Sayfalar

530 ) ŞEYH SAİD İSYANI....Nakşibendi tarikatına mensup Şeyh Said, 13 Şubat 1925'te Palu'da isyan ederek Darahani'ye saldırmıştı. Bu olayla ilgili olarak İngiliz Büyükelçisi Ronald Lindsay, 18 Şubat'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Chamberlaine'e şu yazıyı göndermişti : 
"Son birkaç günden beri basında, Hınıslı Şeyh Said'in önderliği altında Diyarbakır bölgesinde ciddi bir akım başlamış olduğuna dair haberler yayınlanmaktadır. Anadolu Ajansı'nın 15 Şubat tarihli telgrafına göre, Ergani ile Genç arasındaki Piran köyünde Şeyh Said'in adamlarıyla jandarmalar arasında çarpışma olmuş ; iki jandarma yaralanmıştır. 17 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesine göre, Ankara'daki çevreler bu olayda İngiliz parmağı olduğuna inanıyorlar.."

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda bu konuyla ilgili olarak yetkililerden George Rendel 24 Şubat'ta şu yorumu yapmıştı :
"... Bize (İngilizlere) karşı yapılan suçlamalardan kaçınılamaz." Ancak isyanla ilgili çeşitli kaynaklardan sağlanmış bilgiler birbirini tutmuyor, hatta abartılıyordu. Kürtlerle ilgili araştırmalar yapan ve onlara sempatisi olan Martin van Bruinessen şu yorumu yapar :

"1925 yılı Şubat ayında Türkiye'de, Kürdistan'ın geniş bir bölgesinde isyan çıkmıştı. İsyanın tanınmış önderi, yerel etkisi olan, Nakşibendi tarikatına mensup Şeyh Said idi. Bu isyandan amaç, İslam ilkelerinin çiğnenmiş olduğu modern Türkiye'de bir Kürt devleti kurmaktı.. İsyanı başlatan, Şeyhin etkisini kullanarak güçlü bir akım başlatmayı amaçlamış siyasi bir örgüttü. Ancak Şeyh Said sadece bir sembol değildi ; kendisi, isyanın önderliğini de üstlenmişti.."

Hasan Arfa şunları ekler : "Birçok yorumcuya göre Şeyh Said isyanı dinden esinlenmişti ; ancak bu isyanı İngiltere'nin körüklemiş olduğunu gösteren kanıtlar vardır.."

Onun bu görüşüne Stephen C. Pelletier de katılır ve şunları ekler : "İngilizlerden kuşkulanılıyordu, çünkü kendi amaçları için Şeyh Mahmut'u kullanmış oldukları gibi Şeyh Said'i de kullanmış ve onu isyana kışkırtmışlardı. Bu kuşkulara neden olan, bu isyanın, Birleşmiş Milletler komisyonunun Musul ile ilgili tartışmalarını sona erdireceği bir zamana tesadüf ettirilmesiydi. Bu komisyon, kuzeyde patlak veren Kürt ayaklanmasından etkilenebilirdi. İsyan, Musul da dahil, çevredeki bölgelere de sıçramış ; birçok Kürt, Türk ordusunun önünden kaçarak, göçmen olarak güneydeki bölgelere sığınmışlardı ve bu gelişmeler, komisyon açısından, Türkiye'nin savına pek katkıda bulunmamıştı."

Chaliand şunu ekler : "Şeyh Said, şeriatın geri getirilmesini istiyordu. Amacı, başlıca kentlere doğrudan doğruya saldırmaktı. Bu isyanın ilk başarıları ve genişliği Kemalist yönetimini şaşırtmıştı. On binden çok asker seferber edilmiş ve 23 uçak havalanmıştı.."Şeyh Said, 300 yıllık medrese ve tekke ananelerine sahip bir ailenin başıydı. Nakşibendi tarikatının en yüksek zirvesine erişmişti ve Osmanlılığın yeniden dirilişini destekliyordu. Kemalizm ile çatışma durumundaydı. Ona birçok aşiret bağlıydı. İsyanı planlarken başlıca aşiretlere haber göndermiş ; "dini kaldırdılar, bu iş bitti artık ; İslam'ın esaslarına göre kendi başımıza bir devlet kuralım," diyordu. 

Lozan Konferansı'ndan sonra Kürtleri Türklere karşı kullanma politikası ortaya çıkmıştı. Musul sorununun en bunalımlı günlerinde çeşitli isyanlarla Türkiye zayıflatılmaya çalışılacaktı. Ekrem Baydar, "Mustafa Kemal'in Emniyet Müdürüydüm" başlıklı yazısında şöyle der :
"İngilizler 1925 yılında Şeyh Said isyanını hazırlayarak Musul konusunu kendi çıkarlarına uygun biçimde çözümlemek, aynı zamanda Türkiye'de petrol bulunması olasılığı güçlü olan güneydoğu illerini içine alan bir Kürdistan kurmak için çaba harcıyorlardı. Kurulmasına maddi, manevi ve her türlü desteği sağlayan İngiltere, elbette ki bağımsız Kürdistan'ın denetimini ve dolayısıyla petrol bölgelerini elinde bulundurmak istiyordu."

Behçet Cemal'e göre, Şeyh Said Diyarbakır, Çapakçur, Ergani ve Genç dolaylarında bir ay kadar dolaştıktan sonra 13 Şubat'ta Piran köyüne giderek kardeşinin evine yerleşmişti. Bu arada İstanbul'da örgüt mensupları, kendisinin bir İngiliz ajanı olduğunu söyleyen bir Türk polisiyle görüşmüş, İngiltere'nin, çıkacak bir ayaklanma sonunda kurulacak Kürdistan'ı maddi ve manevi yönden desteklemesi isteklerini ve programını kısaca şöyle belirtmişti : İngiltere, Kürt Emirliği'nin kurulmasını destekleyecek ve koruyacak ; 1926 yılında başlayacak ayaklanmanın ilk hedefi Diyarbakır'ı ele geçirmek olacak ; Musul sınırında İngilizler ile ilişki kurulacak ; bu Emirliğin Akdeniz'e çıkışı sağlanacak ; Emirliğin başına Şeyh Abdülkadir getirilecek ; Diyarbakır ele geçtikten sonra İngiltere her tür para ve silah yardımı yapacak.. Aynı zamanda Batı Anadolu'da ve İstanbul'da Hilafetçi ayaklanmalar kışkırtılarak Ankara iki ateş arasında kalacak ve Sultan Vahdeddin İstanbul'a getirilecekti. Ancak Varto'da yaşayan Hornek aşiretinin önderi, Erzurum depremi nedeniyle Erzurum'a gelmiş olan Mustafa Kemal'e bu konuda bilgi vermiş ; bunun üzerine kimi tutuklamalar olmuştu..  

3 Mart'ta Lindsay, Chamberlaine'e şu yazıyı göndermişti : 
"Kürt harekatının merkezinin Murat Suyu vadisi ve güneydoğu dağlık bölgesi (Lice, Hani, Piran, Ergani) boyunca uzandığı anlaşılıyor. Vadinin kuzeyinde bulunan Hınıs ve Genç de isyan bölgesinin içindedir ve daha batıda Çemişgezek'de çarpışmalar oluyor. Ankara'nın 23-24 Şubat tarihleri arasında isyanla ilgili olarak panik içinde olduğu açıktır. "

3 Mart'ta Ali Fethi Bey başbakanlıktan istifa etmiş (İngilizlere göre azledilmiş) ve Paris'e büyükelçi olarak gönderilmiş ; 4 Mart'ta İsmet Paşa başbakan atanmış ; Takrir-i Sükun Yasası yürürlüğe girmişti. Mustafa Kemal, Parti Grubunda yaptığı konuşmada, "burnuma barut ve kan kokusu geliyor" demişti.  Gerçekten de TBMM, olağanüstü önlemler alma gereğini ancak iç ve dış kışkırtmalar sonunda Şeyh Said isyanı patlak verdikten sonra getirerek yönetime geniş yetkiler vermişti. Aynı günlerde Ankara ve Diyarbakır'da İstiklal Mahkemeleri kurulmuştu..
Mart ayının ortalarına doğru durum isyancıların aleyhine dönmüş ve 15 Mart'da Şeyh Said ve yanındakiler Varto yakınında yakalanmışlardı. Şeyh Said ve onunla işbirliği yapmış olanlar Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmış, duruşmalar bir ay kadar sürmüş, 28 Haziran'da sona ermiş, Şeyh ile kırktan çok suç ortağı ölüme mahkum edilmiş, kimileri de ağır kürek cezasına çarptırılmış ama bazıları beraat etmişti. Mahkeme ayrıca doğu illerindeki tekkelerin ve öteki dini kuruluşların kapatılmasını emretmişti, çünkü bunlar şeyhlere, cahil halk üzerinde etki kurma olanağı sağlamıştı. 
Başta Şeyh Said olmak üzere ölüme mahkum edilenler 14 Nisan'da Bitlis'te idam edilmişlerdi. Bunlar arasında Cibranlı Yarbay Halit ve Yusuf Ziya da vardı. Askeri harekat 3 Mayıs'a kadar sürmüştü..(SALAHİ  R. SONYEL'in, "Kıskaç Altında / Dış Güçlerin Türkiye'yi Bölme ve Yıpratma Çabaları / 1923-2000" adlı kitabından derlenmiştir..)

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK