğini korumaya çalışan ve böylece oligarşinin siyasal tercihlerini tehdit eden ülkelerde kullanılmak üzere planlar ve yetişmiş elemanlar bulunduruyordu. Bu ülkelere uygulanan plan basitti :
Önce tüketim kışkırtılıyor, o ülkenin üretim-tüketim dengesi bozuluyor, meydana gelen bütçe açığı borçla kapatılıyor, borcun ödenmesi için de para basılıyordu !. Böylece başlayan enflasyon giderek ivme kazanıyor ve sonunda ekonomi tıkanarak iflas noktasına geliyordu.. "70 cente muhtaç olunan" bu aşamada sosyal patlamalar meydana geliyordu. Bunun sonunda da ya ülke oligarşiye teslim oluyor, ya da darbe yapılıyor ve ülke ekonomisi Dünya Bankası uzmanlarına teslim ediliyordu.. Özal ve daha sonraları Kemal Derviş gibi..

  

   Türkiye'de de böyle olmuş, önce Demirel Hükumeti döneminde, DPT Müsteşarı Turgut Özal'ın "cebine konulan" ve Dünya Bankası formülü olan, 24 Ocak Kararları aldırılmış ; sivil yönetimin, askeri destek almadan, bu kararları uygulayamayacağı anlaşılınca ve de "koşullar" oluşunca, Orgeneral Evren ve arkadaşları "bir sabah ansızın gelivermiş"  ve yönetime el koymuşlardı !..
   12 Eylül yönetimi öncelikle sendikal yapılanmayı çökertiyor ve buna paralel olarak şiddetle sol hareketin üstüne gidiyordu. Bu arada terör odakları dağılıyor, Kürt milliyetçisi ayrılıkçı unsurlar ülkenin güneydoğu sınırlarının dışına itiliyordu. Böylece darbeyi meşrulaştıran en önemli gerekçe olan terör eylemleri, dikkati çekecek kadar kısa bir süre içinde bitiveriyordu, netekim !..
   Darbe yönetiminin işlerini kolaylaştıran en önemli neden İran-Irak Savaşı olmuştu. Humeyni rejiminin ABD elçilik personelini rehin alması,Başkan Carter yönetiminin beceriksizlikleri, Afganistan Hükumeti tarafından "davet" edilerek ülkeyi işgal eden Sovyetler Birliği olayları gibi gelişmeler nedeniyle Türkiye bir anda önem kazanmıştı ABD, Türkiye'nin güçlendirilmesinde yarar görüyordu. Türkiye, savaş nedeniyle büyük alımlar yapan İran ve Irak'ın geçiş yolları üzerinde "tatlı paralar" kazanıyordu. (Bakınız,dünyanın en zengin hava kuvvetleri komutanı !..)
   Uluslararası finans odaklarının ve ticaret oligarşisinin "makbul" adamı Özal, öngörülen düzenlemeleri yapıyor ; Kenan Evren ve arkadaşlarının kontrolündeki Silahlı Kuvvetler de, istenen siyasi ve askeri zemini hazırlıyorlardı..
   İran-Irak savaşının sağladığı avantajı 1980-83 döneminde iyi kullanarak enflasyonu yüzde yüzlerden yüzde otuzlara indirmeyi "başaran" ; uluslararası finans kuruluşlarının uyguladığı ambargonun da üzerinden kaldırıldığı Türkiye için her şey olumlu bir grafik çiziyordu, tabii görünürde..   Bu arada yönetim, ABD'nin "Rusya'ya karşı ılımlı İslam çemberi" teorisini benimsiyor, ulusal devletin karşısındaki en güçlü ve belirgin odağı oluşturan İslami yapılanmaya zemin hazırlıyordu..
   Suudi Arabistan-Türkiye eksenindeki bu yapılanma aslında, bir buçuk asırlık "Konfederasyon" planının yeni bir versiyonundan başka bir şey değildi. Nitekim Türkiye bu eksende, ekonomik nedenlerle, petrol üreticisi İslam ülkeleriyle dirsek temasına giriyordu.. Böylece Önasya'ya "Arap/Müslüman" sermayesi gelmeye başlıyor, bu sermaye hızla siyasi etkinlik kazanıyordu. Bu gelişme çok büyük önem taşıyordu. Çünkü zaten 1950-1980 sürecinde Lozan Antlaşması ile yarım kalan "federalleşme" operasyonunun dayandırıldığı İslami zeminin yeniden oluşturulması yönünde, giderek daha sık ve yoğun adımlar atılıyordu.
   12 Eylül yönetiminin bu gidişe bir son vermesi yönünde kesin tavır alması beklenirken, aksine bir tutum sergileyerek dinsel/siyasal yapılanmaya göz yumması, tarihsel oluşum süreciyle de çelişiyordu. Ulusal devletin dayanağını oluşturan kurumların içinde ilk sırayı alan Silahlı Kuvvetlerin, ulusal devleti tasfiye etmek isteyen dış finans odaklarının istekleri doğrultusunda, ulusal devlet fikrine kökten karşı olan dinsel/siyasal yapılanma yönünde gösterilen faaliyetlere seyirci kalması, bir bakıma kendi temel felsefesi ile çelişiyordu..
   12 Eylül yönetimi ayrıca, medyaya da el atıyor, gazetelerin yönetiminde bulunan ulusal devletçi gazetecileri, geçmişte DP militanlığı yapmış olanlarla değiştiriyordu.. 27 Mayıs'ı bayram olmaktan çıkarıyordu...Atatürk'ün oluşturduğu bazı kurumlar üzerinde "antikemalist" tasarruflarda bulunuyordu. 
   12 Eylül yönetiminin icraatı, birbirine bağlantısızmış gibi görünen fakat tek tek ele alındığında birbiriyle bağlantılı bir bütünü oluşturuyordu. Bu "bütün" ise ; siyasi,askeri ve bakımdan Liberal/İttihatçı bir görünüm oluşturuyordu. 
   Nitekim bu tablo olumsuz sonuçlarını hemen değil, askeri yönetim sona erip de çok partili demokratik rejime tekrar geçildiğinde gösterecekti.. 
   Yani Özal'ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı sırasında...


MURAT ÇULCU'nun "Marjinal Tarih Tezleri" adlı kitabından not aldığım yazılardan derlenmiştir..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK