Sayfalar

544 ) MUSUL SORUNU ....

 

Musul ili Osmanlı Devleti'ne aitti. Mondros bırakışması 30 Ekim 1918'de imzalanırken, geri çekilmekte olan Türk ordusunu izlemekte olan İngiliz ordusu, Musul'un 45 km. kadar kuzeyinde bulunan Kaira'daydı. Türk komutan Ali İhsan (Sabis) Bey'in protestolarına karşın Musul, mütarekenin imzalanmasından 3-4 gün sonra, 3 Kasım'da İngiliz askerleri tarafından işgal edilmiştir. 
İngilizler burada bir gölge hükumet kurdular ve onunla bazı antlaşmalar yaptılar. 
Lozan'da Türk tezi  şöyleydi :
1- Musul vilayetinde çoğunluk Türktür. 
2- Coğrafi ve siyasi bakımdan bu vilayet, Anadolu'nun ayrılmaz parçasıdır.
3- Hukuken henüz Türkiye'nin bir parçası olan bu topraklar hakkında İngiltere'nin imzaladığı antlaşmalar geçersizdir.
4- Musul vilayeti İngilizler tarafından, mütarekeden sonra işgal edilmiştir. Bu sebeple de, aynı aynı hale maruz kalmış diğer Türk toprakları gibi, Anavatana iade edilmelidir...
Lord Curzon ise bu görüş ve isteklere karşı şiddetle diretiyordu. Fransız ve İtalyan temsilcileri de onu desteklediler.  
23 Temmuz 1923 günü imzalanan antlaşmada ; Irak ile sınır saptanamadığı için, getirilen hüküm şöyle idi (Madde : 3/2) :"Türkiye ile Irak arasındaki sınır, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girişinden başlayarak dokuz aylık bir süre içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostça bir çözüm yoluyla saptanacaktır. Öngörülen süre içinde iki hükumet arasında bir anlaşmaya varılamazsa, anlaşmazlık Milletler Cemiyeti Meclisine götürülecektir.
"Sınır çizgisi konusunda alınacak kararı beklerken, Türk ve İngiliz hükumetleri, kesin geleceği bu karara bağlı olan toprakların şimdiki durumunda herhangi bir değişiklik yapacak nitelikte hiçbir askeri ya da başka bir harekette bulunmamayı karşılıklı olarak yükümlenirler."

Bu hüküm, aslında, Musul'un İngiltere'ye bırakılması anlamına geliyordu !. Lozan Antlaşması gereğince ilgili taraflara, Musul sorununu kendi aralarında yapacakları dostça bir anlaşmayla çözümlemek için dokuz aylık bir süre verilmişti. 
25 Aralık 1923'de bu görüşmelerin yapılması kararlaştırılmış ama kimi nedenlerden dolayı görüşmeler 19 Mayıs 1924'de İstanbul'da başlamıştı..
Bu görüşmelerde İngiltere'yi Sir Percy Cox, Türkiye'yi de Dr. Tevfik Rüştü (Aras) Bey temsil ediyordu. Tevfik Rüştü, Musul ilindeki Türklerle Kürtlerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğunu ; bu halkların Türk yönetiminde yaşamak istediklerini ; onların Güney Anadolu halklarıyla ekonomik yaşam ve güvenlik açılarından bağlantıları olduğunu öne sürmüştü. Buna karşılık veren Cox, Türklerin gerçekte Musul'un nüfusunun 1/12'sini oluşturduklarını ve Türkler ile Kürtlerin ulusal amaçları olmadığını, ayrıca İngiltere'nin Irak sınırları içindeki Süryani Hristiyanları ve öteki halkları koruma sorumluluğu olduğunu öne sürmüş, İngiltere'nin Musul'u ele geçirmek istemesinin ardında petrol kaynaklarının bulunduğundan söz etmemişti !.. 
Görüşmelerde bir anlaşmaya varılamayınca Tevfik Rüştü Bey bu konuda bir plebisit yapılmasını önermiş ama Percy Cox (altta solda) bunu reddetmişti. Bu nedenle görüşmeler 5 Haziran'da bir sonuç alınmadan ertelenmişti. Bundan sonra sorun Birleşmiş Milletler'e aktarılmış ; bu kuruluş, bu konuda incelemeler ve çözüm önermek üzere Macar Kont Teleki, Belçikalı M. Under ve İsveçli M. Wirren'den oluşan bir komisyon kurmuştu. Bu komisyon, çeşitli çalışmalardan sonra 1925 yılı Eylül ayında raporunu sunmuş, Musul'un Irak'a verilmesini ve Irak'ta 25 yıl sürecek İngiliz mandası kurulmasını önermiş ; Türkiye ile Irak arasında "Brüksel Sınırı" üzerinde durmuştu. Birleşmiş Milletler bu raporu 16 Aralık'ta kabul ederek onaylamıştı..
Türkiye bu karardan hiç de memnun olmamış ; bunu sert bir şekilde protesto etmişti.. Ancak Gazi Mustafa Kemal, o sıralarda önemli görünen İngilizlere yakınlaşma ve onlarla dostluk kurma çabalarına önem vererek bu konuda İngiltere ile çatışmaya girmemeye karar vermişti. Tevfik Rüştü Bey (altta sağda) bir süre sonra, 
5 Haziran 1926'da, bu antlaşmayı açıklarken, Türkiye'nin bölgede barış ve İngiltere ile daha iyi ilişkiler kurmak için bu özveride bulunmuş olduğunu söylemişti..  

    

KAYNAKÇA :

SALAHİ  R. SONYEL, "Kıskaç Altında / Dış Güçlerin Türkiye'yi Bölme ve Yıpratma Çabaları (1923-2000)" ;  "Türk Dış Politikası", C.1 ,EDİTÖR : BASKIN ORAN ; ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR, "İkinci Adam", C.2

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK