Sayfalar

528 ) 9 EYLÜL , 9 TELGRAF VE BİR DEMEÇ !..

    

9 Eylül 1922 Cumartesi.. 
Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan Hüseyin Rauf Bey'e tel...
"Birliklerimiz İzmir'in doğu sırtlarından bugün mağlup düşmanla beraber İzmir'imize zaferle girdi. Vapurlara girmekten men edilen düşman zabitan ve efradı teslim olmaktadırlar. Ben yarın öğleden sonra İzmir'de bulunacağım."
("Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV" Atatürk Araştırma Merkezi)

9 Eylül 1922.. Cumartesi..
Londra'da İtalyan Büyükelçisi De Martino'dan Lord Curzon'a nota..
"İtalyan Hükumeti, Doğu'da barışın sağlanması için çaba harcanmasını her zaman gerekli görmüştür. Bugün (...) Müttefikler, savaşan tarafları Venedik konferansına çağırabilirler ve burada ön-barış imkanları görüşülebilir. Çağrı taslağı ilişiktedir. Bu taslak, İngiltere tarafından da uygun görülürse, Atina'ya, İstanbul'a ve Ankara'ya tellenebilir.."
(FO 371/7886/E.9137, Gizli)

10 Eylül 1922.. Pazar..
Roma'da İngiliz Büyükelçisi Graham'dan Lord Curzon'a tel..
"İstanbul Hükumetinin Roma temsilcisi Osman Nizami Paşa, Fethi Bey'in Londra'da İngiltere Hükumetince kabul edilmemiş olması yüzünden Mustafa Kemal'in Anadolu'da taarruza geçtiğini ve şimdi durumun daha da güçleştiğini söyledi. Fethi (Okyar) Bey adına konuştuğunu belirten Osman Nizami Paşa, Mustafa Kemal'in İstanbul ve Edirne'yi de silah zoruyla geri alacağını ileri sürdü, barış yapılabilmesi için İstanbul ve Edirne konusunda Türklere umut vermek gerektiğini ekledi. İngiltere'nin tutumunu değiştirmesini istedi. Dostça bir jestimiz durumu lehimize çevirebilir.."
(FO 424/254, p.188-189,No 325)

10 Eylül 1922.. Pazar..
Lord Curzon'dan İstanbul'da Yüksek Komiser Horace Rumbold'a tel..
"Anadolu boşaltıldıktan sonra, çarpışan taraflar arasında temas kesilecek ve Türklere Trakya'da ödün vermeye gerek kalmayacaktır. Yunanlıların işgal edecekleri korkusu Mustafa Kemal ile müzakerelerde önemli bir koz olabilir. Bu bakımdan Yunanlıların Trakya'dan geri çekilmeleri önerilerine karşıyız.."
(FO 371/7886/E.9089,Acele)

11 Eylül 1922.. Pazartesi..
Lord Curzon'dan İtalya Büyükelçisi De Martino'ya nota..
"Venedik konferansı ile ilgili notanız incelendi. İngiltere, bir an önce barış yapılması arzusuna katılıyor ve İtalya'nın Venedik konferansı teklifini takdirle karşılıyor. Ancak şu sırada Kemalistleri konferansa çağırmanın uygun olmayacağı kanısındadır. Paris ve Roma Büyükelçilerimiz bunu Fransız ve İtalyan hükumetlerine anlatacaklardır.."
(FO 371/7886/E.9137,Gizli)

11 Eylül 1922.. Pazartesi..
Hindistan Kral Naibinden Hindistan İşleri Bakanlığına tel..
"Türk zaferi, İslam dünyasında şiddetli yankılar yapacak ve Hindistan'da güçlüklerimizi artıracaktır. Hindistan bakımından Majesteleri Hükumetinin amacı eski Türk-İngiliz dostluğunu diriltmek olmalıdır. O zaman Hindistan Müslümanları yatışacak, Afganistan sınırındaki güçlüğümüz azalacak ; Türkiye, Rusya'dan ayrılmış olacaktır. Türklerin zaferlerinin meyvelerini ellerinden almaya kalkışmak ise İslam dünyasında fırtına koparacaktır.."
(CP 4186 ve FO 371/7872/9131)

14 Eylül 1922.. Perşembe..
İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiser Rumbold'dan Lord Curzon'a tel..
"Tezelden bir konferans toplanması önem taşımaktadır. Savaşan tarafların artık birbirleriyle temasları kalmadı. Konferans çağrısı için şimdi en uygun zamandır. Yoksa Mustafa Kemal rahat durmaz. Ordularına 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir' diyen Mustafa Kemal'in ikinci hedefi Trakya'dır. Konferans olmazsa Trakya'ya geçmeye çalışacaktır. Gecikirsek güç durumda kalırız. Konferansın amacı mütareke, Trakya, Boğazlar ve azınlık sorunları olmalıdır.."
(FO 424/254 p.210, No.379)

15 Eylül 1922.. Cuma..
Yüksek Komiser Rumbold'dan Lord Curzon'a tel..
"Meslektaşlarımla durumu görüştük. 'Mustafa Kemal birkaç gün bekler, konferans yoluyla istediklerini alamayacağını anlarsa, İstanbul ve Boğazlar üzerine yürür' diyorlar. Fransız Yüksek Komiseri, Mustafa Kemal'in Boğazlar'dan kuvvet geçirmeden de Trakya'da karışıklık çıkarabileceği kanısındadır. Müttefikler, en kısa zamanda Boğazlarda ve İstanbul'da kuvvetlerini artırmalıdır. En kısa zamanda konferans çağrısı yapılması gerektiğini düşünüyoruz.."
(FO 424/254, p.214, No.390)

17 Eylül 1922.. Pazar..
Gazi M.Kemal Paşa'dan Hamid Bey'e talimat ve Yusuf Kemal Bey'e tel..
"Başladığımız askeri harekata Misak-ı Milli dahilinde bulunan memleket kısımlarımızı tamamen geri alıncaya kadar devam etmek tabiidir. Harekatı tatil edip konferans talep etmek niyetinde değiliz. Çünkü bugünkü harekata başlamadan evvel barış için vuku bulan bütün müracaat ve temennilerimiz Londra'da zaafımıza yoruldu. Şimdiki müracaatımızın dahi aynı yoruma uğrayarak zaman geçirilmeye çalışılmasından korkarız. Fakat silahla İtilaf askerine, bilhassa Fransız kıt'alarına temas etmek istemeyiz.. İtilaf Devletleri tarafından askeri harekatımız durdurulmamak ve atalete uğratılmamak şartıyla bugünlerde bir siyasal görüşmeye davet edilmeyi memnuniyetle karşılayabiliriz. Bunun için en uygun yer Üsküdar olabilir. Fakat itilaf Devletleri Üsküdar'a kadar kendi arzularıyla askerini çekmelidirler ve ben oraya bir miktar kuvvetle girebilmeliyim. Doğu Trakya'nın da derhal Yunan birlikleri tarafından boşaltılarak TBMM Hükumeti memurlarına teslim edilmeye başlaması lazımdır.." (DBA)  Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan "Akşam" gazetesi muhabiri Falih Rıfkı Bey'e demeç... 17 EYLÜL 1922..

"Ordularımızın ilk hedefi Akdeniz'dir, ordularımız Misak-ı Milli hükümlerini tamamıyla temin ettiği vakit ikinci ve üçüncü hedeflerine ulaşmış olacaktır.. Siyasi müzakerelerimizde esas, Türklerle iskan edilmiş topraklara ve Türk milletine hürriyet ve bağımsızlık temin etmekten ibarettir.." 
(AKŞAM gazetesi, 21 Eylül 1922, No.1435'te yayımlanmıştır.)Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK