Sayfalar

423 ) ATATÜRK'ÜN SON YILLARI ...

  

   Hayatın doruğu aşılıp bir defa iniş başlayınca, adımlarımıza artık biz hakim olamayız. Adımlarımız ne kadar dikkatli atmak istesek bile.. Özetle, çıkış zor, iniş hızlıdır. Ve bu, her dağ yolculuğu gibi, hayat öykümüzün değişmez yasasıdır..
   Atatürk'ün hayat öyküsü de budur. Yıllar boyunca tırmandı. Engeller, kayalar, çalılarla becelleşti. Yolunu ; iradesi, ihtirası ve alın teriyle açtı. Nihayet doruğa ulaştı. İniş yolu ise, bir dönüş yolu değildir. Bu yolun sonunda, dönüşü olmayan yolculuk başlar. Atatürk'ün hayat hikayesinin de sonu, bu dönülmez yolculuk oldu..
   Bu hikaye pek uzun değildir. Örgüsü de basittir : İnsanın kendine ve şahsına olan güveni ile, doğa kanunlarının mücadelesinde irade er geç yenilir. O'nun hastalığının da kısa hikayesi budur. Bu hikayeye, O'nun günlük yaşamının kendine özel akışını, sabahlara kadar süren sofralarda bir taraftan daima dolu ve iyi çalışmayan midenin, diğer taraftan durmadan çalışan kafanın ve sinirlerin yıllar yılı süren boğuşmalarını da eklemek gerekir.. Bu katkıya, O'nun artık önerilerde bulunulamayacak kadar yükselen biraz asi şahsiyetini de ekleyelim.. Ayrıca dikkatsizlikleri, yanlış teşhisleri, geç teşhisleri katalım. Sonuçta neyi değiştirebiliriz ? Hiç !.. 
   Bu noktada da galiba en doğru söz, o son Mevlevi Çelebisinin, Veled Çelebi'nin, O'nun için söylediği sözdür : "O bir kaplandı. Kaplana gem vurulamaz.."
   O gerçekten de kendi yaşamını kendi yolunda, kendince, kendi mizacı ile yaşadı ve öldü..
   Eğer hastalığına daha erken teşhis konulsaydı, eğer daha iyi tedavi yolları bulunsaydı, daha bir süre yaşar mıydı ? Bu belki mümkündü ; ama ne var ki bu yaşayacak olan eğer Atatürk olacak idi ise, kazancımız belki de çok uzun sürmezdi. Çünkü O, kendi hayatını gene kendi biçiminde sürdürecekti. Ve yolu belki gene aynı çatışma noktasına çıkacaktı. Yani kendi irade ve şansına olan aşırı güveni ile, doğanın zalim kanunları belki biraz daha uzunca çarpışacaktı. Ama sonunda doğa O'nu gene yatağa serecekti. Çünkü bu tür şahsiyetlerde, kişilik ve alışkanlık içgüdüleri o derece kesin güçler halinde gelişirler ki, bu içgüdülere artık o şahsiyetin kendisi bile hakim olamaz..   O'nu yakından gören ve hakkında iki güzel derleme eser yazan Prof.Dr. Herbert Melzig, özel bir sohbette Ş.S.Aydemir'e şunları söylemiş :
"Kendini sofra başında ve içtiği zaman daha iyi buluyor. Asıl şahsiyeti ve iç dünyası o zaman ortaya çıkıyor. İçmeden önce sakin, iddiasız, hatta mahçup bir insan. Gerçi aralarında başka benzetme noktaları yoktur ama, bu noktada (eski İngiliz kralı) Edward VIII de böyledir. Sofrada oturup içkisini almadan önce Edward VIII, hatta hiç yaşamaz gibidir. Ama ondan sonra bir başka insan ortaya çıkar. Böyle şahsiyetler ancak kendi alışkanlıkları içinde kendilerini bulurlar ve bu alışkanlıklar içinde yaşarlar.."

     

    Atatürk'ün dış görünüşünde ve az çok her görenin fark edebileceği değişmeler, öyle anlaşılıyor ki daha 1930-1933 yılları arasında başlamıştır. Bu değişikliklerin bir kısmı huy ve görünüş değişiklikleridir. Diğer kısmı da çalışmalarının ağırlık merkezini oluşturan bilgi konularına aittir. Önceleri şen, sokulgan, teklifsiz davranışlar gösteren, insana ve hayata açık bir mizaç yerine ; gittikçe içine dönük, resmi bir vakara büründü. Bu biraz dalgın, düşünceli ve hatta bir iç çatışmadan işaretler veren kapalı mizaç, bu değişikliğin ilk bölümünü oluşturur. Bunu ; bünyede zindelik verici hayati faaliyetlerin bir tür zayıflayışı, sönüşü ile açıklanabilecek belirtiler izledi. Uzun ordu yaşamının yıpratıcı ve yorucu yalnızlığının da etkisini taşıması mümkün olan bu değişiklik daima göze çarpmıştır.  F.R.Atay, "Çankaya"da şöyle yazar :
"Atatürk'ün ilk bezginliğini Cumhuriyet'in onuncu yıldönümünde sezmiştim. Hepimiz bu yıldönümünü kutlamaya heyecanla hazırlanıyorduk. Halbuki akşam sofralarından birinde Atatürk : 'Bana gelince, ben bir şey hissetmiyorum' dedi."
   Kısacası Atatürk daha o yıllarda, yaşama arzusunu zincirleyen fiziki bir depresyon içine düştü. Hatta belki daha da önce..
   Ünlü yazar Emil Ludwig, daha 1930 yılı başlarında Atatürk'le konuşurken, önceleri şen ve hareketli bir huya sahip olduğu bilinen Atatürk'ün oldukça durgun olduğuna dikkat çeker. Atatürk'ün kendisine, şu sözleri söylediğini yazar :
"Ben bugün, Cumhurreisliğinden ve hatta Başkumandanlıktan istifa edip kendimi okumaya, mütalaaya vermek için bir köşeye çekilmek istiyorum.." 

 

   Kılıç Ali ve Salih Bozok gibi yakınlarının gayet sağlıklı olduğunu iddia ettikleri Atatürk, aslında çok da sağlıklı sayılmazdı. Daha Binbaşılığı zamanında, Trablusgarp'ta göz ve böbrek hastalıkları çekmiş ve bu yüzden de oradan ayrılmak zorunda kalmış, dönüşte Viyana'da muayene ve tedavi görmüştür. Birinci Dünya Savaşı sonlarında Karlsbat'da uzun süren bir tedavi devresi daha geçirmiştir. 1919 mayısında Samsun'a çıktığında da rahatsızdır, Havza'ya geçerek kaplıcalarından faydalanmak istemiştir. Böbreklerinden rahatsızdır ve bu rahatsızlık O'nu Erzurum ve Sivas Kongrelerinde de tekrarlar.. Hele Meclis'in kuruluşundan önceki Ankara günlerinde sağlığı hiç de iyi değildir. Enfarktüs krizlerini 1925 ve 1927 yıllarında geçirdi. Çeşitli zamanlarda onu tedavi eden Dr. Asım Arar'a göre, Atatürk sağlığına çok dikkat etmezdi :
"Atatürk, sağlık kavramı ile kesinlikle ilgili olmadığı gibi, en basit bir insan kadar olsun, kendi sağlığına ve bedenine ilişkin konulara aldırış etmezdi.."
   1936 kasımında bir zatürree başlangıcı atlattı. Karaciğer rahatsızlığının da o günlerde başlaması olasıdır. 1936 sonlarında, halinde bir başkalık olduğunu kabul etmemeye imkan yoktur..
   Bir karaciğer yetmezliğinin ilk belirtileri, önce 1937 yılı içinde ortaya çıktı. Evvela aralıklarla, sonra sık sık görülen burun kanamaları ve vücudun çeşitli yerlerinde kaşıntılar kendini gösterdi. Ama gittikçe şiddetlenen bu belirtiler, çevresinde ve kendini tedavi eden doktorlarca, her nedense önemsenmedi. Kimse bir karaciğer rahatsızlığı olasılığına yönelmedi. Buruna pamuk koymak, kaşıntılara ilaç sürmek gibi önlemlerle yetinildi !. 
   1937 sonbaharında ise, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı'na "köşke karınca baskını olduğunu ve Atatürk'ün gayet nazik olan vücudunun bu böcekler tarafından ısırıldığı, yüzünde kaşınmalar görüldüğü" haberini verdi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı şöyle yazar :
"Köşkün bazı yerlerinde gerçi bazı karıncalar bulundu. Hatta uzmanlar bunların Çin'den Avrupa'ya geçen karıncalar cinsinden olduğunu da bilimsel olarak kanıtladılar ! Ama Atatürk'te görülen kaşıntıların başka bir sebepten olabileceği olasılığı hiç kimsenin aklına gelmedi. Ancak karıncalara hücum için genelkurmaya baş vuruldu. Deniz kuvvetlerinden uzman ekiplerle işe saldırıldı.."
   Bu sırada karaciğer hastalığı ne yazık ki hükmünü yürütmektedir..  O günlerde, "Paşam, söz senin değil, artık benimdir !" diyecek karakterde bir doktorun bulunmaması hazin bir talihsizliktir.. Halbuki el ve ayak parmaklarında kan oturmaları da daha 1933-34 yıllarında başlamıştı.. Burun kanadıkça biraz pamuk ve zayıfladıkça iştah açan mezeler.. Halbuki O'nun karaciğerini kemiren hastalığın açık bir belirtisi de iştahsızlıktır.. 
   Sonunda kaşıntılar artar. Bilhassa bacaklarında öyle şiddetli, öyle devamlı kaşıntılar olur ki, O'nun hastalığını ilk kez teşhis eden fakat O'nun devamlı hekimlerinden biri olmayan Dr.Nihat Reşat Belger'in gördüğüne göre, bacaklar dilim dilim tırnak izleri içindedir. Bu kaşıntılar aylardan beri süregelmiştir. Ama doktorlar, kaşınan yerlere merhem sürerlerdi. Özetle kader O'nun sonunu, kendi bildiği gibi işlemek ister..
   Hastalığın ağırlık devresi 1938 martından başlayarak son nefesini verdiği ana kadar sürer. Hastalığının ne olduğu ise ancak 1938 başında ortaya çıkar !.. O yılın Ocak ayında gittiği Yalova'da, Yalova Kaplıcaları Müdürü, Genç Türkler hareketinden beri adı geçen biri olan, Doktor Nihat Reşat Belger tarafından teşhis konur : Siroz.
   Teşhis konulunca Atatürk'ün çevresindeki "daimi" kimseler tarafından Doktor Reşat Bey'e sezdirilmeden Ankara'dan daimi doktor Prof. Neşet Ömer İrdelp'i çağırırlar. Evet, teşhis doğrudur !. Ama o, devamlı Atatürk'ün yakınında olduğu halde, bu teşhisi koyamamıştır !..
   Ondan sonra hikaye, Atatürk'ün kendi iradesine olan aşırı güveni ile, doğanın zalim kanunları arasında hazin bir mücadeledir. Bazen kendini doktorların eline teslim eder gibi görünür. Ama Atatürk, artık eski Atatürk değildir..

            

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'İN "TEK ADAM" ADLI KİTABINDAN DERLENMİŞTİR..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK