Sayfalar

562 ) OSMANLI SARAYINDA BİR SULTAN EVLİLİĞİ..

    

Osmanlı döneminde sultanların, beylerin, paşazadelerin nişanları, nikahları ve düğünleri büyük masraflar gerektirir, uzun uzun hazırlıklar ve şaşaalı törenler düzenlenirdi. Gelin güveyin, güvey gelinin önce fotoğraflarını görür, bu fotoğraf ailenin büyüklerine ve arkadaşlara gösterilir, onlardan çeşitli yorumlar alınırdı. Bazıları, "aman ne kadar güzel kız, boyu bosu, ağzı burnu yerinde, gözleri bir harika, saçları da ne kadar uzun.." gibi birtakım sözler söylenir, ama bu tür konuşmaların arkasında da bu yorumların tam karşıtı sözler edilirdi. 
Sonra yeni evlilerin içinde yaşayacakları sarayların, konakların, yalıların ya da köşklerin donanımıyla aylarca uğraşılır, yataklar yaptırılır, mobilyalar, perdeler, halılar, hamam takımları alınırdı. Ayrıca gelinin ya da güveyin kardeşlerinin, çeyiz halayıklarının giysileri de diktirilir, çeyizler hazırlanır, geline ve damada verilecek hediyelerin neler olacağı uzun uzun tartışılırdı. 
Bu işlemin yanı sıra kızla erkeğin ailesi arasında söz kesilir ve nişan töreni yapılırdı. Bu törende damadın bulunması da şart değildi !.. Bazen onun bir yakını ona vekalet ederdi. 
Nikah töreni ise tantanalı bir şekilde düzenlenir, buna ailenin tüm yakınları çağrılırdı. Nikahta "akit cemiyeti kaydı" denen bir zabıt tutulur ve bir çeşit anlaşma yapılırdı. İşte Mediha Sultan ile Necip Bey'in nikahları da böyle bir akit cemiyeti kaydıyla belgelendi. Bu belgede şunlar yazılıydı :
"İsmetlu Mediha Sultan Hazretleri'yle Ulufetlu Necip Beyefendi Hazretleri'nin nikahlarında mihri müeccel (yani peşin ve ertelenmiş olarak ödenecek bedel), bin bir kese akçedir. Bu miktar 17 Ramazan 1293'de saptanmıştır.
"Padişah Hazretleri'nin iradeleriyle evlenecek adayların adları ilan olunmuş ve bir ferman-ı hümayun yayınlanmıştır. Bu ferman gereğince Necip Beyefendi ile Mediha Sultan Hazretleri'nin akitleri 27 Muharrem 1294 Pazartesi günü aşağıda adları yazılı kişilerin hazır bulundukları bir törende Yıldız Sarayı Hümayunu'nda saat beş elli birde icra kılınmıştır. 
"Bu nikah akdinin ardından birlikte yemek yenmiş ve çiftler Saray'dan ayrılmışlardır.
"Nişan bohçasının birini Mabeyin ikinci müdürü, ötekini Padişah'ın hizmetkarlarının en kıdemlisi taşımıştır.
"Damat Beyefendi Hazretleri'nin vekaleti bir gün önce Babıali'de Sadaret dairesinden alınmıştır.
"Vekiller ve Şahitleri : Damadı Şehriyari, yani Padişah'ın damadı, Sami Paşazade Necip Beyefendi'nin vekili Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa,
"Şahitler : Şurayı Devlet Reisi Ali Paşa ve Adliye Nazırı Said Hazretleri'dir.
"Mediha Sultan'ın şahidi : Kayınpederi Sami Paşa ile Kaptan Paşa ve Mabeyin Başkatibi Ali Rıza Paşa Hazretleri'dir.
"Ayrıca Devletlu, inayetlu, Kızlarağası, Haznedar ve Sermusahip ağalar da Mediha Sultan'ın vekili olarak hazır bulunmuşlardır.."

Bu akit töreninden sonra Yıldız Sarayı'nda Padişah yeni evliler onuruna büyük bir ziyafet verdi. Ama sofrada yalnız erkekler hazır bulunuyordu. Saray'ın merasim salonunda at nalı biçiminde büyük bir sofra kurulmuştu. Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa sofraya başkanlık ediyordu. Serasker Rıza Paşa, bütün nazırlar, Rusya, Avusturya, İspanya, Fransa ve Yunan elçileriyle ; İtalya, İran, Belçika, Almanya elçileri, Cevdet Paşa, elçilik tercümanları ve Babıali'den üst düzey görevliler de yemekte hazır bulunuyorlardı..
Mabeyin-i Hümayun Orkestra takımı da orkestra eserleri çalıyordu. 
Yemekten sonra vekillere ve şahitlere üzerlerinde taşlar bulunan tabakalar, enfiye kutuları, saat ve kordonlar verildi. 
Bu nikah dolayısıyla Müneccimbaşı Tahir Efendi'ye 4 bin kuruş, Ayasofya Camii şeyhine 3 bin kuruş, Teşrifat memurlarına 7.500 kuruş, Sultanahmet Camii şeyhine 2.500 kuruş hediye edildi..
Saray'dan damada hediye olan nikah bohçasını Sultan Abdülhamid'in analığı Perestu Kadınefendi hazırlamıştı. Bohçanın içinde kol düğmeleri, elmaslı boyunbağı iğnesi, bir altın saat, köstek, iç çamaşırları vardı. Bohça da öyle herhangi bir bohça değildi elbette !.. İncilerle donatılmıştı..
Hediye bohçası Saray'dan Sami Paşa'nın konağına gönderildi. Bohçayı Paşa'nın eşi Sümbülbeha Hanımefendi'ye verdiler. Paşa'nın eşi ilk kez böyle bir incili bohça alıyordu. İçini boşalttıktan sonra bohçayı Saray'a geri yolladı. Oysa bohça da hediyeler arasında yer aldığından, Saray'dan bunu bir yanlışlık olmuştur diye geri gönderdiler. Sümbülbeha Hanımefendi çok utandı..

Düğünden sonra ilk gecelerini Sultan Abdülmecid'in kızlarından Refia Sultan'ın köşkünde geçiren bu gelin ve damat kimdi ?..   

Mediha Sultan, Sultan Abdülmecid'in yirminci kızı olarak, 30 Ağustos 1856'da Dolmabahçe Sarayı Harem Dairesinde dünyaya geldi.. Padişah 33 yaşındaydı.. Annesi dördüncü ikbal Gülustu Kadın ise Çerkes idi. Gülustu Kadın 1861 yılı Şubat ayında da, Padişahın kırk ikinci çocuğu olan Mehmed Vahdeddin'i doğurdu. Aynı yılın Haziran ayında Abdülmecid vefat ettiğinde, Gülustu Kadın henüz 21 yaşındaydı.. Zaten o da 24 yaşında koleradan öldü.. Mediha Sultan, Abdülhamid'in üçüncü kadını Verdicenan Kadın'a, Vahdeddin ise Abdülmecid'in beşinci ikbali Şayeste Hanım'a bırakıldı.. Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan böyle istemişti..  

Necip Bey ise, Abdurrahman Sami Paşa'nın en küçük erkek çocuğuydu. Paşa, 19. yüzyılda Osmanlı tarihine damgasını vurmuş ünlü vezirlerden biriydi. 18. yüzyılın sonlarında, 1794'de Mora'da dünyaya gelmişti. Paris elçiliğinde görevliyken İstanbul'a çağrılarak Mediha Sultan ile evlendi..

1872 yılında, Ihlamur korusunda, 16 yaşındaki Mediha Sultan ile karşılaşan 18 yaşındaki Necip Bey'in öyküsü böyle başladı. Feriye Sarayından genç sultanlar ve tanıdık bir sima : genç ve yakışıklı bir paşazade.. Mediha Sultan ilk görüşte aşık olmuştu ama gencin bundan haberi yoktu tabii .. Sonra da zaten yurtdışı görevi gelmişti.. 
Sonra, genç kızın halini gören analığı durumu Valide Sultan'a iletince, o da Padişaha çıtlatınca mesele halloldu.. 
Bir küçük hatırlatma daha yapalım ; Mediha Sultan daha sonra, 1885 yılında, Ferit Bey ile evlenip onun adının başına "Damat" ekini de takmayı ihmal etmemiştir !.. 
O da bu sayede paşalığı da kapıp, "Damat Ferit Paşa" adıyla Osmanlı'nın sonunu hazırlayanlar arasında yerini almıştır..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK