Sayfalar

422 ) MUSTAFA KEMAL İLE TANIŞMAK...

    

   1913 yılı Ağustos ayı.. Edirne'yi geri almıştık.. "Tanin" gazetesine "Trakya Mektupları" yazmak üzere Vali Hacı Adil Bey'in misafiri idim. Enver Bey'i de ilk defa vali odasında tanıdım. Telgraflarımı ve yazılarımı ona imzalatarak, sansür zabitlerinin kapısında nöbet beklemekten böylece kurtuluyordum !..
  Bir gün Hacı Adil Bey vilayet içinde bir teftiş gezisine çıkacağını haber verdi, istersem beni de götürebileceğini belirtti. Ertesi sabah otomobillerle yola çıktık. Önce Dimetoka'ya gidecektik. Fahri Paşa Kolordusunun merkezi oradaydı. Sonradan anladığıma göre, Hacı Adil Bey'in görevlerinden biri de Enver Bey ile bu kolordunun İttihatçı subayları arasındaki anlaşmazlığı yatıştırmaktı. O dönemde politika yalnız ordunun içinde değil, ordu politikanın başındaydı !..
  Kendi müttefikleri ile savaşa tutuşan Bulgarların Edirne'de dayanma imkanları yokmuş. Yürüyüş sırasında Edirne'ye Fahri Paşa Kolordusu girmeliymiş. Fakat Enver Bey, acele davranarak, bu ucuz ve kolay şerefi arkadaşlarının elinden kapmış.. Doğru mu, yanlış mı, bugün bir şey söyleyemem. O zamanlar bu tür sırları öğrenebilecek yaşta ve konumda değildim..
  Tanin gazetesine yolladığım 1 Ağustos tarihli mektupta şöyle bir cümle var : "..Yarı yolu geçmiştik ki Fahri Paşa, erkan-ı harbi Mustafa Kemal Bey ve Kaymakam bizi karşılamaya geldiler.." 
  Nasılsa bu heyet arasında bulunmayan Fethi Bey ile Enver Bey'in isimlerini hürriyet şarkılarında duymuştuk. Mustafa Kemal ismini ilk defa işitiyordum. Onun da İttihat ve Terakki Fırkası'nın ileri gelenlerinden olduğunu bu seyahatte öğrenmiştim..
  Loşça bir büyük salonda toplandık. Vali, Fahri Paşa ve yüksek rütbeli birkaç kişi üst sedirde idiler. Sarışın, genç bir subay tam karşı duvarın dibinde bir iskemleye oturdu. Yakışıklı, temiz giyimli, tok ve keskin bakışlı, gururlu idi.. Bütün dikkatlerin, birbirinden saklanarak, onun üzerinde toplandığını seziyordum. 
  Gerek anlaşmazlığın çıkmasında, gerek soğukluğun giderilmesinde onun, rütbesinden aşırı bir önemi olduğunu anlamak güç değildi. Sonra, aralarında neler geçti bilmiyorum, fakat bu genç subayın esrarlı ve etkileyici bakışlarını bir daha unutamadım...   Daha sonraları bir ara Suriye'ye geldi. Kendisini Hicaz'a göndereceklerdi. O, tam aksine, Hicaz'ın bırakılarak bütün kuvvetlerin Filistin savaşlarına bağlanması fikrini öne sürmüştü. Savaşın gidişini beğenmeyen, kendilerini tutup ilerletebilecek yeni bir lider arayan genç subaylar, "Gerçek asker görüşü budur !" diyorlardı..
  Birinci Dünya Savaşı sonrası İstanbul'unda Mustafa Kemal'i bir defa Lebon Şekerlemecisinde,bir defa da Pera Palas Otelinin camekanı arkasında gördüm. Biri üniformalı, diğeri sivil olarak.. Her türlü bir parlayışı vardı..
  İzmir'in kurtuluşunun hemen ertesinde, Yakup Kadri ile beraber bir İtalyan vapuru ile limana girdiğimizde, tabyalardaki Türk bayrağını görünce duyduğum sevinç, bir bayram sabahının çocuk çığırışı idi.. Herkesin boynuna atılmak, sarılmak, herkesle bağrışıp ağlaşmak istiyordum..
  Üstleri tozlu, güneş yanığı ve savaş yıpranmışlığı içinde bir kaç subay gemiye çıktılar. Kağıtlarımıza baktılar ve bizi bekletmeden dışarı koyverdiler. 
  Eşyalarımızı Kramer Palas Oteline bıraktık. Başında Anadolu kalpağıyla Ruşen Eşref göründü : "Mustafa Kemal Paşa'yı göreceksiniz değil mi ? Haydi ben sizi götüreyim, karargahı hemen şuracıkta, eski bir Rum evinde.."
  Rıhtımda bir yalının alt kat salonunda açık bir pencere.. Başkumandanı profilden görüyoruz.. Tığ gibi bir asker.. Keskin bir burun, canlı ve yanık bir yüz.. Karşısında ayaküstü selam duran iki İngiliz subayı var. İstanbul'da bir sözleriyle küme küme insanlar hapse giren, Malta'ya sürülen, evlerinden kovulan, kapı uşakları bile Osmanlı nazırlarından daha dik konuşan İngilizleri Başkumandana put gibi selam durur görmek, içimizin bütün öfkesini yıkadı, hınçlarımızı soğuttu ...
  Biraz sonra İsmet Paşa ile birlikte bizi holde kabul etti. Yalnız kaldığımızda kendisine sordum : "Paşam bilir misiniz sizi ilk defa nerede görmüştüm ?"
"Evet" dedi, "Edirne Valisi Hacı Adil Bey'le beraber Dimetoka'ya gelmiştiniz. Biz de Fethi Bey ile gelenleri karşılamaya çıkmıştık. Hacı Adil Bey arabada yanına Fethi Bey'i almalıydı. Enver Bey ile Fethi Bey'in arası açık olduğu için, ne olur ne olmaz diye, yine sizi aldı.."
  Dona kalmıştım. Aradan geçen dokuz yıla ve bunca olaylara rağmen, benim bile unuttuğum şeyleri bana hatırlatıyordu !.. 
  Hafızası son derece kuvvetliydi..

  Sonra, büyük yangın başladı. Sel gibi akan ateşten kaçanlar rıhtım boyuna akın ediyorlardı. İngiliz gemileri sahile yanaşık denecek kadar yakındaydı. Bir iki saat sonra otele gitmeyi bile güvensiz bulduk ve karargahta kaldık.
  Kalabalık arttıkça arttı. Bazen on binlerce kişi içinden bir tek çığlık kopuyordu. Bu çığlık, bir yaylım ateşi gibi kalabalığı sarıp kaplıyor, hava, sesle kabarıp şişiyordu. Asker içlerinden birini yakalayınca, gövdeden bir kol koparılmış gibi, önce bir kadın ağlayışı, sonra, on binlerin boğazını yırtan, alçala yüksele, dalgalana düzleşe devam eden bir haykırışma kopuyordu. Denize atılanlar veya atlayanlar da vardı..
  Gemi toplarının gölgesi altında Yunanlıları İzmir rıhtımlarına çıkaran İngilizler, şimdi onlardan dönebilmiş olanlara, merdivenleri tırmanmak istedikleri zaman, uçlarına yangın ışığının vurduğu süngülerini çeviriyorlardı.
  Yüreğim, soğuktan üşür gibi titreyerek, eşsiz trajediyi seyrediyordum. Mustafa Kemal'in yalçın ve yırtılmaz sakinliğine bakıyordum. Bu saatlerde zafer bile ondan küçüktü..
  Nihayet yangının kızıl ve korkunç dili, karargahın arka çatısını yalamaya başladı. Rıhtım, bir çoğu asker giysilerinden sıyrılmış Yunanlılar olmak üzere, tıka basa doluydu.
  Öne asker dolu bir kamyon koydular. Arkasındaki otomobile Mustafa Kemal bindi. Kamyon, halkı yararak yol açıyor, hemen birbirine kavuşmak üzere dalgalanan bu daracık yerden Türk ordularının Başkumandanı geçiyordu. Onu gören halk, "O.. O.." diyorlardı. Ağır yürüyebilen otomobile atılsalar, Mustafa Kemal'den parça bile kalmazdı !.. Ama onların tek derdi denize doğru kaçmak idi !..  General Franchet d'Esperey, Galata rıhtımında beyaz zafer atına bindiği zaman, hayvanını ürküttüğü için, kendisini selamlayan Osmanlı bandosuna : "Sus !" diye kırbacı ile hakaret etmişti..
  Ben Ada vapurundan yeni çıkmıştım. Köprünün kalabalığı arasında onu bu beyaz atın üzerinde gördüm. Hiçbir kabus, ondan sonraki hayatımda, bu mareşalin o günkü yüzü kadar ürpertici olmamıştır..
  "Çabuk Padişah'ı çıkarınız, Dolmabahçe Sarayı'nda oturacağım !" diye emir de vermişti. Devlet, bütün gün, mareşali başka bir saray seçmeye kandırabilmek için uğraşıp durmuştu..
  Sonra, İstanbul'daki Fransız Generali Pelle'nin İzmir Göztepe'deki Uşşakizade Köşkü merdivenlerini nasıl sarararak çıktığını da hatırlıyorum !..


  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK