Sayfalar

554 ) MENDERES'İN HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİMİ !..

 

Gazi'nin çevresindekiler ikiye ayrılırdı : Evvela onun "hizmetinde" olan "mutat zevat" vardı. Bunlar sevilmese bile, ister istemez sayılırlardı. Bazı nüfuz örgütleri de yaratmışlardı. Onlar dışında Atatürk'ün yakınları, en itibarlı, en saygıdeğer olanlardı : Vekiller, Meclis ve Parti ileri gelenleri bunlardı. Bunlar hemen her akşam Gazi'nin sofrasındaydılar. Ve Gazi'nin sofrasında olanlar, ya onun gibi konuşmaya, ya da onun gibi davranmaya heves ederlerdi. Bunlar, hem Meclis'te, hem Meclis dışında, bir tür seçkin zümre oluşturuyorlardı. Herkesin gözü onlar üstündeydi. Gazi ne dedi, Gazi ne düşünüyor, Gazi kimin için ne söylemiş ?.. 
Bütün bunlar üzerinde konuşmayı, bu ayrıcalıklı grup, kendi hakkı bilirdi. Bunlar dışında Meclis halkı, yani milletvekilleri, bölge, meslek, yaşama alışkanlıkları, oyun ve eğlence alışkanlıkları itibarıyla, kendi aralarında bölünürlerdi..
Adnan Menderes bunların hiçbirinden değildi. Ve hiçbirinden olmayanlardan biriydi. Böylece de herhalde bazı aşağılık duyguları da duyuyordu. Örneğin, orta öğrenimini bitirememişti. Ve bu, onu herhalde üzüyordu. Ama orta tahsilini dahi bitirmemiş bir insanın, eğer o adam Kurtuluş Savaşı'nın içinde sivrilmemiş ve örneğin Celal Bayar gibi, Gazi'nin etrafındaki halkaya da vaktiyle bağlanmamış ise, onun için Meclis'te ilerlemek, örneğin vekil olmak, pek de düşünülemezdi. 
Nihayet bir gün Recep Peker ona, bu eksikliği biraz açıkça söyledi :
"Tahsilini niye tamamlamıyorsun, Adnan Bey ?" dedi..
Adnan Bey de bu, bir tavsiye değil, bir darbe tesiri yaptı. Ama artık karar vermeliydi. Ya tahsilini tamamlayacak, ya çiftliğine dönecekti..
En doğrusu, öğrenimini tamamlamaktı. Ama nasıl ?.. Ankara Hukuk mektebinin her önüne geleni kabul ettiği yıllar artık geçmişti. Şimdi oraya girmek için bir lise şahadetnamesi lazımdı. Halbuki Adnan Bey'in böyle bir şahadetnamesi yoktu.. Geceleri uykusuz geçiyordu. Ve ona, Recep Bey kendisini artık görmemezlikten geliyor gibi görünüyordu. Ne yapmalıydı ki ?..  Yıl 1932 ve yaşı 33 idi..Bir dilekçe yazdı, Hukuk mektebine başvurdu. Dilekçesini hocalar meclisine havale ettiler. Gerçi dilekçe bu meclise gitmedi. Eğer gitseydi, o günkü şartlara göre onaylanması belki mümkün olmazdı. Çünkü, Hukuk mektebinin açılışında, tahsil kaydı aranmaksızın yapılan kabul işlemleri, artık kaldırılmıştı. Bu sebeple daha doğru bir yoldan gidildi ve kayıt, havale yerine getirilmeden tamamlandı.. Ve Menderes bilgi ve görgüleriyle, bu mektebi takibe fazlasıyla da hazırdı..
Çünkü Menderes, "hayat mektebi"nin yetiştirdiği bir neslin çocuğudur. Birinci Dünya Savaşı'nda orta ve yüksek öğrenim çağında olan bu nesil, klasik okulların değil, hayat okulunun yetiştirdiği nesildir. Ve bu, yalnız Türkiye'de değil, o savaşa katılan bütün ülkelerde böyledir. Menderes de, işte bu neslin çocuklarından biridir...
Hukuk Mektebinde sınıf, hiç de yadırganacak gibi değildir. Oradaki öğrencilerin neredeyse çoğu, hep kendisi gibi yaşlı başlı, görev sahibi kimselerdir. Hepsi de burada, savaşın kendilerinde eksik bıraktığı bir şeyleri tamamlamaya gelmişlerdir. Zaten bunların çoğu daha sonra devlet kademelerinde müdür, genel müdür, müşavir, milletvekili ve vekil olarak yer alacaklardır..
O günlerde Türkiye gerçi çelişmeli bir devrim anlayışı, ama çelişmesiz bir devrim heyecanı içindedir. Ve 1933'de, Cumhuriyet'in onuncu yıl şenliklerinde bu heyecan doruk noktasına varır. Milletvekili Menderes'in ise, bu havaya ihtiyacı vardır. Çünkü o, eski bir Serbest Fırka'lıdır. Serbest Fırka, devrimci bir dinamizmi değil, evrimci ve klasik bir demokrasiyi savunurdu. Şu halde şimdi Menderes'in, bu duyduklarını, dinlediklerini, her yönüyle tartışması doğaldı. Gerçekten de öyle yaptı..
O günlerde ve onunla okul arkadaşı olanlardan birisi Şevket Süreyya Aydemir'e şöyle anlatır :
"Adnan, hoca ders verirken bile yanındakilere o kadar kafa tutardı ki, sonunda onun yanından ayrıldım, yerimi değiştirdim.."
Fakat bütün o zamanki arkadaşlarının, üzerinde mutabık kaldıkları nitelikleri şunlardır : 
"Zeki idi.. Fakat disipline gelmezdi. Günlük hayatı biraz düzensizdi. Ama hareketliydi. Çok iyi konuşurdu. Kendine özgü bir konuşma tarzı vardı. Mantık kuvveti güçlüydü. Mantık zinciri şaşılacak kadar kuvvetliydi. Hukukta, yerini dolduruyordu. Ama fevri idi ve bu fevrilik, ona güveni azaltıyordu. Bunun için de, adeta bir güvenilmezlik hissi, insanda ister istemez doğuyordu.."
Menderes'in bu vasıflarını ana hatlarıyla, onu tanıyan herkes bilir ve kabul ederdi. Günlük hayatında sözünde durmaz oluşu konusunda, onu tanıyan veya onunla tanışmış olan herkes aynı fikri taşır. Ama bu laubaliliğin ve sözünde durmazlığın, bir kasıtla yapılan bir şey değil, fevriliğine, duygusallığına ve hatta iki şahsiyetli oluşuna dayandığı konusunda da, çevresinde görüş birliği vardır..
Kısacası Menderes, milletvekili olduktan sonra, bir de Hukuk öğrencisi oldu. Vakit gelince Hukuk'u bitirdi. Ama bu sonuç, onun hayatını da etkiledi. Çünkü Meclis'e onun zamanında ve onun şartlarında gelen birinin, orta öğretimini bile bitirmeden sivrilmesi, ön saflarda mesafe alması ve hele bir hükumet üyeliğine gelişi, artık düşünülemezdi..  

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'in "Menderes'in Dramı ?" adlı kitabından derlenmiştir.. 

   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK