Sayfalar

522 ) BÜYÜK SAVAŞ ÖNCESİNDE OSMANLI-ALMANYA-RUSYA İLİŞKİLERİ...Kasım 1913'te Liman von Sanders (üstte) başkanlığında bir Alman askeri heyeti İstanbul'a gelmiş ve Türk ordusunun ıslahatına girişilmişti. Bu durum, Avrupa başkentlerinde, ama özellikle Petersburg'ta büyük ilgi konusu oldu ve kaygı uyandırdı. Türkiye'nin Almanya ile sıkı yakınlığı, bu yakınlığın daha da kuvvetleneceğini açık bir şekilde hissettirdi.
Rusya'nın İstanbul'daki Askeri Ataşesi Leontyev, heyetin gelişini, "Türkiye'nin felaket saatleri yaklaşıyor" şeklinde değerlendirirken, Karadağ Elçisi Almanya'nın emri altına girmesiyle Türkiye ile çatışmanın kaçınılmazlığını vurguladı. 
1914 Şubat'ında ise Enver Paşa'nın askeri danışmanlarından General von Bronsart'ın (Schellendorf) nezareti altında Türkiye'de seferberlik hazırlıkları için celp edilecek sınıfların listesi hazırlanmaya başladı..Alman heyetinin Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüşmeler 1913 yılının ilk aylarına dayanır. Ancak Almanya, Balkan Savaşı'nın bitmesini ve büyük devletlerin onayını almayı beklemişti. 1913 Baharında II.Wilhelm'in (üstte sağda) kızının Berlin'deki nikahına Rus Çarı II.Nikolay (üstte solda) ve Britanya Kralı V.George da (üstte ortada) katılmış ve Alman İmparatoru, bu durumu fırsat bilerek konuyu onlara açmıştı. Fakat II.Wilhelm, yeni gidecek olan Alman heyetinin, Osmanlı'da 1909-1912 arasında görev yapan von der Goltz heyetinin bir devamı olduğunu ifade ederek, heyetin geniş yetkilerini İngiliz Kralı ve Rus Çarından sakladı. Böylece, bu durumu makul karşılayan İngiliz ve Rusların onayı alınmış oldu..
Ancak von Sanders heyetine II.Wilhelm tarafından verilen görevler, Ruslar tarafından ortaya çıkarıldı. Rus Genelkurmayına gelen bir raporda bu görevler, şöyle ifade ediliyordu : 
1- Türkiye'nin Harbiye Nezareti'nin örgütlenme faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve doğrudan kontrolü yoluyla Türk ordusunun Almanlaştırılması.
2- Türkiye'deki diğer büyük devletlerin politikalarının dikkatlice gözlemlenmesi ve sıkı kontrolü.
3- Rusya'nın saldırgan yöneliminin dengelenmesine hizmet edecek kadar Küçük Asya'daki Türk askeri gücünün desteklenmesi ve geliştirilmesi.
(Rusya Askeri Tarih Devlet Arşivi / RGVİA, fond 2000, liste 1, dosya 2870, yaprak 18)

Diğer taraftan von Sanders'in emrine 1 milyon Mark verilmiş ve harcama tasarrufu tamamen kendisine bırakılmıştı. Ayrıca imparator tarafından imzalanmış elli adet boş atama emri de von Sanders'in elindeydi. Gerekli gördüğü zamanlar, istediği kişileri istediği görev ve rütbelere getirebilecekti..İstanbul ve Boğazlar'ın Rusya için önemi büyüktü. Rusya Dışişleri Bakanı S. D. Sazonov(üstte), II.Nikolay'a, "Boğazlar'a hakim olan sadece Karadeniz ve Akdeniz'in anahtarını eline geçirmeyecek, ayrıca Küçük Asya'ya yönelik harekatlar ve Balkanlar'da hegemonya için de anahtara sahip olacaktır" diye yazmıştı. Sazonov'un Çar'a gönderdiği başka bir mektupta da, Boğazlar'ın güçlü bir devletin elinde olması sonucunda Rusya'nın güneyinin ekonomik kalkınmasının tamamen o devlete bağlı olacağı ifade edilmişti. Sazonov, ayrıca Berlin'deki Rusya Elçisi Sberbeyev'e gönderdiği telgrafta, von Sanders heyetinin yetkileriyle ilgili Almanlar tarafından bilgilendirilmemelerinden yakınır ve İstanbul'daki Türk ordularının Alman generale tabi olmalarının Rusya için büyük bir tehlike yarattığını belirtmişti. Bu çerçevede Alman hükumetiyle görüşmesi emredilen Rus Elçisi, Alman yetkililerle yaptığı görüşmelerin sonunda, Rusya'nın endişelerinin temelsiz olduğunu ve Berlin'in Türkiye'nin isteklerini reddetme imkanı olmadığını bildirdi..
Diğer taraftan Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Freiherr von Wangenheim da Rus askeri yetkilisini yatıştırmaya çalıştı. Alman elçiye göre, General von Sanders'in İstanbul'daki Türk ordularını komuta etmesi Rusları endişelendirmemeli idi. Alman Elçisi, yakında von Sanders'in yetkilerinin sınırlanacağına kefil oldu ve sözlerini şöyle tamamladı : "Hemfikir olursunuz ki, bir general büyük Rusya için tehlike arz etmeyecektir.."  (RGVİA, fond 2000, liste 1, dosya 7415, yaprak 57) 

Rusya, kaygılanmakta kendi açısından haklıdır. 1913 Kasım ayından itibaren İstanbul'dan Petersburg'a yollanan Rus askeri istihbarat raporlarında, Türk filosunun Rus Karadeniz filosuna üstün olduğu, Boğazlar'a yapılacak bir saldırı için harcanacak güç ve insan kaybının yetersiz kalacağı ve Türkiye ile savaştan kaçınılması gerektiği ifade edilmekte idi.. Kısacası Rusya, daha Türkiye ile savaşa hazır değildi. Acil olarak Karadeniz'de Rusya'nın savaş gücünü artıracak önlemler alındı. Boğazlar'ı işgal komisyonu, 14 Ocak 1914 tarihinde Sankt Petersburg'da kuruldu ve 8 Şubat'da faaliyete başladı. 23 Mart'da onaylanan plana göre Kırım ve Ukrayna'da bulunan 7. ve 8. Kolordulara Boğazlar'ı işgal görevi verildi. Bu harekat için gerekli nakliye ve savaş filoları belirlendi. Sazonov, güç yoluyla Boğazlar'ın ele geçirilmesini savunurken, askeri uzmanlar bunun amaca uygun olmadığını, orduların esas olarak Almanya ve Avusturya'ya karşı kullanılması gerektiğini dile getirdiler. 
Ancak aynı günlerde, 8 Şubat 1914 tarihinde, Rusya ile Türkiye arasında Ermeni reformlarının Türk hükumeti tarafından uygulanmaya başlaması hakkında Yeniköy Antlaşması yapıldı. Türk hükumeti bir taraftan Almanya'ya yakınlaşırken, diğer taraftan Rusya'yı oldukça memnun edecek bir antlaşmaya imzasını atmaktaydı. Rusya da, her şeye rağmen çıkabilecek bir savaşta Türkiye'nin tarafsız kalmasını umuyordu.. 
Bu temelde Rusya, Anadolu'da demiryolu inşaatı için belirlenen yasak bölgenin küçültülmesini de kabul etti. Türk-Rus Dostluk Cemiyetleri, bu ortamda kurulurken, hemen ardından Talat Paşa'nın Rus Çarı II. Nikolay'ı ziyaret etmek üzere Livadia'ya gitmesi kararlaştırıldı. 10 Mayıs 1914'de Livadia'ya varan Talat Paşa, ziyareti sırasında Sazonov'la da görüşmeler yaptı..
Talat Paşa, bu görüşmelerde hükumetinin Almanya'dan teknik mahiyette yardım istemek mecburiyetinde olduğunu, ama hiçbir surette Almanya'ya siyasi imtiyazlar tanımayacaklarını, bu konuda kararlı olabilmeleri için Rusya'nın dostluğuna güvenmeleri gerektiğini vurguladı. Talat Paşa, ayrıca bir yemek esnasında Sazonov'un kulağına eğilerek Türkiye ile Rusya arasında bir ittifak akdi teklifinde bulundu. Kendi anlatımına göre Sazonov, meselenin İstanbul'da Büyükelçi Girs ile müzakere edilebileceği cevabını vermişti. ("S.Sazonov'un Anıları", Yayına hazırlayan Sabahattin Özel, s.160) 
Talat Paşa ise Sazonov'un gülüp alay ettiğini belirtir..(Akdes Nimet Kurat, "Türkiye ve Rusya", s.217)
Rus Askeri (Deniz) Ataşesi A. N. Şeglov, 1914 Haziran ayında İstanbul'dan yazdığı raporda şunları ifade etmektedir :
"Türk yetkililer, kudretli ve büyük komşularıyla dostluğun Türkiye için ne kadar gerekli olduğunun oldukça iyi bilincinde (...) Zaten artık Türk iktidarı altında Rusya ile savaşa yol açabilecek tek sebep olan Slav toprakları da kalmadı.."

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK