Sayfalar

401 ) OSMANLI ORDUSUNDA REFORM ...

  

   1800 yılına gelindiğinde Osmanlı askeri örgütlenmesi tam bir kargaşa içindeydi. Yıllardır süren yeni tarzda ordu kurma denemeleri ele avuca sığmaz yeniçeri birlikleri üzerinde herhangi bir disiplin oluşturmayı başaramamıştı. Kapıkulu ordusuna ait ulufe defterleri ve yeniçeri esameleri (para yerine geçen yiyecek/maaş kağıtları) uzun zamandan beri kamusal bir değişim aracı vazifesi görmekteydi ve serbest piyasada yatıracak parası olanlar tarafından alınıp satılıyordu. İmparatorluğunun zenginliklerinin geleneksel ordu sistemi aracılığı ile yeniden dağıtılması, son derece dayanıklı olduğu anlaşılan geniş bir sosyal refah projesine benziyordu.
   Bu koşullar altında savaş verimsiz bir şeydi. Osmanlı toplumunun durmak bilmeksizin devam eden savaşlardan hangi noktada bitkin düştüğü sorusundan ziyade, toplumun çoğunluğunun hangi noktada bu yolla kazanç elde etmeyi büsbütün imkansız görerek savaşa gitmeye direndiği sorusu daha önemlidir.
   1736-39 Avusturya-Osmanlı (ve Rus) Savaşı, Habsburgların ve Osmanlıların tam bir çıkmaza girmeleri ve ikisinin de çatışmadan tayin edici bir sonuç almasının mümkün olmadığı standart tercihlerden birisidir. Tuna boyunca devam eden zahmetli ve masraflı seferler, her geçen yıl pek de bir sonuç elde etmeksizin yeni ordular toplayıp duran Avusturya ve Osmanlıyı epey etkiledi. Habsburglar gerekli dersleri çıkarttılar ; askeri stratejilerini tamamen değiştirdiler. Savaşın Osmanlı-Habsburg  sınırını zamanla istikrarlı hale getirmeyi zorunlu kılan bir felaket olduğu yeterince ortaya çıkmıştı. 
   Buna karşılık 1739'da diplomatik bir zafer sonucu Belgrad'ı yeniden ele geçiren Osmanlılarda yönetim ; yanlış bir şekilde, yeniçeri sistemi açısından kendi halinden memnun bir hale girdi ve bu yüzden reformu erteledi. Bu da feci sonuçlar doğurdu...
   Ne var ki Osmanlılar kuzey cephesine kafayı takmışlardı. Haksız da sayılmazlardı ; zira 1739'dan sonra baş düşman olarak Habsburgların yerini alan Ruslar, Kafkasya'da, 1768'den sonra Belgrad'dan Kars'a uzanan bütün kuzey topraklarını tehdit etmeye başladılar. İnsani ve maddi kaynakların kuzeyde yoğunlaştırılması, güneydeki ilişkilerin ihmal edilmesine yol açtı. Böylece hem Kürtlerin hem de Arapların imparatorluğun gözetiminden daha da uzaklaşmasına neden oldu. 
   İkinci gelişme, 1831'de Mısır'da Mehmed Ali Paşa ve oğlu İbrahim Paşa komutasında bizzat imparatorluğun varlığına meydan okuyan bir tür zorba idaresinin yükselişiydi..
   1768-1900 yılları arasında altı Osmanlı-Rus savaşı gerçekleşti. 1768-74 savaşı için ihtiyaç duyulan insan gücü esas olarak göçebe, çok dinli ve çok kavimli savaşçı topluluklarından sağlandı. Bu, imparatorluk genelinde yeniçeri örgütünün çözülmüş olmasından ileri geliyordu.. Hanedan, kuzey cephesindeki savunmayı desteklemek için kağıt üzerindeki bir ordu yerine bu türden birlikleri koymaya mecburdu. Padişahlar, 1768 ile 1826 yılları arasında, isyanları bastırmak ve Tuna boyunca Ruslara karşı koymak için eyalet ordularına defalarca başvurdular..
   1820'lere gelindiğinde gerek Sırbistan ve Yunanistan'daki ayaklanmalar ve devam eden iç savaşın, gerekse bizzat İstanbul sokaklarında Osmanlı tarihinin en kötü isyanlarının yaşanmasının ardından topyekun çöküş ihtimali daha da gerçek bir hale gelmişti. Yine de 1828'de Sultan İkinci Mahmud 30-40 bin asker toplayarak bunları Tuna nehrinin ağzında Rus Çarı Birinci Nikola ile savaşmak üzere yola çıkardı. Askerler genç ve deneyimsiz olmalarına karşın en azından istekliydiler..
   1828'den sonra savunma stratejisi Tuna nehrinin ağzındaki dört kalenin yeniden inşa edilmesine odaklandı. Bu dört kale (Varna, Rusçuk, Silistre ve Şumnu) 1768'den beri Osmanlı'nın Balkanlar'daki askeri merkezleriydi. 
   O sıralarda, Besarabya da Rus topraklarına katılmıştı ve Osmanlılar Yunan ve Sırp isyanlarıyla meşguldü. Ölümünden neredeyse iki yıl önce İkinci Mahmud ve genç Prusyalı subay Helmuth von Moltke, gemiyle Tuna'nın ağzından başlayıp yukarıda bahsedilen dört kale şehrini turladılar. Gezinin amacı esas olarak kalelerin yeniden inşa edilmesi faaliyetlerini denetlemekti. Sultan buralarda halkın karşısına da çıktı. Örneğin 1837'de Silistre'de şöyle demişti : "Dileğimiz Allah'ın koruduğu büyük eyaletlerimizde gerek Müslüman gerek reaya bütün insanların barış ve güvenliğini sağlamaktır. Bütün zorluklara rağmen halkın bizim korumamız altında yaşamasını sağlamakta kararlıyız.."
   Belki de bu bir tiyatroydu, ama yine de 1700'den beri sınırları gezen bir padişaha dair tek kayıttı..

    

   Bizim tartışmamız açısından daha önemli olan, korunaklı mevzileri halen ayakta olan Rusçuk ve Silistre kalelerinin son moda Avrupa savunma teorilerine göre tasarlanmış oluşuydu. Bu doğrultuda top mevzileri, önceki eksikliği giderecek şekilde, hem Tuna'ya hem de güneye bakıyordu. Örneğin devlet iflasın eşiğindeyken Silistre'de şehri çevreleyen yedi kale burcu vardı. İmparatorluğun sonraki tarihini bilenler bu bölgede Osmanlı'nın Balkanlar'ın geri kalanındaki varlığı uğruna verdiği savaşın ve yine Kırım ve 1877-78 savaşlarının ne kadar şiddetli olduğunu hatırlayacaklardır. Bulgar tarihçileri, uzun zamandan beri söz konusu dört meşhur kaleyi Osmanlıların Balkanlar'daki son gayreti olarak görmektedirler. İkinci Mahmud'un hükümdarlığının olgunluk yıllarındaki karar ve davranışları bu stratejik konumu kavradığını göstermektedir. Kamusal performans ve ikna yöntemlerine başvurması da buna dahildir. Dolayısıyla sınırlardaki dış baskılar imparatorluğun sosyal coğrafyasında bir reformu mecbur kılmıştır. Bu da geç Osmanlı Devleti'nin ve ardılı Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesel boyutlarının habercisidir..

VIRGINIA H. AKSAN'ın "Askeri Reform ve Sınırları" başlıklı yazısından derlenmiştir...           

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK