Sayfalar

523 ) TARİH NASIL YAZILIR ?..

    

"Tarih nasıl yazılır ?" diye sorulduğu zaman genelde şu cevap verilir : "Efendim, kroniklerimiz vardır", yani Osmanlı'daki "vakayiname"ler vardır, bunları okursunuz ; eğrisiyle doğrusuyla tarihin ana hatları buradan çıkar. İkincisi, vergi defterlerine bakarsınız. Daha sonra mahkeme kayıtlarına, toprak kayıtlarına bakarsınız, bu böyle gider.. Nihayet denilir ki : "Mektuplara bakarsınız." Bu şekilde "histoire de mentalité" yapıyorlar, yani "zihniyet tarihi"ni birtakım tarihlemeler ile, mektuplarla belirliyorlar. Böyle bir şey maalesef bizde tam manasıyla söz konusu değildir..
Osmanlı İmparatorluğu 1299-1300-1302 yıllarından birinde kurulmuştur ; söz konusu kuruluş tarihi tarihçiler arasında münakaşalı bir bahistir. Elbette bu devlet noterden onaylı bir senetle kurulmadı !.. Örneğin Büyük Konstantin'in İstanbul'u kuruş işlemi çok farklıdır. Konstantin İstanbul şehrini kurarken "Byzantion" diye bir yer vardı zaten, hatta ona "Nea Roma" diyorlardı, çünkü Roma imparatorları bu şehri geliştirmeye başlamışlardı : Konstantin'den önceki imparatorlar Hipodrom'u, Septimus Severus ve Marcus Aurelius ilk surları yapmışlardı. Konstantin ise, "Yeni bir plan yapıyorum, genişletiyorum ve surları çeviriyorum," dedi. Konstantin surları çekti ve "Şehri kuruyorum, tanrılar takdis etsin" dedi. Herhalde Hristiyanlara da takdis ettirdi ; "Sizin Tanrınız da takdis etsin" dedi. 332 yılının 13 Mayıs'ı idi. Bu güne "Uğurlu Gün" denildi. Bu gün, aynı zamanda, Mercur'ün (Hermes) uğurlu günüydü. Böylece şehir bir tören ve kayıtla kurulmuş oldu..Osmanlı'nın kuruluşunda ise böyle bir durum söz konusu değil ; Osmanlı Beyliği, "Uğurlu olsun" diye böyle bir tarih düşürülerek kurulmamıştır. Yalnızca kuruluşu betimleyen bazı olaylar vardır. Bir tanesi, "süzeren" statüsünde tabi olunan Selçuklular Sultanı tarafından gönderilen sancaktır. Örneğin Halil İnalcık Hoca diyor ki : "Bafeon (Koyunhisar) Muharebesinden sonra civardaki bütün beylikler Osmanlı'ya katıldı. 'Osman Bey hanımızdır' dediler, böylece devletin adı çıktı.." Böyle bir güçlü, mantıki görüş söz konusu.. Ancak 1300'den aşağı yukarı 1440'lara kadar bu devletin kroniği, yani olayları günü gününe yazan bir vakayinamesi mevcut değil. Bu devri anlatan tarihlerin hepsi İkinci Murad ve Fatih Sultan Mehmet devrine aittir. Bunların en akla uygunu, "yaşlı fakihten (fıkıh bilgini) duyduğumuza göre" diyor. Yani "yaşlı fakih" namında, o devirleri görüp sözlü olarak bize nakleden meçhul bir tarihçi var.. Yalnız bu tarihçinin de yazdığı bir şey yok, her şey şifahi.. Gayet ilginç bir romantizmle sunulan bir tarih anlatımı..Fakat bu romantizm, bir kabile devleti, bir aşiret savaşçılığı romantizmi içinde değil ; bir imparatorluğun insanlarının romantizmine benziyor..
Bazıları, örneğin Colin Imber, ilk Osmanlı tarihleri için, "Bu tamamen uydurmadır" diyor. Tamamen uydurma olduğunu nereden biliyorsun ?.. Gidip inceledin mi ?..Masa başında vakayiname incelemek için elli tane yan dalı, yan belgeyi bir arada göz önünde bulundurmak ve çok esaslı bir topografik araştırma yapmak gerekir..

   

Osmanlı'nın kuruluşuna geri dönersek ; yan dallar var mı ?.. Var, Bizans kronikleri var. Onlar epeyce etüt edilmiş durumda.. Başka yan dallar var mı, ya da neler olabilir ?.. Varsa, İlhanlılar devri eserleri ve tabii Cenova, Venedik gibi İtalyan devletlerinin kayıtları.. Osmanlı tarihi bakımından, bunların hiçbiri doğru dürüst araştırılmış değildir. Vatikan devlet arşivleri dünyanın en eski ve düzenli arşivleridir ve 1135 yılından itibaren düzenli raporları vardır. Ondan önceki bilgiler fragman niteliğindedir. Hiçbir Türk tarihçisi o devrin Latincesini öğrenip de gidip o arşivleri okuyup araştırmış değil. Ne üzücü ki, Türklerin Dede Korkut Destanı'nın en iyi versiyonu bile İtalya'da Vatikan kütüphanelerinde bulundu..
Bunlar, maalesef filolojik bakımdan donanımsız bir memleketin tarih yazımının hazin tablosudur.. Osmanlı İmparatorluğu'nu aşağı yukarı 1440-1450 yıllarına kadar, belgelerden etüt etmekten aciziz.. En eski tahrir defteri ve en eski kadı sicilleri gene 1450 sonrasına aittir. Daha da tuhaf olanı, en eski tahrir defterimiz, bugünkü Türkiye'ye değil, Arnavutluk'a, yani Fatih Sultan devrine aittir. Halil İnalcık Hoca, bu defteri yayınlayarak Arnavutluk'un ulusal tarihine eşsiz bir katkı yapmıştır.
Neticede kendi kaynaklarımız bu kadar, yabancı kaynakların hiçbirini de doğru dürüst etüt etmiş değiliz. Buna maalesef yabancı akademisyenler de dahildir. Birkaç meslektaşımız var gerçi ; ama bunlar ne yazık ki o eski, güçlü geleneğin sahibi olacak kişiler değil. Menage, Hammer, Kreutel, Cahen gibi eski tarihçiler yok artık. Yeni bir nesil yetişti, bunlar da belki yapacak çok şey bulamıyorlar, belki de tıkandılar. Zamanımızın Avrupalı aydını da maalesef iyi yetişmiyor. Eski kuşağı, İkinci Dünya Savaşı öncesini hatırlıyorum.. Andreas Tietze (üstte) daha liseyi bitirdiği zaman, Almanca ve Fransızcanın yanında Yunanca ve Latinceyi de çok iyi biliyordu. Hatta daha dini ağırlıklı liselerden yetişen bazıları İbranice de öğreniyordu. Tüm bunların katkısıyla o nesilde filolojik meleke çok gelişmişti. 
Latince, Yunanca ya da başka dilden metinleri çocukluktan bu yana okuya okuya o kadar rafine, o kadar iyi donanımlı hale gelmişlerdi ki.. Hiyeroglifleri bulan Champollion, 15-16 yaşlarındayken Yunanca ve Latincenin dışında Aramca ve İbraniceyi de biliyordu ve nitekim, üzerinde üç ayrı dili taşıyan "Rosetta", yani Reşid Taşı"ndaki Kobtça metni okudu. Yunanca çevirisinden hareket edip hiyeroglifi çözdü ; üstelik bütün bunları otuz küsur yıllık bir ömre sığdırdı..
Sonuçta ortaya çıkan tablonun da gösterdiği gibi, bugün Osmanlı tarihçiliği ne yazık ki Doğu'nun diğer dallarına göre çok büyük talihsizlik içindedir. Hem bu imparatorluğun Türkler, Araplar ve Balkanlılar gibi kendi evlatları, hem de Osmanlı ile uğraşması gereken yabancılar fazla bir katkı sağlayamıyor, bu devrin tarihi adına kayda değer adımlar maalesef atılamıyor...    

 

İLBER ORTAYLI'nın, "İmparatorluğun Son Nefesi" adlı kitabından alınmıştır..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK