Sayfalar

471 ) TEK PARTİDEN ÇOK PARTİYE !..

  

   1945 yılında, İnönü 19 Mayıs nutkunu verdikten sonra, Nihat Erim, Çankaya Köşkü'ndedir. İnönü tarafından davet edilmiştir. Erim'in o akşam evine döndüğü zaman tuttuğu notlarına göre ; İnönü şöyle der :
"Bizim şimdiki sistemimiz baştaki şahsa dayanmaktadır. Bu tür yöntemler genellikle pek parlak başlar, hatta bir süre parlak devam eder. Fakat bunun sonu yoktur. Baştaki şahıs sahneden çekildiği zaman nasıl bir gelecekle karşılaşılacağı bilinemez. Tek parti rejimleri normal demokrasi usulleri ile yönetim şekline geçemedikleri, hiç değilse bu zorunlu geçişi tam zamanında yapamadıkları için yıkılmışlardır. Yıkıntının arasında da, birçok zahmetlerle meydana getirilen birçok eserlerin hepsi heba olmuştur. Memleketimizi böyle bir gelecekten korumalıyız. Ciddi ve esaslı bir gözetim ve muhalefet sistemlerine hızla geçmeliyiz..
"Ben ömrümü tek parti rejimi ile geçirebilirim. Ama, sonrasını düşünüyorum. Bu nedenle vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız.."

     

  Parti içinde önce, Genel Sekreterlik makamında değişiklik oldu. Memduh Şevket Esendel (üstte solda) çekildi, yerine vekaleten Nafi Atuf Kansu (sağda) getirildi. Bunu, İnönü'nün isteği üzerine alınan bir karar takip etti. CHP Genel Başkan Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun imzasıyla, 7 Haziran 1945'te yayınlanan bir tebliğde şöyle deniliyordu :
"Açık bulunan Kocaeli, Zonguldak, Sivas, Burdur, İstanbul ve Çorum milletvekillikleri için 17 Haziran Pazar günü seçim yapılmasına ve bu seçimde Partimiz Merkezi tarafından aday gösterilmemesine Genel Başkanlık Divanında karar verilmiş bulunmaktadır. Keyfiyeti ilan ederim.."

  İstanbul ve Babıali bir anda yerinden oynadı !.. Ne oluyordu ?.. Seçmenler de bu işe şaşırmıştı. Acaba partisiz adaylara da, isterlerse, oy vermekte serbest miydiler ?
  Seçim havası çok canlı, ateşli, hatta heyecanlı geçti. Memleket hızla çok partili sisteme gidiyordu. Manzara, ikinci partinin Meclis içinden çıkacağını belli ediyordu. Çankaya'dan ve CHP Başkanlık Divanından çıkan haberler böyleydi..
  11 Haziran 1945 günü, CHP Genel İdare Kurulu son derece önemli bir toplantı yaptı. Başkanlık mevkiinde bizzat Genel Başkan İnönü vardı. Toplantıda görüşülenler rejimin kaderiyle ilgiliydi. Varılan karara göre ; Türkiye artık çok partili sisteme geçmelidir ve ikinci partinin de Celal Bayar ve arkadaşları tarafından kurulması iyi olacaktır.. 
  CHP Genel İdare Kurulunun toplantısının konusu ; Gruba verilmiş olan ve altında Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'nün imzalarını taşıdığı için "Dörtlü Takrir" diye adlandırılan bir önerge idi..  İnönü toplantıda birkaç ayrı eğilim sezdi. Saraçoğlu meselenin örtbas edilebileceği, önergenin sahiplerine geri aldırılabileceği görüşündeydi. Parti de zaten liberalleştirme yolundaydı, buna kendisi devam edecekti..
  Başka bir görüş, "Dörtler"in Parti içinde hizip oluşturduğu, buna hoşgörü gösterilmemesi yönündeydi. Eski usullerle bu yeni ses susturulmalıydı !. 
  İnönü, herkesi dinledikten sonra konuştu. O, Dörtlü Takrir'e, arkadaşlarından farklı teşhis koymuştu. Gerçi önergeyi imzalayan dört CHP'li milletvekili, genel prensiplerde Partinin tezleriyle paylaşmayan şeyler söylemiyorlardı ama anlaşılıyordu ki, bir muhalefet yapmak arzuları vardı. İnönü şöyle dedi 
"Bunu Parti içinde yapmasınlar. Çıksınlar, karşımıza geçsinler, örgütlerini kursunlar ve ayrı bir parti olarak mücadeleye girişsinler.." 
  O nokta, başka bir partinin CHP karşısında kurulması noktasıydı..

      

  Bu arada, Bayar ve arkadaşları parti kurma başvurusunu daha yapmamışken, Türkiye'de bir ikinci partinin kurulması için başka bir başvuru yapıldı !. Başvuruyu yapan, milyoner bir işadamı olan Nuri Demirağ (üstte) idi..
  Bu girişimin o günlerde yarattığı ilgi görmezden gelinemezdi. "London Times" olaya sütunlarında yer verdi. Herkes Hükumet'in tavrını merak ediyordu. İstek önce, bir formalite eksikliği nedeniyle reddedildi. Cemiyetler Kanunu'nun 4. maddesine göre, dilekçelere, ana nizamnamelerin iki nüshasının bağlanması gerekiyordu. Demirağ bunu yapmadığından, dilekçesi iade edildi. O da eksiği tamamladı ve başvurusunu yineledi. 
  Hükumet 22 Eylül 1945 günü MKP'nin kurulmasına resmen izin verdi !. Demirağ ve arkadaşları, tabii hazırlıksızdılar. Partilerinin açılış törenini ancak 27 Ekim'de yapabildiler.. Törende İstanbul Valisi Lütfü Kırdar da bulunuyordu ve İstiklal Marşı'nı Şehir Bandosu çaldı. Ama MKP'nin ifade ettiği anlamı, ya da anlamsızlığı şöyle anlayınız ki,Cumhurbaşkanı İnönü 1 Kasım 1945 nutkunda hala "Bizim tek eksiğimiz Hükumet Partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır" diyordu !..

  1945 yılı yazında durum şöyleydi : Fikir özgürlüğünü kısıtlayan bütün önlemler olduğu gibi duruyordu fakat basının ağzı tamamıyla açılmıştı. Hükumet önlemleri uygulamıyordu..
  Bir Cemiyetler Kanunu vardı, parti kurmayı yasaklamıyordu, fakat o yaz aylarına kadar hiç kimse bir ikinci parti kurmak için girişimde bulunmamıştı. Hatta bunu aklına bile getirmemişti. 
  Sonunda, 1945 yazında biri çıktı ve başvurusunu yaptı. Hükumet, "Buyur, kur partini !" dedi..

  Yaz bu şekilde geçtikten sonra 1 Kasım 1945 gününe gelindi. Bu gün, tarihi bir gündü. Çünkü o gün BMM kürsüsünden, Cumhurbaşkanı İnönü demokrasi yolundaki kilometre taşlarının sonuncusunu koydu ve Bayar ile arkadaşlarını partilerini kurmaya açıktan davet etti. 
  Tam bir ay sonra, 1 Aralık 1945'te, Celal Bayar yeni partiyi kuracağını ilan etti..
Refik Koraltan, 7 Ocak 1946 günü saat 16:30'da Partinin programı ile tüzüğünü götürüp İçişleri Bakanı Hilmi Uran'a verdi. Hükumet aynı gün, mesai bitmeden (mesai 17:00'de bitiyordu) Demokrat Parti'nin kurulmasına izin verildiğini bildirdi..


  
  
  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK