Sayfalar

435 ) BİR PADİŞAH VE BİR VELİAHT...

    

   Babası Üçüncü Mustafa 1774'de vefat ettiğinde Selim, daha 13 yaşındaydı. Amcası Abdülhamid'in saltanatı zamanında kendisinden önceki veliaht ve şehzadelere nispetle epey serbest bırakılmıştı. Birinci Abdülhamid, yaradılış itibarıyla yumuşak başlı ve iyi ahlaklı bir hükümdar olduğundan, kardeşinin oğluna biraz serbesti vermiş ve hatta bu yüzden saltanatını elinden kaçırmak tehlikesi bile geçirmişti..
   Selim'in yaşı ilerledikçe bu uygun durumdan yararlanmak için amcasının gösterdiği hoşgörüyü kötüye kullanmayı başladı. Bunun nedeni de işlerin iyi gitmemesi ve aracılar eliyle dışarıdan bilgi almasıydı.
   Birinci Abdülhamid memlekette reformlar yapmaya taraftardı ve bunu bizzat kendisi istiyordu. Bazı tarihçilerin sandığı gibi köşeye çekilmiş, yalnız ibadetle oyalanıp, dünyada olup bitenlerden haberi olmayan bir hükümdar değildi ; bilakis 18. Yüzyılda gelen Osmanlı hükümdarları arasında, Üçüncü Selim hariç, devlet işleriyle en çok ilgilenen ve hatta bunu ayrıntılarına kadar izleyen bir padişah idi. Kendisine sunulan her arz tezkeresini (Sadrazamlıktan gelen bir evrakın yanındaki tanıtıcı pusula) veya telhisi ( Sadrazamdan gelen, konuyu özetleyen yazı) okuyarak kenarına görüşlerini yazar ya da herhangi bir iş hakkında veya kılık değiştirip gezerken gördüğü yolsuzluklara dair doğrudan emir verirdi.
   Arşiv belgeleri arasında, yazılarıyla en fazla faaliyet gösteren ve işleri takipten usanmayan bir hükümdar olarak göze çarpmaktadır.
   Batıl itikatlara bağlı ve basit düşünceli sadrazamların bazı yorumlarını gayet kibarca reddetmek ve yanlış inanışları bir hükümdara yaraşır şekilde eleştirmek adeti idi..
  Fakat Padişah, bu güzel halleriyle beraber, enerjiden tamamıyla yoksun denecek kadar zayıf idi ; etki altında kalarak iyi başlamış olduğu işleri yoluna koyamıyordu.. Cahil Habeş ve Çerkes köle ve cariyeler arasında, babası Üçüncü Ahmed'in hal'inden itibaren yaklaşık elli yıla yakın bir süre, sıkıcı bir kafes hayatı geçirmişti..
   Yönetim sırasında da çoğu zaman Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa'nın gücünün etkisi altında kalan Abdülhamid'in böyle, etki altında kalarak, başladığı işleri bozması bir kısım devlet ileri gelenleri üzerinde kötü etki bırakıyordu. Hasan Paşa'nın her işe karışması, kendilerine tam yetki verilen sadrazamların işlerini bozması huzursuzluk yaratıyordu..
   Hasan Paşa'nın her dediği yapılıyor ve kesinlikle reddedilemiyordu. Çeşme Olayı sonrası Ruslara karşı Boğaz'ı savunma ile ; Mora, Suriye ve Mısır'da önemli hizmetler veren bu savaşçı vezir, tam anlamıyla bir "saltanat atabeyi" 
konumundaydı. İdam etmek istediği bir adamı Padişah bile elinden alamıyordu !.. Nitekim bunlardan biri olan İshak Bey, onun elinden kurtulmak için Avrupa'ya gitmeye mecbur olmuş ve Abdülhamid'in izniyle Fransa'ya gitmişti. 
  


   Devlet adamları arasında Selim'in babası Üçüncü Mustafa'nın ve Veliaht Selim'in taraftarları vardı, bunların başında da Vezir İsmail Raif Paşa bulunuyordu.. 
   Bu sıralarda, 1782'de (1197 Muharrem), samimi olarak reform yapmak isteyen Abdülhamid, takdir ettiği devlet kethüdası Halil Hamid Efendi'yi sadrazam yaptı. O da, iki buçuk yıl süren sadrazamlığı sırasında önemli işlere girişti ve bir kısmını da tamamladı. Ama yine de, Hasan Paşa'nın etkisi altında tam rahat hareket edemiyordu. Halil Hamid Paşa, başladığı reformları yürütebilmek uğruna, Veliaht Selim taraftarlarıyla anlaşarak, Padişah'ı hal' etmek istedi fakat başaramadı ve kellesini vermek zorunda kaldı !..
   Bu olayın sonunda, bu girişimi Abdülhamid'e haber veren Cezayirli Hasan Paşa, Padişah'ı tamamıyla etkisi altına almış oldu.. 
   İşte Veliaht Selim bu olay sırasında 24 yaşında bulunuyordu. Bir an önce hükümdar olma umudu suya düşmüştü. Dışarıyla bağlantıları kesildi ve serbestisine sınırlamalar getirildi. Ama o, dışarıyla olan bağlantısını önceden iyi organize etmiş olduğundan, bu haber alma trafiği onun hükümdarlığına kadar devam etti..

 

   Belgelere göre Selim, hükümdarlığa hazırlanıyor ve daha şimdiden devletine dost ve müttefik arıyordu. 
   Abdülhamid, genç veliahdın hükümdar olmak için gösterdiği hırsı ve şiddetli arzuyu çok iyi biliyor ve buna rağmen yine de ona alicenap davranıyordu. Ama tabii yeğeninin Fransa ile yaptığı yazışmalardan haberi yoktu. Selim de, saltanata geçmek için Allah tarafından takdir edilen zamanı beklemeye mecbur olmuştu..
   Selim, elde ettiği adamları aracılığıyla Fransa ile temas kurdu ; zaten reformlar nedeniyle Fransa'dan heyetler de geliyordu ; Selim de devletin selametini Fransa ile iyi ilişkilerde buldu ; esasen durum da bunu gerektiriyordu. 
   İstanbul'da Ruslara karşı savaş ilan edilmesi konusunda bir hava estiği sıralarda Veliaht, İshak Bey'i birtakım mektuplarla birlikte, 1786 Mayıs ayında Fransa'ya gönderdi. İshak Bey'in görevi, Avrupa'daki durumu görmek, anlamak, askeri sanayi ve ilim dallarında öğrenim görmek ve Selim hükümdar olduğunda Fransa ile yapılacak ittifakın esasını açığa çıkarmaktı..
   Ayrıca, Fransa Kralı XVI. Louis ile mektuplaşan, İstanbul'daki Fransa Elçisi Choiseol-Gouffier ile haberleşen Veliaht Selim, elçi tarafından geleceğin yeni Büyük Petro'su olarak görülüyordu ..
   Birinci Abdülhamid'in öldüğü gece Darüssaade Ağası İdris Ağa, dairesine gelerek kendisini tahta davet etti. Kafes dairesinden çıkınca Hünkar dairesine götürülüp beyaz sakalına ağzından kan akmış amcasının naaşı gösterildi. Hırka-i Saadet Odası'na girilip dua edildi. Sabah erkenden her şey hazırlanmış olarak yeni padişah Babüssaade önünde cülus etti..KAYNAKÇA :

  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK