Sayfalar

531 ) OSMANLI - JAPONYA İLİŞKİLERİ ...

     

 Japonya Batı'nın felsefe ve bilimini, düşüncesini bizden önce tanıyordu ve daha ciddi bir biçimde incelemeye başlamıştı. Japonlar sadece harita, topçuluk ve matematik gibi şeyleri öğrenmekle kalmamışlar, bunlar sayesinde temel bilgi alanlarına da doğal olarak kökten bir ilgi duymuşlardır. Bu ilgi, dışa kapandıklarında bile en yoğun biçimde devam etmiş.. Bizden önce Kant'ı, Hegel'i çevirip okumuşlar ve aydınlanma çağının bilim ve düşüncesini de bizden çok önce ciddi olarak tanımışlar.. 
 Bizim Babıali katiplerinin "lisan-ı Fransevi"yi, kör makasla mukavva keser gibi bellemeye çalıştıkları bir çağda ; Japonya'da, herkes değil ama, bir bölük aydın ve memur, bunu iş edinen dedeleri ve babaları gibi, yabancı dilleri en iyisinden öğrenmekte imiş.. Sonra 19. yüzyıl modernleşmesini de pek öyle evlerine kapanıp, kimonolarını giyerek yapmamışlar !. Batı'nın yaşam biçimini, üst sınıfların davranış kalıplarını yoğun biçimde izleyip, benimsemeye çalışmışlar ve bu işler, bizim Tanzimat alafrangalığını mumla aratacak traji-komik davranışlara neden olmuş. Japon aydınları dillerinden, evlerinden, yüzlerinden bile sıkılır olmuşlar bir ara. 
Ciddi olarak, İngilizceyi resmi dil yapmayı, hatta Kafkas ırkından yararlanıp, planlı bir biçimde Japon ırkını "ıslah etmeyi" bile düşünmüşler. İşin ucunu kaçırıp, ameliyatla kısık gözünü açtırmaya kalkanlar da olmuş !.. Aslında bu, halen var olan bir özenti ve şimdi ameliyat daha kolay.. Ama bu arada Batı'nın edebiyatını da aynı yoğun ilgiyle tanımaya çalışmışlar. Modern anlamdaki roman bizdekinden daha eski.. Batı müziğine ilgi duymuşlar ; bugün her büyük Avrupa orkestrasında yer alan çekik gözlü müzisyenler, en makbul solistler ve hatta modern pop müzik yapanlar, son 15-20 yılda doğan bir ilginin sonuçları değiller.. 
 Japon'un modernleşmesi, çok ağır ve sıkıntılı bir olaylar bütünüdür. Devlet eliyle yaratılıp, desteklenen sanayiciler, fakirleşen köylüler, iş beceremeyip iflas eden samurailer (Japonya'da beceriksizce yapılan işlere "samurai işi" derler) , sıkıntılı yaşayıp fedakarlıkta bulunan işçilerle örülen bir ağ bu..
 Eğitim düzeni bizimkinden başka. Bizdeki muhafazakarlar, modernleşme için dünyanın öteki ucundaki Japonya'yı gösterirler ama ; yeterli ölçüde inceleyip onları tanımışlar mıdır acaba ?..
 Bizde sadece üç tane Japonca bilen uzmanımız, Japonların iki düzine Türkoloğu ile kıyaslanamaz bile.  Japonya 19. yüzyıl sonunda Osmanlı yönetici ve aydın sınıfının ilgisini çekti. 1894-1895 Çin-Japon savaşının galibi olarak, bütün büyük devletlerin gözünde saygınlığı artmıştı. Japonya öyle yutulacak bir lokma değil, tam tersine başka lokmalar yutulurken dikkat edilmesi gereken bir rakipti artık !..
 Sultan İkinci Abdülhamid 1892 yılında İstanbul'a gelen bir Japon heyetini kabul edip iltifat ederken ; ilk özenti, ilk Japon efsanesi de Osmanlı yönetici ve aydın çevreleri arasında çoktan yayılmaya başlamıştı. Japonya'ya yönelme ve ilişki kurma girişimi başlamıştı...
 1887'de Japon İmparatorunun amcasının İstanbul'a yaptığı ziyareti iade etmek için 1889'da Ertuğrul firkateyni, çoğunluğu genç subaylardan oluşan kadroyla Japonya'ya gitti. Ertuğrul'un Japon sularına uzanacak takati yoktu gerçi, fakat ilgililerin uyarısı "idare eder canım" zihniyetini etkileyemedi. Ziyaret iyi geçti. "Yola bu havada çıkılmaz" tavsiyesine de kulak asılmadı. 16 Eylül'de gemi Japonya kıyılarında tayfuna yakalanıp battı ve ne yazık ki 540 denizcimiz şehit oldu.. 
 Sultan Hamid devrinde, "Servet-i Fünun" ve diğer dergilerde bol bol Japonya'dan bahsediliyordu.. Hele 1905'de Japonya Çarlık Rusya'sını da yenince, büyük devletlerin gözünde korkulacak bir güç oldu. Ortadoğuluların, yani Avrupa'ya her gün daha fazla düşman olan bu Müslüman halkların gözünde ise Japonya, hayranlık uyandıran bir ülkeydi artık..
 Osmanlı İmparatorluğunda ve İran'da, her türlü ve her dilden yayın organı ; Japon ulusundan yarı ciddi, yarı efsanevi bir tonla söz ediyordu. Bizde, alışılmışın dışında bir hızla, Rus-Japon Savaşı üzerine üç ciltlik etraflı bir inceleme derhal yayımlandı. Sadece okumuş yazmış takımı değil, çarşı ve pazardaki ahali de Japonların "Avrupalı gavurların" hakkından geleceğine inanıyordu. 
 Örneğin o yıllarda Japon İmparatoruna yazılan "Mikadoname" başlıklı Farsça bir kasidenin taş baskı nüshaları Hint'de ve İran'da çarşıda pazarda satılıyordu. Bu kasideyi, Şirazlı bir şair, eski şehnameler türünde kaleme almıştı..
 Japon halkı bizlere çok sempatik geliyordu ama bu "platonik" yakınlık ; diplomatik ilişkilerin kurulması için yeterli olmadı. Neden mi ? Çünkü, Japonya İstanbul'da elçilik, başka şehirlerde de konsolosluklar açınca ; İngiltere, Fransa, Hollanda, Rusya ve Almanya gibi kapitülasyon haklarından yararlanmak isteyeceklerdi de ondan !..
 Ekonomik uyanış çağını yaşayan Osmanlı, hele Jön Türkler, bu yüzden Japonlar ile diplomatik ilişki kurmaktan kaçındılar..  
 Osmanlı subayları da bütün dünya gibi Japon ordusuna hayrandı. Disiplini, gece savaşlarındaki üstünlüğü, askerinin dayanıklılık ve sebatı, çalışkanlıkları herkesi büyülüyordu. Sadrazam Said Halim Paşa ve İttihatçı Kabine, Birinci Dünya Savaşı öncesi, Japonların Osmanlı Bahriyesine yardım etme ve danışman subay yollama önerisini, hayıflanarak duymazlığa geldiler. Avusturya-Macaristan Elçisi Pallavici'nin bir raporuna göre ; bu yüzden, Japon diplomatlarını İstanbul'da görmekten inatla kaçınıyorlardı.. 


    

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK