Sayfalar

599 ) İTTİHATÇI SERÜVENİN SON HALKASI : MUSTAFA KEMAL'E SUİKAST GİRİŞİMİ !..

    

İttihat ve Terakki'nin kurduğu, bir çeşit Kontrgerilla Örgütü niteliğindeki Teşkilat-ı Mahsusa'nın başında bulunmuş olan Kuşçubaşızade Eşref Sencer'in (üstte sağda) bir de kardeşi vardır : Hacı Sami Bey..
Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında yarı Teşkilat-ı Mahsusa, yarı kendi adına Orta Asya serüvenlerine yönelen Hacı Sami, daha sonra Enver Paşa'yı da aynı serüvenin içine çekerek onun ölümüne yol açmıştı. Enver Paşa'ya neler söylediğini Kandemir'e (aşağıda) şöyle anlatmıştı :
"Evet.. Milyonlarca Türk'ü, o cennet gibi Türkistan'ı kurtarmak yolunda elimden geleni yaptım. Hatta yalnız Türkistan değil, Çin'deki Türkleri de hürriyetlerine kavuşturmak için, yapmadığım kalmadı. Ta Kaşgar'lara kadar gittim. Milleti ayaklandırdım. Koskoca Kırgızistan'ı peşime taktım.. Ne ile ? Hiçbir sıfatım, kimliğim, rütbem, mevkiim olmadığı halde.. Yedisu isyanını nasıl yaptım ? Tek kuvvetim, hürriyet ve istiklal aşkıyla yanan ırktaşlarımıza, 'peşimden gelin, kalkın !' diye seslenmesini bilişimdir. Fakat, sonunda gücüm yetmedi. Enver Paşa'yı bu işe yöneltişimin sebebi budur.. 
'Benim gibi adı sanı bilinmeyen basit bir insan, koca Kırgızistan'ı bir işaretiyle ayaklandırırsa, senin gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun başkumandanlığını yapmış, ünü bütün İslam dünyasına yayılmış, Damad-ı Hazreti Hilafetpenahi (Halifenin damadı) olan bir Enver Paşa, bütün Türkistan'da alimallah bir günde kıyameti koparır.. Ne duruyorsun Paşa ? Bu fırsat bir daha ele geçer mi ?' dediğim zaman, Enver Paşa'nın gözlerinden yaşlar boşanmış ve o anda kararını vermişti.." 
( -Feridun- KANDEMİR, "Atatürk'e İzmir Suikastından Ayrı 11 suikast" İst. 1955 baskısı, s.54-55)  Hacı Sami, daha sonra Çerkes Ethem'in çevresinde yer almış ve Ethem'in anılarına göre (CEMAL KUTAY, "Çerkes Ethem Dosyası" s. 323-332), Atina'ya giderken ona yardımlarda bulunmuştur.. 
Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra kardeşi Kuşçubaşı Eşref ile birlikte "Yüzellikler" listesine alınmış ve Yunanistan'da yaşamaya başlamıştı. Çerkes Ethem ve kardeşleriyle de ilişkideydi..
Hacı Sami, 17 Ağustos 1927'de üç adamıyla birlikte (Abaza Hakkı, Düzceli Mecit ve Sökeli Mecit) Sisam adasından üç adalı Rum'un yönettiği bir kayığa binip Kuşadası'ndaki Kalamaki (Güzelçamlı) iskelesine çıktı. Yanlarında silah, bomba ve dinamit ile bir de harita vardı..
Ertesi gün Hacı Sami'nin kardeşi Ahmet'le buluştular. Gündüzleri gizlenip uyuyarak, geceleri yol alarak Ege Bölgesi içlerine doğru ilerlediler, kimseye görünmeden Menderes nehrini geçip Çine ve Bozdoğan yöresindeki Madran dağlarına ulaştılar..
Karşılaştıkları "Tahtacı" Yörüklerin ağası durumlarından kuşkulanıp kim olduklarını soruşturmaya girişince, Hacı Sami tehditle yiyecek istedi. Buna karşılık ağa da (civardaki eşkıyalık olayları nedeniyle) jandarma tarafından silahlandırılmış adamlarına silaha davranmalarını söyledi. Hacı Sami Yörükler üzerine bir bomba attıktan sonra, karşısındakilerin şaşkınlığından ve bombanın çıkardığı dumanlardan yararlanarak kaçmaya davrandı. Yörükler çeteciler üzerine ateş açarken bir yandan da Bozdoğan'daki jandarmaya bir atlı göndererek durumu bildirdiler..  
Yörüklerle çarpışmayı sürdüren çete, kısa bir süre sonra jandarmalar tarafından sarıldı. Çok geçmeden Hacı Sami ile kardeşi Ahmet öldü. Abaza Ahmet yaralandı. Ötekiler kaçmaya çalıştılarsa da jandarma hepsini yakaladı..
Bunlar ve ilk sorgulamada adlarını verdikleri kişiler tutuklanarak İstanbul'a gönderildiler.  
Duruşmaları 5 Kasım 1927 günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.. Okunan soruşturma tutanağında, çete mensuplarının Kuşadası'na çıktıkları günden, ele geçirildikleri güne kadar izledikleri yollar, saklandıkları yerler ayrıntıları ile anlatılmaktaydı. Tutanağa göre çete, Nallıhan'daki boğazda, yine Hacı Sami'nin kardeşlerinden, tutuklular arasında olan çeteye muhbirlik yapan, Mekki ile buluşacaktı. Burada Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile bakanların geçeceği treni bekleyeceklerdi. Bombalar patlatılarak trendekiler öldürülecek, hemen ardından da Yunanistan'daki arkadaşları Anadolu'ya geçerek "ihtilal"i başlatacaklardı !..
Sanıklardan Abaza Hakkı'nın mahkeme başkanının sorularına verdiği cevaplardan yararlanarak, suikast planının ayrıntılarını şöyle belirleyebiliriz :

"(Mecit'ler) benden sonra memleketten kaçmışlar.. Ben onları Tekirdağ'a (Tekirdağ ili değil) geldikleri zaman gördüm. Bir süre Tekirdağ'da kaldık. Oradan Girit'e gittim. Girit'e gitmeden önce Atina'ya uğramıştım. Atina'da Çerkes Ethem bana yardım etti. Girit'teki Hacı Sami Anadolu'ya geçmek istiyordu. Planlarını kurmuştu. Onları anlattı. Sonra bana, sen de beraber gel, Anadolu'ya geçelim, dedi. Anadolu'da ahali ile teşkilat yapacaktı. Bu örgüte kardeşi Eşref de yardım edecekti. Hacı Sami, bir süre sonra mektup yazarak Mecit'i de çağırdı. Bunlarla örgütü güçlendirecekti..
"Girit'ten Atina'ya döndük. Hacı Sami, Atina'da da Anadolu'ya geçmek için hazırlanıyordu. 'Bize bir kişi daha katılacak..' diyordu. Sonunda talimat verdi, para da verdi. Sökeli Mecit'le beni Sisam'a gönderdi. 14 gün sonra Hacı Sami geldi. Yanında silah da vardı, bize o verdi. Bana bir mavzer, ötekilere de Yunan martinleri, adam başına da 200-300 kurşun verdi. Birer de tabanca verdi. Bende bomba yoktu. Hacı Sami'de beş tane bomba vardı. Yanımızda çantalar vardı. Çantaların içinde yiyecek öteberi ile pamuk, sargı, tendürdiyot gibi ilaçlar vardı. Harita da Hacı Sami'de idi. O bakar, yol gösterirdi.. (.....) (Yörükler ile çatışmayı anlatıyor) 
"Vehip Paşa Romanya'daydı. Ama Hacı Sami ile mektuplaşıyorlar mıydı bilmem. Yalnız, bu işte o da var, diyorlardı. O, Tirebolu-Kemah yoluyla Dersim'e gelerek orada Kürtleri ayaklandıracaktı..
"İki sene önce Girit'te Hacı Sami ile çadırda oturuyorduk. O sırada İzmir'de birçok adamları asmışlardı (İzmir Suikastı). Hacı Bey dedi ki : 'Bu adamları ne asıp duruyorlar ? Bizim örgütümüz büyüktür. Biz 3 milyon 80 bin kişilik İttihatçılarız. Biz ihtilal çıkarsak, hep bunları toplarız.'
"O zaman para yoktu, iş uymadı. Hem de Anadolu'daki örgütlenmenin tamam olduğuna dair henüz haber gelmemişti. Hacı Bey bekliyordu. Neden sonra, örgütlenmenin bittiğine dair bir mektup aldık..
"Anadolu'ya çıktıktan sonra Kütahya, Afyon, Ayaş'a gidecektik. Oradan da İzmir'e haber gönderilecekti. Nallıhan-Ayaş arasındaki demiryoluna da dinamit koyacaktık. Bu yetmeyeceğinden, Eşref Bey de daha dinamit getirecekti. Demiryoluna dinamit koyduktan sonra, ayın 15'inde geçecek treni havaya uçuracaktık. Bu trende Gazi Paşa ile vekiller ve mebuslar da bulunacaktı. Sonra Padişah namına beyanname yazıp millete dağıtacaklardı. Beyannameler dağıtılınca, her yerde ihtilal olacaktı. Trabzon'da da olacaktı. Sonra Padişah ile İttihatçılar gelecekti..
"Hacı Sami, böyle düzenli bir örgütleme yapmadan bu kadar tehlikeli bir işe atılamazdı. İhtilal çıktıktan sonra kabineyi düşüreceklerini, Padişah ile birlikte İttihatçıları getireceklerini söylüyordu. Bu işleri hazırlamak için Anadolu ile haberleşmesini sağlayan Mustafa idi.. "
Mahkeme, Hacı Sami'nin (yukarıda) kardeşi Mekki'nin kanıt yetersizliğinden beraatine, öteki kardeşleri Eşref ile Mustafa'nın ömür boyu hapislerine (Eşref dışarıdaydı), Sökeli Mecit, Düzceli Mecit ve yukarıda itiraflarını okuduğunuz Düzceli Abaza Hakkı'nın idamlarına karar verdi..  
Eskişehir'deki Temyiz Mahkemesi'nin kararı onaylamasından sonra, üç sanık 17 Ocak 1928 günü sabaha karşı Eminönü meydanında idam edildiler. Okuma yazması olmayan bu üç kişi, İttihatçı serüvenciliğinin en son kurbanlarıydı...   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK