Sayfalar

472 ) AZERBAYCAN'IN DÜŞÜŞÜ !..

Merkezi Baku olarak kurulmuş bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti, "Müsavat 
Partisi" nin elinde idi. Yeğenim Nuri Paşa Dağıstan'ı, Kuzey Kafkasya'daki Denikin kuvvetlerine karşı savunuyordu. Ben de Karabağ Vilayeti milis teşkilatını kurarak Ermenistan'a karşı savunma savaşlarına girdim..
 
  Müsavat Hükumetinin bu sırada orada bulunan İngiliz heyetine karşı olan fazla iltifatkar ve gereksiz tutumu dikkatimi çekmeye başladı. Buna sıkılmaya başlamıştım. Anadolu'da biz, İngilizlerle boğazlaşacaktık. Nitekim Ruslar da aynı nokta üzerinde hassasiyetle duruyorlardı..
  Rusya Hariciye Komiseri Çiçerin, Rusya trenlerinin ve fabrikalarının ihtiyacı olan mazotun esirgenmemesini yazılı olarak defalarca rica etmiş, fakat Müsavat Hükumeti, Çiçerin'in bu ricalarına aldırmıyormuş..
  Durumdan haberim olunca, hemen bir yakınımı hükumet yetkililerine göndererek Rusların şiddetle muhtaç oldukları mazotu derhal vermelerini, bunun için bir ters durum çıkarmamalarını istedim. Ne var ki Müsavat Hükumeti benim bu tavsiyelerimi dinlemediği gibi İngiliz murahhas heyetlerine olan ziyafetleri de artırmaya başlamışlar..
  Türkiye, İngilizlerin idaresindeki Yunan Ordusu ile Anadolu'da savaşırken Baku Müsavat Hükumetinin İngilizlere gösterdiği bu aşırı iltifat Azerbaycan halkı arasında geniş tepkiler uyandırmaya başlamıştı. Halk arasında İngiliz düşmanlığı arttıkça Rusların "kurtarıcı-yardımcı" propagandaları çoğalmaya başladı. Baku'da artık her şey açıktan açığa konuşuluyordu ve orada 20 bin Rus işçisi vardı.. Öteden beri Baku petrol kuyularında çalışan, çoğunluğu teşkil eden Rus ve İranlı işçiler uzun süre önce, gizlice, Komünist Parti'ye üye olmuşlar.. Azeri gençler arasında da komünizm oldukça yaygın hale gelmiş. Hükumet buna karşı liderleri tutukluyor fakat örgütün büyümesine de engel olamıyordu..  
   Normal ilişkiler içinde mazot alamayacağını anlayan Ruslar, Kafkasya kuzeyine askeri kuvvetler yığmaya başladılar ki bu haberler Azerbaycan'da her gün abartılı bir şekilde yayılıyordu.   Azerbaycan'daki komünist teşkilat içinde Azeri gençlerden başka, orada yerleşmiş bulunan Türkiyeli bazı gençlerle, Türk ordusundan ayrılmış subaylar da vardı. 
  Bir gün komünist örgüt liderlerinden Erkanı Harp Binbaşı Baha Sait bana geldi ve özel olarak görüşmek istediğini bildirdi. Kendisinden, çekinmeden konuşmasını istedim. Bir girişe gerek duymadan şunları söyledi :
   
"Paşam,Kuzey Kafkasya'da toplanan Kızıl Ordu, bir düşman gibi değil, bir dost olarak Azerbaycan'a gelecektir. Bunun en büyük kanıtı da şudur ki siz, Kuzey Kafkasya'ya geçerseniz bu ordunun kumandası size verilecektir. Yüksek merkezin aldığı karar bu şekildedir.."
  Bu sırada Danikin kuvvetleri imha edilmiş ve Nuri Paşa (yanda altta) Kızıl Orduya karşı savunmaya geçmişti. Baku ve civarındaki komünist teşkilatlar gibi Dağıstan'da da bir yayılma başlamış bulunuyordu. Bu durumda Nuri Paşa kuvvetlerinin bu savunmaya devam etmeleri abesti.. Fakat Nuri Paşa ısrarla dayanıyordu..
   Bir gece Baha Sait bu defa yanında Dağıstanlı komünist Celal Korkmazov olduğu halde evime geldiler. Korkmazov oldukça saygılı, şunları söyledi :
"Paşam, yeğeniniz Nuri Paşa sonucu olmayan bir direnme içindedir. Elindeki kuvvetlerin insiyatifini kaybetmek üzeredir ki daha fazla dayanırsa kendisi katledilerek ortadan kaldırılacaktır. Bu duruma lütfen müdahale buyurunuz.."
   Biraz zaman tanımalarını isteyerek ertesi gün Dağıstan'ın merkezi Kasımkent'e gittim. Nuri ile konuşarak onu ikna ettim. Dağıstan idaresini dağlı komutanlara bırakarak dönmeye karar verdik. Biz atlarımıza binip ilerlerken, haber şehirde duyulmuştu. Bir kısım halk bizi uğurlarken "Bizi bırakıp gitmeyin" diye bağırıyor, bir kısım halk da kızıl bayrak çekiyordu..

    İhtilal sonrası Rusya'nın dağınık halinden yararlanan Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan halkları bağımsızlıklarını ilan etmişler, İngiltere bu cumhuriyetleri hemen tanıyınca, buralardaki halk arasında İngilizlere karşı bir sempati doğmuştu. Bu genç devletler Çarlık Rusya'sından kurtulmuş olmanın sevincini yaşarlarken bu defa Lenin Rusya'sından çekinir hale gelmişlerdi. Hiçbirisinin başında yetişmiş ve olgun bir devlet adamı da yoktu. Bir taraftan İngilizleri kırmamaya, bir taraftan da yeni Rusya'yı hoşnut etmeye çalışıyorlar fakat bunda başarılı olamadıkları gibi içlerinde de çiftçi sınıfını memnun edemiyorlardı. Büyük arazi sahipleri bir derebeylik hayatı yaşarken işçi ve köylü sefildi. İşte bu korkunç sınıf farkı Bolşeviklerin ekmeğine yağ sürüyordu. Kendi hükumetlerinden bekledikleri şefkati göremeyen işçi ve köylü sınıfı, Bolşevik Rusya'nın vaat ettikleri karşısında gözleri kamaşmış bir hale geliyordu..
   Azerbaycanlılar kendi ülkelerini yönetememenin acısını çekerlerken yürekten bağlı oldukları Türkiye'yi kendilerine yardıma koşacak bir kurtarıcı olarak bekliyorlardı. 
   Bu sırada Türkiye, İngilizlerin ileriye sürdükleri ve perde arkasından yönettikleri Yunan ordusu ile ve diğer ülkelerle bir ölüm kalım savaşına giriyordu. Azeri ordusunun yetiştirilmesi için Kazım Karabekir'den birkaç Türk subayının gönderilmesini istemiştim ama bir tek subayın bile gönderilemeyeceği yanıtını aldım.    Azerbaycan halkı Türkiye ile beraber olmak isterken bir kısım aydınlar tek başına yaşamayı düşünmekteydi. Bir kısım aydın grubu ise Türkiye ile değil, İran Azerbaycanı ile birleşerek büyük bir Azerbaycan devleti kurmayı hayal ediyordu. 
  Ben ise, Azerbaycan'ın imkan dahilinde takviye edilerek Rusya'ya ve Ermenistan'a karşı kendini savunacak bir hale gelmesine taraftardım..
   Bunu planladığım bir sırada Kazım Karabekir Paşa'dan bir şifre aldım : 
"Sovyet Rusya ile doğrudan doğruya temas edebilmek Türkiye için hayati önem taşımaktadır. Sizin, Enver ve Nuri Paşaların şimdi başta gelen vazifeleriniz, Sovyet yönetimini Türk sınırlarına kadar ulaştırmak olmalıdır. Bu yolda yürünmesi lazımdır, aksi taktirde hareket edilecek olursa, bu, başkalarının da işine yarayacaktır.."
  Tabii ki bu acı talimatı kabul etmek benim için imkansızdı. Sovyet sınırını Türkiye'ye kadar ulaştırmak, açıkça Azerbaycan'ı Ruslara teslim etmek demek oluyordu. Bağımsızlığı ve geleceği için emek sarf ettiğimiz bu ülkeyi Rusların idaresi altında bırakmayı, bir vatan parçası saydığım Azerbaycan'a ihanet sayardım. Bu benim ve öteki Türk paşalarının madden ve manen intiharından başka bir şey olmazdı. Üstelik Anadolu'da bağımsızlık için savaşılırken !..
   Ne yazık ki Ruslara istedikleri petrolü vermeyerek zorla almaya sevk eden Baku Hükumeti bir emrivaki ile Rus ordularını başkent üzerine yürümeye ve Azerbaycan'ı işgale sevk edecektir !..
   Bir gün, Müsavat Hükumeti Başkanı Nassibeyli, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Reşit Kaplanov, Müsavat Partisi Başkanı Mehmet Emin Resulzade ve diğer bazı bakanlarla Başbakanlıkta bir toplantı yaptık. Bu toplantıda benim hemen özel bir trenle Kuzey Kafkasya'ya giderek toplandığı söylenen Sovyet orduları ile temas etmeme karar verildi. 
   Eski Rus Miralayı Skoço'yu yanıma tercüman olarak aldım ve hemen yola çıktık. Bu sırada emirberim Ali Çavuş da bir işaretimle trene Azeri Türklerinden otuz kişilik bir silahlı grubu bindirivermişti..
   Tam sınıra gelmiştik ki, Baku-Derbent şosesi üzerinde yürüyen Kızıl Ordu süvari kollarını gördük. Süvarileri takip eden piyadelerden ordu karargahının yerini öğrendik. Biraz ilerideki bir istasyondaydı.. 10. ve 11. ordulara kumanda eden Yoldaş Levandovsky adındaki ordu kumandanı ile beni tanıştırdıkları zaman :
"Tanışıyoruz.. Geçen savaştan, Kafkas Cephesinden" dedi. Gerçi ben kendisini hatırlayamamıştım..
   Levandovsky'den Azerbaycan halkı üzerinde terör yaratılmamasını, halkın nefretinin kazanılmamasını rica ederek bu davranışın hem Azeriler ve hem de Türkiye üzerinde olumlu etkileri olacağını söyledim. Ondan da aynı şeyi düşündüğü cevabını aldım..
   Azerbaycan en bedbaht gününü yaşıyordu. Benim buralarda yapacak işim kalmamıştı. Rusya'ya geçip Anadolu'nun istediklerini yerine getirecektim. Levandovsky'den Moskova'ya gitmek için bir vagon istedim. Hemen katarlardan birisine özel bir vagon ilave ettirdi. Baku'dan beraberimde getirdiğim gençleri, geldiğimiz trene bindirdim, vedalaştık.. Gözlerinden, tarif edilemeyecek kadar acı ve azap okunuyordu. Unutamadığım şiveleri ile, "Paşam, Allah'a emanet ol.." diyerek ayrıldılar. Yanımda emirberim Tosyalı Ali Çavuş olduğu halde, Moskova'ya doğru yola çıktım...  
    
   
   
      

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK