Sayfalar

484 ) ŞAHKULU İSYANI ...

      

   Erdebil Şeyhi Cüneyd 1460'da savaş alanında ölünce, müritleri onun vasiyeti üzerine, onun yeni doğmuş oğlu Haydar'ın çevresinde toplanırlar. Uzun Hasan, Haydar'ı biraz büyüyünce Erdebil'deki şeyhlik postuna oturtur. Tarikata bağlı büyük Türkmen kitlesi Anadolu'dadır. Şeyh Haydar iyi yetişmiş müritlerini "halife" unvanı ile Anadolu'ya yollayarak örgütü geliştirir. Tarikat yanlıları başlarına "taç" denilen Haydari sarık sararlar. Taç, beyaz bir tülbent üzerine sarılan ve yukarıya doğru gittikçe sivrilen on iki dilimli kırmızı bir kavuk biçimindedir. Bu başlığı kullananlara Osmanlılar "Kızılbaş" adını verirler. (Şah Tahmasp zamanında, 1540 tarihlerinde, Kızılbaşlar bu kavuğu kullanmamaya başlarlar..)
   Aslen silah yapımcısı olan Haydar, müritlerini silahlandırarak savaşa hazırlar. 1488 yılında Akkoyunlular ile savaşırken bir okla vurularak ölür. Müritler dağılmaz, Haydar'ın heniz 6 yaşındaki oğlu İsmail'i şeyh olarak tanırlar. İsmail 1499'da müritlerinin Erzincan'da toplanmalarını ister. Osmanlı ülkesinden bölük bölük Türkmen Erzincan'a akar. Burada topladığı askerlerle 1501'de Şirvan üstüne yürüyen İsmail, kendisinden güçlü Şirvanşah ordusunu bozguna uğratır. Şirvanşah öldürülür. İsmail İran Azerbaycan'ını zapt eder ve Tebriz'de şahlık tahtına oturur. Onun kurduğu Safevi Devleti, bölgede kurulan üçüncü Türkmen devleti olur..
   İsmail'in Anadolu'daki müritleri İran'a göçmektedirler. Kemal Paşazade, "Osmanlı ülkesinde reaya olanın Şah İsmail ülkesinde beyliğe yükseldiğini" öne sürer. İkinci Bayezid bu gelişme karşısında Anadolu'da yakaladığı Şii Türkmenleri Rumeli'ye ve yeni fethedilen Mora'ya sürer. Alevilerin İran'a gitmesini yasaklar. Bunun nedeni gidenlerin vergilerini alan hizmet erbabı ile dini kurumların bu gelirden yoksun kalıp zarar görmeleridir. Şah İsmail ise, bu yasakla, "nezir" denilen varidattan yoksun kalır. Anadolu'dan Türkmen ithali onun için yaşamsal önemdedir. "Baba" dediği Bayezid'e bir mektup yazarak, tarikat mensuplarının ziyaretlerine engel olunmamasını rica eder. Bayezid ona, "geri dönmeye söz verenlere yasağın uygulanmayacağı" yanıtını verir..
  
   Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından Anadolu'ya gönderilen propagandacı halifeler, bu bölgedeki Türkmenleri kendi taraflarına çekerek Osmanlı Devletini bir iç isyanla yıpratmak istiyordu. Hazırlanan isyan yalnız Antalya ve çevresiyle sınırlı olmayıp daha kapsamlı ve belgelere göre Balkanlar'a ve Rumeli'nin diğer yerlerine kadar uzanıyordu. İsyanın başlangıç yeri Antalya tarafları olup bunun Rumeli'deki kolunu idare eden de, Korkuteli köylerinden, Yalınlı Köyü halkından Şahkulu diye ünlenen birisiydi..
   İsyana Alevilerden başka, devletin hizmetinde bulunan o çevredeki bir kısım askerin ve herhangi bir sebeple tımardan azledilmiş, yokluk içindeki tımarlı sipahilerin de katılmasıyla, olay halledilmesi güç ve tehlikeli bir durum haline gelmişti.. (Tacü't-tevarih" c.2, s.163 ; Topkapı Sarayı Arşivi, No.5035) 
   Bu isyan epey zamandır Teke, yani Antalya bölgesindeki Türkmenler arasında hazırlanmaktaydı. Şehzade Korkud'un bir gece ansızın Antalya'dan çıkıp Manisa'ya gitmesi bunlara cesaret verdi ve 916 zilhiccesi sonlarında (1511 Mart) isyan başladı.
   İsyan eden "kızılbaşlar" Şahkulu kumandasında faaliyete geçtiler. Kızılkaya Ovasına çıkarak kadısını öldürüp bütün mallarını aldıktan sonra evleri yakıp, İstanoz (Korkuteli), Elmalı, Isparta ve Gölhisar taraflarını talan ettikten sonra, halka da zarar vererek Keçiborlu ve Sandıklı'yı da aynı sonuca uğrattıktan sonra Kütahya önüne kadar geldiler..
   Kütahya, Anadolu beylerbeyiliğinin merkezi idi. Burada asileri Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmed Paşa karşıladı ve asileri bozdu. Şahkulu dağ tarafına kaçtı. Galip Osmanlı kuvvetleri yağmaya koyulup beylerbeyi az adamla kaldığından, bunu gören Şahkulu geri dönüp Ahmed Paşa'ya hücum ederek onu kaçırttı, takip ederek yakalattı ve Tekeli sipahileriyle görüştükten sonra, 22 Nisan 1511'de onu öldürüp kazığa vurdurdu.. Hatta, Topkapı Sarayı Arşivi, 6684 numaralı zarftaki 14/5035 numaralı belgeye göre ; Korkud'un lalası Hüseyin Bey'in Korkud'a gönderdiği arizada ; beylerbeyinin kazığa vurdurulduktan sonra demire geçirilip, üç kişi tarafından ateşte kızartıldığı yazar !..
   Şahkulu bu olaydan sonra Manisa'da bulunan Şehzade Korkud'un üzerine yürüdü. Üzerine gelen Subaşı Hasan Ağa ve bazı sancakbeyi kuvvetlerini de yendi. Hasan Ağa öldü. Korkud, Manisa Kalesine kaçtı..
   Bu arada Bursa telaşa düştü. 3 Mayıs 1511'de Bursa Kadısı, Veziriazam ve Yeniçeri Ağasına yazarak durumun tehlikeli olduğunu arz etti. (Topkapı Sarayı Arşivi, No.5451)
   Veziriazam Hadım Ali Paşa kapıkulu askeriyle Gelibolu'dan Anadolu'ya geçerek Bursa'ya yaklaşırken Şahkulu, Konya'ya çekildi. 10 Haziran 1511'de İnönü'de, Amasya'dan gelen Şehzade Ahmed ve Hadım Ali Paşa kuvvetleri birleşti. 
   Bu arada Şahkulu, bir gün, ağırlıklarını bırakarak Karaman yolundan kendisine bir geçit bulup Kayseri'ye, oradan da Sivas'a geçmişti..
   Hadım Ali Paşa, seçtiği 500 tüfekçi yeniçeriyi atlandırıp Şahkulu'yı on dört gün izleyerek, Sivas yakınlarındaki Çubuk'ta bunlara yetişti. Bu arada, Ali Paşa'nın emrindeki 500 süvariden, döküle döküle maiyetinde ancak 170 kişi kalmıştı. Buradaki şiddetli çatışmada büyük bir cesaretle savaşan Ali Paşa, 2 Temmuz 1511 günü şehit düştü..
   Çubuk muharebesinde Şahkulu'nun ne olduğu bilinmiyor. Öldüğü hakkında tahminler bulunmaktadır..  Taraftarları İran'a göçerler..   

          

KAYNAKLAR :

DOĞAN AVCIOĞLU, "Osmanlı'nın Düzeni" ; FARUK SÜMER, "Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü" ; İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI, "Osmanlı Hanedanı Üzerine İncelemeler" 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK