Sayfalar

406 ) BİR İHTİLALİN ARDINDAN ...

    

   1908 İhtilali ertesi, Temmuz ayında, Makedonya'dan İstanbul'a İhtilalcilerin ilk temsilcileri geldiler. Heyet şu şekilde oluşmuştu : Kurmay Binbaşı Hafız Hakkı (daha sonra Paşa) , Kurmay Binbaşı Cemal (Paşa), subaylardan Mustafa Necip (1913 Babıali baskınında öldürüldü) ve Hüseyin Beyler ile Talat (daha sonra Nazır ve Sadrazam) , Rahmi (daha sonra İzmir Valisi) ve Cavit Beyler (Maliye Nazırı)...
   Heyet İstanbul'a biraz sessiz sedasız ayak bastı. Hallerinde biraz ürkeklik ve yabancılık var gibiydi. İttihat ve Terakki İstanbul'da, İhtilal öncesinde hemen hiç bir örgüt yaratamamıştı.
   Gelen heyetin Sadrazam tarafından kabulü de merasimsiz oldu. Said Paşa hatıratında bu ziyarete ait bazı ayrıntılar verir. 
   Gelenler, daima adını duydukları bu ufak tefek adamla pek candan kaynaşamadılar. Ama Said Paşa nazik davrandı. Heyetin sözcüsü Hafız Hakkı Bey görünüyordu. Ama anlaşıldığına göre Posta Memuru Talat Bey asıl söz sahibiydi. Ve onda, pek de çevresini yadırgayan bir hal yoktu !..
   Bu ziyaretten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti, İstanbul'da bir merkez kurdu. Ama genel merkez yine Selanik'te kalıyordu.  Cemiyetin sözcüsü olarak görünen ilk gazete İstanbul'da, bu sırada yayınlanmaya başladı. Hüseyin Cahit Bey siyasi hayata, 19 Temmuz'da çıkarılmaya başlanan bu Tanin gazetesi ile girdi. Bu arada eskilerden bazı tevkifler de oldu..
   Makedonya'dan gelen elçilerin sadrazamdan neler istedikleri hakkında fazla bilgi yoktur. Hürriyetin ilanından sonra ve eski devir hakkında hiçbir soruşturma yapılmadığına ve bir mahkeme açılmadığına göre, onların birtakım cezalandırma ve korkutma isteklerinde olmadıkları da söylenebilir. Gerçi birkaç gün sonra Sadrazam Said Paşa düşüp, Kamil Paşa sadarete gelince bazı tevkifler yapıldı. Ama bunlar da kısa süreli ve geçici oldu. Kimse ceza görmedi. Bunu da normal karşılamak gerekir. Çünkü eski devirde ne yapılmışsa, padişahın bilgisi dahilinde yapılmış olmak gerekti. Çünkü kurulan jurnalcilik sistemi ile uçan kuştan bile haberi olan Abdülhamid'in, bu fenalıkları görmemesine, bilmemesine imkan yoktu. Abdülhamid ise, gene tahtında oturuyordu. O halde başkalarına sorulacak pek bir şey kalmıyordu..
   23 Temmuz'da eski nazırlardan Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, Tophane Müşiri Zeki, Sarayın eski Başkatibi Tahsin, eski Harbiye Nazırı Rıza, eski Dahiliye Nazırı Memduh, eski İstanbul Şehremini Reşit Paşalar ile, Padişahın yakınlarından Ragıp ve Sultanın çevresinin en etkili insanlarından biri olan ama şeyh mi, hoca mı, büyücü mü olduğu bir türlü anlaşılamayan Ebülhüda ile oğlu Hasan ve Saray memurlarından Kamil, kısa bir süre sonra serbest bırakılmak üzere tevkif edildiler. Padişahın yakınlarından İsmet Bey'in oğlu ve bir zaman İstanbul'u haraca kesen, sefih bir çapkın olan Fehim Paşa, son sürgün yeri olan Bursa'dan kaçmak isterken Yenişehir'de, halk tarafından linç edildi. İhtilalin Saray çevresinden ve halkın eliyle aldığı tek kurban bu oldu. Kamil Paşa sadaretinin uzunca bir süre tek göze çarpan icraatı da, valiliklerde, kumandanlıklarda ve idare hizmetlerinde bir sıra değiştirmeler veya yer değiştirmelerden ibaret kaldı...  

       

    İhtilal ; artık yıpranmış, kudret ve hayatiyeti bitmiş, böylece iktidar gücünü yitirmiş ve meşruluğunu da kaybetmiş bir idareye karşı, daha zinde kuvvetlerin ayaklanması ; ve bu idareyi devirerek, onun yerine yeni ve daha zinde bir kuvvetin geçirilmesi demektir. 
   Bu yeni iktidar elbette ki, geçici bir süre için de olsa bütün idare ve kumanda gücünü kendi elinde toplayacaktır. Bunun için de ortaya güçlü bir kadro, güçlü örgütler ve hiç şüphe yok ki bir de lider atacaktır..
   1908'de rejim değişikliği, gerçi Makedonya'da bir ihtilal patlaması ile oldu. Ama ortada ne lider, ne de kadro olmadığı, yeni bir ihtilalci güç idareye el koymadığı için, devlet otoritesi boşlukta kaldı.. Türkiye bir idaresizlik ve bir başıboşluk içine sürüklendi. 
   10 Temmuz'da ve Padişahtan emir almadan Meşrutiyet'in ilanı, bu harekete bir ihtilal niteliği veriyordu ama, arkadan ihtilalci bir gücün idareye el koymaması onu, karşı ihtilalin patlamalarına gebe kılıyordu. Sokaklar, kahveler, medreseler, kışlalar, mektepler, kiliseler ve sanki yerden biter gibi türeyen çeşitli kulüpler, hatta ordu, özetle o günkü toplumun bilinç ve hareketlerine sahne olan alanların, merkezlerin hepsi, kendi bildiğince, kendi havasına göre kaynıyordu... 
   Herkesi sindiren Saray baskısı ortadan kalkmıştı. Ama onun yerini güçlü, emir ve iradeye kudretli, ne yapmak istediğini bilir bir mekanizma almamıştı. İttihat ve Terakki'nin ise ortada henüz, ancak adı dolaşıyordu.
   Bu hal, ya yeniden bir Saray despotizmine, ya karşı hareketlere, ya parti kavgalarına, hatta iç savaşlara ve parçalanmalara yol açabilirdi.. Kaldı ki işler Rumeli'de ve bizzat ihtilalci gruplar içinde de iyi gitmiyordu. Rumeli'de "her şeyi biz yaptık" havası esiyordu. Bu yüzden hatta Paris Teşkilatının lideri Ahmet Rıza Bey bile, derhal Türkiye'ye dönmedi. 
   Rumeli'deki İttihat Merkezleri ve İttihatçılar arasında da ciddi ve samimi ilişkiler kurulamadı. Örneğin bu örgütlerin en aktif ve en düzenli çalışan Manastır Merkez Heyeti, Selanik'te hızla merkezleşen ve daha pratik davranışlı insanların eline geçen genel merkez önünde çabuk gölgelendi ve adeta sahneden silindi. Bu merkezin bütün şanı, kendisine bağlı üyelerden olan Kolağası Niyazi Bey'in, bir süre şöhretinin yaşatılabilmesinden ibaret kaldı..  ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'İN "ENVER PAŞA" ADLI ESERİNİN 2.CİLDİNDEN ALINTI  YAPILMIŞTIR..
      

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK