Sayfalar

482 ) AZERBAYCAN'IN SOVYETLEŞTİRİLMESİNDE TÜRK SUBAYLARININ ROLÜ...Milli mücadelenin ilk günlerinde Musavat iktidarındaki Azerbaycan Cumhuriyeti ile yapılan temaslar olumlu sonuçlar ortaya çıkarmamıştı. Azerbaycan hükumetinin İstanbul hükumeti ile ilişkileri devam etmekteydi. Ayrıca Baku'da bulunan İngiliz Valisi, Azerbaycan hükumetini etkisi altına almıştı. Hatta hükumet, "İngiliz kumandanlığı bize düşman değildir. İngiltere dostumuzdur." diyerek Transkafkasya'nın İngilizler tarafından işgalini meşrulaştırıyordu. Zaten Birinci Dünya Savaşı yıllarında da Musavat yayın organları, Çarlık Rusyası'nın zaferi adına yayın yapmışlardı. Bu bakımdan Musavat hükumetinin İtilaf Devletleri işgaline karşı mücadele eden Anadolu direniş hareketiyle sıkı ilişkiler kurması beklenemezdi. Aynı dönemde Azeri komünistlerinin yayın organları ("Fugara Sadası, 24 Ağustos 1919, No:8) ise şu türden makalelerle doluydu :
"İngiliz emperyalizmi, Azerbaycan'a bağımsızlık veremez ve hiçbir zaman da vermeyecektir. Madem İngiltere, gerçekten diğer halklara bağımsızlık vermek istiyor, o zaman Türk devletinin bağımsızlığını yok ederek bu ülkenin halkını neden boğmaya çalışıyor sorusunu sormak gerekir.." Azerbaycan'ın durumunu anlamak ve Bolşeviklerle temas sağlamak amacıyla 15. Kolordu'da görevli olan Dr. Fuat Sabit ve Dr. Ömer Lütfi Beyler Baku'ya gönderilmişti. Burada yapılan ilk temaslardan sonra 2 Eylül 1919'da Erzurum'a dönen Dr. Ömer Lütfi, Kazım Karabekir'e, "Azerbaycan Musavat Hükumeti İngilizlerin elinde. Bize karşı lakayt. Bizi ölmüş zannediyorlar ve para yardımına yanaşmıyorlar," bilgisini verecektir..

Dr. Fuat Sabit'in (aşağıda) verdiği bilgiler de yukarıdakileri doğrulamaktadır. Kazım Karabekir, "İstiklal Harbimiz" adlı kitabının birinci cildinde, bununla ilgili şunları kaydeder :
"Azerbaycan Hükumeti, İngilizlerin nüfuzu altındadır. Bizde geçen olaylar ile ilgileri yoktur. Bilakis bizi zayıflatmak isteyen İngiliz memurlarının tesiriyle bol para vererek ordumuzdan subay, astsubay ve hatta erleri kaçırıyorlar. (...) Belki Bolşevik istilasına karşı da hazırlık için Azerbaycan ordusuna Türk subayların gitmesine İngilizler müsaade ediyor. Fakat bölgemdeki bu işi ihanet telakki ediyorum.."

   

Bunun karşısında Azerbaycan'daki Sosyalist Hümmetçiler vasıtasıyla Baku'daki Bolşeviklerle ve onların yeraltı faaliyetleriyle kurulan temaslar oldukça ümit vericidir. Sonuçta, Bolşevikler ile birlikte çalışma kararı alınır ve ilk etapta hedef olarak,  "İngiliz siyasetinin ateşli taraftarı olan Musavat Hükumetini en kısa zamanda yıkmak ve yerine Bolşevikler ile anlaşacak bir hükumeti başa getirmeyi"  belirlerler.. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışacak bir komite kurulur. Bu komitenin propaganda, neşriyat ve askeri harekat konularında şubeleri de oluşturulur. Sonuncu şubenin kapsamına Bolşevikler de alınır. Ayrıca Azerbaycan'da yapılacak devrime karşı vuku bulacak Ermeni ve Gürcü saldırılarının önünü almak için Türk ordusunun Kafkas sınırlarına doğru harekete geçmesi gerektiği de savunulmaktadır. 
1920 Baharında Kemalist hareketin temsilcileri ve Rusya Komünist Partisi (Bolşevik) Kafkas Bürosu arasında İngilizlere karşı ortak harekat için gizli bir anlaşma yapılır. ("Bolşevistskoe Rukovodtstvo, Perepiska, 1912-1927, ROSSPEN, Moskva)

Bu çerçevede Ankara Hükumeti, topraklarından geçerek Türkiye sınırına gelmesi için Azerbaycan hükumetinden Sovyet ordularının geçişi için talepte bulunur. (Orconokidze'nin Çiçerin'e 23 Nisan 1920 tarihli telgrafı için, RGASPİ / Rusya Toplumsal-Siyasal Tarih Devlet Arşivi, fond 85, liste 13, dosya 6, yaprak 1)

Bu şekilde Azerbaycan'daki Türk milliyetçileri ve subayları, özellikle Halil Paşa, Mustafa Kemal'in talimatları üzerine Baku'daki Komünist Parti ile ilişkiye geçer ve Azerbaycan'da Bolşevik yönetiminin kurulmasında önemli rol oynarlar. Halil Paşa, Bolşevikler ile yaptığı görüşmelerde Dağıstan'da bir Müslüman birliği kurarak Sovyet iktidarının kurulmasına yardımcı olmak amacıyla kendi birliği görüntüsü altında Baku'ya getirebileceğini söyler. Ayrıca Denikin komutasındaki Çar yanlısı ordulara karşı savaşta yardım etmeye hazır olduğunu da belirtir. Türk subayları Bolşeviklere daha geniş bir halk desteği sağlamak için miting bile düzenlerler. Halil Paşa, halka hitaplarında, "Azerilerin Kızıl Ordu'nun gelişinden korkmamaları gerektiğini" telkin eder. Diğer taraftan, hükumete karşı sokak gösterilerinde Batı yanlısı Musavat liderleri, Kızıl Ordu'nun Türkiye'nin yardımına koşmasını engellemekle suçlanır. 
İki ülkenin işbirliği sonucunda, 28 Nisan 1920'de Musavat Hükumeti yıkılır ve Azerbaycan'da Sovyet iktidarı ilan edilir..


Kızıl Ordu Baku'de.. 1920Mustafa Kemal, 3 Mayıs 1920'de, Kazım Karabekir'e yollayacağı telgrafı dikte ettiriyor..(RGASPİ, fond 80, liste 3, dosya 4, yaprak 59 ; fond 85, liste 13, dosya 12, yaprak 9 ; Y.A.Bagirov, "Kurtuluş Savaşı Yıllarında Azerbaycan-Türkiye İlişkileri, s.124 ; Salahi R.Sonyel, "Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika", c.1, s.182 ; M.Taylan Sorgun, "Bitmeyen Savaş Kütulamare Kahramanı Halil Paşa'nın Anıları", s.318 ; Bülent Gökay, "Bolşevizm ile Emperyalizm Arasında Türkiye (1918-1923)", s.104 ; Dr.Rıza Nur, "Moskova-Sakarya Hatıraları", s.64 ; Fahri Belen, "Askeri, Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı", s.227,237 ; Tevfik Bıyıklıoğlu, "Atatürk Anadolu'da", s.19 ; General Sami Samit Karaman, "Trabzon ve Kars Hatıraları 1921-22 İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa", s.77 )  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK