Sayfalar

509 ) "HASTA ADAM"IN BAŞINDA EMPERYALİZMİN MİRAS KAVGASI !..

    

İngiliz yazarlarından Alexander Powell'a göre, aslında Osmanlı tarihinde, dini nefretten kaynaklanmış baskı ve bağnazlık, Avrupa devletlerinin 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadarki tarihlerine kıyasla çok daha azdı..
17. yüzyılda Osmanlı Devleti çökmeye başlayınca, özerklik ve bağımsızlık emeline kapılmış kimi azınlıklar, güçlü devletlerle, özellikle Ortodoks Hristiyan Rusya ile düzen çevirmeye başlamışlardı. Rusya, Osmanlı ülkelerine karşı beslediği tutkusunda, bu tür azınlıkları değerli müttefikler veya aletler olarak görüyor ; Akdeniz'in sıcak suları doğrultusunda yayılma amacını gerçekleştirmek için Padişahın, özellikle kendileriyle Ortodoks mirasını paylaştığı Hristiyan uyruklarının dinsel duygularını ve ulusal emellerini kışkırtarak, Osmanlı gücünü içeriden yıkmaya çalışıyordu..
Katolik ve Protestan misyonerlerin 19. yüzyılda Osmanlı ülkelerine akın etmeye başlamış olmaları iyilikten çok kötülük yaratmıştı. Bu misyonerler, Osmanlı Hristiyanlarına yalnız kendi tarih, dil ve edebiyatlarını öğretmekle kalmamış ; aynı zamanda, o sıralarda fitne olarak tanımlanan liberal ve ihtilalci fikirler de aşılayarak onları kendi etkileri altına almaya çalışmışlardı. Protestan misyonerler, öteki mezheplere uygulamış oldukları gibi, Müslümanları da dinlerini değiştirmeye ikna etmek için gizlice çalışıyor, Ortodokslar ise kendi dinlerine sadık kalmaya zorlanıyorlardı. Osmanlı Devletindeki Hristiyan azınlıkların koruyucuları kesilen bu misyonerler, hem kendilerini hem de koruyuculukları altında olanları sözde korumak amacıyla, güçlü devletlere, müdahale etmeleri için başvurmaya başlamış ve böylece birçok diplomatik olay çıkmasına neden olmuşlardı. Batı'daki Hristiyanlık dünyası, Türkiye'deki durum hakkında bu misyonerlerden bilgi alıyor, Türkleri onların gözleriyle görüyordu. Misyonerler, Türkleri kötülüyor ve onları tüm dünyaya "Hristiyanların katilleri" olarak tanıtıyorlardı.. Onların geniş ölçüdeki etkin propagandaları, Batı'da Türklüğe karşıt olan düşmanlığı körüklemeyi başarıyor ve böylece, Hristiyanlığın mirasını yıkmak için her türlü çabayı harcayan "kana susamış vahşi Türk" imajını yaratarak bunu sürdürüyorlardı..
Osmanlı Devletindeki Katolikler genellikle Fransa, İtalya ve Avusturya ; Protestanlar İngiltere, Almanya, ABD ; ve Ortodokslar da Rusya tarafından "korunuyorlardı".
Böylelikle Hristiyan azınlıklar, güçlü devletlerin kendi gizli amaçları için bu devletlerce bölünmüşlerdi. Rusya, Boğazlar ve doğu illerini ele geçirmek için Ortodoks ve Gregoryen Hristiyanları kullanıyor ; İngiltere (B.Britanya), Ortadoğu, Mısır, Irak ve Arabistan'daki etkisini sürdürmek ve daha fazla yaymak için Protestanları alet ediyor ; Fransa ise Çukurova, Lübnan ve Suriye'deki çıkarları için Katolik ve Gregoryenleri kullanıyordu. 
Tüm bu güçlü devletler, çeşitli Hristiyan mezhepler arasında, doğrudan veya dolaylı biçimde düzensizlik yaratıyor ; dahası, onları isyana kışkırtıyorlardı. Bu durum, onlara, Hristiyan azınlıkların sorunlarıyla ilgileniyormuş gibi görünerek, Osmanlı Devletinin iç işlerine karışma fırsatını vermişti.. Oysa gerçekte, güçlü devletler, Osmanlı Devletinde etki sağlamak için veya Rus Çarı Nikola'nın deyimiyle "Avrupa'nın hasta adamı" ölünce onun mirasına konmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. İmparatorluğun çökmesini hızlandırmak için Anadolu'da ve özellikle Balkanlar'da gittikçe yayılmakta olan milliyetçilik akımını kışkırtıyorlardı. Trakya'da Yunanlılar, Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Doğu Avrupa'nın öteki ülkelerinde Slavlarla Grekler, daha sonra da Anadolu'da Rumlar, Süryaniler ve Ermeniler, Ortadoğu'yu egemenlikleri altına almada birbirleriyle yarışan güçlü devletlerin gizli veya açık yardımlarıyla, özerklik veya bağımsızlık talebinde bulunmaya başlamışlardı. Batılı güçler bu davranışlarında kimi Kürtleri de kullanıyorlardı. Bu güçlü devletlerin, Osmanlı Devletinin iç işlerine sık sık yaptıkları müdahaleler, o devlette düzensizlik yaratan güçlere ve kötülüklerine bugün hala katlanmak zorunda kaldığımız terörizme büyük ölçüde katkıda bulunmuştu..Son zamanlarda Batı arşivlerinden sağlanmış belgelere ve yayınlanmış birçok esere göre, bu Hristiyan azınlıklarından ve aldatılmış olan kimi Müslüman aşiretlerden bazılarının da Osmanlı Devletinin bölünmesinde önemli rol oynamış oldukları kanıtlanmaktadır. Bu azınlıkların amaç ve tutkuları tümüyle gerçekleşmiş olsa, Osmanlı Devleti ve onun varisi Türkiye Cumhuriyeti bölünecek veya büsbütün ortadan kaldırılacak ve onların yerini, koruyucuları güçlü devletlere itaatkar kukla devletçikler alacaktı. Oysa bu azınlıklar Anadolu'nun hiçbir ilinde toplam nüfusun yüzde 15'inden çoğunu oluşturmuyorlardı. Buna karşın, 1877-78'de ve hatta daha önceleri, Osmanlı Devletindeki çeşitli Hristiyan mezheplerinden bazıları, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşında doruk noktasına erişmiş olan ilişkilerinin henüz ilk devresinde, emellerine ulaşmak için birbirleriyle işbirliği yapmaları gerektiğini anlamışlardı. Aynı zamanda, Osmanlı Devletinde ve onun dışındaki denge bozucu güçlerle işbirliği yapmanın, bu devletin bölünmesinde çıkarları olan devletlerin aletleri olarak eylem göstermenin, herhangi bir Osmanlı krizinden yararlanmanın veya bu devletler azınlıklar için müdahalede bulunur ümidiyle, böyle bir kriz yaratmanın ve her şeyin üstünde Türkiye ve Türk ulusuna karşı propaganda kampanyası başlatmayı benimsemişlerdi. Dünyanın dört bir yanındaki, özellikle Avrupa ve Amerika'daki güçlü, bol kaynaklı ve aldatıcı Hristiyan örgüt ve araçları tarafından ustalıkla kullanılan propaganda sayesinde saf Hristiyanlar ve kimi Müslüman aşiretler aldatılarak emperyalistlere yardımcı olmuşlardı..
Propaganda sahasında, Osmanlı Hristiyanları ve Avrupa'daki dindaşlarıyla kimse yarışamazdı. Onlar, güçlü devletlerin elçilik ve konsolosluklarında yaptıkları tercümanlık görevlerinden yararlanarak o devletleri, kendi masallarına ve onların, misyonerlerini ve dini önderlerini kendi tezlerinin gerçek olduğuna inandırmışlardı..

kaynakça ;

SALAHİ  R.  SONYEL, "Kıskaç Altında, Dış Güçlerin Türkiye'yi Bölme ve Yıpratma Çabaları (1923-2000)" ; D.S. MARGOLİOUTH, "Müslümanlığın Erken Gelişimi" ; EDWİN BLİSS, "Türkiye ve Ermeni Canavarlıkları" ; KAMURAN GÜRÜN, "Ermeni Dosyası"        

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK