Sayfalar

452 ) ATATÜRK VE MENDERES...

    

   Adnan Menderes'in ilk siyasi çıkışı, Serbest Fırka'nın 17 Kasım 1930'da ve Gazi Mustafa Kemal'in işaretiyle kapatılmasıyla, bir yenilgiyle bitmişti.. Aydın'da, kendisince kazanıldığına inanıldığı halde, müdahaleler, hatta sandıkların kırılması suretiyle soysuzlaştırıldığı kanaatinde olduğu belediye seçimlerinden sonra, bir de partinin kapatılması, Adnan Bey'de ve arkadaşlarında derin ruh kırgınlıkları yarattı.. Fakat Adnan Bey, bir defa siyasetin içine atılmıştı artık.. Geriye çekilemezdi, gene çiftliğine kapanamazdı.. Dış alemden elini eteğini çekmek ve o zaman memleketin her tarafında rastlanan küskünlerden biri olarak olduğu yerde çürümek, onun yapacağı iş değildi. Zaten buna genç yaşı müsait değildi. Başladığı yolda devam edecekti, ama nasıl ?.. İşte bunun cevabı yoktu. Çünkü memlekette gene tek parti sistemine geçilmişti. Tek Şef, tek Parti ve otoriter hükumet !.. Bu düzenin içinde, genç ve bir defa siyasi mücadeleye karışmış bir adamı, küskünlük ve bir kenara çekilmek nasıl tatmin edebilirdi ?.. Kaldı ki bir il merkezinde, bir defa muhalefete geçmiş, hatta partisi de kapatılan bir çiftlik sahibinin, artık işlerini aksaksız, engelsiz yürütmesi bile bir meseleydi.. Ama işte tam o günlerde ve bu hava içinde, beklenmeyen bir şey oldu.. Adnan Bey'e Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmesini teklif ettiler. Menderes bu hikayeyi kendi anlatır. 
"Atatürk zamanında ben, Aydın'da Serbest Fırka'nın reisiydim. Fethi Bey bizzat Aydın'a gelerek, Serbest Fırka ile meşgul oldu. Aydın'daki belediye seçimlerini kazandım. Gayet dürüst bir mücadeleye giriştim.. 
Halk Partisi ileri gelenleriyle tanışıyordum. Ama Halk Partisi'ne, onların rica ve ısrarlarına rağmen girmemiştim..
Fethi Bey'in partisi, malum şartlar altında feshedildi. Memlekete derin bir üzüntü hakim oldu. Halk Partisi kendisini toplamak istedi. Vilayetlere heyetler gönderildi. Bu arada İzmir ve Aydın'da da, Celal Bayar başkanlığında bir heyet geldi. Daha sonra da Atatürk seyahate çıktı. Aydın'a da uğradı. Aydınlılarla teması zorunlu gördü.."
"Ben, gelen heyetle bir hafta temas etmedim. Nihayet, Celal Bayar tanıdığım ve saygı duyduğum bir zattı. Vasıf Çınar, İttihat ve Terakki mektebinden hocamdı. Heyetten Halit Onaran da iyi tanıdığım olmak itibarı ile, kendileriyle temas, kaçınılmaz bir hal aldı. Ve temas sağlandı. Bu muhterem zatların ısrarlı ricaları ile, Halk Partisi'ne girerek, fikirlerimizi parti içinde savunmak uygun olacaktı. O zamana kadar ve benimle beraber Halk Partisi'ne karşı çekingen olarak tanınan arkadaşlarla, Halk Partisi'ne girdik.."   Evet, Menderes artık Halk Partisindedir. Ama, anlattığına göre bazı şartları da vardır. Aydın'da teşkilat yeniden kurulacaktır. Serbest Fırka zamanında, belediye seçim sandıklarının kırılması suretiyle kazanılan Aydın belediye seçimlerinin düzeltilmesi de, onun şartları arasındadır. Fazla olarak da kendisine, Halk Partisi teşkilatını, bütün vilayette, yeniden kurmak yetkisi verilir. Öyle de yapar. Dürüst bildiği insanları işbaşına getirir, diğerlerini de tasfiye eder. Özetle Aydın'da Halk Partisi reisi, artık Adnan Bey'dir...
   Yurt seyahatine çıkan Atatürk, işte bu sırada Aydın yolundadır. Ama bazılarının Atatürk'e ilk ulaştırdıkları haber, Aydın'da Halk Partisi teşkilatının tam kadroyla, eski Serbest Fırka adamlarının ellerine geçtiğidir..
    Nihayet Atatürk 3 Şubat 1931 günü Aydın'a gelir. Törenlerle karşılanır.. Şehirde ziyaret edebileceği her yeri ziyaret eder.. Ama Halk Partisi merkezine uğramaz !.. Adnan Bey ve partililer, heyecanla onu beklerler. Paşa'nın, hatta akla gelmeyecek yerlere gittiği, fakat partiye uğramayacağı anlaşılır. Yani, Adnan Bey'in kaderinde, en güçlü müdahalesi olabilecek kudret, onun etrafında dolaşmaktadır, ama ona, dönüp bakmak istemez !.. Menderes anlatmaya şöyle devam ediyor :
"Aydın'da birçok ziyaretler yaptıkları halde, Halk Partisi'ne gelmeyi arzu etmediler. Nihayet ve Vasıf Çınar'la arkadaşlarının çok ısrarları üzerine ve eminim ki istemeyerek, sırf usul zorunluluğu ile geldiler. Ama yaptıkları bu ziyaretin uzamamasını, mümkünse beş dakikada bitirilmesini arzu ediyorlardı. Nitekim teşriflerinden sonra, ikram ettiğim sigarayı dahi almak istemediler. Kahve emredip etmediklerini sordum, onu da istemediler.."

   Fakat böyle bir hava içinde ve zoraki olarak başlayan ziyaret, başka türlü bir yön alır.. Ve Mustafa Kemal, Halk Partisi'nde tam dört saat kalır !..
   Daha ilk dakikalarda Adnan Bey, memleket meselelerine girmiştir. Ve bunlar Paşa'nın dikkatini çeker. Tarım, kooperatifleşme, sanayinin kuruluşu, kredi işleri vesaire gibi hepsi de aktüel meseleler... Hepsi de çevrenin, memleketin aktüel meseleleridir. Ve tabii her meselede derine inilir. Memleket ölçüsünde davalar ortaya çıkar. Atatürk de zaten kendini bu davalara vermiştir. Hemen hemen yalnız Menderes'le konuşur. Menderes şöyle anlatır :
"Orada İl İdare Kurulundan yedi üye vardı. Fakat iltifat buyurdular. Sohbet, hemen tamamen, Atatürk ile benim aramda geçti. İlk defa teklif ettiğim sigarayı almayan ve kahve istemeyen Büyük Gazi'nin, memleket meseleleri üstünde sohbet derinleştikçe, kendilerine zaman zaman takdim ettiğim bir paket Gazi sigarasını içip bitirmiş olduklarını, sonradan fark ettim. Ve ayrıca dört kahve emir buyurdukları da, bugünkü gibi aklımdadır.."

   Dört saat böyle geçer. Tabii Gazi'nin diğer ziyaret programları aksar. Sonra ayrılırken bir emirleri de olur. Kooperatifleşme, krediler ve diğer konular üstünde konuşulan meseleler, yapılan teklifler, bu gece etraflı bir rapor halinde hazırlanacaktır. Ertesi gün Denizli'den dönüşünde, kendisine takdim edilecektir. Öyle de yapılır.. Bütün gece çalışılır. Raporun yazılışında Raif Aydoğdu'nun da büyük emeği vardır. Dönüşte raporu alan ve Adnan Bey'le arkadaşlarına istasyonda veda eden Gazi Mustafa Kemal, Aydın'a geldiği zaman Halk Partisi'ne ayak basmak istemeyen Mustafa Kemal değildir..  


ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'in "Menderes'in Dramı ?" adlı kitabından derlenmiştir..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK