Sayfalar

598 ) TÜRKİYE'DE MODERN CERRAHİNİN ÖNCÜSÜ BİR OSMANLI..

    

Ülkemizdeki modern cerrahinin öncülerinden olan Doktor Cemil Topuzlu (1866-1958), cerrahide birçok uygulamayı ilk kez gerçekleştiren bir hekimdir.
Cemil Topuzlu, 6 Mart 1866'da İstanbul'da doğdu. Üsküdar'daki Paşakapısı Askeri Rüşdiyesi'nde ve Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördükten sonra babasının görevi nedeniyle gittikleri Şam'da Askeri Rüşdiye'den mezun oldu. 1880'de girdiği Kuleli'deki Askeri Tıbbiye İdadisi'nden 1882'de mezun olduktan sonra Gülhane'deki Askeri Tıbbiye Mektebi'nden 1886'da yüzbaşı rütbesiyle doktorluk diplomasını aldı. 1887'de cerrahi ve dermatoloji eğitimi için Fransa'ya gönderildi. Paris'te St. Louis Hastanesinde çalıştı, burada ünlü cerrah Pean'in asistanlığını yaptı. 1890'da İstanbul'a döndü ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi (aşağıda) operatörlüğüne tayin edildi. 1891'de cerrahi kliniği doçenti, 1894'de ise gözlerinden rahatsız olan Aristidi Paşa'nın yerine profesör olarak atandı. 1897 Türk-Yunan Savaşı sırasında yaralanan 2000'den fazla askerin ve subayın ameliyatlarını büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Bu ameliyatlarındaki ölüm oranı % 3 düzeyindeydi..
1911'de cerrahi kliniği profesörlüğünden ayrıldı. 1912-1914 yıllarında ve 1919-1920'de (9 ay) İstanbul Şehreminliği (belediye başkanlığı) yaptı. İstanbul'un temizlik, su, kanalizasyon, ulaşım ve yeşil alan gibi sorunlarına başarılı çözümler getirdi ve kent planlamasına önem verdi. Atlı tramvayların yerine 1913'de elektrikli tramvayların geçirilmesi onun belediye başkanlığı sırasındadır. 
Cemil Topuzlu, Birinci Dünya Savaşı yıllarını İsviçre'de geçirdi. 1920'de yaklaşık dört ay süreyle Nafia Nazırlığı yaptı. Daha sonra Fransa'ya giden Cemil Topuzlu 1924'de Türkiye'ye döndü ve o tarihten sonra sadece cerrahlık yaptı..
Cemil Topuzlu sadece ülkesinde değil, uluslararası tıp topluluğunda da tanınan bir kimseydi. Fransız Cerrahi Cemiyeti'nin kurucu üyelerindendi ve Brüksel'de 1902'de kurulan Uluslararası Cerrahi Derneği'nin de ilk üyelerinden biri olarak 1905'de Brüksel'de toplanan ilk uluslararası cerrahi kongresine, ülkesinin temsilcisi olarak Hayrettin Paşa, Operatör İzzet ve Nurettin Beylerle katıldı. Ayrıca Türkiye'de 1929'da kurulan Türk Cerrahi Cemiyeti'nin de kurucuları arasındaydı. İlk ameliyatını 1886'da, son ameliyatını ise 1946 yılında yapan Cemil Topuzlu'nun yayınlanmış beş kitabı ve 46 bilimsel makalesi bulunmaktadır..
Cemil Topuzlu, ülkemiz tıbbında ve cerrahisinde gerçekleştirilen yeniliklerin öncüsüdür ve birçok modern tıbbi uygulamayı ilk kez o başlatmıştır. Modern cerrahinin başlıca özellikleri arasında, anestezinin başlaması, ameliyatlarda fazla kan akıtmanın önüne geçilmesi, daha hassas işlemler yapabilen aletlerin kullanılması ve bunların sterilizasyonu, röntgen uygulamasından yararlanma, penisilin ve streptomisin gibi antibiyotiklerin kullanılmaya başlanması yer almaktadır. Bu modern uygulamaların hepsini Cemil Topuzlu'nun çalışmalarında görüyoruz. Ayrıca daha önce yapılamayan, kimi beyin ameliyatları gibi, bazı ameliyatlar da yeni tekniklerle yapılmaya başlanmıştır. Örneğin Topuzlu, 1891 yılında, Mekteb-i Tıbbiye'de yeni kurduğu klinikte modern aletlerle ve antisepsi koşullarında ülkemizdeki ilk beyin ameliyatını gerçekleştirmiştir. Bu ameliyatla ilgili bildirisini 1894'de Lyon'da toplanan 8. Uluslararası Tıp Kongresinde sunmuştur..
Antisepsi ve asepsi uygulaması ülkemize onunla girmiştir. İlk beyin ameliyatından başka, ilk kalp masajı, radyoterapiden ilk kez yararlanma, atardamar yaralanmalarında sütur tekniğinin uygulanması, vesaire uygulamalar hep onun başlattığı uygulamalardır..
19. yüzyılın sonlarına kadar cerrahi, sadece savaş ve kaza olayları ve yüzeysel müdahaleler cerrahisinden ibaretti. Fakat yüzyılın sonlarında bir yandan deneysel fizyolojideki gelişmeler, diğer yandan da mikrobiyolojideki yeni keşifler, cerrahi dalının tedavi edeci bir nitelik kazanmasına ve dolayısıyla da yaygınlaşmasına yol açmıştı. İşte Paris'teki eğitimi ve kazandığı tecrübelerle kendisini iyi bir şekilde yetiştirerek ülkesine dönen Cemil Topuzlu, bütün bu yenilikleri büyük bir yetenek ve ustalıkla ülkesinde de gerçekleştirmiştir. 
Bu nedenle, ülkemizdeki modern cerrahinin kuruculuk onuru, hiç şüphesiz onundur..OSMAN BAHADIR'ın 14 Kasım 2014 tarihli Cumhuriyet Bilim Teknik dergisindeki yazısından alıntıdır...       

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK