Sayfalar

485 ) MUSTAFA KEMAL PAŞA NEDEN SAMSUN'A GÖNDERİLDİ ?..

   

İtilaf Devletlerinin, civardaki maden yatakları ve stratejik özelliği sebebiyle yakın ilgi alanına giren ve hassasiyetle takip ettikleri en önemli bölgelerden birisi de, Orta Karadeniz bölgesindeki Samsun ve Sinop havalisi olmuştur (1)..
Bölgenin stratejik özelliği sebebiyle dikkatlerini bu bölgede yoğunlaştıran İngilizler, Samsun'da bulunan askeri depolardan halka silah dağıtıldığını iddia ettiler (2). Samsun havalisindeki bu ve benzeri gelişmelerden rahatsız olan ve küçük olayları büyüterek yansıtan, bu sayede bölgede daha çok söz sahibi olmak isteyen İngilizler, 200 kişilik bir müfreze göndererek 9 Mart 1918 tarihinde Samsun'u işgal ettiler (3)..
Samsun ve civarında meydana gelen bu gelişmeler üzerine, İstanbul'da bulunan İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe, 21 Nisan 1919 tarihinde Sadrazam Damat Ferid Paşa'ya bir mektup gönderdi ve "9. Ordunun görev alanına giren bölgelerde durumun tatmin edici olmadığını ve Mütareke hükümlerine tam olarak uyulmadığını" resmen bildirdi (4).. Amiral Calthorpe mektubunda ayrıca, "Bazı cemiyetlerin halktan asker topladığını ve bundan Rum halkının rahatsız olduğunu belirtti ve gereken her türlü önlemin derhal alınmasını" istedi.. Bu konuda Sultan Vahdeddin'e de müracaat eden ve kesin bir uyarıda bulunan Calthorpe (aşağıda), bu görüşmede ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda kendi fikirlerini de açıkladı ve "Yüksek yetkilere sahip bir askeri heyetin, başlarında hareketli bir generalle, derhal görev mahalline giderek 9. Orduyu disiplin altına alması gerektiğini" söyledi (5)..

  

Bu arada Osmanlı Devleti'nin kimi üst düzey komutanları da, devleti içine düştüğü çıkmazdan kurtarmanın hesabı içindeydiler. Bu amaçla sık sık gizlice bir araya geliyorlar ve durum değerlendirmesi yapıyorlardı. 
İlk akla gelen silahlı mücadeleydi. Fakat nasıl yapılacak, nerede başlayacak ve en önemlisi, başına kim geçecekti ?..
Padişah hiçbir şekilde düşünülemezdi ; zira İstanbul'u terk etmesi gerekecekti ve böyle bir girişim, başkentin bir daha geri dönmeyecek şekilde elden çıkmasıyla sonuçlanabilirdi. Şehzadelerden biri de olamazdı, çünkü "düvel-i muazzama"nın hiddetlenmesi halinde, aynı sonucun yaşanması yani İstanbul'un gitmesi olasılığı vardı..
Dolayısıyla, iş askere düşmekteydi. Geçmişi mesleki başarılarla dolu, güçlü bir generale.. Bu general Anadolu'ya gönderilecek, bir kısmı silahtan arındırılmış ancak bazısı hala silahlı birliklerin başına geçirilecekti. Böylece gelecekte barış masasına oturulduğunda karşı tarafa bir ordunun varlığı da hissettirilebilecekti..
Ordunun ileri gelenleri 1919 Mart ayında bir gece,Erenköy'de bir köşkte toplandılar ve mücadelenin mahiyetiyle, lideri üzerinde saatlerce tartıştılar.. 
Liderliğin Nuri Paşa'ya verilmesine karar kılındı. Her şey tartışılmış, karara bağlanmış ve toplantıya katılanlar ayrılmak üzere köşkün kapısına çıkmışlardı ki, bir otomobilin yanaştığını gördüler. Otomobilden genç bir albay çıktı : Sonraki yılların ünlü Refet Paşası, o günlerin Miralay Refet Beyi... Davetli olduğu toplantıya zamanında yetişemediği için özürlerini beyan etti ve bir sonuca varılıp varılamadığını sordu Refet Bey, Nuri Paşa'nın adını işittiğinde de, "Kanaatimce pek uygun bir seçim değil" dedi... "İşin, geçmişinde daha büyük başarıları olan ve daha meşhur bir askere verilmesi lazım.. Örneğin Mustafa Kemal Paşa'ya.. Arkasında Çanakkale işi var.. Çanakkale'deki savunması hala hatırlarda.."
Evlerine gitmek üzere köşkün kapısına çıkmış olan askerler bir anlık duraksamadan sonra, birkaç dakika önce terk ettikleri salona döndüler. Her şey baştan tartışıldı ve Refet Bey haklı bulundu..
Silahlı direnişin lideri Erenköy'deki köşkte o gece işte böyle belirlendi ve karar Babıali'ye, Sadrazam Ferid Paşa'ya gönderildi..
Sadrazam, kararı son sözü söyleyecek olan Padişah'a bizzat kendisi götürdü ve "Askerler Mustafa Kemal Paşayı istiyorlar.." dedi.Mustafa Kemal'in ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmesine toplantıya katılanlardan yalnızca biri karşı çıkmıştı : Harbiye Nazırı Şakir Paşa. Paşa'nın adının altını kırmızı mürekkeple çizmiş, yanına gene kırmızı mürekkeple, "En iyi askerimizdir, ancak bazı sebeplerden dolayı bence uygun değildir" diye yazmıştı ve ilave etmişti : "Üstelik cumhuriyetçi olduğu söylenir"..
Vahdeddin, Şakir Paşa'nın muhalefet şerhi koyduğu listeyi sadece bir kişiye, ablası Mediha Sultan'ın oğluna, uzun zamandır sırdaşlığını yapan Sami Bey'e gösterdi, fikrini sordu. Geçmişte kalan fakat külleri hala sıcak olan bir macerayı kastederek, "Enver'i hatırla !" dedi, "Sence hangisi daha iyi asker ? Enver mi, Mustafa Kemal mi ?.."
Sami Bey, "Hanedanınızı düşünün !" dedi dayısına, "Cumhuriyet taraftarı olduğundan söz etmişler. Hanedanınızı düşünün !.."
Padişahın cevabı, "Nerede, hangi hanedan ?" oldu. "Hepsi hanendegah oldu. Madem ki 'en iyi askerimizdir' diyorlar, onun gitmesi lazım. Cumhuriyet, vesaire gibisinden kişisel fikirleriyle bu işin ilgisi yok.."
Sonra, Şakir Paşa'nın şerhine işaret edip fısıldarcasına konuştu : "Eski paşalar kıskanıyorlar onu."
Kararı imzaladı ve tek bir cümle etti : "Bu adam bir iş yapacak !.."

Tarih, Sultan Vahdeddin'in iradenin altına imzasını koyduğu, işte o an değişti.. 


KAYNAK :
(1) : BOA, DH-ŞFR, Dosya : 95, Belge No : 59
(2) : BOA, DH-ŞFR, Dosya : 97, Belge No : 278
(3) : "Harp Tarihi Vesikaları Dergisi", vesika : 68 ;  "Türk İstiklal Harbi", I. Cilt ; "Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı", S.174
(4) : BOA, DH-ŞFR, Dosya : 98, Belge No :98
(5) : SIR ANDREW RYAN, "The Last of the Dragomans", S.129-131

   PROF. DR. OSMAN ÖZSOY'un, "KURTULUŞ SAVAŞI" adlı kitabından derlenmiştir..    

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK