Sayfalar

520 ) SULTAN MAHMUD'UN OĞULLARI...Sultan İkinci Mahmud 1839 yılında vefat ettiğinde Osmanlı tahtına on altı yaşındaki Abdülmecid geçti.. Abdülaziz ise o sırada on yaşındaydı.. Henüz ergenlik dönemini tamamlamamış olan yeni Padişah, babasının başladığı işleri sürdürebilmek için hükumetteki, babasına yakın insanların desteğine güvenmekte idi. Tahtın tek varisi olan Abdülaziz ise, babasının hazırladığı müfredata göre öğrenimini sürdürdü. Ona, annesi Pertevniyal Sultan ile yaşayacağı, Kurbağalıdere'deki bir köşk tahsis edilmişti..
Levanten mahallelerinde Batı Avrupa ile ve o ülkelerin yaşam biçimleriyle kurulan ilişkiler artarken, Abdülaziz ve annesi geleneklerine bağlı yaşadılar.. İki kardeş artık görüşmüyorlardı. Yeğeni Murad doğuncaya kadar hiçbir hasmı olmamanın rahatlığı ile yaşadı Abdülaziz..
Kurbağalıdere'de Abdülaziz'in birlikte yaşadığı annesi Pertevniyal Sultan, olağanüstü bir Kürt güzeliydi. Oğluna açık havada yaptırdığı beden eğitimi ile, onun atletik, güçlü ve sağlıklı bir genç olmasını sağladı.. Ayrıca parkta dolaşması için atlı bir araba, Haliç'te kürek çekeceği bir kayık ve hatta buharlı küçük bir gemi emrine verilmişti. 
Kardeşi hükumet işleriyle boğuşurken, o, kardeşi sayesinde, pek çok gerilimden uzak bir çocukluk dönemi geçirdi.. Kurbağalıdere, önceki Osmanlı şehzadelerinin altın kafesi gibi değildi.. Köşkten çıkıp halkına yakın olmaktan hoşlandığı İstanbul'da sık sık dolaşır ; kardeşinden sonra tahta geçecek şekilde yetiştirilirdi. Abdülmecid, Grandük Nicolas'ın ziyareti gibi resmi törenlere onu da zaman zaman çağırırdı.. Devletin bir davetlisinin önünde resmen takdim edilirken gerekli tüm koşulları yerine getirmişti. Osmanlı protokolü ne gerektiriyorsa yapmış ve bir tercüman kullanmıştı ; çünkü, Abdülaziz, kardeşinden farklı olarak, Fransızca bilmiyordu. Fuad Paşa ona mütercimlik yaptı..
Kimi zaman, Abdülmecid'in kafasına kuşkulu düşünceler üşüşüyorsa da, Fuad Paşa ile beraber her ikisi de, veliahdı gerçekten beğenmekteydiler..

     
İkinci Mahmud'un iki oğlu üzerinde annelerinin etkisi çok belirgindir. Abdülmecid' in annesi Bezmialem Sultan (üstte solda), Osmanlı toplumunun reformlara gereksinmesi olduğunu Kürt sultandan daha çok duyumsamıştır. Sultan Mahmud'a daha çok bağlıdır, onu anlar ve her zaman destekler. Pertevniyal (üstte sağda) ise, tersine, bu yetiden yoksundur ve oğlunu Osmanlı'nın geleneksel değerlerine özendirir...
Sultan Mahmud ölünce, Pertevniyal, hasmının yanında yaşamak istemez ve bunun için isteyerek Kurbağalıdere'ye taşınır. Orada alafranga müzik yoktur, enstrümanlar ve ezgiler her zaman için geleceğin valide sultanı için ayarlanmaktadır. Pertevniyal Fransa'dan ithal edilen mobilyaları rahatsız ve gereksiz oldukları gerekçesiyle kullanmak istemez. Yastıkların, divanın ya da halının üzerine oturmaya alışıktır ve altın yaldızlı arkalıkları olan aşırı süslü sofalar hiç mi hiç hoşuna gitmez. Abdülmecid ile bu konuda ve oğullarının eğitimi konusunda sık sık tartışır..
Sonraları, iki kardeş arasındaki ilişki, özellikle Abdülmecid'in tahta oğlu Murad'ın çıkmasını istemesi gibi asla onaylanmayan ve Osmanlı hanedanlığı yasalarına aykırı bir niyet yüzünden bozulmuştur.. 
Abdülmecid daha 38 yaşındayken öldüğünde tahta geçen Abdülaziz, 31 yaşında, olgun bir padişah olarak, birçok şeyin farkındaydı.. Örneğin Kırım Savaşı, modernleşme sürecini harekete geçirmişti, ama bir yandan da iflasın ilk habercisiydi. Çünkü savaş masrafları ve kötü yönetim imparatorluk hazinesini boşaltmıştı. Fransa ve İngiltere tarafından desteklenen Galata sarrafları artık büyük bankerler olmuştu ve borç gitgide büyüyordu.. Dost ülkeler, Osmanlı devletinin yıkıntıları üzerinde zaferden zafere koşarak, yeni bankalar aracılığıyla alacaklı duruma geçmişti...

   

Kriz gitgide büyüyüp Galatalı bankerler alınan borçların ödenmesini isteyince, Abdülmecid sorunlarla ilgilenmeyip işi Tanzimatçılara bırakmıştı. Sorunu çözmekle görevli Ali Paşa (yukarıda sağda), hükümdarın yetkilerini kısmak zorunda kaldı..
Türk ekonomisinin temel sorunu, Batı ülkelerininkine benzer bir vergi toplama sistemini kuramamaktı ; çünkü İslam bu sisteme karşıydı, Müslümanların ödemek zorunda oldukları miktar şeriat kanunlarına göre belirlenmekteydi. Osmanlı hazinesi, uluslararası protestolara rağmen, Müslüman olmayan azınlıkların ödedikleri vergiler ile, savaşta kazanılan ganimetlerle ve kervanların geçiş hakkı için ödedikleri paralarla beslenmekteydi..
Farklı inançların ötesinde, herkese eşit davranılacak bir vergi toplama sisteminin uygulanması gerekmekteydi ; böylece, uluslararası baskı ve din adamlarının entrikaları da son bulacaktı. 
1859'da, Boğaz'da yeni bir saray inşa etmekte olan işçiler paralarını istemek için bir açık hava gösterisi düzenleyerek Dolmabahçe Sarayı'na yürümüşlerdi. Hazine sorumlusu işçileri sakinleştirmeyi başarmıştı, ama bu küçük ayaklanma Sultan Abdülmecid'i yeniden etkilemişti. Padişah geçici olarak inşaatın durdurulmasını emretmiş ve kendi cebinden 4.000 kese dağıtılmasını buyurmuştu.. Bir yıl sonra, yine aynı sarayın kapısına dayanmışlar ve Hristiyan işçilerin işten çıkarılmasını istemişlerdi.. Padişah zanaatkarların çoğunun Ermeni, Rum ya da Levanten olduklarını bilmekteydi. Taşçılık, marangozluk, boyacılık gibi işleri bu insanlar yapmakta ve becerilerini kuşaktan kuşağa aktarmaktaydı.. Dolmabahçe Sarayı ve yarım düzine köşkü inşa etmiş olan Ermeni Balyan ailesi, sırf Müslüman oldukları için niteliksiz işçileri çalıştırmak istemedi. Bu durumda Abdülmecid bir karar almakta zorlandı ve işi Harbiye Nazırı Fuad Paşa'ya (yukarıda solda) bıraktı. Hristiyanların işine son verildi ve onlar da tepki olarak Avrupa ülkelerini dolaşacak bir gemi kiralayarak şikayetlerini duyurdular..

      

Abdülmecid, kardeşinin hükümranlık yetisi konusunda duyduğu tedirginliği ona itiraf etmişti. Onun hakkında karmakarışık duygular beslemekteydi. İngiltere Büyükelçisi Stradford Canning, Abdülmecid'in fırtınalar kopan kafasında kendine bir yol açmak için bu durumdan yararlandı. Başlanan işleri sürdürmeye oğlu Murad'ın kendisinden daha yatkın olduğunu birçok kez telkin etti.. Bu düşünce uzun süre hem Padişahın hem de oğlunun kafasında yer etti. Her ikisi de Şehzade Abdülaziz'in, Osmanlı hanedanının en büyük erkek çocuğu, veliahdı olduğunu biliyordu ve hiç kimse bu hakkını kanunsuzca elinden alamazdı.. 
Canning, bazı Avrupa monarşilerinden örnekler vererek, tahta çıkma sırasını değiştirmesi fikrini Padişah'a aşılamaya çalıştı. Halkın bunu da reformlardan birisi olarak kabul edeceği ve Abdülaziz'i unutacağı inancındaydı. Böylece, İngiltere, Fransa'yı yavaş yavaş dışlayarak Osmanlı'nın Doğu Akdeniz siyasetinde yerini de almış olacaktı !..Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK