Sayfalar

582 ) NATO, GETİRDİKLERİ VE GÖTÜRDÜKLERİ !..

    

Türkiye'nin NATO'ya girmesinde en büyük etkiyi yaptığı genellikle kabul edilen Sovyet tehditlerinin gerçek olup olmadığını, Stalin'in hakikaten harekete geçme niyeti ve potansiyeli bulunup bulunmadığını sorgulamanın pek anlamı yoktur. Çünkü uluslararası ilişkilerde önemli olan algılamadır ve Türkiye o dönemde sübjektif olarak büyük bir tehdit algılamıştır. Fakat o dönemin direkt yansıması olarak Türkiye'de hala sürdürülen genel kanının aksine, ülkemizin bu Sovyet tehdidinden ABD'nin müdahalesiyle kurtulduğu yorumu objektif olarak yanlıştır..
Bir kere, 26 Eylül 1939'da Moskova'da başlayan Saracoğlu-Molotov görüşmelerini (Sovyetler, 17.12.1925 tarihli Dostluk ve Tarafsızlık /Saldırmazlık Antlaşmasının süresini uzatmayacağını ve bu antlaşmanın feshi isteklerini bildirmişti) ve 19.03.1945'deki notayı saymasak bile ; Sovyet baskısının açıkça başlamış sayılabileceği en geç tarih, 7 Haziran 1945 Molotov-Sarper görüşmesidir. Oysa, ABD'nin Türkiye'yi desteklediğinin ilk belirtisi olan "Missouri" zırhlısının Türkiye'ye gelişi 5 Nisan 1946'dadır. Bu 10 aylık süre içinde Türkiye tamamen kendi başına ve başarıyla direnmesini bilmiştir..


  

İkincisi, "ABD müdahalesi" olarak bilinen Missouri'nin gelişini kabul etmek tartışmalıdır, çünkü Sovyetler Birliği notalarını bu ziyaretten tam dört ay sonra, 7 Ağustos 1946'da, vermeye başlamıştır. Demek ki Missouri Sovyetler'i caydırmış filan değildir !.. 
Üçüncüsü, ABD müdahalesi olarak Truman Doktrini kabul edildiği takdirde, ki kamuoyunda esas olarak bu görüş egemendir, bu doktrin sonuncu Sovyet notasının 18 Ekim 1946'da Türkiye tarafından reddinden 5 ay sonra, 12 Mart 1947'de ilan edilmiş ve Türkiye'ye uygulanmıştır..
Burada gördüğümüz şudur ki ; Türkiye'nin NATO'ya girmesi için NATO zorlamamıştır, hatta İngiltere ve İskandinav ülkeleri karşı çıkmıştır. Üstelik Türkiye, örgüt daha kurulmadan önce, 1948 Kasım'ında bir kere, kurulduktan sonra da iki kere başvurmuş ve reddedilmiştir. 
Demek ki, girmek için çok uğraşan ve bu amaca ulaşabilmek için Kore'deki savaşta 721 şehit veren, Türkiye'dir...
Burada belirleyici olan, uluslararası sistemin yapısından çok, Türkiye'nin sosyo-psikolojik durumu ve bu durumu kullanan sınıfsal yapısıdır...
Diğer yandan, Türkiye'nin bu dönemdeki kötü ekonomik durumunun suçunu NATO'da bulmak da doğru değildir. NATO bağımsızlığa engel olarak algılanabilir ama, kalkınmaya engel değildir.. Her ne kadar ABD bu dönemde Türkiye'nin sanayileşmesini önlemeye çalışmışsa da, Türkiye'nin ekonomik bakımdan içine düştüğü durum, güttüğü plansız ve programsız ekonomik politikayla açıklanmalıdır..NATO'ya girişin o dönemde hemen herkes tarafından itirazsız desteklenmesinin bir nedeni de, ülkedeki demokrasi eksikliğidir.. 2000'li yıllarda bile birçok Türk vatandaşı AB'ye girişi sırf bu nedenle desteklemiyor mu ?.. 
Türkiye'nin o dönemde bağımsızlığını kısıtlayacak bir dış politika izlemesi, William Hale'in deyişi ile, "Dulles'tan daha Dullescı bir komünizm fobisi sahibi" olmasının sonucudur.. Tabii bu fobiyi, Menderes'in psikolojisinde aramak doğru olmaz ; tamamen iflas etmiş bir rejimin bu komünizm tehlikesini abartarak dış yardım ve dış borç almak isteme stratejisinde aramak gerekir..Aslında Türkiye, 1945-47 yılları arasında, Sovyetler Birliği karşısında yalnız olduğu halde, Sovyet isteklerine boyun eğmemiştir. Eğer bu sırada bir Sovyet saldırısı karşısında kalsaydı, Batı'nın Türkiye'nin yardımına koşacağına dair hiçbir belirti yoktu... Bugün de bazı ABD'li yöneticilerin uluorta öne sürdüklerinin aksine, savaş sonrası Sovyet tehditlerinin karşısında Türkiye'nin direnmesi ve Sovyet boyunduruğunun altına girmemesi, Amerikan yardımı sayesinde değil, Türkiye'nin kendi direnme azmi sayesinde olmuştur..
Buna rağmen, ABD ile Türkiye arasında, 12 Temmuz 1947'de bir yardım anlaşması imzalandı ve Türkiye, Truman Doktrini yoluyla yardım almayı kabul etti..
8 maddelik bu anlaşmanın 2. maddesinde, "(...) yardımın kayıt ve şartlarının ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyon şefi ile Türk hükumet temsilcileri arasında yapılacak danışma toplantılarıyla" saptanacağı, fakat, "(...) yapılacak olan bu muayyen yardımın mali şartlarının peyderpey iki hükumetin mutabakatı ile önceden" belirleneceği belirtiliyordu.. 
Aynı maddede, "ABD Misyon Şefi'nin, Türkiye hükumetine bu anlaşma gereğince sağlanan yardımın gayelerinin elde edilmesine yarayabilecek bilgi ve teknik yardımı" sağlayacağı da ifade edilmekteydi. 
2. maddenin ikinci paragrafında, Türkiye'nin kendisine verilen bu yardımı "amaçları dışında" kullanamayacağı ve yardımın kullanımının ABD'li görevlilerin denetimine açık olduğu da hükme bağlanmaktaydı !..
Yardımın "veriliş amacı", anlaşmanın giriş bölümünde şöyle belirtilmişti :
"Türkiye'nin hürriyetini ve bağımsızlığını korumak için ihtiyacı olan güvenlik güçlerinin takviyesini sağlamak ve ekonomisinin istikrarını korumak.."
Anlaşmanın 4. maddesi, iki ülke yetkililerinin "yorum farkı" nedeniyle önem taşımaktaydı :  "Türkiye hükumeti, ABD hükumetinin izin ve onayı olmadan, yardım olarak aldığı hiçbir malzeme ve bilginin mülkiyet ve zilyetliğini devredemez, bu malzeme ve bilgiyi verildikleri amaçlar dışında kullanamaz.."
Böylece, Türkiye'nin ABD'den aldığı silahları, kendi topraklarına yönelik bir saldırı durumu dışında kullanabilme olanağı ortadan kalkmış oluyordu !. O dönemde önemsenmeyen bu konu, 1964'deki Kıbrıs Olayları sırasında epey can sıkacaktı.
Eski Savunma Bakanı McNamara'nın tanımına göre, "ABD'nin kendi savunmasının bir devamı" olan askeri yardımdan, 1950-1966 arasında Türkiye'nin payına düşen, "bakım" ve "nakliye" dahil, 2 milyar 270 milyon 306 bin dolardır. Yılda ortalama 140-150 milyon dolar tutmaktadır bu yardım..
Önce "yardım"dan ne anlaşıldığına bakalım.. Yardım toplamına dahil edilen "nakliye", kesin rakamı açıklanmamakla birlikte, önemli yekun tutmaktadır ve Amerikan nakliyecilerine ödenmiştir. "Bakım" ise, zaten zaten kullanılmış aldığımız, II.Dünya ve Kore savaşları artığı, sık sık arızalanan askeri malzemelerin yedek parça gereği, Türkiye'deki NATO personelinin ihtiyaçları gibi masrafların karşılanması için verilen paradır !..Sonra neler mi olur ?.. Kıbrıs'a çıkmak üzere olan Türkiye'nin Başbakanı İsmet İnönü'ye, ABD Başkanı Johnson'dan bir mektup gelir.. 5 Haziran 1964 tarihli mektubun bilhassa son bölümü çok onur kırıcıdır :
"Aynı zamanda, yardım alanında Türkiye ve Birleşik Devletler arasındaki iki taraflı anlaşmaya dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye ile aramızda mevcut Temmuz 1947 anlaşmasının 4. maddesi uyarınca askeri yardımın, veriliş amaçlarından başka gayelerde kullanılması için hükumetinizin Birleşik Devletler'in onayını alması gerekmektedir. Hükumetiniz, bu şartı tamamen anlamış bulunduğunu muhtelif vesilelerle Birleşik Devletler'e bildirmiştir. Mevcut şartlar altında Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı müdahalede Amerika tarafından sağlanan askeri malzemenin kullanılmasına Birleşik Amerika'nın onay vermeyeceğini size bütün samimiyetimle ifade etmek isterim.."KAYNAKÇA :
William Hale, "Türk Dış Politikası" ; Doğan Avcıoğlu, "Türkiye'nin Düzeni" ; Haluk Gerger, "Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği, Soğuk Savaştan Yeni Dünya Düzenine" ; Oral Sander, "Türk-Amerikan İlişkileri 1947-64" ; Baskın Oran, "Türk Dış Politikası, C.I" ; Haluk Ülman, "Türk Amerikan Diplomatik Münasebetleri" ; Mehmet Gönlübol, "Türkiye ve İkili Anlaşmalar" ; İsmail Cem, "Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi"  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK