Sayfalar

432 ) SON OSMANLI SADRAZAMI ...

    

   A. Şefik Okday (yukarıda solda), "Büyükbabam Son Sadrazam Ahmed Tevfik Paşa" adlı kitabını 1986'da yayımlar.. Başlığına bakarak, kitabın sadece büyükbabasının yaşam öyküsü olduğunu sanmayın. Bu, yalnızca kitabın ilk bölümünde anlatılıyor.. Bazı bilgiler hem ilginç, hem de bilinmedik..
   Tevfik Paşa, Atina'da Maslahatgüzar iken, 1897'de burada İsviçreli bir mürebbiye olan Elizabeth Tschumi'ye aşık olur ve onunla evlenir. Paşa 36, mürebbiye 20 yaşındadır. Elizabeth, adını Afife olarak değiştirmesine rağmen, fazla dindar olmadığı için kiliseye de nadiren gitmesine rağmen İslamiyet'i kabul etmez ve ömrü boyunca Protestan kalır. 1949 yılında, vefatından birkaç gün evvel ise Müslüman olmak ve Paşa'nın yanına gömülmek ister..
   Protestan anne, gençliğinde iki oğlunu da gizlice bir Ortodoks kilisesine götürüp vaftiz ettirir. Afife Hanım, Tevfik Paşa ile genellikle Fransızca konuşur, sinirlendiğinde ise Rumca devam edermiş !..
   Elizabeth /Afife Hanım'ın babası, İsviçre'nin küçük bir kasabasında basit bir köy polisiymiş.. Yıllar sonra Tevfik Paşa Osmanlı Devleti'nin Hariciye Nazırı ve sonra da Sadrazamı olduğunda, kayınpeder Jacob Tschumi'nin ondan "bizim damat" diye bahsetmesini düşünmek bile çok tuhaf geliyor insana !..
   Afiffe Hanım, devrin geleneklerine rağmen, Tevfik Paşa'nın tek karısı olarak kalmış. Sultan Abdülhamid, çok sevdiği Hariciye Nazırı Tevfik Paşa'ya bir saraylı hanım daha yollamışsa da, bu "ikram" nazikçe reddedilmiş..
   Ancak, Tevfik Paşa'nın Berlin Büyükelçiliği sırasında sosyal ve sınıfsal farklılıkların evlilik hayatı üzerindeki olumsuz etkileri de görülmüştür : "Ufak bir kasabada yetişmiş olan büyükannem, Berlin'deki şatafatlı resmi kabullere uyum sağlayamadı ve eşinin üzüldüğünü gören büyükbabam da artık kendisini büyük davetlere götürmemeye başladı.. O sırada babam çocuk olmasına rağmen, böyle günlerde, annesinin, odasına çekilerek usul usul ağlamasına şahit olmuştu.."
   İşte bu Afife Hanım, oğlu İsmail Hakkı'nın (Okday) 1914 yılında, birkaç yıl sonra padişah olacak olan, Vahdeddin'in büyük kızı Ulviye Sultan ile evlenmesinden sonra, bir Osmanlı Padişahı ile dünür de olacaktır !..(aşağıda)


  Vahdeddin'in torunu Hümeyra Özbaş, 1990 yılında Cemil Koçak ve Soli Özel ile yaptığı röportajda, o dönem için şunları söyler :
"Annem (Ulviye Sultan) evlenme çağında imiş.. Gene aynı zamanda teyzemi de Mustafa Kemal Paşa ile evlendirme lafları var. Ancak annem daha büyük olduğu için, önce onun izdivacının halledilmesi gerekiyor.. Evleneceği kişi, Sultan Mehmed Vahdeddin'in deyimiyle 'bulaşık' yani İttihatçı olmayacak !.. Bir gün, bir tanıdığı, babamı köprüde vapurdan inerken görüyor. 'Tebrik ederim evleniyorsunuz' ya da 'nikahlandınız' diyor. Tam bir komedi !.."
"Babam anlamadığını söyleyince, 'Sen Ulviye Sultan ile evlendin' diye haberi açıyorlar. İşte böyle bir izdivaç, annemle babamınki.. Daha sonra birbirlerine gösteriliyorlar. Babam bahçeden geçiyor, annem de yukarıdan onu görüyor. Babam, o sıralar bir Alman komutanın yanında tercüman.. Olayları anlatınca, Alman subayın aklı duruyor, hemen akıl veriyor babama : 'Otur, nişanlın mıdır, nikahlın mıdır, çabuk mektup yaz ; seni görmek istiyorum de' diye.."

   A. Şefik Okday'ın kitabından ayrıca, Padişah Vahdeddin'in, birlikte yurtdışına çıkma önerisini Tevfik Paşa'nın kabul etmediği de yazıyor..

   1922'den sonrasını ise Okday şöyle anlatıyor :
"Tevfik Paşa, bütün bu devrede resmen sadrazam olarak kalmıştır. Sadrazamlık unvanı kendisine saltanat tarafından verildiğinden, ancak arada saltanat lağvedilerek ortadan kalkmış bulunduğundan, istifa edecek merci bulamamış, Cumhuriyet devrinde de, hiç görevi kalmamış olmasına rağmen, sadrazam kalmış, vefatından az önce, 1936 yılında, sadaret mührünü büyük oğlu olan amcam İsmail Hakkı (Okday) Bey'e vermiş, bu mühür onun kızı Hümeyra Özbaş'a kalmıştır.. Amcam İsmail Hakkı, son padişahın büyük kızı Ulviye Sultan'la evlenmiş olduğundan, sadrazamlık mührünün bugün padişahın torunu olan Hümeyra'da bulunması da tarihin garip bir cilvesidir.."

   

   Hümeyra Özbaş da bu konu hakkında şunları söyler : 
"Yalnız bende mühürler var. Dedem, kendi sadaret mührü ile padişahın altın sadaret mührünü babama, 'Aman bu satılmasın, bir antikacının eline geçmesin.. Ben göremem, ama bir padişah gelirse şayet, sen ona verir, teslim edersin.. Ben teslim edecek insan bulamadım' diyerek vermiş.. Şimdi bunlar bende duruyor. Tevfik Paşa'nınki bende, ama öbürünü saklamak için ben kendimde hak bulmuyorum.. Müze de yok.. Herkes 'müzeye verme' diyor.. Verme olur mu ?.. 'Topkapı'ya vereyim' diyorum, ancak teşhir edilmesi kaydıyla bunu yaparım.. Müzenin müdürünü de tanıyorum.. Daha önce Efes Müzesi Müdürü idi. Ama çevreden, 'yok ederler' diyorlar. Çocuklar da muhalif bu işe.. Aynı şeyleri onlar da söylüyor.. Çok şeyin yok olduğu doğru da, artık her şey de yok olur mu ? Bence gene de en iyisi müzeye gitmesi, eğer sergilenecekse.. Birçok mühür var, Mehmet Vahdeddin Han'ınki yok !.."

   Tevfik Paşa'nın tüm serveti olan 30.000 altın lira, Berlin'de bir Alman bankasına yatırıldığından, savaştan sonra Almanya'daki korkunç enflasyon nedeniyle kısa zamanda "pul" haline gelir.. Mülk olarak ise, İkinci Abdülhamid tarafından armağan edilmiş olan konak ise çoktan yanmıştır !.. Üzerinde bir iki bina ile boş arsa kalmıştır.. Yani, ailenin elinde avucunda bir şey yoktur. Tek gelir kaynağı, Tevfik Paşa'nın oğlu, Sultan Abdülhamid'in yaveri ve Sultan Vahdeddin'in Başyaveri olan Ali Nuri'nin (Okday) binbaşılık maaşıdır. Aile zor günler geçirir ve Tevfik Paşa'ya zamanında armağan olarak verilmiş değerli mücevherler elden çıkarılmaya başlanır..

   Tevfik Paşa'nın büyük oğlu İsmail Hakkı, Vahdeddin'in kızı Ulviye Sultan ile evlenmesine rağmen, ağabeyinin aksine, sarayı gizlice terk ederek Milli Mücadeleye katılmış ve İstiklal Madalyası almıştır, hem de iki tane.. Daha sonra yarbaylıktan emekli olur ve Hariciye'de görev alır. İsmail Hakkı Bey'in Ulviye Sultan'dan olan tek kızı Hümeyra ise 1924'de annesi ile yurtdışına çıkmak zorunda kalmıştır. İsmail Hakkı bey, 1933 yılında Moskova Başkonsolosu olduğunda konuyu Gazi'ye açar ve kızının yurda dönmesinin sağlanmasını ister. Mustafa Kemal'in tavsiyesi üzerine, herhangi bir özel af kanunu çıkmaksızın Hümeyra, bir refakatçi pasaportu ile, Türkiye'ye, yasal sayılamayacak bir biçimde döner ve bir süre için İstanbul'da yaşamaya başlar.   
    
 
                                                                                                             

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK