Sayfalar

605 ) ÇAKIRCALI MEHMET EFE..


    

Secdeye vardığında her şey bitmişti. Sırtından girip önden çıkan bıçağa umursamaz gözlerle baktı. Ardından üç el silah sesi duyuldu ve Çakıcı Ahmet hayata gözlerini yumdu..
Aynı gün Yörük Osman Efe İzmir'de, Orhan Efe Kırkağaç'ta, Parmaksız Arap Efe Aydın'da, Bakırlı Efe ise Bergama'da öldürülmüştü. Hepsi de ortak yazgıyı yaşıyordu. Dağdan dağa konmuş, yüreği pek efelerdi onlar..Hükumet talebini kabul edip, bağışlanınca düze inmişlerdi. Hükumet isteseydi, hepsini İzmir'e getirir ve tümünü darağacında sallandırırdı. İzmir Valisi Naşit Paşa belli ki İstanbul'un dışında bir karar almış ve daha önce affedilen efeleri yine dağa çıkarlar korkusuyla teker teker öldürtmüştü.. Yıl 1883 idi..
Çakırcalı Ahmet'in oğlu Mehmet'i Hacı Mehmet Efe yanına almış, adam etmişti. Sütüne kin katarak büyüyen Mehmet'in ayakları yerde ama aklı dağlardaydı. Dağ rüzgarları onu ovalardan alıp götürmeden önce Ege'nin genel görünüşü endişe uyandıracak şekildeydi. Çeteler zengin fakir dinlemiyor, Müslüman gördü mü vuruyordu. Bayındır'ı Panayot tutmuş, Vlaho Efe Beşparmak Dağları zebanisi kesilmişti. Kaptan Andreya ehli namusa dokunup "behey buraları Yunan toprağıdır" diye ahkam keserdi. Kavaklar'a kan kusturan Deli Sokrat, fidye parasını iki altın eksik verdiler diye iki göz oyabilecek kadar gaddardı !..
Özetle söylemek gerekirse, efelik namusu beş para etmez hale gelmiş, ne zaptiyesi, ne jandarması bunlarla baş edememişti. İzmir'den Muğla'ya kadar her yere yayılan Rum çetecilerin bu saldırılarını bazı çiftlik sahipleri ile cemiyetler de destekliyordu. İşin içinde politika da vardı. Çevredeki Türkler çetelerin bu baskısından yılıp giderlerse bölgenin sahibi Yunanlılar olacaktı. Böylece Türk nüfusu azalacak ve topraklar azınlığın eline geçecekti. 
İşte bizim efeler "kır serdarı" olup gönüllü eşkıya takipçiliğine başladığında dağlardaki durum buydu.. Çakırcalı Mehmet'in "sicil kaydı" ise henüz temizdi.. Çakırcalı'nın adı ilk kez Ödemiş'teki bir cinayetle duyuldu. Cinayetin işleniş tarzı, meselenin bir namus meselesi olduğunu gösteriyordu. Rençber ile karısı bıçaklanmış, çırılçıplak yatıyorlardı. Kesilmiş kafaları göbeklerinin üzerine konmuştu. Bu cinayetle suçlanan Çakırcalı Mehmet, bir sabah Hasan Çavuş tarafından, Ayasuluğ köyünden elleri urganla bağlı olarak götürüldü..
Öldürülen kadın Çakırca'nın babalığı Hacı Efe'nin eski karısıydı. Rençber de Hacı Efe'nin yanında yanaşma iken kadını ayartmıştı.. 
Onu hapishaneye tıkmalarına rağmen cinayeti bir türlü üstüne yıkamadılar. Elde delil, belge yoktu. Hasan Çavuş bir gün onun evine gidip ortalığı kırıp dökmüş, anasını dipçikle dövmüştü. 
Böylece, önce hapisten sonra da zıvanadan çıkan Mehmet, Ödemiş istasyonunda tanıştığı Hacı Mustafa ile tanışacak ve onunla ölünceye kadar dost olacaktı..
Çakırcalı bir sonbaharda Bozdağ'a çıkıp ilk vukuatını işledi. Ardından da Hasan Çavuş'a bir haber yolladı : "Artık bu dağlar benimdir.. Cesareti korkunun koynunda görmüş, toprağa baş, yıldızlara düş sermişlerdenim.. Ateşler yakarım ateş böcekleriyle.. Sıra gelmiştir seni yakmaya.."
Böylece işe başlayan Çakırcalı'nın eylemleri Mabeyin'de dehşet uyandırmıştı. Çerkes ve Arnavut kıyımına başlamıştı. Arnavut Ramazan Efe ile sekiz adamını öldürmüştü. Hünkarın Çerkes ve Arnavut kulları intikam ateşiyle yanıyordu.
Sultan Hamid'den İzmir Valisi Kamil Paşa'ya, oradan Ödemiş, Nazilli, Aydın'a uzanan emirname ayrıntılıydı.. "Çakırcalı'nın ya ölüsü ya da dirisi.."
Boşnak Hasan Çavuş, "Ben vücudumu yedi mecidiyeye satmışlardanım" diyordu ve Çakırcalı'yı arıyordu. Nihayet Kaymakçı'da karşılaştılar.. Üç el silah sesi ve Martini Hasan Çavuş'un kafasında patladı. Babasını öldüren  korkusuz Boşnak da artık cezasını bulmuştu. Çakırcalı eğildi ve Hasan Çavuş'un elinin kenetlendiği tüfeği çekti aldı. Kabzası gümüş kakma işlemeli tüfek babasına aitti..Saraydakiler onu yok etmek için Arnavut ve Çerkes müfrezesine Makedonya'nın baldırı çıplak ve gözünü kan bürümüş belalılarından da katıp, and içmişlerdi.. Sene 1899..
Sırma elbiseli, uzun püsküllü 40 tüfekçi kasaba kasaba dolaşıp onu arıyordu. Çakırcalı onları bir kahvede sıkıştırdı ve püsküllerini kesip bir torbaya doldurarak valiye şu telgrafı çekti : "Ödemiş'e gönderdiğin adamlar püskülsüz geriye iade.. Tafsilat postada.."
Çakırcalı'nın çetesi gittikçe büyüyordu. Kara Ali, Arap Mercan, Kara Hüseyin Mehmet, Küçük Osman ve Çoban Mehmet de ona katılmışlardı. 
Av sürüyordu.. 27 Arnavut, 3 Çerkes daha öldürmüştü.. 
Osmanlı Hükumeti'nin işi sıkı tutup Çakırcalı'nın işini kesin olarak bitirme harekatına girişeceği dönemde, ünlü Levanten ailesi Whittal'lar af konusunda nabız yoklamışlar ama olumlu sonuç alamamışlardı. Whittall, Çakırcalı'ya Kıbrıs, Malta ya da İngiltere'ye kaçmasını önermiş ama onu ikna edememişti. 
Bu arada bedeli 1.000 liraya çıkmış, Ödemiş duvarları onun vur emri ile kaplanmıştı..
Giderek şansı dönüyordu Çakırcalı'nın. Cevizalan çatışmalarında yakalanan "kızanları" Kara Ali, Recep ve Mehmet Efe, boyunlarına ip geçirilinceye kadar onu beklemişlerdi. 
İzmir Valisi, Çakırcalı'nın herkese ibret olacak şekilde cezalandırılması için, birliklerin tek bir elden komuta edilmesini sağlamıştı. Bunun dışında 24 karakol ile telefon bağlantısı kurulmuştu. İşin içine teknoloji girince "mertlik bozuldu."
Müfrezeler, haberleşmedeki gelişmeler, jurnalciliğe verilen prim ve uzman komuta heyeti, artık Efe'nin sonunu hazırlıyordu. İlerideki yıllarda Teşkilat-ı Mahsusa'nın sorumlularından biri olacak olan Eşref Sencer (Kuşçubaşı) olayın içindeydi. Çakırcalı'nın evini yakıp, ağaçlarını da kestiren Eşref Bey, müthiş bir gerillacı olarak yıkıcı önlemler geliştiriyordu. 
Tüm bunlara rağmen Efe'yi öldüren zaptiye kurşunu değil, can dostu Hacı Mustafa'nın kurşunu olur !.. Çete ikiye ayrılıp mevzi aldığı ve müfrezeyle çatıştığı bir sırada olur bu olay.. Mevzilerin birisine Çakırcalı, diğerine Hacı Mustafa başkanlık etmektedir.. Çatışmanın kesildiği bir anda karşıda gördüğü bir karaltıya ateş eden Hacı Mustafa yanlışlıkla can dostunu vurmuştur.. Efe'nin son sözleri de ona olur : "Beni gömecek vaktiniz bile yoktur. Vasiyetimi iyi dinle. Son nefesimi verince ellerimi ve kafamı kesip bir yere gömün. Ayrıca göğsümün derisi de yüzülsün. Vücuduma bakıp da kimse tanıyamasın beni..."
Dediklerini yapsalar da müfreze başsız vücudu bulup katır sırtında Nazilli'ye götürür... Yıl 1911...
Onu canlı iken asamadılar.. Öyleyse ölüyken asılmalıydı. Ayaklarından bağlayıp Hükumet Konağı kapısına astılar onu. Sonra da Nazilli'nin Yunus Ağa Mezarlığı yakınındaki Palamutluk'a gömdüler.. Mezarı, daha sonra üzerinden yol geçmesi nedeniyle, 1947 yılında, eniştesi Mehmet Akkaş tarafından Kayaköy Mezarlığına aktarılır..KAYNAKÇA : 
MURAT SERTOĞLU, "Çakırcalı Mehmet Efe", "Çakırcalı Mehmet Efe Nasıl Öldürüldü ?" ; ERGUN HİÇYILMAZ, "Başverenler Başkaldıranlar"     

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK