Sayfalar

405 ) SAKARYA ZAFERİ'NİN ARDINDAKİ SIR VE GİZLİ KAHRAMANLAR !..
    Geçenlerde elime bir kitap geçti.. Dr. Enis Tulça'nın, "Atatürk, Venizelos ve Bir Diplomat ENİS BEY" ... Enis Tulça bu kitapta, dedesi Enis Akaygen'in yaşadığı ve tanık olduğu olayları anlatıyor.. Son derece aydınlatıcı ve titiz bir çalışma ürünü.. Ayrıca, birinci el belgelere dayanılarak hazırlanmış..

   Enis (Akaygen) Bey 1880 yılında Bulgaristan'ın Filibe kentinde doğmuş. Babasını sekiz, annesini ise on üç yaşında kaybettikten sonra kendisini "Büyük Enis Bey" olarak tanınan dedesi büyütmüş. Son derece geniş topraklara, çiftliklere sahiplermiş.. Midhat Paşa Tuna valiliği sırasında, dedesini Filibe Belediye Reisi yapmış. 1866-1868 yılları arasında bu görevi yürütmüş "Büyük Enis Bey".. Bu dönemle ilgili bir anekdot :
   Bir gün kentin Müslüman ahalisinden bir grup, telaşlı bir şekilde Belediye'ye gelirler. "Reis, Bulgarlar bizim mahallede kilise inşaatına başladılar. Bunu çok tehlikeli buluyoruz, ne yapabiliriz ? Lütfen engelleyin.." derler. Enis Efendi şöyle cevap verir : "Canınızı sıkmayın, ancak bir gün okul inşaatına başlarlarsa o zaman tedirgin olun.." der... 
   Enis Bey 1901 yazında İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nden mezun olurken aldığı acı bir haberle sarsılır : Dedesi vefat etmiştir. O yaz, Filibe'de, kalan arazilerini Bulgarların elinden almaya kalkan dayısını Bulgarlar öldürünce, daha on yıl önce muazzam arazilere sahip olan ailenin elinde hiçbir şey kalmaz..
   İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça bilen Enis Bey, 1901'de girdiği Hariciye'de ; iki yıl yazıişlerinde, iki yıl da şifre dairesinde çalıştıktan sonra 1906-1908 arasında St. Petersburg elçiliğinde görev yapar.1909-1911 arası Ancona, 1911-1913 arasında da Bükreş'te görev aldıktan sonra, Balkan Savaşı nedeniyle İstanbul'a döner..
   Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında, özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde, M.M / Mim Mim / Müsellah Müdafaa-i Milliye Grubu'nda görev yapan ender sivillerdendir. Enver Paşa'nın kurduğu bu örgüt, 3 Mayıs 1921'de BMM tarafından resmileştirilmiştir..
   İşgal yıllarında arkadaşları ile Galatasaray Postanesi'nin altındaki gizli bir odadan Mustafa Kemal ile irtibat kurmaya çalışacaklar ve kelle koltukta, İngilizler her yerde bu gizli örgütü ararken, onlar görevlerine devam edeceklerdir.. Genellikle geceleri telgraf çekmeyi uygun görmektedirler..
   Küçük Bebek'te oturan Enis Bey, İstanbul'un Karadeniz kıyıları ile Anadolu arasındaki gizli silah sevkiyatını da idare edenlerdendir.. 
   Onun ve arkadaşlarının büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri bu hizmetin ödülü olarak -1956 yılı değerlerine göre- birer milyon lira ikramiye ile taltif edilmeleri hükumetçe teklif edildiğinde, Enis Bey derhal Mareşal Fevzi Paşa'yı ziyaret ederek bu teklifi kesinlikle reddetmiş, kendisi için İstiklal Madalyası almanın en büyük ödül olduğunu beyan etmiştir..  
   Bu araya kitaptan bir anekdot daha sıkıştırayım ..
   Enis Akaygen'in daha sonra bir bakıma dünürü (torunları evlenecek) olacak olan İsmail Sabri (Tulça) Kurtuluş Savaşı sırasında, Mustafa Kemal tarafından Novorossysk Konsolosu tayin edilmiştir. İsmail Sabri Bey buradan, kurulan bir ekiple,  komünistlere karşı savaşan Beyaz Rus Ordusu Komutanı Wrangel'den temin ettiği silahların Anadolu'ya sevkini gerçekleştirmiştir. Ekipteki diğer isimler şunlardır : Tevfik Rüştü (Aras), Saim (Önhon) Paşa ve Aziz (Meker) Bey.. 
   İsmail Sabri Bey, silahların sevkiyatı bittikten sonra geldiği Ankara'da evi olmadığından, meşhur Gar binasında kalmıştır. Mustafa Kemal'in üst katında kaldığı bu binanın alt katı, İsmail Sabri Bey ve Macar asıllı eşine tahsis edilmiştir. Bir süre bu binada birlikte yaşamışlar..  

 

   23 Mart 1959 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde bir yazı yayımlanır.. "İstanbul'un İşgali ve Fedakar Telgrafçılarımız" başlıklı yazıda, 1921 yılında Galatasaray Postanesi'nde görev yapmış İhsan Pere'nin hatıraları anlatılmaktadır..  

   Sakarya Muharebesinin sonlarına doğru bir gün Beyoğlu santralindeki memur İhsan Bey'i arar ve her tarafın Yunan bayrakları ile donatıldığını, Rumca gazetelerin ikici baskı yaparak Gazi'nin, maiyeti olan subaylar ile birlikte Yunanlılara esir düştüğünü yazdıklarını söyler. İhsan Bey, bu haberlere inanılmamasını, uydurma olduklarını ve üzülmemesini cevaben bildirir. Bunu söyler ama, İhsan Bey'in canı sıkılmıştır. Odasında bir aşağı bir yukarı volta atarken, kapıyı çalmadan biri girer içeri.. Mim Mim Grubu'ndan olan adam İhsan Bey'e elindeki şifreyi uzatır. "İhsan Bey, ne yaparsan yap, ölümü bile göze al ve bunu hemen Ankara'ya yazmanın çaresine bak" diyerek gider. 
   İhsan Bey, "Allah yardım etti ve gündüz olmasına rağmen aradığımız Ankara merkezi karşımıza çıktı ve bırakılan şifreyi yazmayı başardık" diyor. 
   Bu şifreli telgraf, Mim Mim Grubu'ndan Enis Bey'in bir Rum'dan, güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bilgiyi kapsamaktadır.. Bu bilgi de şudur : Rumların etrafta oluşturmaya çalıştıkları havanın tam tersi bir durum vardır ; aslında Yunan ordusu geri çekilmek üzeredir !.. 
   Cephede gerçek durumu öğrenen Türk ordusu taarruza geçer ve Sakarya Muharebesi'nin kazanılmasında bu muhaberenin büyük etkisi olur ..
   İhsan Pere, Sakarya muharebesinin kazanıldığını bildiren resmi tebliği aldığının hemen ertesinde, kendisine ve arkadaşlarına Ankara'dan birer takdirname ve para ödülü geldiğini de hatıralarında yazar..     
    
   
    
   
Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK