Sayfalar

436 ) DENİZ HAMAMLARI !...

  

   New York'un ünlü Long Beach plajında, 1920'li yıllarda, kumsalı dolduran insanlar arasında ellerinde mezura sallayarak gezinen polislere rastlanırdı. Yanlış okumadınız !.. Cop değil, mezura !..
   Polislerin gözleri kadınların mayolarındadır. Mayosu kanuna uymayan, daha doğrusu kanunun belirlediği uzunluktan kısa olan kadının, keskingözlü polislerin elinden kurtulma olanağı yoktur !..
   
       

   İnsanın denize kavuşması hiç de kolay olmamıştır. Yüzyıllar öncesinde yalnızca kuduz hastalarının tedavi amacıyla denize sokulduğu görülür. Denize giren bir erkeğin 8-12 dakika arasında mutlaka delireceğine inanılırken, bu süre kadınlarda 4 dakikaya iner !.. Orta Çağ kafasından söz ediyoruz ama unutmayalım ki, günümüzde değil 4 dakika, karısını 4 saniye bile denize sokmayanlarla iç içe yaşıyoruz.. Örneğin bu yazıyı hazırlamama neden olan, 27 Ağustos 2013 tarihli bir gazete haberi idi : Başbakan Erdoğan, Rize'de, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı yüzebilecekleri olimpik yüzme havuzları açma müjdesini veriyordu !..  

   Denize girmek 1800'lü yılların ilk yarısında yaygınlaşır. Avrupa'da denize giren erkekler, tanıdık birini selamlamak düşüncesiyle başlarından eksik etmezler şapkalarını. Tabii o yıllarda mayo diye bir şeyin varlığından bahsetmek olanaksızdır. Günlük kıyafetten farkı yoktur, denize girmek için giyilenin. 
   Bu yıllarda denize tutkun olan en ilginç insan Düşes Berry'dir. Fransa'nın Manş Denizi kıyılarında yüzen Düşes Berry'nin yünlü kumaştan bol fırfırlı bir deniz elbisesi vardır. Yengeçten çok korktuğu için de ayakkabıları ayağındadır. Düşes dediğin denize yalnız giremez elbette ! Bir elinden Banyolar Genel Müdürü, diğer elinden doktoru tutmaktadır. Tören kıyafetleriyle kendisine eşlik edenlerle birlikte adımını suya atınca da, bir patırdı kopar ki sormayın !.. Tepelere konulan toplardan Düşes'in denize girdiği her yana ilan edilir !..
   Tatil köylerinde karşılaşılan "animasyon"ların ilki, Düşes'in canı sıkılmasın diye düzenlenmiştir. Balina avcılığını merak eden Düşes'i tatmin etmek için denize bir boğa bırakılır. Zavallı hayvan, kıyıya doğru yüzmeye çalışırken, sandallardan atılan zıpkınlarla bir balina gibi öldürülür !.. 

    

   İstanbul'da ise yüzme mevsiminin geldiği, denizden gelen çekiç sesleriyle anlaşılırdı bir zamanlar. Uzun donlu adamlar, denize çakılı kazıkların arasını tahtalarla örmektedirler. "Deniz hamamı"dır hazırlanan !.. 

   Yarışlar dışında yüzme sporunun, deniz banyolarının tesisinden önce İzmir kenti içinde çok rağbette olduğu pek söylenemez. Hele Türklerin ve genelde kadınların böyle şeylere hiç de itibar etmedikleri bilinmektedir. Kentte kıyıdan denize girenler daha çok Rum ve Levantenler, özellikle de bunların çocukları olmuş ve sıcak yaz aylarında özellikle Rum çocuklarının bu serinleme yöntemine sık sık başvurdukları görülmüştür. Ancak, bilindiği gibi rıhtımın inşa edilmesi öncesinde kentte herkese açık durumda olan sahil parçaları çok sınırlıdır ve bunların en belli başlı olanı da Marina diye bilinen kısa bir sahil kordonudur. 
   Bu dönemlere ait bir gazete yazısında, "Her gün ve günün her saatinde düşük tabakadan olduklarından kuşku duyulmayan bazı kişilerin sahilden çıplak olarak denize girdikleri, hatta buna bütün gezintilerin yapıldığı Marina (İngiliz İskelesi) üzerinde de zaman zaman rastlanabildiği belirtilmekte ve yönetimden buna karşı önlem alınması istenmektedir.." 
   L'Echo de l'Orient gazetesinin 13 Temmuz 1844 tarihli bu yazısından, çocukların arasına bazen büyüklerin de katılabildiği anlaşılmaktadır..
   Aslında o sıralarda, İzmir'de denize girilebilecek umumi plaj ya da banyo gibi tesisler henüz kurulmamıştır. Bu nedenle de, gazetede sakıncalı diye belirtilen, çıplak olsun, giyinik olsun, belirli yerlerde denize girme uygulamasının kolaylıkla yasaklanmış olabileceğini sanmıyoruz. Özellikle yasakların çok kısa süreli olduğu anımsandığında, bunun böyle olacağını tahmin etmek de güç değildir. Ancak, banyoların yapılmasından sonra da bu durum pek değişmemiş olmalıdır. Öyle ki, 19. Yüzyıl sonlarına ve 20. Yüzyıl başlarına ait gazete yazılarında da aynı şeyden yakınıldığını görüyoruz.. 
   Bu haberlerden birinde, 20 Temmuz 1898 tarihli Ahenk gazetesinde, "İzmir'de çoluk çocuğun Kordon'da ve başka yerlerde çırılçıplak denize girmesi üzerine, çoğalan şikayetleri dikkate alan belediyenin, deniz banyoları dışında denize girilmesini yasakladığı.." bildirilmektedir. Ne var ki, aynı yakınmaların daha sonraları da tekrarlandığı dikkate alınırsa, (Ahenk gazetesi, 13 Eylül 1900), bu yasaklama da uzun süre devam ettirilememiş olmalıdır..

  

   19. yüzyıl sonlarına doğru İzmir'de açılmış olan deniz banyolarının genelde haziran ayından itibaren işlediği biliniyor. 1890 yılında bir gazeteye verilmiş olan bir ilan, Alsancak burnunda bulunan deniz banyoları konusunda ilginç bir takım bilgiler vermektedir. 10 Haziran 1890 tarihli Hizmet gazetesindeki ilan şu şekildedir :

"PUNTA HAMAMI

Büyükler..... 1 giriş...... 1 kuruş
Çocuklar..... 1 giriş...... 30 para
Büyükler.....30 giriş..... 25 kuruş
Çocuklar.....30 giriş..... 20 kuruş
Büyükler.....30 giriş..... 50 kuruş (Tramvay biletiyle birlikte)
Çocuklar.....30 giriş..... 30 kuruş ( Tramvay biletiyle birlikte)

EDEN HAMAM

Büyükler.... 1 giriş... 2 kuruş
Çocuklar.... 1 giriş... 1 kuruş
Büyükler... 30 giriş.. 50 kuruş (Tramvay biletiyle birlikte ; 70 kuruş)
Çocuklar... 30 giriş.. 20 kuruş ( Tramvay biletiyle birlikte ; 40 kuruş)"

   Adı "Eden" (Cennet) olan hamam elbette ki daha pahalı imiş !..

    

   Görüldüğü gibi deniz hamamlarına tramvayla gelecekler için, tramvay biletlerini de içeren kombine bir giriş kartı düzenlenmiş bulunmaktadır. İlanda, hamamların öğleden sonraları hanımlara ayrıldığı ve tramvay seferlerinin gece yarısına kadar sürdürüleceği de açıklanmıştır. 

   19. Yüzyılın sonlarında Alsancak burnundan doğuya doğru uzanan ve bugün liman tesislerinin yer aldığı sahil bölgesinin kumsal olduğu görülmektedir. Alsancak burnundaki deniz banyolarının anlatıldığı bir anı kitabında ise, buranın yüzlerce direk üzerinde denize oturan ahşap bir galerinin çevrelediği ortası açık bir yapı olduğu, soyunma yerlerinin bu kare galerinin etrafında sıralandığı ve kendilerini erkeklerin gözlerinden uzak tutmak isteyen hanımların ortadaki kısımda yüzdükleri ya da yüzmeye çalıştıkları belirtilmiştir. ( RAY TURRELL, "A village Near Smyrna", Scarp Book 1809-1822) 
   İzmir'de o dönemde Alsancak yöresindeki bu hamamlardan başka ; Karantina'da Sanat Okulu karşısında denizden doldurulmakta olan bahçenin rıhtımına bitişik olarak, bu okulun vakfından olmak üzere, yeni bir deniz banyosu inşa edilmiş ve açılışı yapılmıştır. Açılış haberini veren 22 Temmuz 1891 tarihli Hizmet gazetesi, bu banyoların çok güzel inşa edildiğini, burada deniz suyunun son derece berrak ve temiz olduğunu belirterek banyoların, çevrenin önemli bir ihtiyacını gidereceğini yazmaktadır..
   İzmir'de bir diğer deniz hamamı da Mersinli Darağacı yöresindedir. Kasaba Demiryolu Şirketi tarafından bu banyolara gidip gelmek isteyenler için, gidiş-dönüş olarak 6 meteliğe, indirimli özel biletler çıkarıldığını ise, 23 Haziran 1896 tarihli Ahenk gazetesi yazmaktadır..
   Ne var ki, yukarıda fotoğrafı da görülen, deniz üzerinde ahşap direkler üstünde inşa edilmiş olan Darağacı deniz banyolarının 31 Temmuz 1905 günü öğleden sonra aniden çöktüğü ve içinde yüzmekte olan bir hayli kişiyi enkazı altında bıraktığı, Stanbul gazetesinin 5 Ağustos 1905 sayısında yazar.. Gazeteye göre, hemen yardıma koşulmasına rağmen, iki kadınla bir çocuk ölmüş ve çoğunluğu hafif, çok sayıda yaralı mevcuttur. 
   Yine, Kasaba demiryolu güzergahı üzerinde bulunan Aya Triada yani  Turan deniz banyoları da burasının güzelliği ve havasının temizliğinden dolayı ilgi gören yerlerden biri olmuştur.. 1897 yazında bu ilgiyi artırmak ve müşterileri bir kat daha memnun edebilmek niyetiyle, banyolara yeni oda ve salonlar eklenmiş ve donatılarak kadınların ihtiyaçlarını sağlamak üzere özel görevliler sağlanarak hizmete açılmıştır. Banyolar o yıl, 18 Haziran günü faaliyete geçmiştir.. 
   1905 yılına ait bir kent rehberinde, yukarıda saydıklarımıza ilaveten Karşıyaka deniz banyolarından da bahsedilmektedir..  
RAUF BEYRU'nun "19. Yüzyılda İzmir'de Yaşam"  ve
SUNAY AKIN'ın "Onlar Hep Oradaydı" adlı kitaplarındaki bazı yazılardan derlenmiştir..     
Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK